Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for cafef.vn here on our online source code viewer.
If cafef.vn did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If cafef.vn was your target search, then your requested results are displayed below.
If cafef.vn was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <html id="html" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle"> <head id="Head1" prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb# article: http://ogp.me/ns/article#"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><meta name="google-site-verification" content="zSSanpIa4FRAFCxNc-4pe6kB-_Zx2ZZTC3V-Zaio-aM" /><title>Kênh thông tin kinh tế - tài chính Việt Nam</title><meta id="metakeywords" name="keywords" content="kinh tế,tài chính,chứng khoán,vnindex,hnx-index,upcom,hose,cập nhật,thông tin,chính xác,liên tục" /><meta id="newskeywords" name="news_keywords" content="kinh tế,tài chính,chứng khoán,vnindex,hnx-index,upcom,hose,cập nhật,thông tin,chính xác,liên tục" /><meta id="metaDes" name="description" content="CafeF - Kênh tin tức kinh tế, tài chính, thông tin chứng khoán của Việt Nam mới nhất được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ,chuyên sâu" /><meta http-equiv="refresh" content="7200" /><meta name="robots" content="index,follow" /><link rel="canonical" href="http://cafef.vn/" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://cafef.vn/home.rss" title="Kênh thông tin kinh tế - tài chính Việt Nam" /> <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.cafef.vn/" /> <link rel="alternate" media="handheld" href="http://m.cafef.vn/" /> <meta property="og:type" content="article" /> <meta prefix="fb: http://ogp.me/ns/fb#" property="fb:app_id" content="115279665149396" /> <script type="text/javascript"> var servertime = parseFloat('050724'); var sDomain = 'http://s.cafef.vn'; var apiDomain = 'http://e.cafef.vn'; var ajaxDomain = 'http://online1.cafef.vn'; var storageDomain = 'http://cafefcdn.com'; var newversion = 1; var admDomainv2 = "http://nspapi.aiservice.vn"; //"http://nspapi.aiservice.vn"; </script> <link rel="shortcut icon" href="http://cafef3.mediacdn.vn/v2/images/favicon.ico" /> <link href="http://cafefcdn.com/web_css/csshome.min.20180209.2.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cafefcdn.com/frontend/scripts/kby_v1.js" async></script> <script type="text/javascript"> try { if (navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry|Windows Phone|webOS)/i) != null) { var html = document.getElementById('html'); if (html && !html.classList.contains('smartphone')) { html.classList.add('smartphone'); } } } catch (e) { } </script> <!--[if lte IE 6]> <script type="text/javascript" src="http://cafef3.vcmedia.vn/v2/ie/iepngfix_tilebg.js"></script> <![endif]--> <meta itemprop="thumbnailUrl" property="og:image" content="http://cafefcdn.com/web_images/cafeF-1200x630.jpg" /> <meta property="og:url" content="http://cafef.vn/" /> <script type="text/javascript"> var _ADM_Channel = '%2fhome%2f'; </script> <script async type='text/javascript' src="//media1.admicro.vn/core/adm_tracking.js"></script> <script async src="https://static.amcdn.vn/tka/cdn.js" type="text/javascript"></script> <script> (function () { var img = new Image(); var pt = (document.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:"); img.src = pt + '//lg1.logging.admicro.vn/ftest?url=' + encodeURIComponent(document.URL); var img1 = new Image(); img1.src = pt + '//amcdn.vn/ftest?url=' + encodeURIComponent(document.URL); })(); </script> <script> (function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-34575478-17', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <script type="text/javascript"> var admicroAD = admicroAD || {}; admicroAD.unit = admicroAD.unit || []; </script> <script type="text/javascript" src="//media1.admicro.vn/core/admcore.js" async></script> <script type="text/javascript" src="http://media1.admicro.vn/core/log_cafef.js" async></script> <script> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "17793284" }); (function () { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = (document.location.protocol == "https:" ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })(); </script> </head> <body> <form method="post" action="" id="form1"> <div class="aspNetHidden"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUKMjAyMjc1NDExMWRk3mNk8Z86xGLaS4Lr5Eryc1V+8H4=" /> </div> <div class=""> <div class="header clearfix"> <div class="header_logo"> <div class="wp1040 relative"> <div class="logo"> <h1><a href="/" class="sprite" title="Kênh thông tin kinh tế - tài chính Việt Nam"></a></h1> </div> <div class="xembanthunghiem">Xem bản thử nghiệm <i class="iconthunghiemoff" onclick="ClickBeta()"></i></div> <div class="mack" id="CafeF_StockSymbolContainer"> <div id="macktheodoi" class="inner" data-type="stock-container"></div> </div> </div> </div> <div class="header_new clearfix"> <div class="wp1040"> <div class="menupage"> <a class="sprite top isent" href="/gui-tin-nhanh.chn" title="Gửi tin nhanh"><span class="icon_sent"></span>Gửi tin nhanh</a> <a class="idautu" href="http://liveboard.cafef.vn" target="_blank" rel="nofollow" title="Bản giá điện tử"><span class="icon_sent sprite"></span>Bảng giá điện tử</a> <a class="sprite end itable" target="_blank" rel="nofollow" href="http://s.cafef.vn/danh-muc-dau-tu.chn" title="Danh mục đầu tư"><span class="icon_sent"></span>Danh mục đầu tư</a> </div> <div class="tinmoi"> <div class="title_box"> <p class="title_left">TIN MỚI!</p> <a href="/doc-nhanh.chn" title="đọc nhanh" class="doctinnhanh">Đọc nhanh >></a> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="list_news"> <div id="listNewHeader" dmtb="4"> <ul> <li data-id="20180321233505025"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Vụ PVN đầu tư vào Oceanbank: Đại diện Bộ Tài chính và NHNN tiếp tục xin ...khất câu trả lời" href="/vu-pvn-dau-tu-vao-oceanbank-dai-dien-bo-tai-chinh-va-nhnn-tiep-tuc-xin-khat-cau-tra-loi-20180321233505025.chn"><span class="inner">Vụ PVN đầu tư vào Oceanbank: Đại diện Bộ Tài chính và NHNN tiếp tục xin ...khất câu trả lời</span></a></li> <li data-id="20180321200038181"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất từ ngày 25/3/2018" href="/tphcm-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-tu-ngay-25-3-2018-20180321200038181.chn"><span class="inner">TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất từ ngày 25/3/2018</span></a></li> <li data-id="20180321231751931"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Ông Đinh La Thăng: Bị cáo chưa mất trí nhớ, bị cáo đã chỉ đạo thoái vốn tại Oceanbank" href="/ong-dinh-la-thang-bi-cao-chua-mat-tri-nho-bi-cao-da-chi-dao-thoai-von-tai-oceanbank-20180321231751931.chn"><span class="inner">Ông Đinh La Thăng: Bị cáo chưa mất trí nhớ, bị cáo đã chỉ đạo thoái vốn tại Oceanbank</span></a></li> <li data-id="20180321210247869"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Những điều cần biết về bê bối rò rỉ thông tin khiến Facebook điên đảo" href="/nhung-dieu-can-biet-ve-be-boi-ro-ri-thong-tin-khien-facebook-dien-dao-20180321210247869.chn"><span class="inner">Những điều cần biết về bê bối rò rỉ thông tin khiến Facebook điên đảo</span></a></li> <li data-id="20180321162419837"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="10 nguyên tắc nói chuyện bất thành văn này sẽ giúp bạn không &quot;đắc tội&quot; với ai chốn công sở, đáng lưu lại để học hỏi" href="/10-nguyen-tac-noi-chuyen-bat-thanh-van-nay-se-giup-ban-khong-dac-toi-voi-ai-chon-cong-so-dang-luu-lai-de-hoc-hoi-20180321162419837.chn"><span class="inner">10 nguyên tắc nói chuyện bất thành văn này sẽ giúp bạn không "đắc tội" với ai chốn công sở, đáng lưu lại để học hỏi</span></a></li> <li data-id="20180321135331119"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Phát hiện cơ sở bơm nước và tiêm thuốc an thần cho heo" href="/phat-hien-co-so-bom-nuoc-va-tiem-thuoc-an-than-cho-heo-20180321135331119.chn"><span class="inner">Phát hiện cơ sở bơm nước và tiêm thuốc an thần cho heo</span></a></li> <li data-id="20180321103027759"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Vốn ngoại vào ngân hàng Việt" href="/von-ngoai-vao-ngan-hang-viet-20180321103027759.chn"><span class="inner">Vốn ngoại vào ngân hàng Việt</span></a></li> <li data-id="20180321201804884"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Trao quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư" href="/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-2-thu-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-20180321201804884.chn"><span class="inner">Trao quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư</span></a></li> <li data-id="20180320081500957"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Đạt Phương (DPG): Điện thương phẩm mang về 10% doanh thu nhưng đóng góp đến 36% lợi nhuận gộp năm 2017 cho công ty" href="/dat-phuong-dpg-dien-thuong-pham-mang-ve-10-doanh-thu-nhung-dong-gop-den-36-loi-nhuan-gop-nam-2017-cho-cong-ty-20180320081500957.chn"><span class="inner">Đạt Phương (DPG): Điện thương phẩm mang về 10% doanh thu nhưng đóng góp đến 36% lợi nhuận gộp năm 2017 cho công ty</span></a></li> <li data-id="20180321161841525"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Thanh lọc và bảo vệ thận với 10 loại đồ uống giải độc tự nhiên: Rẻ mà cực hiệu quả!" href="/thanh-loc-va-bao-ve-than-voi-10-loai-do-uong-giai-doc-tu-nhien-re-ma-cuc-hieu-qua-20180321161841525.chn"><span class="inner">Thanh lọc và bảo vệ thận với 10 loại đồ uống giải độc tự nhiên: Rẻ mà cực hiệu quả!</span></a></li> <li data-id="20180321170931994"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Đường Quảng Ngãi: Lãi nghìn tỷ năm 2017 vẫn khiêm tốn đặt kế hoạch lãi 200 tỷ đồng năm 2018" href="/duong-quang-ngai-lai-nghin-ty-nam-2017-van-khiem-ton-dat-ke-hoach-lai-200-ty-dong-nam-2018-20180321170931994.chn"><span class="inner">Đường Quảng Ngãi: Lãi nghìn tỷ năm 2017 vẫn khiêm tốn đặt kế hoạch lãi 200 tỷ đồng năm 2018</span></a></li> <li data-id="20180321143811931"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Cục Trồng trọt thông tin kiểm tra việc nhổ bỏ rau củ" href="/cuc-trong-trot-thong-tin-kiem-tra-viec-nho-bo-rau-cu-20180321143811931.chn"><span class="inner">Cục Trồng trọt thông tin kiểm tra việc nhổ bỏ rau củ</span></a></li> <li data-id="20180321162750509"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ: Khi đã quá tuổi tiêm phòng, làm thế nào để ngừa bệnh?" href="/can-benh-gay-tu-vong-hang-dau-o-phu-nu-khi-da-qua-tuoi-tiem-phong-lam-the-nao-de-ngua-benh-20180321162750509.chn"><span class="inner">Căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ: Khi đã quá tuổi tiêm phòng, làm thế nào để ngừa bệnh?</span></a></li> <li data-id="20180321185219915"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Tiên phong làm sữa hạt tại Việt Nam, Tập đoàn TH mang điều gì đến cho ngành sữa?" href="/tien-phong-lam-sua-hat-tai-viet-nam-tap-doan-th-mang-dieu-gi-den-cho-nganh-sua-20180321185219915.chn"><span class="inner">Tiên phong làm sữa hạt tại Việt Nam, Tập đoàn TH mang điều gì đến cho ngành sữa?</span></a></li> <li data-id="201803211557389"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Đây là cách thế giới bị các công ty công nghệ chi phối" href="/day-la-cach-the-gioi-bi-cac-cong-ty-cong-nghe-chi-phoi-201803211557389.chn"><span class="inner">Đây là cách thế giới bị các công ty công nghệ chi phối</span></a></li> <li data-id="20180321153610212"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Dream House vừa mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu KSB" href="/dream-house-vua-mua-them-27-trieu-co-phieu-ksb-20180321153610212.chn"><span class="inner">Dream House vừa mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu KSB</span></a></li> <li data-id="20180320185220595"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Đây là cách tôi trở thành CEO của công ty hàng triệu đô mà chẳng cần tới tấm bằng đại học!" href="/day-la-cach-toi-tro-thanh-ceo-cua-cong-ty-hang-trieu-do-ma-chang-can-toi-tam-bang-dai-hoc-20180320185220595.chn"><span class="inner">Đây là cách tôi trở thành CEO của công ty hàng triệu đô mà chẳng cần tới tấm bằng đại học!</span></a></li> <li data-id="20180321143321337"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Hồ tiêu lại đối mặt với nguy cơ phải “giải cứu”" href="/ho-tieu-lai-doi-mat-voi-nguy-co-phai-giai-cuu-20180321143321337.chn"><span class="inner">Hồ tiêu lại đối mặt với nguy cơ phải “giải cứu”</span></a></li> <li data-id="20180321115339087"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Techcombank bắt đầu bán cổ phiếu ESOP, CEO và CFO ngân hàng đăng ký mua hàng triệu cổ phần" href="/techcombank-bat-dau-ban-co-phieu-esop-ceo-va-cfo-ngan-hang-dang-ky-mua-hang-trieu-co-phan-20180321115339087.chn"><span class="inner">Techcombank bắt đầu bán cổ phiếu ESOP, CEO và CFO ngân hàng đăng ký mua hàng triệu cổ phần</span></a></li> <li data-id="20180321180301587"><span class="time" data-month="03" data-date="21">21/03</span><span class="border_split"></span><a title="Dồn dập tin vui với thị trường ô tô, người mua sắp chứng kiến cuộc chiến giảm giá?" href="/don-dap-tin-vui-voi-thi-truong-o-to-nguoi-mua-sap-chung-kien-cuoc-chien-giam-gia-20180321180301587.chn"><span class="inner">Dồn dập tin vui với thị trường ô tô, người mua sắp chứng kiến cuộc chiến giảm giá?</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <script> (runinit = window.runinit || []).push(function () { setTimeout(function () { if (typeof sendLogCafefScroll === "function") { sendLogCafefScroll('listNewHeader', 155); } }, 1000); }); </script> <div class="bieudo_header"> <div class="bieudo1"> <p class="index_ck">VN-Index: <b class="idx_1"></b> <span class="idc_1"></span> <span class="idp_1"></span> </p> <p class="gia_ck">GTGD: <span class="idv_1"></span> tỷ VNĐ</p> <div id="headerchart1" class="img_bieudo"></div> </div> <div class="bieudo2"> <p class="index_ck">HNX-Index: <b class="idx_2"></b> <span class="idc_2"></span> <span class="idp_2"></span> </p> <p class="gia_ck">GTGD: <span class="idv_2"></span> tỷ VNĐ</p> <div id="headerchart2" class="img_bieudo"></div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var currentTime = parseFloat('050724'); </script> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="menucategory menuheader clearfix" id="menu_wrap"> <div class="wp1040 relative"> <ul> <li id="menu" class="acvmenu bt_home "><a href="/" title="Trang chủ" class="sprite"></a></li> <li id="menu-thoi-su" class="acvmenu li_left "><a href="/thoi-su.chn" title="THỜI SỰ">THỜI SỰ</a></li> <li id="menu-thi-truong-chung-khoan" class="acvmenu "><a href="/thi-truong-chung-khoan.chn" title="CHỨNG KHOÁN">CHỨNG KHOÁN</a></li> <li id="menu-bat-dong-san" class="acvmenu "><a href="/bat-dong-san.chn" title="BẤT ĐỘNG SẢN">BẤT ĐỘNG SẢN</a></li> <li id="menu-doanh-nghiep" class="acvmenu "><a href="/doanh-nghiep.chn" title="DOANH NGHIỆP">DOANH NGHIỆP</a></li> <li id="menu-tai-chinh-ngan-hang" class="acvmenu "><a href="/tai-chinh-ngan-hang.chn" title="NGÂN HÀNG">NGÂN HÀNG</a></li> <li id="menu-tai-chinh-quoc-te" class="acvmenu "><a href="/tai-chinh-quoc-te.chn" title="TÀI CHÍNH QUỐC TẾ">TÀI CHÍNH QUỐC TẾ</a></li> <li id="menu-vi-mo-dau-tu" class="acvmenu "><a href="/vi-mo-dau-tu.chn" title="VĨ MÔ">VĨ MÔ</a></li> <li id="menu-song" class="acvmenu "><a href="/song.chn" title="SỐNG">SỐNG</a></li> <li id="menu-hang-hoa-nguyen-lieu" class="acvmenu "><a href="/hang-hoa-nguyen-lieu.chn" title="HÀNG HÓA">HÀNG HÓA</a></li> <li class="cut icon_menu_right"><a href="javascript:void(0);" class="bt_cut" rel="nofollow" title=""> <span class="ei-line1"></span> <span class="ei-line2"></span> <span class="ei-line3"></span> </a> <div class="menu-ext"> <div class="inner clearfix"> <table class="sub-cat"> <tr> <td> <label class="th font2b">Tin tức</label> <a href="/thoi-su.chn" title="thời sự">Thời sự</a> <a href="/doanh-nghiep.chn" title="doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a> <a href="/vi-mo-dau-tu.chn" title="kinh tế vĩ mô">Kinh tế vĩ mô</a> </td> <td> <label class="th font2b">Tài chính - Chứng khoán</label> <a href="/thi-truong-chung-khoan.chn" title="chứng khoáng">Chứng khoán</a> <a href="/tai-chinh-ngan-hang.chn" title="tài chính ngân hàng">Tài chính ngân hàng</a> <a href="/tai-chinh-quoc-te.chn" title="tài chính quốc tế">Tài chính quốc tế</a> </td> <td> <label class="th font2b">Bất động sản</label> <a href="/bat-dong-san.chn" title="tin tức">Tin tức</a> <a href="/du-an.chn" title="dự án">Dự án</a> <a href="/ban-do-du-an.chn" title="bản đồ dự án">Bản đồ dự án</a> </td> <td class="hide1024"> <label class="th font2b">Khác</label> <a href="/hang-hoa-nguyen-lieu.chn" title="hàng hóa nguyên liệu">Hàng hóa nguyên liệu</a> <a href="/song.chn" title="sống">Sống</a> <a href="/videos.chn" title="video">Video</a> </td> </tr> </table> <div class="threads"> <label class="label font2b">CHỦ ĐỀ NÓNG</label> <ul class=" list clearfix"> <i class="shadow"></i> <li class='first'><a href="/su-kien/666-dien-bien-thi-truong-hang-hoa-nguyen-lieu-quoc-te-hang-ngay.chn" title="Diễn biến thị trường hàng hóa nguyên liệu quốc tế hàng ngày"><i class="ico-idx5"></i>Diễn biến thị trường hàng hóa nguyên liệu quốc tế hàng ngày</a></li> <li ><a href="/su-kien/665-xet-xu-vu-pvn-dau-tu-vao-oceanbank-thiet-hai-800-ty.chn" title="Xét xử vụ PVN đầu tư vào OceanBank thiệt hại 800 tỷ"><i class="ico-idx5"></i>Xét xử vụ PVN đầu tư vào OceanBank thiệt hại 800 tỷ</a></li> <li ><a href="/su-kien/664-vu-an-lien-quan-cuu-cuc-truong-c50-nguyen-thanh-hoa.chn" title="Vụ án liên quan cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa"><i class="ico-idx5"></i>Vụ án liên quan cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa</a></li> </ul> </div> </div> </div> </li> <li class="menucategory_right"><a href="http://s.cafef.vn/top/ceo.chn" target="_blank" title="Top 200">Top 200</a></li> <li class="menucategory_right"><a href="http://s.cafef.vn/du-lieu.chn" target="_blank" title="Dữ liệu">Dữ liệu</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="bannertop w100pt"> <div class="wp1040"> <div class="ads_center mgt10"> <div id="admzone96"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone96') }); </script> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="wp1040"> <div class="content"> <div class="noibat_home clearfix"> <div class="news_left"> <div data-check-position="cf_home-position_focus"></div> <div class="top_noibat clearfix" data-marked-zoneid="cf_home_focus"> <div class="top_noibat_row1 clearfix"> <h2><a href="/day-la-cach-the-gioi-bi-cac-cong-ty-cong-nghe-chi-phoi-201803211557389.chn" title="Đây là cách thế giới bị các công ty công nghệ chi phối">Đây là cách thế giới bị các công ty công nghệ chi phối</a></h2> <div class="bghltop clearfix"> <div class="left"> <strong class="sapo">Cùng với Facebook, một loạt các công ty công nghệ khác cũng đang sở hữu lượng dữ liệu cá nhân vô cùng lớn. Đó là những công ty cung cấp nền tảng đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng như Wikipedia, Amazon, Uber…</strong> </div> <div class="right"> <a class="avatar " href="/day-la-cach-the-gioi-bi-cac-cong-ty-cong-nghe-chi-phoi-201803211557389.chn" title="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch thế giới bị c&#225;c c&#244;ng ty c&#244;ng nghệ chi phối"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/370_230/2018/3/21/photo1521622561212-1521622561212546852331.png" alt="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch thế giới bị c&#225;c c&#244;ng ty c&#244;ng nghệ chi phối" title="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch thế giới bị c&#225;c c&#244;ng ty c&#244;ng nghệ chi phối" /></a> </div> </div> </div> <div class="top_noibat_row2 mgt20"> <ul> <li class="big " ><a class="avatar " href="/7-dieu-dac-biet-ve-co-thu-tuong-phan-van-khai-20180321090437376.chn" title="7 điều đặc biệt về cố Thủ tướng Phan Văn Khải"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/230_143/2018/3/21/photo1521597497866-15215974978671685852093.jpg" alt="7 điều đặc biệt về cố Thủ tướng Phan Văn Khải" title="7 điều đặc biệt về cố Thủ tướng Phan Văn Khải" /></a><h2><a href="/7-dieu-dac-biet-ve-co-thu-tuong-phan-van-khai-20180321090437376.chn" title="7 điều đặc biệt về cố Thủ tướng Phan Văn Khải">7 điều đặc biệt về cố Thủ tướng Phan Văn Khải</a></h2></li><li class="big " ><a class="avatar " href="/lo-dien-2-mau-o-to-dien-vinfast-duoc-ua-thich-nhat-se-san-xuat-tu-nam-2019-2018032116033715.chn" title="Lộ diện 2 mẫu &#244; t&#244; điện Vinfast được ưa th&#237;ch nhất, sẽ sản xuất từ năm 2019"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/230_143/2018/3/21/photo1521622977838-1521622977838494455257.jpg" alt="Lộ diện 2 mẫu &#244; t&#244; điện Vinfast được ưa th&#237;ch nhất, sẽ sản xuất từ năm 2019" title="Lộ diện 2 mẫu &#244; t&#244; điện Vinfast được ưa th&#237;ch nhất, sẽ sản xuất từ năm 2019" /></a><h2><a href="/lo-dien-2-mau-o-to-dien-vinfast-duoc-ua-thich-nhat-se-san-xuat-tu-nam-2019-2018032116033715.chn" title="Lộ diện 2 mẫu ô tô điện Vinfast được ưa thích nhất, sẽ sản xuất từ năm 2019">Lộ diện 2 mẫu ô tô điện Vinfast được ưa thích nhất, sẽ sản xuất từ năm 2019</a></h2></li><li class="big " ><a class="avatar " href="/ly-ky-vu-cuop-con-dau-tai-tap-doan-trung-nguyen-20180321152439431.chn" title="Ly kỳ vụ &quot;cướp&quot; con dấu tại Tập đo&#224;n Trung Nguy&#234;n"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/230_143/2018/3/21/photo1521620628051-1521620628051988418590.jpg" alt="Ly kỳ vụ &quot;cướp&quot; con dấu tại Tập đo&#224;n Trung Nguy&#234;n" title="Ly kỳ vụ &quot;cướp&quot; con dấu tại Tập đo&#224;n Trung Nguy&#234;n" /></a><h2><a href="/ly-ky-vu-cuop-con-dau-tai-tap-doan-trung-nguyen-20180321152439431.chn" title="Ly kỳ vụ "cướp" con dấu tại Tập đoàn Trung Nguyên">Ly kỳ vụ "cướp" con dấu tại Tập đoàn Trung Nguyên</a></h2></li> <script> var ItemHlThird = [{"Avatar":"http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521622977838-1521622977838494455257.jpg", "Title":"Lộ diện 2 mẫu &#244; t&#244; điện Vinfast được ưa th&#237;ch nhất, sẽ sản xuất từ năm 2019", "Sapo":"Sau 10 ng&#224;y khởi động, cuộc b&#236;nh chọn &#244; t&#244; thứ 2 của VinFast đ&#227; kết th&#250;c, thu h&#250;t gần 300.000 lượt truy cập. 2 mẫu xe chiến thắng l&#224; mẫu xe điện IDG EV A v&#224; xe cỡ nhỏ IDG ICE A.", "Url":"/lo-dien-2-mau-o-to-dien-vinfast-duoc-ua-thich-nhat-se-san-xuat-tu-nam-2019-2018032116033715.chn", "Date":"2018-03-21T16:03:55", "CatName":"Doanh nghiệp", "CatUrl":"doanh-nghiep.chn"}]</script> </ul> </div> </div> <div class="light-box-bounder"> <div class="light-box-content"> <div class="light-box loading"> </div> </div> <div class="close-wrap"> <div class="close"> <div class="close-1"></div> <div class="close-2"></div> </div> </div> </div> <script> (runinit = window.runinit || []).push(function () { prNews.homeFocus(); }); </script> <div class="clearfix"></div> <div class="top_event clearfix"> <ul> <li><span>»</span><a href="/su-kien/665-xet-xu-vu-pvn-dau-tu-vao-oceanbank-thiet-hai-800-ty.chn" title="Xét xử vụ PVN đầu tư vào OceanBank thiệt hại 800 tỷ">Xét xử vụ PVN đầu tư vào OceanBank thiệt hại 800 tỷ</a></li> <li><span>»</span><a href="/su-kien/664-vu-an-lien-quan-cuu-cuc-truong-c50-nguyen-thanh-hoa.chn" title="Vụ án liên quan cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa">Vụ án liên quan cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa</a></li> <li><span>»</span><a href="/su-kien/663-xet-xu-vu-an-o-navibank.chn" title="Xét xử vụ án ở Navibank">Xét xử vụ án ở Navibank</a></li> <li><span>»</span><a href="/su-kien/662-ky-hiep-dinh-cptpp.chn" title="Ký Hiệp định CPTPP">Ký Hiệp định CPTPP</a></li> <li><span>»</span><a href="/su-kien/661-my-danh-thue-voi-nhom-va-thep.chn" title="Mỹ đánh thuế với nhôm và thép">Mỹ đánh thuế với nhôm và thép</a></li> </ul> </div> <div class="mgt10"> <div id="admzone101"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone101') }); </script> </div> <div class="top5_news"> <div class="magazine-and-investors clearfix"> <div class="home-box-magazine"> <div class="home-box-magazine-news clearfix"> <a class="avatar " href="/ky-uc-cua-chuyen-gia-kinh-te-pham-chi-lan-ve-vi-thu-tuong-tu-nhiem-som-mot-nam-vi-thien-y-phat-trien-dat-nuoc-20180317093205549.chn" title="K&#253; ức của chuy&#234;n gia kinh tế Phạm Chi Lan về vị Thủ tướng từ nhiệm sớm một năm v&#236; thiện &#253; ph&#225;t triển đất nước"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/330_205/2018/3/17/photo1521253663980-15212536639801849364152.jpg" alt="K&#253; ức của chuy&#234;n gia kinh tế Phạm Chi Lan về vị Thủ tướng từ nhiệm sớm một năm v&#236; thiện &#253; ph&#225;t triển đất nước" title="K&#253; ức của chuy&#234;n gia kinh tế Phạm Chi Lan về vị Thủ tướng từ nhiệm sớm một năm v&#236; thiện &#253; ph&#225;t triển đất nước" /></a> <div class="home-box-magazine-news-info"> <h3> <a title="Ký ức của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về vị Thủ tướng từ nhiệm sớm một năm vì thiện ý phát triển đất nước" href="/ky-uc-cua-chuyen-gia-kinh-te-pham-chi-lan-ve-vi-thu-tuong-tu-nhiem-som-mot-nam-vi-thien-y-phat-trien-dat-nuoc-20180317093205549.chn"> Ký ức của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về vị Thủ tướng từ nhiệm sớm một năm vì thiện ý phát triển đất nước <span class="home-box-magazine-top-label"> Magazine </span> </a> </h3> </div> </div> <div class="home-box-magazine-news clearfix"> <a class="avatar " href="/den-ha-giang-mua-xuan-ngan-ngo-xem-da-no-hoa-20180315143208393.chn" title="Đến H&#224; Giang m&#249;a xu&#226;n, ngẩn ngơ xem đ&#225; nở hoa"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/330_205/2018/3/16/photo1521166904539-1521166904540322483653.jpg" alt="Đến H&#224; Giang m&#249;a xu&#226;n, ngẩn ngơ xem đ&#225; nở hoa" title="Đến H&#224; Giang m&#249;a xu&#226;n, ngẩn ngơ xem đ&#225; nở hoa" /></a> <div class="home-box-magazine-news-info"> <h3> <a title="Đến Hà Giang mùa xuân, ngẩn ngơ xem đá nở hoa" href="/den-ha-giang-mua-xuan-ngan-ngo-xem-da-no-hoa-20180315143208393.chn"> Đến Hà Giang mùa xuân, ngẩn ngơ xem đá nở hoa <span class="home-box-magazine-top-label"> Magazine </span> </a> </h3> </div> </div> </div> <script> (runinit = window.runinit || []).push(function () { box_magazine_and_investors_style(); }); </script> <div class="box-nha-dau-tu"> <h2 class="title_box">Góc nhà đầu tư</h2> <div class="box-nha-dau-tu-content"> <ul> <li class="clearfix"> <a title="Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 230 tỷ trên toàn thị trường, VnIndex trở lại đỉnh lịch sử cách đây 11 năm" href="/khoi-ngoai-tro-lai-mua-rong-hon-230-ty-tren-toan-thi-truong-vnindex-tro-lai-dinh-lich-su-cach-day-11-nam-20180321161528915.chn" class="bndt-item-title"> Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 230 tỷ trên toàn thị trường, VnIndex trở lại đỉnh lịch sử cách đây 11 năm </a> </li> <li class="clearfix"> <a title="APC và mối lo ngại về cổ đông chiến lược vốn 17 triệu đồng" href="/apc-va-moi-lo-ngai-ve-co-dong-chien-luoc-von-17-trieu-dong-20180321170642915.chn" class="bndt-item-title"> APC và mối lo ngại về cổ đông chiến lược vốn 17 triệu đồng </a> </li> <li class="clearfix"> <a title="Vinamilk đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận xấp xỉ 5%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%" href="/vinamilk-dat-ke-hoach-tang-truong-loi-nhuan-xap-xi-5-phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-le-20-20180321172851462.chn" class="bndt-item-title"> Vinamilk đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận xấp xỉ 5%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% </a> </li> <li class="clearfix"> <a title="Bộ 15 quy tắc lựa chọn cổ phiếu sinh lời tốt nhất của Philip Fisher" href="/bo-15-quy-tac-lua-chon-co-phieu-sinh-loi-tot-nhat-cua-philip-fisher-20180320094736004.chn" class="bndt-item-title"> Bộ 15 quy tắc lựa chọn cổ phiếu sinh lời tốt nhất của Philip Fisher </a> </li> <li class="clearfix"> <a title="Chuyển động quỹ đầu tư tuần 12-18/3" href="/chuyen-dong-quy-dau-tu-tuan-12-18-3-20180320093503567.chn" class="bndt-item-title"> Chuyển động quỹ đầu tư tuần 12-18/3 </a> </li> <li class="clearfix"> <a title="MSN gia nhập câu lạc bộ thị giá 100.000 đồng, VN-Index vẫn chưa thể bứt phá khỏi mốc 1.160" href="/tien-van-dang-lua-chon-nhom-co-phieu-ngan-hang-nhom-vn30-tang-tich-cuc-day-vn-index-vuot-1160-diem-20180320095858145.chn" class="bndt-item-title"> MSN gia nhập câu lạc bộ thị giá 100.000 đồng, VN-Index vẫn chưa thể bứt phá khỏi mốc 1.160 </a> </li> <li class="clearfix"> <a title="Khối ngoại bán ròng hơn 320 tỷ trên HoSE, VnIndex gặp khó trước ngưỡng 1.160 điểm" href="/khoi-ngoai-ban-rong-hon-320-ty-tren-hose-vnindex-gap-kho-truoc-nguong-1160-diem-2018032016465747.chn" class="bndt-item-title"> Khối ngoại bán ròng hơn 320 tỷ trên HoSE, VnIndex gặp khó trước ngưỡng 1.160 điểm </a> </li> <li class="clearfix"> <a title="Cổ phiếu ngân hàng đã tăng gấp đôi, vì sao vẫn được lựa chọn để dẫn dắt thị trường?" href="/co-phieu-ngan-hang-da-tang-gap-doi-vi-sao-van-duoc-lua-chon-de-dan-dat-thi-truong-2018031500141229.chn" class="bndt-item-title"> Cổ phiếu ngân hàng đã tăng gấp đôi, vì sao vẫn được lựa chọn để dẫn dắt thị trường? </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <ul class="listchungkhoannew"> <li class="tlitem clearfix top" data-newsid="20180321233505025"> <a class="avatar " href="/vu-pvn-dau-tu-vao-oceanbank-dai-dien-bo-tai-chinh-va-nhnn-tiep-tuc-xin-khat-cau-tra-loi-20180321233505025.chn" title="Vụ PVN đầu tư v&#224;o Oceanbank: Đại diện Bộ T&#224;i ch&#237;nh v&#224; NHNN tiếp tục xin ...khất c&#226;u trả lời"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521649333296-15216493332961552185125.jpg" alt="Vụ PVN đầu tư v&#224;o Oceanbank: Đại diện Bộ T&#224;i ch&#237;nh v&#224; NHNN tiếp tục xin ...khất c&#226;u trả lời" title="Vụ PVN đầu tư v&#224;o Oceanbank: Đại diện Bộ T&#224;i ch&#237;nh v&#224; NHNN tiếp tục xin ...khất c&#226;u trả lời" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/vu-pvn-dau-tu-vao-oceanbank-dai-dien-bo-tai-chinh-va-nhnn-tiep-tuc-xin-khat-cau-tra-loi-20180321233505025.chn" title="Vụ PVN đầu tư v&#224;o Oceanbank: Đại diện Bộ T&#224;i ch&#237;nh v&#224; NHNN tiếp tục xin ...khất c&#226;u trả lời">Vụ PVN đầu tư vào Oceanbank: Đại diện Bộ Tài chính và NHNN tiếp tục xin ...khất câu trả lời</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="tai-chinh-ngan-hang.chn" title="Tài chính - ngân hàng">Tài chính - ngân hàng</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T23:35:24"></span> </p> <p class="sapo">Nhiều câu hỏi liên quan đến việc góp vốn của PVN vào Oceanbank, hay tăng vốn điều lệ ở OceanBank đều được đại diện Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính xin khất trả lời sau.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321200038181"> <a class="avatar " href="/tphcm-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-tu-ngay-25-3-2018-20180321200038181.chn" title="TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh gi&#225; đất từ ng&#224;y 25/3/2018"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521637183656-1521637183656873460071.jpg" alt="TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh gi&#225; đất từ ng&#224;y 25/3/2018" title="TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh gi&#225; đất từ ng&#224;y 25/3/2018" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/tphcm-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-tu-ngay-25-3-2018-20180321200038181.chn" title="TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh gi&#225; đất từ ng&#224;y 25/3/2018">TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất từ ngày 25/3/2018</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="bat-dong-san.chn" title="Bất động sản">Bất động sản</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T21:19:33"></span> </p> <p class="sapo">UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất (hay còn gọi hệ số K) cho năm 2018.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321180301587"> <a class="avatar " href="/don-dap-tin-vui-voi-thi-truong-o-to-nguoi-mua-sap-chung-kien-cuoc-chien-giam-gia-20180321180301587.chn" title="Dồn dập tin vui với thị trường &#244; t&#244;, người mua sắp chứng kiến cuộc chiến giảm gi&#225;?"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521630148700-1521630148701983381218.jpg" alt="Dồn dập tin vui với thị trường &#244; t&#244;, người mua sắp chứng kiến cuộc chiến giảm gi&#225;?" title="Dồn dập tin vui với thị trường &#244; t&#244;, người mua sắp chứng kiến cuộc chiến giảm gi&#225;?" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/don-dap-tin-vui-voi-thi-truong-o-to-nguoi-mua-sap-chung-kien-cuoc-chien-giam-gia-20180321180301587.chn" title="Dồn dập tin vui với thị trường &#244; t&#244;, người mua sắp chứng kiến cuộc chiến giảm gi&#225;?">Dồn dập tin vui với thị trường ô tô, người mua sắp chứng kiến cuộc chiến giảm giá?</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="vi-mo-dau-tu.chn" title="Kinh tế vĩ mô - Đầu tư ">Kinh tế vĩ mô - Đầu tư </a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T18:11:47"></span> </p> <p class="sapo">Lô xe hơn 1.000 chiếc của Honda đã được thông quan, bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng chấp thuận giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại cho ô tô nguyên chiếc từ Indonesia.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321115339087"> <a class="avatar " href="/techcombank-bat-dau-ban-co-phieu-esop-ceo-va-cfo-ngan-hang-dang-ky-mua-hang-trieu-co-phan-20180321115339087.chn" title="Techcombank bắt đầu b&#225;n cổ phiếu ESOP, CEO v&#224; CFO ng&#226;n h&#224;ng đăng k&#253; mua h&#224;ng triệu cổ phần"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521607645450-15216076454501492094721.jpg" alt="Techcombank bắt đầu b&#225;n cổ phiếu ESOP, CEO v&#224; CFO ng&#226;n h&#224;ng đăng k&#253; mua h&#224;ng triệu cổ phần" title="Techcombank bắt đầu b&#225;n cổ phiếu ESOP, CEO v&#224; CFO ng&#226;n h&#224;ng đăng k&#253; mua h&#224;ng triệu cổ phần" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/techcombank-bat-dau-ban-co-phieu-esop-ceo-va-cfo-ngan-hang-dang-ky-mua-hang-trieu-co-phan-20180321115339087.chn" title="Techcombank bắt đầu b&#225;n cổ phiếu ESOP, CEO v&#224; CFO ng&#226;n h&#224;ng đăng k&#253; mua h&#224;ng triệu cổ phần">Techcombank bắt đầu bán cổ phiếu ESOP, CEO và CFO ngân hàng đăng ký mua hàng triệu cổ phần</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="tai-chinh-ngan-hang.chn" title="Tài chính - ngân hàng">Tài chính - ngân hàng</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T18:45:09"></span> </p> <p class="sapo">Đã có 8 lãnh đạo ngân hàng đăng ký mua vào tổng hơn 4,3 triệu cổ phần Techcombank.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix bottom" data-newsid="20180321172851462"> <a class="avatar " href="/vinamilk-dat-ke-hoach-tang-truong-loi-nhuan-xap-xi-5-phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-le-20-20180321172851462.chn" title="Vinamilk đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận xấp xỉ 5%, ph&#225;t h&#224;nh cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521628121034-15216281210341810546148.png" alt="Vinamilk đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận xấp xỉ 5%, ph&#225;t h&#224;nh cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%" title="Vinamilk đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận xấp xỉ 5%, ph&#225;t h&#224;nh cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/vinamilk-dat-ke-hoach-tang-truong-loi-nhuan-xap-xi-5-phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-le-20-20180321172851462.chn" title="Vinamilk đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận xấp xỉ 5%, ph&#225;t h&#224;nh cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%">Vinamilk đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận xấp xỉ 5%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="doanh-nghiep.chn" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T17:29:09"></span> </p> <p class="sapo">Năm 2018, Vinamilk đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2018 đạt 55.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10.752 tỷ đồng.</p> </div> </li> <script> (runinit = window.runinit || []).push(function () { FomartExtendListNews.lstNewsId = '20180321233505025,20180321200038181,20180321180301587,20180321115339087,20180321172851462'; FomartExtendListNews.content = ".listchungkhoannew"; FomartExtendListNews.init(); }); </script> <div id="admzone14092"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone14092') }); </script> <li class="clearfix top" id="newsHlThird"></li> </ul> </div> <div class="top5_news mgt0"> <div data-check-position="cf_home-position_b1"></div> <div class="kl-group-content clearfix" data-marked-zoneid="cf_home_b1"> <div class="newdangchuy"> <p class="title_box">ĐÁNG CHÚ Ý</p> <div class="kdsdsk-wrapper"> <ul class="list-kdsdsk"> <li class="kdsdsk"> <a class="avatar clearfix" href="/co-hop-dong-bao-ke-duong-day-danh-bac-nghin-ti-cua-cuu-tuong-cong-an-20180314100122086.chn" title="C&#243; hợp đồng &quot;bảo k&#234;&quot; đường d&#226;y đ&#225;nh bạc ngh&#236;n tỉ của cựu tướng c&#244;ng an?"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/194_121/2018/3/14/photo1520996213117-15209962131171362474776.jpg" alt="C&#243; hợp đồng &quot;bảo k&#234;&quot; đường d&#226;y đ&#225;nh bạc ngh&#236;n tỉ của cựu tướng c&#244;ng an?" title="C&#243; hợp đồng &quot;bảo k&#234;&quot; đường d&#226;y đ&#225;nh bạc ngh&#236;n tỉ của cựu tướng c&#244;ng an?" /></a> <h4> <a title="Có hợp đồng &quot;bảo kê&quot; đường dây đánh bạc nghìn tỉ của cựu tướng công an?" href="/co-hop-dong-bao-ke-duong-day-danh-bac-nghin-ti-cua-cuu-tuong-cong-an-20180314100122086.chn"> Có hợp đồng "bảo kê" đường dây đánh bạc nghìn tỉ của cựu tướng công an? </a> </h4> </li> <li class="kdsdsk"> <a class="avatar clearfix" href="/nhung-diem-dang-chu-y-trong-nhiem-ky-cua-vi-thu-tuong-noi-it-hon-lam-phan-van-khai-20180302085746042.chn" title="Những điểm đ&#225;ng ch&#250; &#253; trong nhiệm kỳ của vị nguy&#234;n Thủ tướng “n&#243;i &#237;t hơn l&#224;m” - Phan Văn Khải"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/194_121/2018/3/2/photo1519955639835-15199556398352034983394.jpg" alt="Những điểm đ&#225;ng ch&#250; &#253; trong nhiệm kỳ của vị nguy&#234;n Thủ tướng “n&#243;i &#237;t hơn l&#224;m” - Phan Văn Khải" title="Những điểm đ&#225;ng ch&#250; &#253; trong nhiệm kỳ của vị nguy&#234;n Thủ tướng “n&#243;i &#237;t hơn l&#224;m” - Phan Văn Khải" /></a> <h4> <a title="Những điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ của vị nguyên Thủ tướng “nói ít hơn làm” - Phan Văn Khải" href="/nhung-diem-dang-chu-y-trong-nhiem-ky-cua-vi-thu-tuong-noi-it-hon-lam-phan-van-khai-20180302085746042.chn"> Những điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ của vị nguyên Thủ tướng “nói ít hơn làm” - Phan Văn Khải </a> </h4> </li> <li class="kdsdsk"> <a class="avatar clearfix" href="/den-ha-giang-mua-xuan-ngan-ngo-xem-da-no-hoa-20180315143208393.chn" title="Đến H&#224; Giang m&#249;a xu&#226;n, ngẩn ngơ xem đ&#225; nở hoa"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/194_121/2018/3/16/photo1521166904539-1521166904540322483653.jpg" alt="Đến H&#224; Giang m&#249;a xu&#226;n, ngẩn ngơ xem đ&#225; nở hoa" title="Đến H&#224; Giang m&#249;a xu&#226;n, ngẩn ngơ xem đ&#225; nở hoa" /></a> <h4> <a title="Đến Hà Giang mùa xuân, ngẩn ngơ xem đá nở hoa" href="/den-ha-giang-mua-xuan-ngan-ngo-xem-da-no-hoa-20180315143208393.chn"> Đến Hà Giang mùa xuân, ngẩn ngơ xem đá nở hoa </a> </h4> </li> <li class="kdsdsk"> <a class="avatar clearfix" href="/ha-noi-la-noi-ly-tuong-de-ong-trump-va-ong-kim-jong-un-gap-go-20180313163607852.chn" title="&quot;H&#224; Nội l&#224; nơi l&#253; tưởng để &#244;ng Trump v&#224; &#244;ng Kim Jong Un gặp gỡ&quot;"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/194_121/2018/3/13/photo1520933713538-1520933713539642877596.jpg" alt="&quot;H&#224; Nội l&#224; nơi l&#253; tưởng để &#244;ng Trump v&#224; &#244;ng Kim Jong Un gặp gỡ&quot;" title="&quot;H&#224; Nội l&#224; nơi l&#253; tưởng để &#244;ng Trump v&#224; &#244;ng Kim Jong Un gặp gỡ&quot;" /></a> <h4> <a title="&quot;Hà Nội là nơi lý tưởng để ông Trump và ông Kim Jong Un gặp gỡ&quot;" href="/ha-noi-la-noi-ly-tuong-de-ong-trump-va-ong-kim-jong-un-gap-go-20180313163607852.chn"> "Hà Nội là nơi lý tưởng để ông Trump và ông Kim Jong Un gặp gỡ" </a> </h4> </li> </ul> </div> </div> <div class="higlight_box clearfix row1 box-goc-nhin-chuyen-gia"> <a href="/bai-viet-cua-cac-chuyen-gia.chn" title="góc nhìn chuyên gia"> <p class="title_box">GÓC NHÌN CHUYÊN GIA</p> </a> <div class="chuyengia_box clearfix"> <div class="chuyengia_bg clearfix"> <div class="chuyengian-quote"> <span class="icon_quote sprite"></span> </div> <div class="bggocnhin clearfix"> <div class="boxleft"> <a href="/ts-vu-viet-ngoan-giu-lai-suat-hop-ly-de-nguoi-dan-gui-tiet-kiem-20180320140814204.chn" title="TS Vũ Viết Ngoạn: Giữ lãi suất hợp lý để người dân gửi tiết kiệm" class="title">TS Vũ Viết Ngoạn: Giữ lãi suất hợp lý để người dân gửi tiết kiệm</a> <div class="chuyengia"> <a href="/bai-viet-cua-chuyen-gia-ts-tran-du-lich-25.chn" title="TS Trần Du Lịch"> <p class="name">TS Trần Du Lịch</p></a> </div></div> <div class="boxright"> <a href="/bai-viet-cua-chuyen-gia-ts-tran-du-lich-25.chn" title="TS Trần Du Lịch"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/70_70/2017/ts-tran-du-lich-1424063857362-1489375176839.png" alt="TS Trần Du Lịch" /></a></div> </div> </div><div class="chuyengia_bg clearfix"> <div class="chuyengian-quote"> <span class="icon_quote sprite"></span> </div> <div class="bggocnhin clearfix"> <div class="boxleft"> <a href="/de-xuat-quan-uber-grab-nhu-taxi-chuyen-gia-len-tieng-20180314090848852.chn" title="Đề xuất quản Uber, Grab như taxi: Chuyên gia lên tiếng" class="title">Đề xuất quản Uber, Grab như taxi: Chuyên gia lên tiếng</a> <div class="chuyengia"> <a href="/bai-viet-cua-chuyen-gia-pgsts-ngo-tri-long-18.chn" title="PGS.TS Ng&#244; Tr&#237; Long"> <p class="name">PGS.TS Ngô Trí Long</p></a> </div></div> <div class="boxright"> <a href="/bai-viet-cua-chuyen-gia-pgsts-ngo-tri-long-18.chn" title="PGS.TS Ng&#244; Tr&#237; Long"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/70_70/2015/ngo-tri-long-1422418869367.jpg" alt="PGS.TS Ng&#244; Tr&#237; Long" /></a></div> </div> </div><div class="chuyengia_bg clearfix"> <div class="chuyengian-quote"> <span class="icon_quote sprite"></span> </div> <div class="bggocnhin clearfix"> <div class="boxleft"> <a href="/chuyen-gia-pham-chi-lan-khong-ly-do-gi-phai-nop-thue-de-nuoi-nhung-nguoi-ngoi-trong-bo-may-ma-khong-lam-tron-nhiem-vu-20180315122826241.chn" title="Chuyên gia Phạm Chi Lan: Không lý do gì phải nộp thuế để "nuôi" những người ngồi trong bộ máy mà không làm tròn nhiệm vụ!" class="title">Chuyên gia Phạm Chi Lan: Không lý do gì phải nộp thuế để "nuôi" những người ngồi trong bộ máy mà không làm tròn nhiệm vụ!</a> <div class="chuyengia"> <a href="/bai-viet-cua-chuyen-gia-chuyen-gia-pham-chi-lan-27.chn" title="chuy&#234;n gia Phạm Chi Lan"> <p class="name">chuyên gia Phạm Chi Lan</p></a> </div></div> <div class="boxright"> <a href="/bai-viet-cua-chuyen-gia-chuyen-gia-pham-chi-lan-27.chn" title="chuy&#234;n gia Phạm Chi Lan"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/70_70/2017/pham-chi-lan-1424751226273-1486453640936.png" alt="chuy&#234;n gia Phạm Chi Lan" /></a></div> </div> </div> </div> </div> </div> <ul class="listchungkhoannew"> <li class="tlitem clearfix top" data-newsid="20180321162419837"> <a class="avatar " href="/10-nguyen-tac-noi-chuyen-bat-thanh-van-nay-se-giup-ban-khong-dac-toi-voi-ai-chon-cong-so-dang-luu-lai-de-hoc-hoi-20180321162419837.chn" title="10 nguy&#234;n tắc n&#243;i chuyện bất th&#224;nh văn n&#224;y sẽ gi&#250;p bạn kh&#244;ng &quot;đắc tội&quot; với ai chốn c&#244;ng sở, đ&#225;ng lưu lại để học hỏi"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521624271570-15216242715701290786855.jpg" alt="10 nguy&#234;n tắc n&#243;i chuyện bất th&#224;nh văn n&#224;y sẽ gi&#250;p bạn kh&#244;ng &quot;đắc tội&quot; với ai chốn c&#244;ng sở, đ&#225;ng lưu lại để học hỏi" title="10 nguy&#234;n tắc n&#243;i chuyện bất th&#224;nh văn n&#224;y sẽ gi&#250;p bạn kh&#244;ng &quot;đắc tội&quot; với ai chốn c&#244;ng sở, đ&#225;ng lưu lại để học hỏi" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/10-nguyen-tac-noi-chuyen-bat-thanh-van-nay-se-giup-ban-khong-dac-toi-voi-ai-chon-cong-so-dang-luu-lai-de-hoc-hoi-20180321162419837.chn" title="10 nguy&#234;n tắc n&#243;i chuyện bất th&#224;nh văn n&#224;y sẽ gi&#250;p bạn kh&#244;ng &quot;đắc tội&quot; với ai chốn c&#244;ng sở, đ&#225;ng lưu lại để học hỏi">10 nguyên tắc nói chuyện bất thành văn này sẽ giúp bạn không "đắc tội" với ai chốn công sở, đáng lưu lại để học hỏi</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="song.chn" title="Sống">Sống</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T20:35:00"></span> </p> <p class="sapo">Những nguyên tắc này sẽ giúp bạn biết chuyện gì nên nói hay nên nhịn, nên nói rõ ràng hay chỉ mỉm cười cho qua...Càng ghi nhớ sớm, càng tránh được những lỗi lầm không đáng có sau...</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321103027759"> <a class="avatar " href="/von-ngoai-vao-ngan-hang-viet-20180321103027759.chn" title="Vốn ngoại v&#224;o ng&#226;n h&#224;ng Việt"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521603042044-15216030420441237644639.jpg" alt="Vốn ngoại v&#224;o ng&#226;n h&#224;ng Việt" title="Vốn ngoại v&#224;o ng&#226;n h&#224;ng Việt" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/von-ngoai-vao-ngan-hang-viet-20180321103027759.chn" title="Vốn ngoại v&#224;o ng&#226;n h&#224;ng Việt">Vốn ngoại vào ngân hàng Việt</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="tai-chinh-ngan-hang.chn" title="Tài chính - ngân hàng">Tài chính - ngân hàng</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T20:28:42"></span> </p> <p class="sapo">Dòng vốn đầu tư nước ngoài lại đổ vào các ngân hàng Việt Nam trong thời gian gần đây, với những thương vụ mới lên đến hàng nghìn tỷ đổng.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321115731978"> <a class="avatar " href="/nguyen-xuan-son-khai-da-mua-ca-nha-cho-cuu-ke-toan-truong-pvn-20180321115731978.chn" title="Nguyễn Xu&#226;n Sơn khai đ&#227; mua cả nh&#224; cho cựu kế to&#225;n trưởng PVN"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521607927263-15216079272631437727433.jpg" alt="Nguyễn Xu&#226;n Sơn khai đ&#227; mua cả nh&#224; cho cựu kế to&#225;n trưởng PVN" title="Nguyễn Xu&#226;n Sơn khai đ&#227; mua cả nh&#224; cho cựu kế to&#225;n trưởng PVN" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/nguyen-xuan-son-khai-da-mua-ca-nha-cho-cuu-ke-toan-truong-pvn-20180321115731978.chn" title="Nguyễn Xu&#226;n Sơn khai đ&#227; mua cả nh&#224; cho cựu kế to&#225;n trưởng PVN">Nguyễn Xuân Sơn khai đã mua cả nhà cho cựu kế toán trưởng PVN</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="tai-chinh-ngan-hang.chn" title="Tài chính - ngân hàng">Tài chính - ngân hàng</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T11:57:49"></span> </p> <p class="sapo">Bị cáo Sơn nói đã chuyển tổng cộng khoảng 30 – 40 tỷ trong giai đoạn 2008 – 2010. Ngoài các khoản tiền, bị cáo Sơn còn mua cho ông Quỳnh căn hộ ở Star City. Tuy nhiên ông Quỳnh...</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321144133634"> <a class="avatar " href="/sovico-dang-ky-mua-137-trieu-co-phieu-vjc-cac-don-vi-lien-quan-den-ty-phu-phuong-thao-se-nam-gan-57-von-dieu-le-cua-vietjet-20180321144133634.chn" title="Sovico đăng k&#253; mua 13,7 triệu cổ phiếu VJC, c&#225;c đơn vị li&#234;n quan đến tỷ ph&#250; Phương Thảo sẽ nắm gần 52% vốn điều lệ của Vietjet"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521617718142-15216177181421829359577.png" alt="Sovico đăng k&#253; mua 13,7 triệu cổ phiếu VJC, c&#225;c đơn vị li&#234;n quan đến tỷ ph&#250; Phương Thảo sẽ nắm gần 52% vốn điều lệ của Vietjet" title="Sovico đăng k&#253; mua 13,7 triệu cổ phiếu VJC, c&#225;c đơn vị li&#234;n quan đến tỷ ph&#250; Phương Thảo sẽ nắm gần 52% vốn điều lệ của Vietjet" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/sovico-dang-ky-mua-137-trieu-co-phieu-vjc-cac-don-vi-lien-quan-den-ty-phu-phuong-thao-se-nam-gan-57-von-dieu-le-cua-vietjet-20180321144133634.chn" title="Sovico đăng k&#253; mua 13,7 triệu cổ phiếu VJC, c&#225;c đơn vị li&#234;n quan đến tỷ ph&#250; Phương Thảo sẽ nắm gần 52% vốn điều lệ của Vietjet">Sovico đăng ký mua 13,7 triệu cổ phiếu VJC, các đơn vị liên quan đến tỷ phú Phương Thảo sẽ nắm gần 52% vốn điều lệ của Vietjet</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="thi-truong-chung-khoan.chn" title="Thị trường chứng khoán">Thị trường chứng khoán</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T14:41:00"></span> </p> <p class="sapo">Sau giao dịch mua thêm của Sovico, những công ty có liên quan đến bà Thảo cùng cá nhân bà sẽ nắm gần 52% cổ phần của công ty hàng không này.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321113424556"> <a class="avatar " href="/ong-sau-khai-nguoi-cha-nguyen-danh-doi-ca-than-the-suc-khoe-chuc-vu-de-con-gai-khoi-benh-20180321113424556.chn" title="&#212;ng S&#225;u Khải - Người cha nguyện đ&#225;nh đổi cả th&#226;n thể, sức khỏe, chức vụ để con g&#225;i khỏi bệnh"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521606830404-15216068304041401710393.jpg" alt="&#212;ng S&#225;u Khải - Người cha nguyện đ&#225;nh đổi cả th&#226;n thể, sức khỏe, chức vụ để con g&#225;i khỏi bệnh" title="&#212;ng S&#225;u Khải - Người cha nguyện đ&#225;nh đổi cả th&#226;n thể, sức khỏe, chức vụ để con g&#225;i khỏi bệnh" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/ong-sau-khai-nguoi-cha-nguyen-danh-doi-ca-than-the-suc-khoe-chuc-vu-de-con-gai-khoi-benh-20180321113424556.chn" title="&#212;ng S&#225;u Khải - Người cha nguyện đ&#225;nh đổi cả th&#226;n thể, sức khỏe, chức vụ để con g&#225;i khỏi bệnh">Ông Sáu Khải - Người cha nguyện đánh đổi cả thân thể, sức khỏe, chức vụ để con gái khỏi bệnh</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="thoi-su.chn" title="Thời sự">Thời sự</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T11:40:25"></span> </p> <p class="sapo">Tôi còn nhớ có lần cùng nhau đứng ở ven Hồ Tây, anh đau buồn nói với tôi: “Nếu tôi có thể đổi cái thân tôi để con gái tôi được khoẻ mạnh, thì kể cả là sức khoẻ của tôi, kể cả là...</p> </div> </li> <script> (runinit = window.runinit || []).push(function () { FomartExtendListNews.lstNewsId = '20180321162419837,20180321103027759,20180321115731978,20180321144133634,20180321113424556'; FomartExtendListNews.content = ".listchungkhoannew"; FomartExtendListNews.init(); }); </script> <div id="admzone472008"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone472008') }); </script> </ul> <span class="border_bottom"></span> <div data-check-position="cf_home-position_b2"></div> <div class="higlight_box clearfix row2 nobd" data-marked-zoneid="cf_home_b2"> <div class="left bsk"> <a href="/su-kien/665-xet-xu-vu-pvn-dau-tu-vao-oceanbank-thiet-hai-800-ty.chn" title="Xét xử vụ PVN đầu tư vào OceanBank thiệt hại 800 tỷ"> <div class="bigthumb"> <img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_260/2017/httpchannelvcmediavnprupload270201712img201712081527338941-1512737228434.jpg" alt="Xét xử vụ PVN đầu tư vào OceanBank thiệt hại 800 tỷ" /> <h3><span class="titdsk"><span class="skt">Sự kiện: </span>Xét xử vụ PVN đầu tư vào OceanBank thiệt hại 800 tỷ</span></h3> </div></a> <ul class="list_small"> <li class="bold"> <h3><a href="/vu-pvn-dau-tu-vao-oceanbank-dai-dien-bo-tai-chinh-va-nhnn-tiep-tuc-xin-khat-cau-tra-loi-20180321233505025.chn" title="Vụ PVN đầu tư vào Oceanbank: Đại diện Bộ Tài chính và NHNN tiếp tục xin ...khất câu trả lời">Vụ PVN đầu tư vào Oceanbank: Đại diện Bộ Tài chính và NHNN tiếp tục xin ...khất câu trả lời</a></h3> </li> <li class="small"><a href="/ong-dinh-la-thang-bi-cao-chua-mat-tri-nho-bi-cao-da-chi-dao-thoai-von-tai-oceanbank-20180321231751931.chn" title="Ông Đinh La Thăng: Bị cáo chưa mất trí nhớ, bị cáo đã chỉ đạo thoái vốn tại Oceanbank">Ông Đinh La Thăng: Bị cáo chưa mất trí nhớ, bị cáo đã chỉ đạo thoái vốn tại Oceanbank</a></li><li class="small"><a href="/nguyen-xuan-son-khai-da-mua-ca-nha-cho-cuu-ke-toan-truong-pvn-20180321115731978.chn" title="Nguyễn Xuân Sơn khai đã mua cả nhà cho cựu kế toán trưởng PVN">Nguyễn Xuân Sơn khai đã mua cả nhà cho cựu kế toán trưởng PVN</a></li><li class="small"><a href="/ninh-van-quynh-lay-20-ty-cua-pvn-hay-oceanbank-20180321113441509.chn" title="Ninh Văn Quỳnh lấy 20 tỷ của PVN hay OceanBank?">Ninh Văn Quỳnh lấy 20 tỷ của PVN hay OceanBank?</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <span class="border_bottom"></span> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="top5_news mt-0"> <ul class="listchungkhoannew"> <li class="tlitem clearfix top" data-newsid="20180321231751931"> <a class="avatar " href="/ong-dinh-la-thang-bi-cao-chua-mat-tri-nho-bi-cao-da-chi-dao-thoai-von-tai-oceanbank-20180321231751931.chn" title="&#212;ng Đinh La Thăng: Bị c&#225;o chưa mất tr&#237; nhớ, bị c&#225;o đ&#227; chỉ đạo tho&#225;i vốn tại Oceanbank"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521648939856-152164893985645973834.jpg" alt="&#212;ng Đinh La Thăng: Bị c&#225;o chưa mất tr&#237; nhớ, bị c&#225;o đ&#227; chỉ đạo tho&#225;i vốn tại Oceanbank" title="&#212;ng Đinh La Thăng: Bị c&#225;o chưa mất tr&#237; nhớ, bị c&#225;o đ&#227; chỉ đạo tho&#225;i vốn tại Oceanbank" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/ong-dinh-la-thang-bi-cao-chua-mat-tri-nho-bi-cao-da-chi-dao-thoai-von-tai-oceanbank-20180321231751931.chn" title="&#212;ng Đinh La Thăng: Bị c&#225;o chưa mất tr&#237; nhớ, bị c&#225;o đ&#227; chỉ đạo tho&#225;i vốn tại Oceanbank">Ông Đinh La Thăng: Bị cáo chưa mất trí nhớ, bị cáo đã chỉ đạo thoái vốn tại Oceanbank</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="tai-chinh-ngan-hang.chn" title="Tài chính - ngân hàng">Tài chính - ngân hàng</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T21:17:00"></span> </p> <p class="sapo">Ông Đinh La Thăng khẳng định lại, lần góp vốn thứ 3 trị giá 100 tỉ của PVN vào Oceanbank vào thời điểm ông đi công tác nên không biết, không liên quan và không hề biểu quyết.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321210247869"> <a class="avatar " href="/nhung-dieu-can-biet-ve-be-boi-ro-ri-thong-tin-khien-facebook-dien-dao-20180321210247869.chn" title="Những điều cần biết về b&#234; bối r&#242; rỉ th&#244;ng tin khiến Facebook đi&#234;n đảo"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521640891001-15216408910011297010043.jpg" alt="Những điều cần biết về b&#234; bối r&#242; rỉ th&#244;ng tin khiến Facebook đi&#234;n đảo" title="Những điều cần biết về b&#234; bối r&#242; rỉ th&#244;ng tin khiến Facebook đi&#234;n đảo" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/nhung-dieu-can-biet-ve-be-boi-ro-ri-thong-tin-khien-facebook-dien-dao-20180321210247869.chn" title="Những điều cần biết về b&#234; bối r&#242; rỉ th&#244;ng tin khiến Facebook đi&#234;n đảo">Những điều cần biết về bê bối rò rỉ thông tin khiến Facebook điên đảo</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="tai-chinh-quoc-te.chn" title="Tài chính quốc tế">Tài chính quốc tế</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T21:03:48"></span> </p> <p class="sapo">Cùng với gã khổng lồ công nghệ, Cambridge Analytica là trung tâm của những tranh cãi xung quanh việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân trên Facebook khiến cả thế giới phẫn nộ.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321161841525"> <a class="avatar " href="/thanh-loc-va-bao-ve-than-voi-10-loai-do-uong-giai-doc-tu-nhien-re-ma-cuc-hieu-qua-20180321161841525.chn" title="Thanh lọc v&#224; bảo vệ thận với 10 loại đồ uống giải độc tự nhi&#234;n: Rẻ m&#224; cực hiệu quả!"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521624391444-1521624391444976113695.jpg" alt="Thanh lọc v&#224; bảo vệ thận với 10 loại đồ uống giải độc tự nhi&#234;n: Rẻ m&#224; cực hiệu quả!" title="Thanh lọc v&#224; bảo vệ thận với 10 loại đồ uống giải độc tự nhi&#234;n: Rẻ m&#224; cực hiệu quả!" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/thanh-loc-va-bao-ve-than-voi-10-loai-do-uong-giai-doc-tu-nhien-re-ma-cuc-hieu-qua-20180321161841525.chn" title="Thanh lọc v&#224; bảo vệ thận với 10 loại đồ uống giải độc tự nhi&#234;n: Rẻ m&#224; cực hiệu quả!">Thanh lọc và bảo vệ thận với 10 loại đồ uống giải độc tự nhiên: Rẻ mà cực hiệu quả!</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="song.chn" title="Sống">Sống</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T20:00:00"></span> </p> <p class="sapo">Đây là những loại đồ uống giải khát tự nhiên bảo vệ thận không bị nhiễm độc tố, thanh lọc cơ thể hiệu quả.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321185219915"> <a class="avatar " href="/tien-phong-lam-sua-hat-tai-viet-nam-tap-doan-th-mang-dieu-gi-den-cho-nganh-sua-20180321185219915.chn" title="Ti&#234;n phong l&#224;m sữa hạt tại Việt Nam, Tập đo&#224;n TH mang điều g&#236; đến cho ng&#224;nh sữa?"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521633134536-15216331345361908845514.jpg" alt="Ti&#234;n phong l&#224;m sữa hạt tại Việt Nam, Tập đo&#224;n TH mang điều g&#236; đến cho ng&#224;nh sữa?" title="Ti&#234;n phong l&#224;m sữa hạt tại Việt Nam, Tập đo&#224;n TH mang điều g&#236; đến cho ng&#224;nh sữa?" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/tien-phong-lam-sua-hat-tai-viet-nam-tap-doan-th-mang-dieu-gi-den-cho-nganh-sua-20180321185219915.chn" title="Ti&#234;n phong l&#224;m sữa hạt tại Việt Nam, Tập đo&#224;n TH mang điều g&#236; đến cho ng&#224;nh sữa?">Tiên phong làm sữa hạt tại Việt Nam, Tập đoàn TH mang điều gì đến cho ngành sữa?</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="doanh-nghiep.chn" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T19:13:34"></span> </p> <p class="sapo">Với tiêu chí trở thành sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, TH true NUT không sử dụng đường mà tạo vị ngọt bằng quả chà là. Hạt Macca, óc chó và chà là hiện tại đều được TH nhập khẩu...</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180320185220595"> <a class="avatar " href="/day-la-cach-toi-tro-thanh-ceo-cua-cong-ty-hang-trieu-do-ma-chang-can-toi-tam-bang-dai-hoc-20180320185220595.chn" title="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch t&#244;i trở th&#224;nh CEO của c&#244;ng ty h&#224;ng triệu đ&#244; m&#224; chẳng cần tới tấm bằng đại học!"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521615601885-15216156018861707291655.jpg" alt="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch t&#244;i trở th&#224;nh CEO của c&#244;ng ty h&#224;ng triệu đ&#244; m&#224; chẳng cần tới tấm bằng đại học!" title="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch t&#244;i trở th&#224;nh CEO của c&#244;ng ty h&#224;ng triệu đ&#244; m&#224; chẳng cần tới tấm bằng đại học!" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/day-la-cach-toi-tro-thanh-ceo-cua-cong-ty-hang-trieu-do-ma-chang-can-toi-tam-bang-dai-hoc-20180320185220595.chn" title="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch t&#244;i trở th&#224;nh CEO của c&#244;ng ty h&#224;ng triệu đ&#244; m&#224; chẳng cần tới tấm bằng đại học!">Đây là cách tôi trở thành CEO của công ty hàng triệu đô mà chẳng cần tới tấm bằng đại học!</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="song.chn" title="Sống">Sống</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T18:53:00"></span> </p> <p class="sapo">Doanh nhân người Ấn Độ - Suresh Sambandam - khẳng định, giá trị nằm ở con người bạn chứ không phải ở bằng cấp.</p> </div> </li> <script> (runinit = window.runinit || []).push(function () { FomartExtendListNews.lstNewsId = '20180321231751931,20180321210247869,20180321161841525,20180321185219915,20180320185220595'; FomartExtendListNews.content = ".listchungkhoannew"; FomartExtendListNews.init(); }); </script> <div id="admzone472009"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone472009') }); </script> </ul> </div> <div class="banner_right3"> </div> </div> <div class="sidebar_right"> <div class="searchboxwp"> <div id="CafeF_BoxSearchNew"></div> </div> <div class="banner_right1"> <div class="clr"> <div id="admzone97"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone97') }); </script> </div> </div> <div class="tygia giavang"> <div id="boxhanghoa-tab" class="title_box"> <p rel="1" class="active li_tab" id="box_hh_vn">Việt Nam</p> <span class="border"></span> <p rel="2" class="li_tab">Thế giới</p> <span class="border"></span> <p rel="3" class="li_tab">Hàng Hóa</p> </div> <div id="boxhanghoa-content" class="clearfix"> <div class="bieudo_vang"> <iframe height="215px" scrolling="no" frameborder="0" id="iframeGiaVang" src=""></iframe> </div> <div class="ngoaite"> <div class="div_tygia"></div> <div class="linkht"> <p class="text"> Hợp tác với <a href="http://doji.vn" title="DOJI" rel="nofollow" target="blank" class="doji sprite"></a> <a href="http://tpb.vn" title="TPBANK" rel="nofollow" target="blank" class="tpbank sprite"></a> </p> </div> </div> </div> </div> <div class="hidden" id="boxhanghoa-loaded"></div> <div class="hidden" id="hdBoxRate"></div> <div id="admzone489108"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone489108') }); </script> <div class="banner_right2"> <div class="list3box clearfix mgb15 mgt15"> <div class="left" id="ListLichSuKien"> <h2 class="title_box"><a href="http://s.cafef.vn/lich-su-kien.chn" title="LỊCH SỰ KIỆN"><span class="icon_time sprite"></span>LỊCH SỰ KIỆN</a></h2> </div> </div> <div class="list3box mgb15"> <div class="center" id="companyinfo-box"> <h2 class="title_box"> <a href="http://s.cafef.vn/tin-doanh-nghiep.chn" title="Tin tức doanh nghiệp niêm yết">TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT</a> </h2> <div id="cn-content" class="mgt10"> <img src="http://cafefcdn.com/web_images/loading.gif" alt="" /> </div> <div class="hidden" id="cn-loaded"></div> </div> </div> <div class="clr mgt15"> <div id="admzone99"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone99') }); </script> </div> </div> <div class="banner_right3 fr mgt20"> <div class="clr mgt15"> <div id="admzone344"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone344') }); </script> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div data-check-position="cf_home-position_b3"></div> <div class="list3box bdtop w710" data-marked-zoneid="cf_home_b3"> <div class="mgt25 bdtopadm"> <div id="boxTinDoanhNghiep"> <div class="title_boxTinDN"> <span class="iconBoxDN sprite_adm"></span> <a href="/doanh-nghiep.chn" title="TIN DOANH NGHIỆP" class="textTitleTinDN" target="_blank">TIN DOANH NGHIỆP</a> </div> <ul class="tinDNul"> <li class="no_border prM6 bdbot" lc="0" style="display: none;" id="timDNprM6"> <a class="nameTDN" href="/cung-pdi-phat-trien-ky-nang-mem-cho-be-tai-trai-he-anh-quoc-20180321165852415.chn" title="Cùng PDI phát triển kỹ năng mềm cho bé tại trại hè Anh quốc">Cùng PDI phát triển kỹ năng mềm cho bé tại trại hè Anh quốc</a><span class="icon_hot sprite_adm"></span><p>&nbsp;</p> </li> <span id="loadDataBoxAdm"></span> </ul> </div> <div id="boxSanPhamNoiBat"> <a href="/bat-dong-san.chn" class="titleSPNB" title="SẢN PHẨM NỔI BẬT" target="_blank">SẢN PHẨM NỔI BẬT </a> <ul class="boxSPNoiBatul"> </ul> </div> <div class="flgadmnntr"> <p class="ndttTinDN">NỘI DUNG ĐƯỢC TÀI TRỢ</p> </div> <span class="clearfix"></span> </div> <div class="border_bottom mgt0"></div> </div> <div class="top5_news2 top5_news4"> <div class="top5_news"> <ul class="listchungkhoannew"> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321170642915"> <a class="avatar " href="/apc-va-moi-lo-ngai-ve-co-dong-chien-luoc-von-17-trieu-dong-20180321170642915.chn" title="APC v&#224; mối lo ngại về cổ đ&#244;ng chiến lược vốn 17 triệu đồng"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521626736771-15216267367711200743210.png" alt="APC v&#224; mối lo ngại về cổ đ&#244;ng chiến lược vốn 17 triệu đồng" title="APC v&#224; mối lo ngại về cổ đ&#244;ng chiến lược vốn 17 triệu đồng" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/apc-va-moi-lo-ngai-ve-co-dong-chien-luoc-von-17-trieu-dong-20180321170642915.chn" title="APC v&#224; mối lo ngại về cổ đ&#244;ng chiến lược vốn 17 triệu đồng">APC và mối lo ngại về cổ đông chiến lược vốn 17 triệu đồng</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="doanh-nghiep.chn" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T17:07:01"></span> </p> <p class="sapo">Việc phát hành cp riêng lẻ với giá “hời” cho đối tác sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông hiện hữu đối với LNST chưa phân phối rất lớn của công ty.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321163832869"> <a class="avatar " href="/i-invest-2018-san-choi-chung-khoan-danh-cho-sinh-vien-da-chinh-thuc-khoi-tranh-20180321163832869.chn" title="I-INVEST! 2018, s&#226;n chơi chứng kho&#225;n d&#224;nh cho sinh vi&#234;n đ&#227; ch&#237;nh thức khởi tranh"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521625006740-15216250067401089979610.jpg" alt="I-INVEST! 2018, s&#226;n chơi chứng kho&#225;n d&#224;nh cho sinh vi&#234;n đ&#227; ch&#237;nh thức khởi tranh" title="I-INVEST! 2018, s&#226;n chơi chứng kho&#225;n d&#224;nh cho sinh vi&#234;n đ&#227; ch&#237;nh thức khởi tranh" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/i-invest-2018-san-choi-chung-khoan-danh-cho-sinh-vien-da-chinh-thuc-khoi-tranh-20180321163832869.chn" title="I-INVEST! 2018, s&#226;n chơi chứng kho&#225;n d&#224;nh cho sinh vi&#234;n đ&#227; ch&#237;nh thức khởi tranh">I-INVEST! 2018, sân chơi chứng khoán dành cho sinh viên đã chính thức khởi tranh</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="thi-truong-chung-khoan.chn" title="Thị trường chứng khoán">Thị trường chứng khoán</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T16:38:51"></span> </p> <p class="sapo">Cuộc thi cũng đã hỗ trợ các Công ty, Doanh nghiệp tham gia đào tạo thêm các kĩ năng làm việc cần có cho thí sinh tham gia – nguồn nhân lực tiềm năng trong lĩnh vực Kinh tế - Tài...</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321161528915"> <a class="avatar " href="/khoi-ngoai-tro-lai-mua-rong-hon-230-ty-tren-toan-thi-truong-vnindex-tro-lai-dinh-lich-su-cach-day-11-nam-20180321161528915.chn" title="Khối ngoại trở lại mua r&#242;ng hơn 230 tỷ tr&#234;n to&#224;n thị trường, VnIndex trở lại đỉnh lịch sử c&#225;ch đ&#226;y 11 năm"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521623554609-1521623554610891548817.jpg" alt="Khối ngoại trở lại mua r&#242;ng hơn 230 tỷ tr&#234;n to&#224;n thị trường, VnIndex trở lại đỉnh lịch sử c&#225;ch đ&#226;y 11 năm" title="Khối ngoại trở lại mua r&#242;ng hơn 230 tỷ tr&#234;n to&#224;n thị trường, VnIndex trở lại đỉnh lịch sử c&#225;ch đ&#226;y 11 năm" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/khoi-ngoai-tro-lai-mua-rong-hon-230-ty-tren-toan-thi-truong-vnindex-tro-lai-dinh-lich-su-cach-day-11-nam-20180321161528915.chn" title="Khối ngoại trở lại mua r&#242;ng hơn 230 tỷ tr&#234;n to&#224;n thị trường, VnIndex trở lại đỉnh lịch sử c&#225;ch đ&#226;y 11 năm">Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 230 tỷ trên toàn thị trường, VnIndex trở lại đỉnh lịch sử cách đây 11 năm</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="thi-truong-chung-khoan.chn" title="Thị trường chứng khoán">Thị trường chứng khoán</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T16:15:46"></span> </p> <p class="sapo">VIC là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên với 163,97 tỷ đồng. Xếp tiếp theo lần lượt là HPG (106,55 tỷ đồng), GAS (25,21 tỷ đồng), SSI (21,33 tỷ đồng), MSN (17,12...</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321095602283"> <a class="avatar " href="/vic-lap-dinh-moi-vnindex-ap-sat-dinh-lich-su-1170-diem-20180321095602283.chn" title="VnIndex mất mốc lịch sử 1.170 điểm trong những ph&#250;t cuối phi&#234;n, bất chấp nỗ lực bứt ph&#225; từ VIC, GAS, BVH, ROS…"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521604602824-152160460282550940527.jpg" alt="VnIndex mất mốc lịch sử 1.170 điểm trong những ph&#250;t cuối phi&#234;n, bất chấp nỗ lực bứt ph&#225; từ VIC, GAS, BVH, ROS…" title="VnIndex mất mốc lịch sử 1.170 điểm trong những ph&#250;t cuối phi&#234;n, bất chấp nỗ lực bứt ph&#225; từ VIC, GAS, BVH, ROS…" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/vic-lap-dinh-moi-vnindex-ap-sat-dinh-lich-su-1170-diem-20180321095602283.chn" title="VnIndex mất mốc lịch sử 1.170 điểm trong những ph&#250;t cuối phi&#234;n, bất chấp nỗ lực bứt ph&#225; từ VIC, GAS, BVH, ROS…">VnIndex mất mốc lịch sử 1.170 điểm trong những phút cuối phiên, bất chấp nỗ lực bứt phá từ VIC, GAS, BVH, ROS…</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="thi-truong-chung-khoan.chn" title="Thị trường chứng khoán">Thị trường chứng khoán</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T15:07:00"></span> </p> <p class="sapo">Nhóm ngân hàng sau chuỗi ngày bùng nổ đã chững lại và chỉ còn MBB, BID, CTG, STB tăng điểm đáng chú ý. Trong khi đó, ACB, VCB, VPB, LPB, HDB đều giảm khá mạnh.</p> </div> </li> <li class="tlitem clearfix" data-newsid="20180321135235462"> <a class="avatar " href="/christopher-wylie-ngoi-sao-dang-noi-nho-to-cao-facebook-la-ai-20180321135235462.chn" title="Christopher Wylie - &quot;Ng&#244;i sao&quot; đang nổi nhờ tố c&#225;o Facebook l&#224; ai?"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/260_162/2018/3/21/photo1521614997035-15216149970361573724908.jpg" alt="Christopher Wylie - &quot;Ng&#244;i sao&quot; đang nổi nhờ tố c&#225;o Facebook l&#224; ai?" title="Christopher Wylie - &quot;Ng&#244;i sao&quot; đang nổi nhờ tố c&#225;o Facebook l&#224; ai?" /></a> <div class="knswli-right"> <h3><a href="/christopher-wylie-ngoi-sao-dang-noi-nho-to-cao-facebook-la-ai-20180321135235462.chn" title="Christopher Wylie - &quot;Ng&#244;i sao&quot; đang nổi nhờ tố c&#225;o Facebook l&#224; ai?">Christopher Wylie - "Ngôi sao" đang nổi nhờ tố cáo Facebook là ai?</a></h3> <p class="time_cate "> <a href="tai-chinh-quoc-te.chn" title="Tài chính quốc tế">Tài chính quốc tế</a> <span class="gachngoai">-<span> <span class="time" title="2018-03-21T15:03:00"></span> </p> <p class="sapo">Sau những rùm beng về việc chuyên gia dữ liệu Christopher Wylie đã bị Facebook khóa tài khoản vì tố cáo mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Cái tên Christopher Wylie đang trở thành...</p> </div> </li> <script> (runinit = window.runinit || []).push(function () { FomartExtendListNews.lstNewsId = '20180321170642915,20180321163832869,20180321161528915,20180321095602283,20180321135235462'; FomartExtendListNews.content = ".listchungkhoannew"; FomartExtendListNews.init(); }); </script> <div id="admzone472010"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone472010') }); </script> </ul> </div> <div class="banner_right3"> </div> <div class="clearfix"></div> <span class="border_bottom w710"></span> <div id="flagLoadVideoHome"></div> </div> <div data-check-position="cf_home-position_b4"></div> <div class="cateboxhome"> <div class="leftcatHome fl"> <div class="clearfix" data-marked-zoneid="cf_home_b4"> <div class="box2cate" id="CategoryHomeHl1"> <div class="left chuyenmuc"> <h2 class="title_box"><a href="/thi-truong-chung-khoan.chn" title="Thị trường chứng khoán">Thị trường chứng khoán</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul> <li class="big tnb1"> <a class="avatar " href="/sovico-dang-ky-mua-137-trieu-co-phieu-vjc-cac-don-vi-lien-quan-den-ty-phu-phuong-thao-se-nam-gan-57-von-dieu-le-cua-vietjet-20180321144133634.chn" title="Sovico đăng k&#253; mua 13,7 triệu cổ phiếu VJC, c&#225;c đơn vị li&#234;n quan đến tỷ ph&#250; Phương Thảo sẽ nắm gần 52% vốn điều lệ của Vietjet"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/340_210/2018/3/21/photo1521617718142-15216177181421829359577.png" alt="Sovico đăng k&#253; mua 13,7 triệu cổ phiếu VJC, c&#225;c đơn vị li&#234;n quan đến tỷ ph&#250; Phương Thảo sẽ nắm gần 52% vốn điều lệ của Vietjet" title="Sovico đăng k&#253; mua 13,7 triệu cổ phiếu VJC, c&#225;c đơn vị li&#234;n quan đến tỷ ph&#250; Phương Thảo sẽ nắm gần 52% vốn điều lệ của Vietjet" /></a> <h3><a href="/sovico-dang-ky-mua-137-trieu-co-phieu-vjc-cac-don-vi-lien-quan-den-ty-phu-phuong-thao-se-nam-gan-57-von-dieu-le-cua-vietjet-20180321144133634.chn" title="Sovico đăng ký mua 13,7 triệu cổ phiếu VJC, các đơn vị liên quan đến tỷ phú Phương Thảo sẽ nắm gần 52% vốn điều lệ của Vietjet">Sovico đăng ký mua 13,7 triệu cổ phiếu VJC, các đơn vị liên quan đến tỷ phú Phương Thảo sẽ nắm gần 52% vốn điều lệ của Vietjet</a></h3> </li> <li class="small "><a href="/dream-house-vua-mua-them-27-trieu-co-phieu-ksb-20180321153610212.chn" title="Dream House vừa mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu KSB">Dream House vừa mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu KSB</a></li><li class="small "><a href="/apc-va-moi-lo-ngai-ve-co-dong-chien-luoc-von-17-trieu-dong-20180321170642915.chn" title="APC và mối lo ngại về cổ đông chiến lược vốn 17 triệu đồng">APC và mối lo ngại về cổ đông chiến lược vốn 17 triệu đồng</a></li><li class="small "><a href="/i-invest-2018-san-choi-chung-khoan-danh-cho-sinh-vien-da-chinh-thuc-khoi-tranh-20180321163832869.chn" title="I-INVEST! 2018, sân chơi chứng khoán dành cho sinh viên đã chính thức khởi tranh">I-INVEST! 2018, sân chơi chứng khoán dành cho sinh viên đã chính thức khởi tranh</a></li><li class="small tnb2"><a href="/khoi-ngoai-tro-lai-mua-rong-hon-230-ty-tren-toan-thi-truong-vnindex-tro-lai-dinh-lich-su-cach-day-11-nam-20180321161528915.chn" title="Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 230 tỷ trên toàn thị trường, VnIndex trở lại đỉnh lịch sử cách đây 11 năm">Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 230 tỷ trên toàn thị trường, VnIndex trở lại đỉnh lịch sử cách đây 11 năm</a></li> </ul> </div> <div class="right chuyenmuc"> <h2 class="title_box"><a href="/tai-chinh-ngan-hang.chn" title="Tài chính ngân hàng">Tài chính ngân hàng</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul> <li class="big tnb1"> <a class="avatar " href="/ong-dinh-la-thang-bi-cao-chua-mat-tri-nho-bi-cao-da-chi-dao-thoai-von-tai-oceanbank-20180321231751931.chn" title="&#212;ng Đinh La Thăng: Bị c&#225;o chưa mất tr&#237; nhớ, bị c&#225;o đ&#227; chỉ đạo tho&#225;i vốn tại Oceanbank"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/340_210/2018/3/21/photo1521648939856-152164893985645973834.jpg" alt="&#212;ng Đinh La Thăng: Bị c&#225;o chưa mất tr&#237; nhớ, bị c&#225;o đ&#227; chỉ đạo tho&#225;i vốn tại Oceanbank" title="&#212;ng Đinh La Thăng: Bị c&#225;o chưa mất tr&#237; nhớ, bị c&#225;o đ&#227; chỉ đạo tho&#225;i vốn tại Oceanbank" /></a> <h3><a href="/ong-dinh-la-thang-bi-cao-chua-mat-tri-nho-bi-cao-da-chi-dao-thoai-von-tai-oceanbank-20180321231751931.chn" title="Ông Đinh La Thăng: Bị cáo chưa mất trí nhớ, bị cáo đã chỉ đạo thoái vốn tại Oceanbank">Ông Đinh La Thăng: Bị cáo chưa mất trí nhớ, bị cáo đã chỉ đạo thoái vốn tại Oceanbank</a></h3> </li> <li class="small "><a href="/vu-pvn-dau-tu-vao-oceanbank-dai-dien-bo-tai-chinh-va-nhnn-tiep-tuc-xin-khat-cau-tra-loi-20180321233505025.chn" title="Vụ PVN đầu tư vào Oceanbank: Đại diện Bộ Tài chính và NHNN tiếp tục xin ...khất câu trả lời">Vụ PVN đầu tư vào Oceanbank: Đại diện Bộ Tài chính và NHNN tiếp tục xin ...khất câu trả lời</a></li><li class="small "><a href="/von-ngoai-vao-ngan-hang-viet-20180321103027759.chn" title="Vốn ngoại vào ngân hàng Việt">Vốn ngoại vào ngân hàng Việt</a></li><li class="small "><a href="/techcombank-bat-dau-ban-co-phieu-esop-ceo-va-cfo-ngan-hang-dang-ky-mua-hang-trieu-co-phan-20180321115339087.chn" title="Techcombank bắt đầu bán cổ phiếu ESOP, CEO và CFO ngân hàng đăng ký mua hàng triệu cổ phần">Techcombank bắt đầu bán cổ phiếu ESOP, CEO và CFO ngân hàng đăng ký mua hàng triệu cổ phần</a></li><li class="small tnb2"><a href="/siet-chat-quan-ly-thanh-toan-qua-internet-20180321154255806.chn" title="Siết chặt quản lý thanh toán qua internet">Siết chặt quản lý thanh toán qua internet</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="box2cate" id="CategoryHomeHl2"> <div class="left chuyenmuc"> <h2 class="title_box"><a href="/bat-dong-san.chn" title="Bất động sản">Bất động sản</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul> <li class="big tnb1"> <a class="avatar " href="/cac-du-an-bds-lon-cua-cong-ty-ong-dang-thanh-tam-gio-ra-sao-20180321103934775.chn" title="C&#225;c dự &#225;n BĐS lớn của c&#244;ng ty &#244;ng Đặng Th&#224;nh T&#226;m giờ ra sao?"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/340_210/2018/3/21/photo1521603177499-1521603177499708782978.jpg" alt="C&#225;c dự &#225;n BĐS lớn của c&#244;ng ty &#244;ng Đặng Th&#224;nh T&#226;m giờ ra sao?" title="C&#225;c dự &#225;n BĐS lớn của c&#244;ng ty &#244;ng Đặng Th&#224;nh T&#226;m giờ ra sao?" /></a> <h3><a href="/cac-du-an-bds-lon-cua-cong-ty-ong-dang-thanh-tam-gio-ra-sao-20180321103934775.chn" title="Các dự án BĐS lớn của công ty ông Đặng Thành Tâm giờ ra sao?">Các dự án BĐS lớn của công ty ông Đặng Thành Tâm giờ ra sao?</a></h3> </li> <li class="small "><a href="/tphcm-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-tu-ngay-25-3-2018-20180321200038181.chn" title="TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất từ ngày 25/3/2018">TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất từ ngày 25/3/2018</a></li><li class="small "><a href="/chua-du-dieu-kien-du-an-new-city-van-ngang-nhien-rao-ban-ram-ro-20180321144514103.chn" title="Chưa đủ điều kiện, dự án New City vẫn ngang nhiên rao bán rầm rộ">Chưa đủ điều kiện, dự án New City vẫn ngang nhiên rao bán rầm rộ</a></li><li class="small "><a href="/tphcm-can-toi-khoang-gan-18-ty-usd-de-trien-khai-cac-du-an-giao-thong-lon-20180321090045204.chn" title="TP.HCM cần tới khoảng gần 18 tỷ USD để triển khai các dự án giao thông lớn">TP.HCM cần tới khoảng gần 18 tỷ USD để triển khai các dự án giao thông lớn</a></li><li class="small tnb2"><a href="/chu-dau-tu-nha-o-xa-hoi-az-thang-long-muon-pha-hop-dong-dan-buc-xuc-20180321133703244.chn" title="Chủ đầu tư nhà ở xã hội AZ Thăng Long muốn phá hợp đồng, dân bức xúc">Chủ đầu tư nhà ở xã hội AZ Thăng Long muốn phá hợp đồng, dân bức xúc</a></li> </ul> </div> <div class="right chuyenmuc"> <h2 class="title_box"><a href="/doanh-nghiep.chn" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul> <li class="big tnb1"> <a class="avatar " href="/tien-phong-lam-sua-hat-tai-viet-nam-tap-doan-th-mang-dieu-gi-den-cho-nganh-sua-20180321185219915.chn" title="Ti&#234;n phong l&#224;m sữa hạt tại Việt Nam, Tập đo&#224;n TH mang điều g&#236; đến cho ng&#224;nh sữa?"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/340_210/2018/3/21/photo1521633134536-15216331345361908845514.jpg" alt="Ti&#234;n phong l&#224;m sữa hạt tại Việt Nam, Tập đo&#224;n TH mang điều g&#236; đến cho ng&#224;nh sữa?" title="Ti&#234;n phong l&#224;m sữa hạt tại Việt Nam, Tập đo&#224;n TH mang điều g&#236; đến cho ng&#224;nh sữa?" /></a> <h3><a href="/tien-phong-lam-sua-hat-tai-viet-nam-tap-doan-th-mang-dieu-gi-den-cho-nganh-sua-20180321185219915.chn" title="Tiên phong làm sữa hạt tại Việt Nam, Tập đoàn TH mang điều gì đến cho ngành sữa?">Tiên phong làm sữa hạt tại Việt Nam, Tập đoàn TH mang điều gì đến cho ngành sữa?</a></h3> </li> <li class="small "><a href="/dat-phuong-dpg-dien-thuong-pham-mang-ve-10-doanh-thu-nhung-dong-gop-den-36-loi-nhuan-gop-nam-2017-cho-cong-ty-20180320081500957.chn" title="Đạt Phương (DPG): Điện thương phẩm mang về 10% doanh thu nhưng đóng góp đến 36% lợi nhuận gộp năm 2017 cho công ty">Đạt Phương (DPG): Điện thương phẩm mang về 10% doanh thu nhưng đóng góp đến 36% lợi nhuận gộp năm 2017 cho công ty</a></li><li class="small "><a href="/duong-quang-ngai-lai-nghin-ty-nam-2017-van-khiem-ton-dat-ke-hoach-lai-200-ty-dong-nam-2018-20180321170931994.chn" title="Đường Quảng Ngãi: Lãi nghìn tỷ năm 2017 vẫn khiêm tốn đặt kế hoạch lãi 200 tỷ đồng năm 2018">Đường Quảng Ngãi: Lãi nghìn tỷ năm 2017 vẫn khiêm tốn đặt kế hoạch lãi 200 tỷ đồng năm 2018</a></li><li class="small "><a href="/vinamilk-dat-ke-hoach-tang-truong-loi-nhuan-xap-xi-5-phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-le-20-20180321172851462.chn" title="Vinamilk đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận xấp xỉ 5%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%">Vinamilk đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận xấp xỉ 5%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%</a></li><li class="small tnb2"><a href="/apc-va-moi-lo-ngai-ve-co-dong-chien-luoc-von-17-trieu-dong-20180321170642915.chn" title="APC và mối lo ngại về cổ đông chiến lược vốn 17 triệu đồng">APC và mối lo ngại về cổ đông chiến lược vốn 17 triệu đồng</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="box2cate" id="CategoryHomeHl3"> <div class="left chuyenmuc"> <h2 class="title_box"><a href="/tai-chinh-quoc-te.chn" title="Tài chính quốc tế">Tài chính quốc tế</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul> <li class="big tnb1"> <a class="avatar " href="/day-la-cach-the-gioi-bi-cac-cong-ty-cong-nghe-chi-phoi-201803211557389.chn" title="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch thế giới bị c&#225;c c&#244;ng ty c&#244;ng nghệ chi phối"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/340_210/2018/3/21/photo1521622561212-1521622561212546852331.png" alt="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch thế giới bị c&#225;c c&#244;ng ty c&#244;ng nghệ chi phối" title="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch thế giới bị c&#225;c c&#244;ng ty c&#244;ng nghệ chi phối" /></a> <h3><a href="/day-la-cach-the-gioi-bi-cac-cong-ty-cong-nghe-chi-phoi-201803211557389.chn" title="Đây là cách thế giới bị các công ty công nghệ chi phối">Đây là cách thế giới bị các công ty công nghệ chi phối</a></h3> </li> <li class="small "><a href="/nhung-dieu-can-biet-ve-be-boi-ro-ri-thong-tin-khien-facebook-dien-dao-20180321210247869.chn" title="Những điều cần biết về bê bối rò rỉ thông tin khiến Facebook điên đảo">Những điều cần biết về bê bối rò rỉ thông tin khiến Facebook điên đảo</a></li><li class="small "><a href="/christopher-wylie-ngoi-sao-dang-noi-nho-to-cao-facebook-la-ai-20180321135235462.chn" title="Christopher Wylie - "Ngôi sao" đang nổi nhờ tố cáo Facebook là ai?">Christopher Wylie - "Ngôi sao" đang nổi nhờ tố cáo Facebook là ai?</a></li><li class="small "><a href="/tong-thong-myanmar-bat-ngo-tu-chuc-20180321132948165.chn" title="Tổng thống Myanmar bất ngờ từ chức">Tổng thống Myanmar bất ngờ từ chức</a></li><li class="small tnb2"><a href="/ty-phu-kiem-duoc-3-ty-usd-nho-ban-ung-dung-cho-mark-zuckerberg-keu-goi-cong-dong-mang-xoa-bo-facebook-20180321140255275.chn" title="Tỷ phú kiếm được 3 tỷ USD nhờ bán ứng dụng cho Mark Zuckerberg kêu gọi cộng đồng mạng xóa bỏ Facebook">Tỷ phú kiếm được 3 tỷ USD nhờ bán ứng dụng cho Mark Zuckerberg kêu gọi cộng đồng mạng xóa bỏ Facebook</a></li> </ul> </div> <div class="right chuyenmuc"> <h2 class="title_box"><a href="/vi-mo-dau-tu.chn" title="Vĩ mô">Vĩ mô</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul> <li class="big tnb1"> <a class="avatar " href="/dau-la-bi-mat-cua-mot-dia-phuong-khuat-neo-thuan-nong-nhung-nhieu-nam-lien-vuot-mat-cac-thanh-pho-lon-trong-mat-gioi-kinh-doanh-20180321142439712.chn" title="Đ&#226;u l&#224; b&#237; mật của một địa phương khuất nẻo, thuần n&#244;ng nhưng nhiều năm liền &quot;vượt mặt&quot; c&#225;c th&#224;nh phố lớn trong mắt giới kinh doanh?"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/340_210/2018/3/21/photo1521617030801-1521617030802365729174.jpg" alt="Đ&#226;u l&#224; b&#237; mật của một địa phương khuất nẻo, thuần n&#244;ng nhưng nhiều năm liền &quot;vượt mặt&quot; c&#225;c th&#224;nh phố lớn trong mắt giới kinh doanh?" title="Đ&#226;u l&#224; b&#237; mật của một địa phương khuất nẻo, thuần n&#244;ng nhưng nhiều năm liền &quot;vượt mặt&quot; c&#225;c th&#224;nh phố lớn trong mắt giới kinh doanh?" /></a> <h3><a href="/dau-la-bi-mat-cua-mot-dia-phuong-khuat-neo-thuan-nong-nhung-nhieu-nam-lien-vuot-mat-cac-thanh-pho-lon-trong-mat-gioi-kinh-doanh-20180321142439712.chn" title="Đâu là bí mật của một địa phương khuất nẻo, thuần nông nhưng nhiều năm liền "vượt mặt" các thành phố lớn trong mắt giới kinh doanh?">Đâu là bí mật của một địa phương khuất nẻo, thuần nông nhưng nhiều năm liền "vượt mặt" các thành phố lớn trong mắt giới kinh doanh?</a></h3> </li> <li class="small "><a href="/don-dap-tin-vui-voi-thi-truong-o-to-nguoi-mua-sap-chung-kien-cuoc-chien-giam-gia-20180321180301587.chn" title="Dồn dập tin vui với thị trường ô tô, người mua sắp chứng kiến cuộc chiến giảm giá?">Dồn dập tin vui với thị trường ô tô, người mua sắp chứng kiến cuộc chiến giảm giá?</a></li><li class="small "><a href="/se-cuong-che-no-thue-tram-ty-hai-tong-cong-ty-20180321172315697.chn" title="Sẽ cưỡng chế nợ thuế trăm tỷ hai Tổng công ty">Sẽ cưỡng chế nợ thuế trăm tỷ hai Tổng công ty</a></li><li class="small "><a href="/moi-truong-kinh-doanh-noi-nao-nong-noi-nao-lanh-20180321164444634.chn" title="Môi trường kinh doanh: Nơi nào nóng, nơi nào lạnh?">Môi trường kinh doanh: Nơi nào nóng, nơi nào lạnh?</a></li><li class="small tnb2"><a href="/tour-0-dong-tai-xuat-tong-cuc-du-lich-len-tieng-20180321160059337.chn" title="“Tour 0 đồng” tái xuất: Tổng cục Du lịch lên tiếng">“Tour 0 đồng” tái xuất: Tổng cục Du lịch lên tiếng</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="box2cate" id="CategoryHomeHl4"> <div class="left chuyenmuc"> <h2 class="title_box"><a href="/song.chn" title="Sống">Sống</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul> <li class="big tnb1"> <a class="avatar " href="/day-la-cach-toi-tro-thanh-ceo-cua-cong-ty-hang-trieu-do-ma-chang-can-toi-tam-bang-dai-hoc-20180320185220595.chn" title="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch t&#244;i trở th&#224;nh CEO của c&#244;ng ty h&#224;ng triệu đ&#244; m&#224; chẳng cần tới tấm bằng đại học!"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/340_210/2018/3/21/photo1521615601885-15216156018861707291655.jpg" alt="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch t&#244;i trở th&#224;nh CEO của c&#244;ng ty h&#224;ng triệu đ&#244; m&#224; chẳng cần tới tấm bằng đại học!" title="Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch t&#244;i trở th&#224;nh CEO của c&#244;ng ty h&#224;ng triệu đ&#244; m&#224; chẳng cần tới tấm bằng đại học!" /></a> <h3><a href="/day-la-cach-toi-tro-thanh-ceo-cua-cong-ty-hang-trieu-do-ma-chang-can-toi-tam-bang-dai-hoc-20180320185220595.chn" title="Đây là cách tôi trở thành CEO của công ty hàng triệu đô mà chẳng cần tới tấm bằng đại học!">Đây là cách tôi trở thành CEO của công ty hàng triệu đô mà chẳng cần tới tấm bằng đại học!</a></h3> </li> <li class="small "><a href="/10-nguyen-tac-noi-chuyen-bat-thanh-van-nay-se-giup-ban-khong-dac-toi-voi-ai-chon-cong-so-dang-luu-lai-de-hoc-hoi-20180321162419837.chn" title="10 nguyên tắc nói chuyện bất thành văn này sẽ giúp bạn không "đắc tội" với ai chốn công sở, đáng lưu lại để học hỏi">10 nguyên tắc nói chuyện bất thành văn này sẽ giúp bạn không "đắc tội" với ai chốn công sở, đáng lưu lại để học hỏi</a></li><li class="small "><a href="/thanh-loc-va-bao-ve-than-voi-10-loai-do-uong-giai-doc-tu-nhien-re-ma-cuc-hieu-qua-20180321161841525.chn" title="Thanh lọc và bảo vệ thận với 10 loại đồ uống giải độc tự nhiên: Rẻ mà cực hiệu quả!">Thanh lọc và bảo vệ thận với 10 loại đồ uống giải độc tự nhiên: Rẻ mà cực hiệu quả!</a></li><li class="small "><a href="/can-benh-gay-tu-vong-hang-dau-o-phu-nu-khi-da-qua-tuoi-tiem-phong-lam-the-nao-de-ngua-benh-20180321162750509.chn" title="Căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ: Khi đã quá tuổi tiêm phòng, làm thế nào để ngừa bệnh?">Căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ: Khi đã quá tuổi tiêm phòng, làm thế nào để ngừa bệnh?</a></li><li class="small tnb2"><a href="/chang-linh-tre-tu-bo-giac-mo-lam-chien-si-pccc-vi-gap-nan-trong-luc-cuu-hoa-moi-lan-nghe-bao-chay-lai-thay-nho-nghe-va-dong-doi-2018032114214554.chn" title="Chàng lính trẻ từ bỏ giấc mơ làm chiến sĩ PCCC vì gặp nạn trong lúc cứu hỏa: "Mỗi lần nghe báo cháy, lại thấy nhớ nghề và đồng đội..."">Chàng lính trẻ từ bỏ giấc mơ làm chiến sĩ PCCC vì gặp nạn trong lúc cứu hỏa: "Mỗi lần nghe báo cháy, lại thấy nhớ nghề và đồng đội..."</a></li> </ul> </div> <div class="right chuyenmuc"> <h2 class="title_box"><a href="/thoi-su.chn" title="Thời sự">Thời sự</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul> <li class="big tnb1"> <a class="avatar " href="/ong-sau-khai-nguoi-cha-nguyen-danh-doi-ca-than-the-suc-khoe-chuc-vu-de-con-gai-khoi-benh-20180321113424556.chn" title="&#212;ng S&#225;u Khải - Người cha nguyện đ&#225;nh đổi cả th&#226;n thể, sức khỏe, chức vụ để con g&#225;i khỏi bệnh"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/340_210/2018/3/21/photo1521606830404-15216068304041401710393.jpg" alt="&#212;ng S&#225;u Khải - Người cha nguyện đ&#225;nh đổi cả th&#226;n thể, sức khỏe, chức vụ để con g&#225;i khỏi bệnh" title="&#212;ng S&#225;u Khải - Người cha nguyện đ&#225;nh đổi cả th&#226;n thể, sức khỏe, chức vụ để con g&#225;i khỏi bệnh" /></a> <h3><a href="/ong-sau-khai-nguoi-cha-nguyen-danh-doi-ca-than-the-suc-khoe-chuc-vu-de-con-gai-khoi-benh-20180321113424556.chn" title="Ông Sáu Khải - Người cha nguyện đánh đổi cả thân thể, sức khỏe, chức vụ để con gái khỏi bệnh">Ông Sáu Khải - Người cha nguyện đánh đổi cả thân thể, sức khỏe, chức vụ để con gái khỏi bệnh</a></h3> </li> <li class="small "><a href="/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-2-thu-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-20180321201804884.chn" title="Trao quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư">Trao quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư</a></li><li class="small "><a href="/tphcm-dung-xe-buyt-cho-nguoi-dan-di-vieng-co-thu-tuong-phan-van-khai-20180321155650384.chn" title="TPHCM dùng xe buýt chở người dân đi viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải">TPHCM dùng xe buýt chở người dân đi viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải</a></li><li class="small "><a href="/vung-tau-dang-chay-o-khu-vuc-duong-vo-nguyen-giap-20180321153353462.chn" title="Vũng Tàu: Đang cháy ở khu vực đường Võ Nguyên Giáp">Vũng Tàu: Đang cháy ở khu vực đường Võ Nguyên Giáp</a></li><li class="small tnb2"><a href="/duong-thuy-co-tram-bot-dau-tien-20180321113050806.chn" title="Đường thủy có trạm BOT đầu tiên">Đường thủy có trạm BOT đầu tiên</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="box2cate" id="CategoryHomeHl5"> <div class="left chuyenmuc"> <h2 class="title_box"><a href="/hang-hoa-nguyen-lieu.chn" title="Hàng hóa">Hàng hóa</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul> <li class="big tnb1"> <a class="avatar " href="/20-thuong-hieu-bi-lam-nhai-nhieu-nhat-the-gioi-20180321141136775.chn" title="20 thương hiệu bị l&#224;m nh&#225;i nhiều nhất thế giới"><img src="http://cafefcdn.com/zoom/340_210/2018/3/21/photo1521616208254-1521616208254158573081.jpg" alt="20 thương hiệu bị l&#224;m nh&#225;i nhiều nhất thế giới" title="20 thương hiệu bị l&#224;m nh&#225;i nhiều nhất thế giới" /></a> <h3><a href="/20-thuong-hieu-bi-lam-nhai-nhieu-nhat-the-gioi-20180321141136775.chn" title="20 thương hiệu bị làm nhái nhiều nhất thế giới">20 thương hiệu bị làm nhái nhiều nhất thế giới</a></h3> </li> <li class="small "><a href="/phat-hien-co-so-bom-nuoc-va-tiem-thuoc-an-than-cho-heo-20180321135331119.chn" title="Phát hiện cơ sở bơm nước và tiêm thuốc an thần cho heo">Phát hiện cơ sở bơm nước và tiêm thuốc an thần cho heo</a></li><li class="small "><a href="/cuc-trong-trot-thong-tin-kiem-tra-viec-nho-bo-rau-cu-20180321143811931.chn" title="Cục Trồng trọt thông tin kiểm tra việc nhổ bỏ rau củ">Cục Trồng trọt thông tin kiểm tra việc nhổ bỏ rau củ</a></li><li class="small "><a href="/ho-tieu-lai-doi-mat-voi-nguy-co-phai-giai-cuu-20180321143321337.chn" title="Hồ tiêu lại đối mặt với nguy cơ phải “giải cứu”">Hồ tiêu lại đối mặt với nguy cơ phải “giải cứu”</a></li><li class="small tnb2"><a href="/xong-thu-tuc-oto-indonesia-sap-tran-ve-viet-nam-2018032116191729.chn" title="Xong thủ tục, ôtô Indonesia sắp tràn về Việt Nam">Xong thủ tục, ôtô Indonesia sắp tràn về Việt Nam</a></li> </ul> </div> <div class="right chinhphubox"> <h2 class="title_box"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://baodientu.chinhphu.vn/" title="CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ">CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul id="feed"> </ul> </div> </div> </div> <div class="box2cate" id="CategoryHomeHl6"> <div class="boxfinal" data-marked-zoneid="cf_home_b5"> <div class="right boxthongcao"> <h2 class="title_box"><a target="_blank" rel="nofollow" href="javascript:void(0);" title="THÔNG CÁO BÁO CHÍ">THÔNG CÁO BÁO CHÍ</a></h2> <span class="borderbox"></span> <ul class="boxthongcaoul"> </ul> <p class="ndttTCBC">NỘI DUNG ĐƯỢC TÀI TRỢ</p> </div> <div class="CauChuyenThuongHieu left"> <h2></h2> <ul class="CauChuyenThuongHieuul"> </ul> <div class="ndTaiTro">NỘI DUNG ĐƯỢC TÀI TRỢ</div> </div> </div> </div> </div> <div class="rightcatHome fr"> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div id="adm_sticky_footer2"></div> <div id="adm_sticky_footer"></div> <div data-check-position="cf_home-position_b5"></div> <div class="loadboxvideohome" data-marked-zoneid="cf_home_b6"></div> <div class="clearfix"></div> <div id="adm_sticky_footer"></div> <div class="footer hide-loading"> <div class="wp1040"> <div class="clr mgt15"> <div id="admzone100"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone100') }); </script> </div> </div> <div class="menucategory clearfix menufooter"> <div class="wp1040"> <ul> <li class="bt_home active"><a href="/" title="Trang chủ" class="sprite"></a></li> <li class="li_left"><a href="/thoi-su.chn" title="THỜI SỰ">THỜI SỰ</a></li> <li><a href="/thi-truong-chung-khoan.chn" title="CHỨNG KHOÁN">CHỨNG KHOÁN</a></li> <li><a href="/bat-dong-san.chn" title="BẤT ĐỘNG SẢN">BẤT ĐỘNG SẢN</a></li> <li><a href="/doanh-nghiep.chn" title="DOANH NGHIỆP">DOANH NGHIỆP</a></li> <li><a href="/tai-chinh-ngan-hang.chn" title="NGÂN HÀNG">NGÂN HÀNG</a></li> <li><a href="/tai-chinh-quoc-te.chn" title="TÀI CHÍNH QUỐC TẾ">TÀI CHÍNH QUỐC TẾ</a></li> <li><a href="/vi-mo-dau-tu.chn" title="VĨ MÔ">VĨ MÔ</a></li> <li><a href="/song.chn" title="Sống">SỐNG</a></li> <li><a href="/hang-hoa-nguyen-lieu.chn" title="HÀNG HÓA">HÀNG HÓA</a></li> <li class="menucategory_right"><a href="http://s.cafef.vn/du-lieu.chn" target="_blank" title="Dữ liệu">Dữ liệu</a></li> <li class="menucategory_right"><a href="http://s.cafef.vn/top/ceo.chn" target="_blank" title="Top 200">Top 200</a></li> </ul> </div> </div> <div class="info clearfix"> <div class="wp1040"> <div class="left"> <p><b>Ban biên tập CafeF</b></p> <p>Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.</p> <p>Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082</p> <p>Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344</p> <p>Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân</p> </div> <div class="center"> <p><b>Liên hệ quảng cáo</b></p> <p>Hotline: 0942 86 11 33</p> <p>Email: doanhnghiep@admicro.vn</p> </div> <div class="right"> <p><a href="http://www.vccorp.vn/" target="_blank" title="Vccorp.vn" class="" rel="nofollow"> <img src="https://vccorp.mediacdn.vn/vccorp-s.png" alt="vccorp"/> </a></p> <p><b>© Copyright 2007 - 2018 - Công ty Cổ phần VCCorp.</b></p> <p>Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.</p> <p></p> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="chinhsach"> <div class="wp1040"> <a href="javascript:void(0)" onclick="SharePolicy();return false;" rel="nofollow" title="Thỏa thuận chia sẻ nội dung">Thỏa thuận chia sẻ nội dung</a> <a href="http://adi.admicro.vn/chinh-sach/chinh_sach_bao_mat.pdf" target="_blank" rel="nofollow" title="Chính sách bảo mật">Chính sách bảo mật</a> <p>Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.</p> </div> </div> </div> </div> </form> <div id="container-bottom-right"> <div class="box-title"> <div class="sprite icon-wrap"> </div> <div class="close-wrap"> <input type="button" class="close" value="x" id="btnClosed" /> </div> </div> <div class="box-content"> </div> </div> <div id="VID_taskbar" class="VID_taskbar" rel="09e776cfdcf813daf939719ded62d915"></div> <div id="back-to-top" class="Cafef-scrolltop"><span>Trở lên trên</span></div> <div id="jscontrol"> <script src="http://cafefcdn.com/web_js/jshome.min.20180209.1.js" type="text/javascript" async onload="loadBoxChungKhoan()"></script> <script> document.getElementById("menu").classList.add("active"); (runinit = window.runinit || []).push(function () { loadJsAsync('http://cafefcdn.com/web_js/common.min.20180301.1.js', function () { }); }); (runinit = window.runinit || []).push(function () { loadJsHome.init(); slimScrollBoxTinMoi(); prNews.homeList(); }); </script> </div> <script src="//media1.admicro.vn/js_boxapp/tagsponsorz_40403.js" async></script> </body> </html> <!--s: 3/22/2018 5:07:24 AM-->
https://kerriepcq504267.wordpress.com/2018/03/18/engadget, 3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-8399A28382C3BFBD80A1C5BE182A471Vbbs.of315.com/home/link.php?searc, poremontu.ru?search, portale.oleificimataluni.com/index.php?search=Dashspecialists.com/__media__/js/netsoltrademark.php?s, acrp.in/index.php?search=Tanerceyiz.com/?search=real-cat-games.cf, www.swlive.it/root/modules.php?name, http://pracujwbankowosci.pl/ogolne/jak-znalezc-prace-po-studiach/, http://www.pediascape.org/pamandram/index.php/Picking_Out_Easy_Methods_In_Carpet_RepairSecrets_For_C, www.minimadmod60s.com/gallery2/main.php?g2_itemId=29, www.giuseppevenezia.it/index.php?search=www.homant.es/?search=dfbsfdgn.interiowo.pl, hujibe.com/comment/html/index.php?do=/user/register/, hujibe.com/comment/html/index.php?do=/user/login/, http://www.kizantei.net/, www.kizantei.net, https://www.naturline.com/producto/ami, wikichurch.net/index.php?title=‡’_Curso_De_Pintura_Hidrográfica_ã€Completo_E_TambÃ, http://www.webtoolmaster.com/exebundle.htm, http://www.f7klhg9slgd2px.com, www.f7klhg9slgd2px.com, freespin-casino123fs.review/reviews/07173-how-to-get-pokemon-go-iphone.htmlGoogle Sitemap Generator