Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for Blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html here on our online source code viewer.
If Blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If Blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html was your target search, then your requested results are displayed below.
If Blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <html lang="ja" itemscope itemtype="http://schema.org/Blog"> <head> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /> <link rel="stylesheet" href="http://parts.blog.livedoor.jp/css/template.css?v=20160701" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/site.css?_=20160613001312" type="text/css" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/index.rdf" /> <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom" href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/atom.xml" /><link rel="canonical" href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html" /><link rel="openid.server" href="http://auth.livedoor.com/openid/server" /><link rel="openid.delegate" href="http://profile.livedoor.com/tranthanh2007/" /> <link rel="mixi-check-alternate" media="mixi-device-mobile" type="text/html" href="http://blog.m.livedoor.jp/tranthanh2007/article/8541262" /> <link rel="mixi-check-alternate" media="mixi-device-smartphone" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html" /> <meta name="description" content="Nguồn: http://saigonso.com/diem-lai-nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-thoi-diem-nay-nam-ngoaiTrong thống kê danh sách những chiếc smartphone bán chạy, ZenFone của Asus luôn có được một nơi đứng tương đối vững chắc nhờ và" /> <meta property="og:type" content="article" /> <meta property="og:title" content="những chiếc smartphone đáng để ý của asus thời điểm này năm ngoái : tranthanh2007のblog" /> <meta property="og:description" content="Nguồn: http://saigonso.com/diem-lai-nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-thoi-diem-nay-nam-ngoaiTrong thống kê danh sách những chiếc smartphone bán chạy, ZenFone của Asus luôn có được một nơi đứng tương đối vững chắc nhờ và" /> <meta property="og:url" content="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html" /> <meta property="og:image" content="http://image.profile.livedoor.jp/icon/tranthanh2007_60.gif" /> <meta property="og:site_name" content="tranthanh2007のblog" /> <meta property="og:locale" content="ja_JP" /> <meta name="twitter:title" content="những chiếc smartphone đáng để ý của asus thời điểm này năm ngoái : tranthanh2007のblog" /> <meta name="twitter:description" content="Nguồn: http://saigonso.com/diem-lai-nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-thoi-diem-nay-nam-ngoaiTrong thống kê danh sách những chiếc smartphone bán chạy, ZenFone của Asus luôn có được một nơi đứng tương đối vững chắc nhờ và" /> <meta name="twitter:card" content="summary" /> <link rel="alternate" media="handheld" type="application/xhtml+xml" href="http://blog.m.livedoor.jp/tranthanh2007/" /> <title>những chiếc smartphone đáng để ý của asus thời điểm này năm ngoái : tranthanh2007のblog</title> <script src="http://parts.blog.livedoor.jp/js/emoji.js"></script> <script src="http://parts.blog.livedoor.jp/js/misc.js"></script> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://parts.blog.livedoor.jp/js/html5.js"></script> <![endif]--> <script src="http://parts.blog.livedoor.jp/js/usr/import.js"></script> </head> <body class="default_2012 page-article layout-2col sidebar-right"><script type="text/javascript"><!-- var ld_blog_vars = { provider_id : '1', provider_name : 'livedoor', id : '7252804', name : 'tranthanh2007', charset : 'utf8', url : 'http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/', title : 'tranthanh2007のblog', blog_design: { version: 1 }, blog_category: { id: '2', permalink: 'http://blog.livedoor.com/category/2/', name: '日記(総合) > 日記', is_adult : 0, is_gambling : 0, hierarchy: [{ id: '1', name: '日記(総合)', permalink: 'http://blog.livedoor.com/category/1/' },{ id: '2', name: '日記', permalink: 'http://blog.livedoor.com/category/2/' }] }, current_page : { type : 'article', page : '' }, articles : [ { id : '8541262', permalink : 'http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html', title : 'những chiếc smartphone đáng để ý của asus thời điểm này năm ngoái', categories : [ { id:'', name:'', permalink:'' }, { id:'', name:'', permalink:'' } ], date : '2016-10-26 12:39:31' } ] }; //--> </script><div id="analyzer_tags" style="display:none"> <script type="text/javascript" src="http://parts.blog.livedoor.jp/js/c2.js"></script> <script type="text/javascript">blog_counter('tranthanh2007', 7252804, 'http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/')</script> </div><script type="text/javascript" src="http://parts.blog.livedoor.jp/js/smartphone.js?v=20131007"></script> <script type="text/javascript" src="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/settings/header.js"></script><script type="text/javascript" src="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/settings/ad.js"></script> <script type="text/javascript"> var palette_src = 'http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/3/palette.png'; if (typeof IMAGE_CACHE == 'object' && IMAGE_CACHE['emoji_palette']) IMAGE_CACHE['emoji_palette'].src = palette_src; </script> <!-- Blog Common Header // --> <!-- // Blog Common Header --> <div id="wrapper"> <div id="container"> <!-- ブログタイトル、説明 --> <header id="blog-header"> <div id="blog-header-inner"> <h1 id="blog-title"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/">tranthanh2007のblog</a></h1> </div> </header> <!-- /ブログタイトル、説明 --> <div id="content"> <div id="main"> <div id="main-inner"> <!-- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> <rdf:Description rdf:about="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html" trackback:ping="http://trackback.blogsys.jp/livedoor/tranthanh2007/8541262" dc:title="những chiếc smartphone đáng để ý của asus thời điểm này năm ngoái" dc:identifier="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html" dc:subject="" dc:description="Nguồn: http://saigonso.com/diem-lai-nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-thoi-diem-nay-nam-ngoaiTrong thống kê danh sách những chiếc smartphone bán chạy, ZenFone của Asus luôn có được một nơi đứng tương đối vững chắc nhờ và" dc:creator="tranthanh2007" dc:date="2016-10-26T12:39:31+09:00" /> </rdf:RDF> --> <div id="ad_rs" class="ad_rs_b"></div> <!-- 記事全体 --> <article class="article first-article" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"> <!-- 記事ヘッダー、記事タイトル --> <header class="article-header"> <p class="article-date"> <time datetime="2016-10-26T12:39:31+0900" itemprop="datePublished"> 2016年10月26日 </time> </p> <h1 class="article-title" itemprop="name"> <a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html" itemprop="url">những chiếc smartphone đáng để ý của asus thời điểm này năm ngoái</a> </h1> </header> <!-- /記事ヘッダー、記事タイトル --> <!-- 記事本文 --> <div class="article-body" itemprop="articleBody"> <div class="article-body-inner"> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">Nguồn: http://saigonso.com/diem-lai-nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-thoi-diem-nay-nam-ngoai</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">Trong thống kê danh sách những chiếc smartphone bán chạy, ZenFone của Asus luôn có được một nơi đứng tương đối vững chắc nhờ vào chiến lược phong phú hoá về cấu hình và ở rất nhiều chi phí. Chúng ta hãy cộng điểm qua các chiếc Zenfone đã và đang tạo được sức hút vào dịp cuối năm nay nhé!</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">Asus Zenfone 2</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">xem thêm:&nbsp;<a style="color: rgb(7, 130, 193);" href="http://saigonso.com/thay-man-hinh-cam-ung-zenfone-6" data-cke-saved-href="http://saigonso.com/thay-man-hinh-cam-ung-zenfone-6"><strong>thay màn hình Zenfone 6</strong></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">Với chiếc điện thoại này, Asus chính là hãng smartphone đầu tiên trang bị RAM 4 GB cho 1 cái smartphone. Nhờ vào đó, đồ vật này luôn có được sự ổn định về tốc độ xử lý và chạy đa nhiệm một bí quyết mượt mà.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"><img style="cursor: default;" src="http://saigonso.com/image/data/zenfone/nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-th%C6%A1i-diem-nay-nam-ngoai-1.jpg" data-cke-saved-src="http://saigonso.com/image/data/zenfone/nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-th%C6%A1i-diem-nay-nam-ngoai-1.jpg"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">Ngoài ra thì ZenFone 2 còn ghi điểm nhờ vào thiết kế vát cong ở mặt lưng. Thiết kế này đã từng đoạt giải thiết kế IF Design Award 2015 ngay sau khi được trình làng. các phím bấm vật lý nằm trên đỉnh và ở mặt sau của điện thoại tạo nên sự khác biệt lúc so với tất cả các model khác trên thị trường, giúp người dùng được tiện dụng hơn trong lúc thao tác.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">Camera PixelMaster 13MP/5MP được tích hợp 18 chế độ chụp hình thông minh ở chiếc ZenFone 2 này cũng là một điểm cộng mà quý khách nên lưu tâm. Trong đấy thì chế độ Manual Mode được những tay máy nhiều năm kinh nghiệm rất ưu ái bởi nó cho phép khách hàng tùy chỉnh tất cả thông số giống như 1 máy ảnh chuyên dụng.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"><strong>Asus Zenfone Selfie</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">ZenFone Selfie vừa nhận được giải thưởng “Smartphone selfie tiêu biểu” tại sự kiện PC World Editor’s Choice 2015. Mặc dù không có rất nhiều khoảng cách về giá khi so sánh với người an hem đi trước là ZenFone 2 nhưng cái ZenFone Selfie này lại chiếm được cảm tình của phần lớn người dùng trẻ tuổi bởi việc hỗ trợ công nghệ chụp ảnh selfie rất ấn tượng.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">ZenFone Selfie được thiết bị camera trước và camera sau có thông số 13 MP, sở hữu đèn flash kép Real Tone. Camera trước của máy có ống kính góc rộng 88 độ, tích hợp phần lớn chế độ làm đẹp nhằm giúp người mua chỉnh sửa ngay trước lúc bấm nút chụp. xung quanh ấy thì Asus ZenFone Selfie còn vô cùng trẻ trung lúc có những vỏ màu pastel như là xanh mint, trắng ngọc trai và hồng.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">Asus Zenfone 2 Laser</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"><img style="cursor: default; height: 459px; width: 700px;" src="http://saigonso.com/image/data/zenfone/nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-th%C6%A1i-diem-nay-nam-ngoai-2.jpg" data-cke-saved-src="http://saigonso.com/image/data/zenfone/nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-th%C6%A1i-diem-nay-nam-ngoai-2.jpg"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">Đây có thể được xem là người kế nhiệm vô cùng tuyệt vời của ZenFone 5 sở hữu cấu hình vô cùng nổi bật. Hai phiên bản của máy là Laser 5 và 5,5 inch cùng sở hữu 1 khả năng lấy nét cực nhanh ở camera sau 13 MP, lấy nét tự động bằng laser với tốc độ chỉ 0,03 giây. đấy chính là lý do giúp cho sản phẩm này tạo được sự khác biệt so với các đối thủ khác ở cộng phân khúc. Ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, khả năng lấy nét của cái Asus ZenFone 2 Laser vẫn được duy trì tốt, giúp cho sản phẩm này phát triển thành cực kỳ hấp dẫn đối với những ai mê chụp ảnh.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">có thể bạn quan tâm:&nbsp;<a style="color: rgb(7, 130, 193);" href="http://saigonso.com/thay-man-hinh-htc-e9" data-cke-saved-href="http://saigonso.com/thay-man-hinh-htc-e9"><strong>thay màn hình HTC E9</strong></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">Nằm ở phân khúc giá 4-7,5 triệu đồng, có thể nói các cái điện thoại ZenFone của Asus đã cung cấp hài lòng với cả các khách hàng khó tính nhất. Ngoài việc sở hữu thiết kế cao cấp và phong cách, những sự thay đổi ở bên trong của từng phiên bản ZenFone khác nhau sẽ mang lại cho quý khách những giá trị khác nhau, tùy theo sở thích cũng như phương pháp sử dụng máy khác nhau của người dùng.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"><img style="cursor: default;" src="http://saigonso.com/image/data/zenfone/nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-th%C6%A1i-diem-nay-nam-ngoai-3.jpg" data-cke-saved-src="http://saigonso.com/image/data/zenfone/nhung-chiec-smartphone-dang-chu-y-cua-asus-th%C6%A1i-diem-nay-nam-ngoai-3.jpg"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">Chất lượng hiển thị của chiếc ZenFone 2 Laser nằm ở mức tốt trong tầm giá, 1 tránh nhỏ ấy là độ sáng tối đa của máy chưa cao. Ở phân khúc giá này quý khách vẫn có thể chọn sắm 1 số điện thoại sở hữu màn hình Full HD, tuy nhiên với những chiếc điện thoại giá phù hợp thì màn hình chất lượng có thể sẽ phải đánh đổi bằng những khía cạnh khác như chất lượng hiển thị của màu sắc, tấm kính để bảo vệ màn hình hay là độ sáng. Ở các yếu tố này thì Asus Zenfone 2 Laser đã thể hiện 1 cách khá tốt.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;">xem chi tiết:&nbsp;<a style="color: rgb(7, 130, 193);" href="http://saigonso.com/thay-man-hinh-samsung-s7-edge" data-cke-saved-href="http://saigonso.com/thay-man-hinh-samsung-s7-edge"><strong>thay màn hình samsung s7 edge</strong></a></p> </div> <div id="ldblog_related_articles_c060a73e"> <div class="related-articles ldblog_related_articles_c060a73e" data-category-id="00000" data-article-rows="5"> <h3>カテゴリなしの他の記事</h3> <ul id="ldblog_related_articles_c060a73e_00000"></ul> </div> </div> <script type="text/html" id="ldblog_related_articles_c060a73e_tmpl"> <% for(var i=0,l=articles.length;i<l;i++) {%><% if(i>=rows) break; %> <li><a href="<%=articles[i].permalink%>"><%=articles[i].title%></a></li> <% } %> </script> <script type="text/javascript" src="http://parts.blog.livedoor.jp/js/related_articles.js"></script> <script type="text/javascript"> (function(){ var rebuild_at = 1518869318; RelatedArticles.load('ldblog_related_articles_c060a73e'); })(); </script> </div> <!-- /記事本文 --> <!-- 記事フッター、カテゴリ、コメント、ソーシャルボタン --> <footer class="article-footer"> <ul class="article-meta"> <li class="article-comment-count"> <dl><dt>コメント数:</dt><dd><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html#comments">0 コメント</a></dd></dl> </li> <li class="article-author">by <span itemprop="author">thẩm mỹ VIP</span></li> </ul> <div class="article-social-btn"> <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8541262.html" data-text="những chiếc smartphone đáng để ý của asus thời điểm này năm ngoái - tranthanh2007のblog" data-lang="ja">Tweet</a><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.livedoor.jp%2Ftranthanh2007%2Farchives%2F8541262.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=110&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=20" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;" allowTransparency="true"></iframe> </div> </footer> <!-- /記事フッター、カテゴリ、コメント、ソーシャルボタン --> <div id="ad2"></div> <!-- Article Pager // --> <div class="pager article-pager-type2"> <div class="pager-inner"> <div class="article-pager-outer"> <ul class="article-pager"><li class="prev"><a rel="prev" href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8508248.html" title="Galaxy C9 Pro – Smartphone thứ 1 of Samsung Có Ram 6 GB">&lt; 前の記事</a></li><li class="next both"><a rel="next" href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/8585339.html" title="người dùng Galaxy Note 7 đợt mới đây nên làm gì?">次の記事 &gt;</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- // Article Pager --> <div id="article-options"> <section id="comments"> <h1 class="article-option-title">コメント</h1> <a name="comments"></a><div class="article-option" id="comment-form"> <form action="http://comment.blogcms.jp/livedoor/tranthanh2007/8541262/post" method="post" name="comment_form" id="comment-form-body" onsubmit="setCommentAuthor(this); return submitOnce(this.button);" > <fieldset> <legend>コメントフォーム</legend> <dl class="comment-form-author"> <dt><label for="comment-form-author">名前</label></dt> <dd id="comment-author-form"><input type="text" class="text" id="comment-form-author" name="author" required="required" value="" /></dd> </dl> <dl class="comment-form-email"> <dt><label for="comment-form-email">メール</label></dt> <dd><input type="email" class="text" id="comment-form-email" name="email" placeholder="mail@example.com" /></dd> </dl> <dl class="comment-form-url"> <dt><label for="comment-form-url">URL</label></dt> <dd><input type="url" class="text" id="comment-form-url" name="url" placeholder="http://www.example.com/" /></dd> </dl> <dl class="comment-form-body"> <dt><label for="comment-form-textarea">コメント</label></dt> <dd> <textarea id="comment-form-textarea" name="body" rows="7" required="required"></textarea> <div id="comment-form-tools"> <span class="facemark"><a href="javascript:void(0);" id="emojiLink1" onClick="showEmojiPanel(this.id, 'comment-form-textarea')"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/usr/default_2012/common/icon_facemark.png" /></a></span> <span class="rating"> <input type="hidden" name="rating" value=""> <input type="hidden" name="rating_icon" value="star"> <div class="rating-value"> <span id="default-rating-value">評価する</span> <div class="caret"><span></span></div> <ul> <li data-value="1"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/face/1.gif" alt="1"></li> <li data-value="2"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/face/2.gif" alt="2"></li> <li data-value="3"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/face/3.gif" alt="3"></li> <li data-value="4"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/face/4.gif" alt="4"></li> <li data-value="5"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/face/5.gif" alt="5"></li> <li data-value="">リセット</li> </ul> <ul> <li data-value="1"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/star/1.gif" alt="1"></li> <li data-value="2"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/star/2.gif" alt="2"></li> <li data-value="3"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/star/3.gif" alt="3"></li> <li data-value="4"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/star/4.gif" alt="4"></li> <li data-value="5"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/star/5.gif" alt="5"></li> <li data-value="">リセット</li> </ul> </div> <div class="rating-icon"> <div data-value="face">顔</div> <div class="selected" data-value="star">星</div> </div> </span> <span class="submit"><button type="submit">投稿する</button></span> <span class="memorize"><label for="bake"><input type="checkbox" id="bake" name="cookie" /> 情報を記憶</label></span> </div> </dd> </dl> </fieldset> </form> <script type="text/javascript" src="http://parts.blog.livedoor.jp/js/comment.0.2.js?v=20130430"></script> <script type="text/javascript"> loadCommentAuthor(document.comment_form); ldblogComment.init(); </script> <!-- /#comment-form --></div> </section> <!-- /#article-options --></div> </article> <!-- /記事全体 --> <!-- /#main-inner --></div> <!-- /#main --></div> <!-- サイドバー --> <aside id="sidebar" class="column"> <div id="sidebar-inner"> <div class="plugin-recent_images sidewrapper"> <div class="sidetitlebody"> <div class="sidetitle">ギャラリー</div> </div> <div class="sidetop"></div> <div class="side"> <ul class="galleryThumbnail"> <li><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/12107414.html"><img src="http://resize.blogsys.jp/e26d7c6246cae784c38e50343627bd96b1b79329/crop1/60x60_ffffff/http://i.ytimg.com/vi/ir28AkKWAeA/hqdefault.jpg" width="60" height="60" alt="&quot;Đập hộp&quot; và trên tay nhanh Nokia 6"></a></li> <li><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/12107256.html"><img src="http://resize.blogsys.jp/b4438499118b9ae5d888df3b941d0a2bfe650f1a/crop1/60x60_ffffff/http://i.ytimg.com/vi/lRxhzIxQa9w/hqdefault.jpg" width="60" height="60" alt="Tra tấn Nokia 6: Độ bền bỉ làm nên thương hiệu Nokia"></a></li> <li><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/12107256.html"><img src="http://resize.blogsys.jp/639e1ad5ddc8f057a5fb181f43ba18ff0101294d/crop1/60x60_ffffff/http://i.ytimg.com/vi/H0NRYh1YBJA/hqdefault.jpg" width="60" height="60" alt="Tra tấn Nokia 6: Độ bền bỉ làm nên thương hiệu Nokia"></a><br /></li> <li><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/12107197.html"><img src="http://resize.blogsys.jp/f07a504b8839352c8bf520c75a9bb0647f4baa4d/crop1/60x60_ffffff/http://i.ytimg.com/vi/KUYJL1b7SKg/hqdefault.jpg" width="60" height="60" alt="Người dùng đã có thể gọi xe Uber ngay trong ứng dụng Google Maps"></a></li> <li><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/12106700.html"><img src="http://resize.blogsys.jp/782eaa1af1b4b351cb769662e931f54b211b7ee9/crop1/60x60_ffffff/http://i.ytimg.com/vi/n0M8Dxq5DH0/hqdefault.jpg" width="60" height="60" alt="6 game di động miễn phí đáng chơi trong tuần"></a></li> <li><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/12106700.html"><img src="http://resize.blogsys.jp/27b371f1e94ac353c723854326c00a2af020d214/crop1/60x60_ffffff/http://i.ytimg.com/vi/ARYv9L-g4DE/hqdefault.jpg" width="60" height="60" alt="6 game di động miễn phí đáng chơi trong tuần"></a><br /></li> <li><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/12106700.html"><img src="http://resize.blogsys.jp/0507673855ea6858d351c01ab57a714e5021c7b9/crop1/60x60_ffffff/http://i.ytimg.com/vi/GigbjayGNR8/hqdefault.jpg" width="60" height="60" alt="6 game di động miễn phí đáng chơi trong tuần"></a></li> <li><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/12106700.html"><img src="http://resize.blogsys.jp/a941022409b5bd96c3d41578c1fd12980b28f743/crop1/60x60_ffffff/http://i.ytimg.com/vi/fqOW84ZTL7k/hqdefault.jpg" width="60" height="60" alt="6 game di động miễn phí đáng chơi trong tuần"></a></li> <li><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/12106700.html"><img src="http://resize.blogsys.jp/b62f1c4cb5ffbe90ae5006ada55b43014429579e/crop1/60x60_ffffff/http://i.ytimg.com/vi/1Yj24d6DbE0/hqdefault.jpg" width="60" height="60" alt="6 game di động miễn phí đáng chơi trong tuần"></a><br /></li> </ul> </div> <div class="sidebottom"></div> </div><!-- // plugin-recent_images --> <script type="text/javascript" src="http://parts.blog.livedoor.jp/plugin/ldblog_calendar_plugin.js"></script> <script type="text/javascript">var calendar_url_pattern_hash_755494='3367761713'</script> <script type="text/html" id="ldblog_calendar_default_template-755494"> <% month_names = ['','1月','2月','3月','4月','5月','6月','7月','8月','9月','10月','11月','12月']; %> <% month_names_long = ['','一月','二月','三月','四月','五月','六月','七月','八月','九月','十月','十一月','十二月']; %> <% wdays = ['日','月','火','水','木','金','土']; %> <% month_format = function(year, month){ return(year.toString() + "年" + month.toString() + "月"); }; %> <div class="calendarheadbody"><div class="calendarhead" id="calendarhead-755494"> &nbsp;&nbsp;<%= month_format(year, month) %>&nbsp;&nbsp; </div></div> <div class="caltop"></div> <div class="calbody"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="caltbl calendartable"> <tr> <td width="100%" class="caltblwkbg calendarwd"> <table cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" border="0" class="caltblwk"> <tr> <% for ( var i = 0; i < 7; i++ ) { %> <td width="14%" align="center" class="<% if (i == 0) { %>sun<% } else if (i == 6) { %>sat<% } else { %>weekday<% } %>"><span class="calendarweek"><%= wdays[i] %><span></td> <% } %> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="100%" class="caltbldaybg"> <table cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" border="0" class="caltblday"> <% for ( var i = 0; i < cal.length; i++ ) { %> <tr class="<% if (i % 2) { %>even<% } else { %>odd<% } %>"> <% for ( var j = 0; j < cal[i].length; j++) { %> <td width="14%" align="center" class="caloff calendard"><span class="calendar"<% if (cal[i][j] > 0) { %> id="calendar-755494-day-<%= cal[i][j]%>"<% } %>><%= cal[i][j] %></span></td> <% } %> </tr> <% } %> </table></td> </tr> </table> </div> <div class="calbottom"></div> </script> <div class="plugin-calendar_default sidewrapper" id="calendarplugin-755494"> <script type="text/javascript">(function () { var ldcal = new ldBlogCalendarPlugin(755494); ldcal.init(); })();</script> </div><!-- // plugin-calendar_default --> <div class="plugin-recent_articles sidewrapper"> <div class="sidetitlebody"> <div class="sidetitle">最新記事</div> </div> <div class="sidetop"></div> <div class="side"> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/19391219.html">Phú Quốc và những đặc sản nhiều người biết đến</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/19391206.html">Khám phá ẩm thực độc đáo tại Phú Quốc</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/19391194.html">Tuyển tập những điều cần phải biết trước lúc đi Phú Quốc</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/19391183.html">Đê mê trước vẻ đẹp hoang sơ của những hòn đảo tại Phú Quốc</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/18338450.html">Apple iPad Pro rất nhiều.5 inch vs máy tính bảng iPad 9.7 inch (2017): Những khác biệt là gì?</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/18338276.html">tất cả điều phải biết về iOS 11: phần mềm hệ thống ưu việt of điện thoại iPhone 8</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/18338254.html">Sony Xperia XA1 – smartphone tầm trung nhưng có được camera xịn</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/18338231.html">Sony Xperia XA1 – điện thoại tầm trung nhưng sở hữu camera khủng</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/18338224.html">Sony Xperia XA1 – điện thoại khoảng trung nhưng sở hữu camera xịn</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/18338187.html">Sony Xperia XA1 – điện thoại tầm trung nhưng có được camera xịn</a></div> </div> <div class="sidebottom"></div> </div><!-- // plugin-recent_articles --> <div class="plugin-monthly sidewrapper" id="plugin-monthly-755496"> <div class="sidetitlebody"> <div class="sidetitle">アーカイブ</div> </div> <div class="sidetop"></div> <div class="side"> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2017-07.html">2017年07月</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2017-06.html">2017年06月</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2017-03.html">2017年03月</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2017-02.html">2017年02月</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2017-01.html">2017年01月</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2016-12.html">2016年12月</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2016-10.html">2016年10月</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2016-09.html">2016年09月</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2016-08.html">2016年08月</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2016-07.html">2016年07月</a></div> <div class="sidebody"><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/archives/2016-06.html">2016年06月</a></div> </div> <div class="sidebottom"></div> </div><!-- // plugin-monthly --> <div class="plugin-categorize sidewrapper" id="plugin-categorize-755497"> <div class="sidetitlebody"> <div class="sidetitle">カテゴリー</div> </div> <div class="sidetop"></div> <div class="side"> <div class="sidebody category-parent" ><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/S%E1%BB%ADa%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i">Sửa điện thoại (96)</a> </div> <div class="sidebody category-parent" ><a href="http://blog.livedoor.jp/tranthanh2007/http:/thaomocxanh.com/">Làm đẹp từ cám gạo (1)</a> </div> </div> <div class="sidebottom"></div> </div><!-- // plugin-categorize --> </div> <ul id="ld-services"> <li id="blog-powered"><a href="http://blog.livedoor.com/"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/usr/cmn/logo_blog_premium.png" width="114" height="24" alt="ライブドアブログ" /></a></li> </ul> </aside> <!-- /サイドバー --> <p class="to-pagetop"><a href="#">↑このページのトップヘ</a></p> <!-- /#content --></div> <!-- /#container --></div> <!-- ブログのフッター --> <footer id="blog-footer"> <!-- Blog Common Footer // --><div id="footer"><p>Powered by <a href="http://blog.livedoor.com/" title="ライブドアブログ">ライブドアブログ</a></p></div><!-- // Blog Common Footer --> </footer> <!-- /ブログのフッター --> <!-- /#wrapper --></div> <!-- Add Body Tag // --><script type="text/javascript"> (function(){ var traq = document.createElement('script'); traq.type = 'text/javascript'; traq.async = true; traq.src = 'http://t.blog.livedoor.jp/u.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(traq, s); })(); </script> <noscript> <img src="http://t.blog.livedoor.jp/u.gif" alt="traq"> </noscript> <!-- // Add Body Tag --> </body> </html>
http://www.1lnk.net//psychic, goo.gl/FwT54p, https://stocktonpolicefoundation.org/need-to-sell-your-house, http/164.100.180.86/ppensiondb/adminlogin.aspx/wp-admin//wp-content/themes/MichaelCanthony/download., 3daliententacle.com/crtr/cgi/out.cgi?search=srpro.org/bamboo/guestbook.htmlwww.drafting.org.ahttps:/, http://adops.morrisdigitalworks.com/w/index.php/Use_These_Tips_To_Assistance_You_With_Community_Talk, www.zotero.org/dunphy27, edex.adobe.com/member/vdc3f624c/, Help.alphapoint-Us.net/w/index.php/Boots_And_Hats_To_Comprehensive_The_Seem_Of_Your_Very_Little_Cowb, disqus.com/by/chelsajorden/, friv10.rocks/profile/hectornoy87, www.purevolume.com/listeners/joaoenzogabrieldar/posts/7733177/Featured Snippet: Como Ranquear Na Loc, help.Alphapoint-us.net/w/index.php/Classy_Chick_In_A_Mafia_Outfit, www.purevolume.com/listeners/cornellbarlow9738/posts/7783171/Dr+Natasha+Cook+Shares+Her+Prime+Guidel, www.monaco-casino.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.sinkardd.com/go.php?url=https://bid.gal, ni665833_1.Vweb18.nitrado.net/forum/index.php?page, cochi.com.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=107402, ipi.tspu.edu.ru/user/sassyintrosp56, http://joomla.boody.ru/index.php/component/k2/itemlist/user/714396, www.porwitthaya.ac.th/index.php/2016-01-21-10-24-46/-/index.php?option=com_kideGoogle Sitemap Generator