Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for dantri.com.vn here on our online source code viewer.
If dantri.com.vn did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If dantri.com.vn was your target search, then your requested results are displayed below.
If dantri.com.vn was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7 lte7 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <html id="html" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <!--<![endif]--> <head id="ctl00_ctl00_Head1"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h</title><meta name="description" content="Tin tức, sự kiện Việt Nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: Xã hội, Pháp luật, Kinh doanh, Giải trí, Thể thao, Đời sống, Sức khỏe, Giáo dục, Công nghệ, Văn hóa, Ôtô, Xe máy, Tình yêu, Giới tính, Nhịp sống trẻ, Chuyện lạ, Blog, Nhân ái, Bạn đọc, Việc làm, dân trí, dantri" /><meta name="keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><meta name="news_keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><script type="text/javascript">var _ADM_Channel='%2Fhome%2F';</script> <!--[if lt IE 7 ]> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url='/static/old-browser.html'" /></noscript> <script type="text/javascript"> window.location.href = '/static/old-browser.html'; </script> <![endif]--> <meta name="google-site-verification" content="WG87jlqyVlbofWb4B42Hsr8jnl7UIBrqJnsH9K0DkWI" /> <meta name="robots" content="index,follow,all" /> <meta property="og:locale" content="vi_VN" /> <meta property="fb:app_id" content="164035690775918" /> <meta name="generator" content="VCCorp.vn" /> <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần VCCorp" /> <meta name="author" content="VCCorp.vn" /> <meta http-equiv="audience" content="General" /> <meta name="resource-type" content="Document" /> <meta name="distribution" content="Global" /> <meta name="revisit-after" content="1 days" /> <meta http-equiv="REFRESH" content="1800" /> <link rel="icon" href="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/favico.ico" /> <meta property="fb:pages" content="345033318906366" /> <meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <!-- local--> <!-- storage--> <link href="https://static.dantricdn.com/min/web/css-default-new.1.2.css" rel="stylesheet" /> <noscript> <style type="text/css"> img.lazy { display: none; } </style> </noscript> <style> .icon-game { background: url('https://dantricdn.com/web_images/khcn.jpg') 0 0 no-repeat; } .subnav ul li { height: 21px; } .subnav a.btn-euro.event { padding: 0; width: auto; height: auto; } .subnav ul a { line-height: 21px; } </style> <link href="https://dantricdn.com/web_css/videoplayer.min.20170823.css" rel="stylesheet"/> <script> (function () { var img = new Image(); var pt = (document.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:"); img.src = pt + '//lg1.logging.admicro.vn/ftest?url=' + encodeURIComponent(document.URL); var img1 = new Image(); img1.src = pt + '//amcdn.vn/ftest?url=' + encodeURIComponent(document.URL); })(); </script> <script async src="https://static.amcdn.vn/tka/cdn.js" type="text/javascript"></script> <script src="https://media1.admicro.vn/core/adm_tracking.js?v=1" type="text/javascript" async></script> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-W94CNF7');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <script type="text/javascript"> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "17793284" }), function () { var c = document.createElement("script"), e = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.async = !0, c.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js", e.parentNode.insertBefore(c, e); }(); </script> <!--[if lt IE 9]> <script src="https://static.dantricdn.com/scripts/lib/html5.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript">var appSettings = {domain:'http://dantri.com.vn',imageDomain:'https://dantricdn.com',videoImageDomain:'http://video-thumbs.mediacdn.vn',ajaxDomain:'https://dtcm.cnnd.vn',ajaxDomainOther:'https://dtcm.cnnd.vn',ajaxDomainCountListComment:'https://dtcm.cnnd.vn',allowVietId:false, allowFacebook:true,urlExtension:'.htm' };</script> <script type="text/javascript"> var _jsCbArr = []; var jsCallback = { push: function (name, body) { _jsCbArr[name] = body; }, exec: function (name, args) { if (typeof _jsCbArr[name] == "function") { try { _jsCbArr[name](args); } catch (e) { return; } } } }; (function () { try { //check session on client if (typeof (Storage) !== "undefined") { var session = sessionStorage.getItem("VisitSession"); if (session == null) { //phien lam viec moi sessionStorage.setItem("VisitSession", "1"); var hash = window.location.hash; if (hash == "#first") { //link được redirect từ bản mobile sang thì clear hash. window.history.replaceState("", "", window.location.href.split('#')[0]); } else { //nếu không phải link đá từ mobile thì remove cookie ở đây. var setCookie = function (a, c, f) { var e = new Date(); e.setTime(e.getTime() + (f * 24 * 60 * 60 * 1000)); var b = "expires=" + e.toUTCString(); document.cookie = a + "=" + c + "; " + b; }; setCookie("browser", "", -1); //reload lại trang để hệ thống chuyển về bản mobile. if (navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry|Windows Phone|webOS)/i) != null) { window.location = window.location.href; } } } } } catch (e) { console.log("Lỗi check mobile redirect: " + e); } })(); </script> <link href="https://dantricdn.com/web_css/site.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript">//danh cho nhung kieu moi var admicroAD = admicroAD || {}; admicroAD.unit = admicroAD.unit || []; </script> <script type="text/javascript" src="https://media1.admicro.vn/core/admcore.js" async="async"></script> <link href="http://dantri.com.vn/" rel="canonical" /><link href="/trangchu.rss" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="handheld" /></head> <body> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W94CNF7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <form name="aspnetForm" method="post" action="" id="aspnetForm"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTEwMDU0NDIwOTJkGAQFIGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDIkbXZNZW51Dw9kZmQFJGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDEkdmlld1BhcmVudA8PZGZkBR5jdGwwMCRjdGwwMCRjcGhCb2R5JGN0bDAwJG12SDEPD2RmZAUlY3RsMDAkY3RsMDAkSGVhZEluZm9ybWF0aW9uMSRtdlJvYm90cw8PZGZkWQCdIDa/DGYBPomDtxo1iAIhhhg=" /> </div> <style type="text/css"> /*.header{ margin-bottom: 0;} .header.tet{ background: transparent url(https://dantricdn.com/web_images/dantri_bg_tet_2018_2.jpg) 0 0 no-repeat !important; margin-top: 0; height: 78px;} .header.tet .logo{ background-image: none !important;} .nav-wrap{background-image:url(https://dantricdn.com/web_images/allmenu_tet.png)} .nav{background-image: url(https://dantricdn.com/web_images/allmenu_tet.png)} .nav li,.nav li.menu-home{background-image:url(https://dantricdn.com/web_images/menu-saparator-tet.png)} .nav li.menu-home{margin-top: 3px !important} .nav a:hover span, .nav a.active span,.nav a:hover, .nav a.active{ background-image: none;background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);border-radius: 4px 4px 0 0} .nav a b,.nav a:hover b, .nav a.active b{ background: url(https://dantricdn.com/web_images/home-tet-icon2.png) no-repeat top center;height: 25px;} .ul2 li.active,.box4{background-image: url(https://dantricdn.com/web_images/tab_bg_tet.png) } .header.tet .searchbox{margin-top:25px} .header.tet .links{margin-top: 10px;}*/ #searchbox{position: relative} .nav a b{margin-top:4px;} </style> <div class="header tet"> <div class="clearfix relative"> <h1> <a href="/" class="logo" title="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà"> </a> </h1> <div id="div_gdpda" class="div_gdpda"> <a href="/?removecookie=true" rel="nofollow">Giao diện PDA</a> </div> <div id="searchbox" class="searchbox hidden"> <div class="clearfix"> <div style="width:215px;height:22px;float:left;overflow:hidden;margin-left: 2px;"> <p id="txtData" data-elementtype="searchtextv2" contenteditable="true" style="width:1500px;display: block; white-space: nowrap;"></p> </div> <span class="btn" data-elementtype="searchbuttonv2">Tìm kiếm</span> </div> </div> <div class="links"> <a title="Khoa học công nghệ" class="icon-game" href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm">Khoa học</a> <a title="Blog" class="icon-ads" href="/blog.htm">Blog</a> <a title="Du học" class="icon-duhoc" href="http://duhoc.dantri.com.vn" target="_blank">Du học</a> <a title="Tuyển sinh" class="icon-tuyensinh" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" target="_blank">Tuyển sinh</a> <a title="Fica" rel="nofollow" class="icon-tuanbao2" href="http://fica.vn/" target="_blank" style="background: url('https://dantricdn.com/web_images/icon_fica_new2.png') no-repeat;text-indent: 30px !important">Fica</a> <a title="Báo in" class="icon-bussiness" href="http://dtinews.vn/bao-in/dan-tri.pdf" target="_blank" rel="nofollow" style="background: url('https://dantricdn.com/web_images/icon_bao-in2.png') no-repeat; text-indent: 45px;">Báo in</a> <a title="Nhân ái" class="icon-humane2" href="/tam-long-nhan-ai.htm">Nhân ái</a><a title="Đời sống" class="icon-giaitri" href="/doi-song.htm">Đời sống</a> <a title="Diễn đàn" class="icon-forum2" href="/dien-dan.htm">Diễn đàn</a> <a title="English" class="icon-tienganh" href="http://www.dtinews.vn" target="_blank">English</a> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> var editableDiv = document.getElementById('txtData'); function handlepaste (e) { var types, pastedData, savedContent; // Browsers that support the 'text/html' type in the Clipboard API (Chrome, Firefox 22+) if (e && e.clipboardData && e.clipboardData.types && e.clipboardData.getData) { // Check for 'text/html' in types list. See abligh's answer below for deatils on // why the DOMStringList bit is needed. We cannot fall back to 'text/plain' as // Safari/Edge don't advertise HTML data even if it is available types = e.clipboardData.types; if (((types instanceof DOMStringList) && types.contains("text/html")) || (types.indexOf && types.indexOf('text/html') !== -1)) { // Extract data and pass it to callback pastedData = e.clipboardData.getData('text/html'); processPaste(editableDiv, pastedData); // Stop the data from actually being pasted e.stopPropagation(); e.preventDefault(); return false; } } // Everything else: Move existing element contents to a DocumentFragment for safekeeping savedContent = document.createDocumentFragment(); while(editableDiv.childNodes.length > 0) { savedContent.appendChild(editableDiv.childNodes[0]); } // Then wait for browser to paste content into it and cleanup waitForPastedData(editableDiv, savedContent); return true; } function waitForPastedData (elem, savedContent) { // If data has been processes by browser, process it if (elem.childNodes && elem.childNodes.length > 0) { // Retrieve pasted content via innerHTML // (Alternatively loop through elem.childNodes or elem.getElementsByTagName here) var pastedData = elem.innerHTML; // Restore saved content elem.innerHTML = ""; elem.appendChild(savedContent); // Call callback processPaste(elem, pastedData); } // Else wait 20ms and try again else { setTimeout(function () { waitForPastedData(elem, savedContent) }, 20); } } function processPaste (elem, pastedData) { // Do whatever with gathered data; //alert(pastedData); var filteredText=convertHtmlToText(pastedData); console.log(filteredText); var a=filteredText.replace(/\s\s+/g, ' '); console.log(a); editableDiv.innerText=a; elem.focus(); } // Modern browsers. Note: 3rd argument is required for Firefox <= 6 if (editableDiv.addEventListener) { editableDiv.addEventListener('paste', handlepaste, false); } // IE <= 8 else { editableDiv.attachEvent('onpaste', handlepaste); } $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(function () { var strSearch = $('[data-elementtype=searchtextv2]').text();//$('[data-elementtype=searchtextv2]').val(); strSearch=convertHtmlToText(strSearch); strSearch = encodeURIComponent(strSearch); if (strSearch != '') { var url = String.format("/tim-kiem.htm?keywords={0}", strSearch); if (document.all) { window.location.href = url; } else { document.location.href = url; } } else { $('[data-elementtype=searchtextv2]').focus(); } return false; }); $('[data-elementtype=searchtextv2]').keypress(function (event) { var key; if (window.event) { key = window.event.keyCode; } else { key = event.which; } if (key == 13) { $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(); return false; } }); $("#searchbox").removeClass('hidden').show(); </script> <div class="top-ads clearfix"> <div class=" mgauto wid980"> <div id="admzone221"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone221') }); </script> </div> </div> <style>.subnav ul li{ padding-right: 8px;}</style> <div class="nav-wrap"> <div class="clearfix"> <div class="mgauto wid1004"> <ul class="nav"> <li class="menu-home"><a href="/" title="Trang chủ"><span><b></b></span></a></li> <li><a title="Video" href="/video-page.htm"><span>Video</span></a></li> <li><a title="Sự kiện" href="/su-kien.htm"><span>Sự kiện</span></a></li> <li><a title="Xã hội" href="/xa-hoi.htm"><span>Xã hội</span></a></li> <li><a title="Thế giới" href="/the-gioi.htm"><span>Thế giới</span></a></li> <li><a title="Thể thao" href="/the-thao.htm"><span>Thể thao</span></a></li> <li><a title="Giáo dục" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm"><span>Giáo dục</span></a> </li> <li><a title="Tấm lòng nhân ái" href="/tam-long-nhan-ai.htm"><span>Nhân ái</span></a></li> <li><a title="Kinh doanh" href="/kinh-doanh.htm"><span>Kinh doanh</span></a></li> <li><a title="Văn hóa" href="/van-hoa.htm"><span>Văn hóa</span></a></li> <li><a title="Giải trí" href="/giai-tri.htm"><span>Giải trí</span></a></li> <li><a title="Du lịch" target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn"><span>Du lịch</span></a></li> <li><a title="Pháp luật" href="/phap-luat.htm"><span>Pháp luật</span></a></li> <li><a title="Nhịp sống trẻ" href="/nhip-song-tre.htm"><span>Nhịp sống trẻ</span></a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="/suc-khoe.htm"><span>Sức khỏe</span></a></li> <li><a title="Sức mạnh số" href="/suc-manh-so.htm"><span>Sức mạnh số</span></a></li> <li><a title="Ô tô - xe máy" href="/o-to-xe-may.htm"><span>Xe++</span></a></li> <li><a title="Tình yêu giới tính" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm"><span>Tình yêu</span></a></li> <li><a title="Chuyện lạ" href="/chuyen-la.htm"><span>Chuyện lạ</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="subnav relative"> <ul class="clearfix" id="ul_submenu"> <li class="active"><a href="/event.htm" class="event" title="Danh sách sự kiện"></a></li> <li><a href="/event/my-anh-phap-khong-kich-syria-3456.htm" title="Mỹ, Anh, Ph&#225;p kh&#244;ng k&#237;ch Syria">Mỹ, Anh, Pháp không kích Syria</a></li><li><a href="/event/danh-thue-tai-san-nha-tren-700-trieu-dong-3458.htm" title="Đ&#225;nh thuế t&#224;i sản nh&#224; tr&#234;n 700 triệu đồng">Đánh thuế tài sản nhà trên 700 triệu đồng</a></li><li><a href="/event/nhung-cay-quai-thu-tu-nam-ra-bac-3454.htm" title="Những c&#226;y &quot;qu&#225;i th&#250;&quot; từ Nam ra Bắc">Những cây "quái thú" từ Nam ra Bắc</a></li><li><a href="/event/chay-chung-cu-13-nguoi-chet-3437.htm" title="Ch&#225;y chung cư 13 người chết">Cháy chung cư 13 người chết</a></li><li><a href="/event/nguyen-thu-tuong-phan-van-khai-tu-tran-3432.htm" title="Nguy&#234;n Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần">Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần</a></li><li><a href="/event/tong-bi-thu-tham-phap-va-cuba-3440.htm" title="Tổng B&#237; thư thăm Ph&#225;p v&#224; Cuba">Tổng Bí thư thăm Pháp và Cuba</a></li><li><a href="/event/hoi-nghi-gms6-va-clv10-3446.htm" title="Hội nghị GMS6 v&#224; CLV10">Hội nghị GMS6 và CLV10</a></li><li><a href="/event/thu-tuong-tham-uc-va-new-zealand-3431.htm" title="Thủ tướng thăm &#218;c v&#224; New Zealand">Thủ tướng thăm Úc và New Zealand</a></li><li><a href="/event/tuong-cong-an-va-duong-day-danh-bac-nghin-ty-3429.htm" title="Tướng c&#244;ng an v&#224; đường d&#226;y đ&#225;nh bạc ngh&#236;n tỷ">Tướng công an và đường dây đánh bạc nghìn tỷ</a></li><li><a href="/event/cong-trinh-khung-khong-phep-o-trang-an-3425.htm" title="C&#244;ng tr&#236;nh &quot;khủng&quot; kh&#244;ng ph&#233;p ở Tr&#224;ng An">Công trình "khủng" không phép ở Tràng An</a></li> </ul> <div class="hidden"> </div> <div class="subSideBtn"> <div class="submenu-btnside"> <a title="Bạn đọc" href="/ban-doc.htm">Bạn đọc</a> </div> <div class="submenu-btnside"> <a title="Việc làm" href="/viec-lam.htm">Việc làm</a> </div> </div> <div class="top-rss-wrapper"> <a title="Rss" class="icon-rss2" ref="nofollow" href="/rss.htm"></a> </div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="container"> <script type="text/lazyscript"> $("html").addClass("homepage"); </script> <div class="box1 clearfix"> <div class="fl wid620"> <div class="clearfix box27"> <div class="fl wid335"> <div id="todaydate" class="datetime"> </div> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid335 noibattrangchu"> <a href="/chinh-tri/de-nghi-ban-bi-thu-thi-hanh-ky-luat-ong-dinh-la-thang-ba-phan-thi-my-thanh-20180424151422777.htm" title="Đề nghị Bộ Ch&#237;nh trị kỷ luật &#244;ng Đinh La Thăng ở mức cao nhất" ><img title="Đề nghị Bộ Ch&#237;nh trị kỷ luật &#244;ng Đinh La Thăng ở mức cao nhất" alt="Đề nghị Bộ Ch&#237;nh trị kỷ luật &#244;ng Đinh La Thăng ở mức cao nhất" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2018/4/24/dlt-15245601880931406612033.jpeg" src="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2018/4/24/dlt-15245601880931406612033.jpeg" width="327" height="245" onload="t_image = new Date().getTime();"/></a><script>t_after_image = new Date().getTime();</script><h2><a href="/chinh-tri/de-nghi-ban-bi-thu-thi-hanh-ky-luat-ong-dinh-la-thang-ba-phan-thi-my-thanh-20180424151422777.htm" title="Đề nghị Bộ Ch&#237;nh trị kỷ luật &#244;ng Đinh La Thăng ở mức cao nhất" class="fon1 mt2" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424151422777" >Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Đinh La Thăng ở mức cao nhất</a></h2><p class="mt2 fon2 nbtcsapo">(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng.<br /><a href="/chinh-tri/pho-bi-thu-tinh-uy-dong-nai-uu-ai-cong-ty-cua-chong-ra-sao-20180420163425817.htm" title="Ph&#243; B&#237; thư Tỉnh uỷ Đồng Nai “ưu &#225;i” c&#244;ng ty của chồng ra sao?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai “ưu ái” công ty của chồng ra sao?</b></a></p> </div> </div> <div class="fr wid268 box2"> <p class="hotline"> Đường dây nóng: <span>0973 567 567 - 0974 567 567</span> </p> <div class="ads-nbtt"> <div id="admzone225"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone225') }); </script> </div> <div class="icon-event fon3"> <a href="/su-kien.htm" title="Tin tức - Sự kiện">Tin tức - Sự kiện</a> </div> <div class="clear"> </div> <ul class="ul1 ulnew"> <li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="587939" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/hang-trieu-luot-nguoi-do-ve-den-hung-truoc-ngay-chinh-gio-20180424144456773.htm" title="H&#224;ng triệu lượt người đổ về Đền H&#249;ng trước ng&#224;y ch&#237;nh giỗ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424144456773" >Hàng triệu lượt người đổ về Đền Hùng trước ngày chính giỗ</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230832" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/chung-toi-ban-ron-hon-rat-nhieu-sau-khi-nhan-giai-nhan-tai-dat-viet-20180424083617902.htm" title="&quot;Ch&#250;ng t&#244;i bận rộn hơn rất nhiều sau khi nhận giải Nh&#226;n t&#224;i Đất Việt&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424083617902" >"Chúng tôi bận rộn hơn rất nhiều sau khi nhận giải Nhân tài Đất Việt"</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232278" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/ong-pham-van-thanh-duoc-de-xuat-lam-tan-chu-tich-petrolimex-20180424151820996.htm" title="&#212;ng Phạm Văn Thanh được đề xuất l&#224;m t&#226;n Chủ tịch Petrolimex" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424151820996" >Ông Phạm Văn Thanh được đề xuất làm tân Chủ tịch Petrolimex</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="252898" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/nga-canh-bao-hau-qua-tham-khoc-neu-israel-tan-cong-s-300-cua-syria-20180424070234445.htm" title="Nga cảnh b&#225;o &quot;hậu quả thảm khốc&quot; nếu Israel tấn c&#244;ng S-300 của Syria" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424070234445" >Nga cảnh báo "hậu quả thảm khốc" nếu Israel tấn công S-300 của Syria</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="685796" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/thu-mon-bui-tien-dung-len-tieng-sau-man-catwalk-kiem-them-20180424145037497.htm" title="Thủ m&#244;n B&#249;i Tiến Dũng l&#234;n tiếng sau m&#224;n catwalk “kiếm th&#234;m”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424145037497" >Thủ môn Bùi Tiến Dũng lên tiếng sau màn catwalk “kiếm thêm”</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232048" data-locked="false" ><h4><a href="/chinh-tri/phe-binh-cac-bo-truong-trinh-luat-nhu-ban-nhap-20180424094732378.htm" title="Ph&#234; b&#236;nh c&#225;c Bộ trưởng tr&#236;nh luật như… bản nh&#225;p!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424094732378" >Phê bình các Bộ trưởng trình luật như… bản nháp!</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="248591" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/buon-quan-ao-hang-thung-tu-campuchia-hai-ra-tien-nho-xu-huong-moi-cua-gioi-tre-20180423143642112.htm" title="Bu&#244;n quần &#225;o h&#224;ng th&#249;ng từ Campuchia, &quot;h&#225;i ra tiền&quot; nhờ xu hướng mới của giới trẻ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180423143642112" >Buôn quần áo hàng thùng từ Campuchia, "hái ra tiền" nhờ xu hướng mới của giới trẻ</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230829" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/tim-thay-nam-thanh-nien-mat-tich-khi-di-tim-chau-20180424115019603.htm" title="T&#236;m thấy nam thanh ni&#234;n &quot;mất t&#237;ch&quot; khi đi t&#236;m ch&#225;u" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424115019603" >Tìm thấy nam thanh niên "mất tích" khi đi tìm cháu</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="231226" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/co-giao-bi-dong-nghiep-sat-hai-vua-tot-nghiep-thu-khoa-cao-hoc-20180424115021066.htm" title="C&#244; gi&#225;o bị đồng nghiệp s&#225;t hại vừa tốt nghiệp thủ khoa cao học" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424115021066" >Cô giáo bị đồng nghiệp sát hại vừa tốt nghiệp thủ khoa cao học</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232104" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/xem-xe-con-linh-du-vi-dam-cat-mat-xe-cong-ten-no-20180424085942957.htm" title="Xem xe con &quot;lĩnh đủ&quot; v&#236; d&#225;m cắt mặt xe c&#244;ng-ten-nơ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424085942957" >Xem xe con "lĩnh đủ" vì dám cắt mặt xe công-ten-nơ</a></h4></li> </ul> </div> </div> <div class="box3 clearfix mb2" id="box3baitiep"> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/xa-hoi/ong-tat-thanh-cang-se-som-lam-ro-vu-ban-32ha-dat-cong-gia-beo-20180424154732197.htm" title="&#212;ng Tất Th&#224;nh Cang: Sẽ sớm l&#224;m r&#245; vụ b&#225;n 32ha đất c&#244;ng gi&#225; &quot;b&#232;o&quot;" ><img title="&#212;ng Tất Th&#224;nh Cang: Sẽ sớm l&#224;m r&#245; vụ b&#225;n 32ha đất c&#244;ng gi&#225; &quot;b&#232;o&quot;" alt="&#212;ng Tất Th&#224;nh Cang: Sẽ sớm l&#224;m r&#245; vụ b&#225;n 32ha đất c&#244;ng gi&#225; &quot;b&#232;o&quot;" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/4/24/ban-30ha-dat-o-nha-be-voi-gia-beo-15245579399031683583149.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/4/24/ban-30ha-dat-o-nha-be-voi-gia-beo-15245579399031683583149.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/xa-hoi/ong-tat-thanh-cang-se-som-lam-ro-vu-ban-32ha-dat-cong-gia-beo-20180424154732197.htm" title="&#212;ng Tất Th&#224;nh Cang: Sẽ sớm l&#224;m r&#245; vụ b&#225;n 32ha đất c&#244;ng gi&#225; &quot;b&#232;o&quot;" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424154732197" >Ông Tất Thành Cang: Sẽ sớm làm rõ vụ bán 32ha đất công giá "bèo"</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/xa-hoi/may-bay-khong-nguoi-lai-trinh-dien-phun-thuoc-tru-sau-o-bac-ninh-20180424135120952.htm" title="M&#225;y bay kh&#244;ng người l&#225;i tr&#236;nh diễn phun thuốc trừ s&#226;u ở Bắc Ninh" ><img title="M&#225;y bay kh&#244;ng người l&#225;i tr&#236;nh diễn phun thuốc trừ s&#226;u ở Bắc Ninh" alt="M&#225;y bay kh&#244;ng người l&#225;i tr&#236;nh diễn phun thuốc trừ s&#226;u ở Bắc Ninh" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/4/24/maybayphunthuocsau-20-15245392840931280769329.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/4/24/maybayphunthuocsau-20-15245392840931280769329.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/xa-hoi/may-bay-khong-nguoi-lai-trinh-dien-phun-thuoc-tru-sau-o-bac-ninh-20180424135120952.htm" title="M&#225;y bay kh&#244;ng người l&#225;i tr&#236;nh diễn phun thuốc trừ s&#226;u ở Bắc Ninh" class="fon4" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424135120952" >Máy bay không người lái trình diễn phun thuốc trừ sâu ở Bắc Ninh</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/xa-hoi/con-cuu-chu-tich-da-nang-di-hoc-nuoc-ngoai-bang-ngan-sach-chua-phu-hop-20180424101510327.htm" title="Con cựu Chủ tịch Đ&#224; Nẵng đi học nước ngo&#224;i bằng ng&#226;n s&#225;ch sai quy định" ><img title="Con cựu Chủ tịch Đ&#224; Nẵng đi học nước ngo&#224;i bằng ng&#226;n s&#225;ch sai quy định" alt="Con cựu Chủ tịch Đ&#224; Nẵng đi học nước ngo&#224;i bằng ng&#226;n s&#225;ch sai quy định" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/4/24/2-chu-tich-dn-15239756238211917893052-15240076757321790424694-crop-1524539569747292278788.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/4/24/2-chu-tich-dn-15239756238211917893052-15240076757321790424694-crop-1524539569747292278788.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/xa-hoi/con-cuu-chu-tich-da-nang-di-hoc-nuoc-ngoai-bang-ngan-sach-chua-phu-hop-20180424101510327.htm" title="Con cựu Chủ tịch Đ&#224; Nẵng đi học nước ngo&#224;i bằng ng&#226;n s&#225;ch sai quy định" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424101510327" >Con cựu Chủ tịch Đà Nẵng đi học nước ngoài bằng ngân sách sai quy định</a></h3></div></div> </div> </div> <div class="fr wid360 pt5"> <div id="hotbanner_outter" class="pdl8"> <div id="admzone222"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone222') }); </script> </div> </div> </div> <div class="clearfix"> <div id="admzone223"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone223') }); </script> <div class="line1 mt2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fl wid470"> <div data-zoneid="20" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội" >Xã hội</a></h2></li><li><h3><a href="/xa-hoi/chinh-tri.htm" title="Ch&#237;nh trị">Chính trị</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/phong-su-ky-su.htm" title="Ph&#243;ng sự-K&#253; sự">Phóng sự-Ký sự</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/giao-thong.htm" title="Giao th&#244;ng">Giao thông</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/xa-hoi/moi-truong.htm" title="M&#244;i trường">Môi trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/chinh-tri/bac-si-phai-di-hoc-vo-phong-than-dai-bieu-quoc-hoi-len-tieng-20180424170919891.htm" title="B&#225;c sĩ phải đi học v&#245; ph&#242;ng th&#226;n: Đại biểu Quốc hội l&#234;n tiếng" ><img title="B&#225;c sĩ phải đi học v&#245; ph&#242;ng th&#226;n: Đại biểu Quốc hội l&#234;n tiếng" alt="B&#225;c sĩ phải đi học v&#245; ph&#242;ng th&#226;n: Đại biểu Quốc hội l&#234;n tiếng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/nguyen-thi-kim-tien-1-15245643368412019491316.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/nguyen-thi-kim-tien-1-15245643368412019491316.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/chinh-tri/bac-si-phai-di-hoc-vo-phong-than-dai-bieu-quoc-hoi-len-tieng-20180424170919891.htm" title="B&#225;c sĩ phải đi học v&#245; ph&#242;ng th&#226;n: Đại biểu Quốc hội l&#234;n tiếng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424170919891" >Bác sĩ phải đi học võ phòng thân: Đại biểu Quốc hội lên tiếng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Các đại biểu Quốc hội tham gia phiên họp thẩm tra các báo cáo công tác của Bộ Y tế để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội “mổ xẻ” vấn đề bác sĩ bị tấn công. Điều đáng buồn được chỉ ra là xã hội đang bộc lộ thái độ coi thường với cả 2 “ông thầy” là thầy giáo và thầy thuốc…</div><a class="icon-detail fon7" href="/chinh-tri/bac-si-phai-di-hoc-vo-phong-than-dai-bieu-quoc-hoi-len-tieng-20180424170919891.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone1_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/xa-hoi/hon-1000-chien-si-cong-an-bao-ve-le-ky-niem-1050-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-20180424172603954.htm" title="Hơn 1.000 chiến sĩ c&#244;ng an bảo vệ lễ kỷ niệm 1.050 năm Nh&#224; nước Đại Cồ Việt" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424172603954" >Hơn 1.000 chiến sĩ công an bảo vệ lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt</a></li><li><a href="/xa-hoi/bo-cong-an-chi-vien-luc-luong-cho-phu-tho-dip-gio-to-hung-vuong-20180424172140363.htm" title="Bộ C&#244;ng an chi viện lực lượng cho Ph&#250; Thọ dịp Giỗ Tổ H&#249;ng Vương" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424172140363" >Bộ Công an chi viện lực lượng cho Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương</a></li><li><a href="/xa-hoi/kiem-soat-chat-phuong-tien-tai-le-hoi-tung-xay-ra-chim-tau-20180424163826932.htm" title="Kiểm so&#225;t chặt phương tiện tại lễ hội từng xảy ra ch&#236;m t&#224;u" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424163826932" >Kiểm soát chặt phương tiện tại lễ hội từng xảy ra chìm tàu</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="36" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-gioi.htm" title="Thế giới" >Thế giới</a></h2></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/eu-nga.htm" title="EU &amp; Nga">EU & Nga</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-my.htm" title="Ch&#226;u Mỹ">Châu Mỹ</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/diem-nong.htm" title="Điểm n&#243;ng">Điểm nóng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-gioi/tu-lieu.htm" title="Tư liệu">Tư liệu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-gioi/ong-kim-jong-un-duoc-chieu-dai-gi-khi-lan-dau-dat-chan-den-han-quoc-20180424171935858.htm" title="&#212;ng Kim Jong-un được chi&#234;u đ&#227;i g&#236; khi lần đầu đặt ch&#226;n đến H&#224;n Quốc?" ><img title="&#212;ng Kim Jong-un được chi&#234;u đ&#227;i g&#236; khi lần đầu đặt ch&#226;n đến H&#224;n Quốc?" alt="&#212;ng Kim Jong-un được chi&#234;u đ&#227;i g&#236; khi lần đầu đặt ch&#226;n đến H&#224;n Quốc?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/kim-jong-un-15245650228891456841371.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/kim-jong-un-15245650228891456841371.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-gioi/ong-kim-jong-un-duoc-chieu-dai-gi-khi-lan-dau-dat-chan-den-han-quoc-20180424171935858.htm" title="&#212;ng Kim Jong-un được chi&#234;u đ&#227;i g&#236; khi lần đầu đặt ch&#226;n đến H&#224;n Quốc?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424171935858" >Ông Kim Jong-un được chiêu đãi gì khi lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Sau cuộc gặp thượng đỉnh vào sáng 27/4 tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với thực đơn khá đa dạng, trong đó có cả các món ăn phương Tây.<br /><a href="/the-gioi/nha-lanh-dao-trieu-tien-se-gap-tong-thong-han-quoc-vao-sang-27-4-20180423201243943.htm" title="Nh&#224; l&#227;nh đạo Triều Ti&#234;n sẽ gặp Tổng thống H&#224;n Quốc v&#224;o s&#225;ng 27/4"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc vào sáng 27/4</b></a><br /><a href="/the-gioi/vi-sao-ong-kim-jong-un-bat-ngo-xuong-thang-cang-thang-20180423145248018.htm" title="V&#236; sao &#244;ng Kim Jong-un bất ngờ xuống thang căng thẳng?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Vì sao ông Kim Jong-un bất ngờ xuống thang căng thẳng?</b></a><br /><a href="/the-gioi/giai-ma-chien-luoc-nang-cap-hinh-anh-cua-nha-lanh-dao-kim-jong-un-20180421093154548.htm" title="Giải m&#227; chiến lược &quot;n&#226;ng cấp&quot; h&#236;nh ảnh của &#244;ng Kim Jong-un"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Giải mã chiến lược "nâng cấp" hình ảnh của ông Kim Jong-un</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-gioi/ong-kim-jong-un-duoc-chieu-dai-gi-khi-lan-dau-dat-chan-den-han-quoc-20180424171935858.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone2_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-gioi/phia-sau-cai-bat-tay-khang-khit-giua-lanh-dao-my-phap-20180424111212543.htm" title="Ph&#237;a sau c&#225;i bắt tay nồng ấm giữa l&#227;nh đạo Mỹ - Ph&#225;p" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424111212543" >Phía sau cái bắt tay nồng ấm giữa lãnh đạo Mỹ - Pháp</a></li><li><a href="/the-gioi/hoi-nghi-ngoai-truong-g7-giai-quyet-nhieu-ho-so-nong-cua-the-gioi-20180424170701154.htm" title="Hội nghị Ngoại trưởng G7 giải quyết nhiều “hồ sơ n&#243;ng” của thế giới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424170701154" >Hội nghị Ngoại trưởng G7 giải quyết nhiều “hồ sơ nóng” của thế giới</a></li><li><a href="/the-gioi/nga-noi-my-khong-co-y-dinh-rut-quan-khoi-syria-20180424155610749.htm" title="Nga n&#243;i Mỹ kh&#244;ng c&#243; &#253; định r&#250;t qu&#226;n khỏi Syria" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424155610749" >Nga nói Mỹ không có ý định rút quân khỏi Syria</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="26" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-thao.htm" title="Thể thao" >Thể thao</a></h2></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-trong-nuoc.htm" title="Thể thao trong nước">Thể thao trong nước</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-quoc-te.htm" title="Thể thao quốc tế">Thể thao quốc tế</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/bong-da-anh.htm" title="B&#243;ng đ&#225; Anh">Bóng đá Anh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-thao/tennis.htm" title="Tennis">Tennis</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-thao/thu-mon-bui-tien-dung-len-tieng-sau-man-catwalk-kiem-them-20180424145037497.htm" title="Thủ m&#244;n B&#249;i Tiến Dũng l&#234;n tiếng sau m&#224;n catwalk “kiếm th&#234;m”" ><img title="Thủ m&#244;n B&#249;i Tiến Dũng l&#234;n tiếng sau m&#224;n catwalk “kiếm th&#234;m”" alt="Thủ m&#244;n B&#249;i Tiến Dũng l&#234;n tiếng sau m&#224;n catwalk “kiếm th&#234;m”" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/tiendung-15245560884682023825028.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/tiendung-15245560884682023825028.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-thao/thu-mon-bui-tien-dung-len-tieng-sau-man-catwalk-kiem-them-20180424145037497.htm" title="Thủ m&#244;n B&#249;i Tiến Dũng l&#234;n tiếng sau m&#224;n catwalk “kiếm th&#234;m”" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424145037497" >Thủ môn Bùi Tiến Dũng lên tiếng sau màn catwalk “kiếm thêm”</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Phong độ ấn tượng ở vòng chung kết U23 châu Á khiến Bùi Tiến Dũng trở thành tâm điểm của truyền thông, dù anh có ngồi dự bị hay mới đây xuất hiện trên catwalk trong vai trò vedette của một show diễn tại Tuần lễ thời trang Việt Nam 2018.<br /><a href="/the-thao/tranh-cai-viec-thu-mon-bui-tien-dung-lam-quang-cao-kiem-them-20180424073139223.htm" title="Tranh c&#227;i việc thủ m&#244;n B&#249;i Tiến Dũng l&#224;m quảng c&#225;o “kiếm th&#234;m”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Tranh cãi việc thủ môn Bùi Tiến Dũng làm quảng cáo “kiếm thêm”</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-thao/thu-mon-bui-tien-dung-len-tieng-sau-man-catwalk-kiem-them-20180424145037497.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone3_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-thao/ronaldinho-paul-pogba-co-the-gianh-qua-bong-vang-20180424153335904.htm" title="Ronaldinho: “Paul Pogba c&#243; thể gi&#224;nh Quả b&#243;ng v&#224;ng”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424153335904" >Ronaldinho: “Paul Pogba có thể giành Quả bóng vàng”</a></li><li><a href="/the-thao/doi-tuyen-nu-thai-lan-duoc-thuong-hon-25-ty-dong-cho-thanh-tich-vao-world-cup-20180424144533248.htm" title="Đội tuyển nữ Th&#225;i Lan được thưởng hơn 25 tỷ đồng cho th&#224;nh t&#237;ch v&#224;o World Cup" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424144533248" >Đội tuyển nữ Thái Lan được thưởng hơn 25 tỷ đồng cho thành tích vào World Cup</a></li><li><a href="/the-thao/trong-tai-bjorn-kuipers-bat-chinh-tran-bayern-munich-real-madrid-20180424101153949.htm" title="Trọng t&#224;i Bjorn Kuipers bắt ch&#237;nh trận Bayern Munich - Real Madrid" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424101153949" >Trọng tài Bjorn Kuipers bắt chính trận Bayern Munich - Real Madrid</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="25" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="GI&#193;O DỤC - TRI THỨC" >GIÁO DỤC - TRI THỨC</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học">Du học</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/tin-tuyen-sinh.htm" title="Tuyển sinh">Tuyển sinh</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khuyen-hoc.htm" title="Khuyến học">Khuyến học</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ielts-cung-scots.htm" title="IELTS c&#249;ng Scots">IELTS cùng Scots</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/lop-hoc-don-doc-trong-dem-toi-o-lung-chung-nui-noi-dia-dau-to-quoc-20180424160531914.htm" title="Lớp học x&#243;a m&#249; chữ &quot;đơn độc&quot; trong đ&#234;m tối ở lưng chừng n&#250;i" ><img title="Lớp học x&#243;a m&#249; chữ &quot;đơn độc&quot; trong đ&#234;m tối ở lưng chừng n&#250;i" alt="Lớp học x&#243;a m&#249; chữ &quot;đơn độc&quot; trong đ&#234;m tối ở lưng chừng n&#250;i" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/photo-3-1524560003021236913247.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/photo-3-1524560003021236913247.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/lop-hoc-don-doc-trong-dem-toi-o-lung-chung-nui-noi-dia-dau-to-quoc-20180424160531914.htm" title="Lớp học x&#243;a m&#249; chữ &quot;đơn độc&quot; trong đ&#234;m tối ở lưng chừng n&#250;i" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424160531914" >Lớp học xóa mù chữ "đơn độc" trong đêm tối ở lưng chừng núi</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Lớp học xóa mù chữ nằm đơn độc ở lưng chừng núi, xung quanh bốn bề chỉ toàn cây rừng; xa xa lại có đốm sáng trắng từ chiếc bóng đèn tiết kiệm hắt lên, nhưng dường như lại bị bóng tối của núi rừng nuốt trọn lớp học.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/lop-hoc-don-doc-trong-dem-toi-o-lung-chung-nui-noi-dia-dau-to-quoc-20180424160531914.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone4_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/canh-cao-thay-giao-xung-tao-may-goi-hoc-tro-la-cau-nam-nu-20180424164417228.htm" title="Cảnh c&#225;o thầy gi&#225;o xưng tao - m&#224;y, gọi học tr&#242; l&#224; “cẩu nam nữ”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424164417228" >Cảnh cáo thầy giáo xưng tao - mày, gọi học trò là “cẩu nam nữ”</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/co-giao-bi-dong-nghiep-sat-hai-vua-tot-nghiep-thac-si-loai-gioi-20180424115021066.htm" title="C&#244; gi&#225;o bị đồng nghiệp s&#225;t hại vừa tốt nghiệp thủ khoa cao học" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424115021066" >Cô giáo bị đồng nghiệp sát hại vừa tốt nghiệp thủ khoa cao học</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/hoc-sinh-dung-nhieu-dien-thoai-may-tinh-co-the-tram-cam-20180424065609151.htm" title="Học sinh d&#249;ng điện thoại, m&#225;y t&#237;nh qu&#225; nhiều c&#243; thể trầm cảm" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424065609151" >Học sinh dùng điện thoại, máy tính quá nhiều có thể trầm cảm</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="167" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Tấm l&#242;ng nh&#226;n &#225;i" >Tấm lòng nhân ái</a></h2></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ">Danh sách ủng hộ</a></h3></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ket-chuyen.htm" title="Danh s&#225;ch kết chuyển">Danh sách kết chuyển</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/hoan-canh.htm" title="Ho&#224;n cảnh">Hoàn cảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tam-long-nhan-ai/vo-diu-con-tho-di-cham-chong-nguy-kich-vi-bong-nang-20180424145859551.htm" title="Vợ địu con thơ đi chăm chồng nguy kịch v&#236; bỏng nặng" ><img title="Vợ địu con thơ đi chăm chồng nguy kịch v&#236; bỏng nặng" alt="Vợ địu con thơ đi chăm chồng nguy kịch v&#236; bỏng nặng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/23/benh-nhan-ngheo-6-1524468401152504456713.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/23/benh-nhan-ngheo-6-1524468401152504456713.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tam-long-nhan-ai/vo-diu-con-tho-di-cham-chong-nguy-kich-vi-bong-nang-20180424145859551.htm" title="Vợ địu con thơ đi chăm chồng nguy kịch v&#236; bỏng nặng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424145859551" >Vợ địu con thơ đi chăm chồng nguy kịch vì bỏng nặng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - “Mình không có tiền, sợ xuống Sài Gòn lắm nhưng “nó” (bác sĩ - PV) cứ bắt mình xuống đây giờ làm sao về nhà được. Mình nghèo lắm không có tiền đâu, 100 triệu nằm viện thì mình đưa chồng về thôi.” - Chị Đinh CH nghẹn ngào.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tam-long-nhan-ai/vo-diu-con-tho-di-cham-chong-nguy-kich-vi-bong-nang-20180424145859551.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone5_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tam-long-nhan-ai/xot-xa-canh-con-trai-mat-bo-me-ngheo-nguy-kich-vi-tai-nan-giao-thong-kinh-hoang-20180424064228305.htm" title="X&#243;t xa cảnh con trai mất, bố mẹ ngh&#232;o nguy kịch v&#236; tai nạn giao th&#244;ng kinh ho&#224;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424064228305" >Xót xa cảnh con trai mất, bố mẹ nghèo nguy kịch vì tai nạn giao thông kinh hoàng</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/bi-tai-nan-giao-thong-tinh-mang-co-cong-nhan-tre-nguy-kich-20180423143027982.htm" title="Bị tai nạn giao th&#244;ng, t&#237;nh mạng c&#244; c&#244;ng nh&#226;n trẻ nguy kịch" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180423143027982" >Bị tai nạn giao thông, tính mạng cô công nhân trẻ nguy kịch</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/thanh-hoa-hon-23-trieu-den-voi-goa-phu-co-con-bi-suy-than-20180423142655761.htm" title="Thanh H&#243;a: Hơn 23 triệu đến với g&#243;a phụ c&#243; con bị suy thận" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180423142655761" >Thanh Hóa: Hơn 23 triệu đến với góa phụ có con bị suy thận</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div class="wp980"> <script type="text/lazyscript"> var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); $( window ).resize(function() { var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); }); </script> <div class="boxvideonews fl"> <a href="/video-page.htm" title="Video" class="sprite fl titletop"></a> <ul> <li class="top"><a href="/video/noi-dau-xe-long-cua-nguoi-cha-co-con-bo-nha-theo-dao-hoi-thanh-duc-chua-troi-79440.htm" title="Nỗi đau x&#233; l&#242;ng của người cha c&#243; con bỏ nh&#224; theo đạo Hội th&#225;nh Đức Ch&#250;a Trời"><img title="Nỗi đau x&#233; l&#242;ng của người cha c&#243; con bỏ nh&#224; theo đạo Hội th&#225;nh Đức Ch&#250;a Trời" alt="Nỗi đau x&#233; l&#242;ng của người cha c&#243; con bỏ nh&#224; theo đạo Hội th&#225;nh Đức Ch&#250;a Trời" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/228_165/dantri/39a4446f16/2018/04/24/not1-1524535370162.jpg" width="228" height="165" /></a><h3><a href="/video/noi-dau-xe-long-cua-nguoi-cha-co-con-bo-nha-theo-dao-hoi-thanh-duc-chua-troi-79440.htm" title="Nỗi đau x&#233; l&#242;ng của người cha c&#243; con bỏ nh&#224; theo đạo Hội th&#225;nh Đức Ch&#250;a Trời">Nỗi đau xé lòng của người cha có con bỏ nhà theo đạo Hội thánh Đức Chúa Trời</a></h3> <a href="/video/noi-dau-xe-long-cua-nguoi-cha-co-con-bo-nha-theo-dao-hoi-thanh-duc-chua-troi-79440.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/my-ban-dai-bac-don-tong-thong-phap-theo-nghi-thuc-cao-nhat-79447.htm" title="Mỹ bắn đại b&#225;c đ&#243;n Tổng thống Ph&#225;p theo nghi thức cao nhất"><img title="Mỹ bắn đại b&#225;c đ&#243;n Tổng thống Ph&#225;p theo nghi thức cao nhất" alt="Mỹ bắn đại b&#225;c đ&#243;n Tổng thống Ph&#225;p theo nghi thức cao nhất" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/756edd3768/2018/04/24/trumps-welcome-the-macrons-to-the-white-house-with-french-kisses-daily-mail-1524543961151.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/my-ban-dai-bac-don-tong-thong-phap-theo-nghi-thuc-cao-nhat-79447.htm" title="Mỹ bắn đại b&#225;c đ&#243;n Tổng thống Ph&#225;p theo nghi thức cao nhất">Mỹ bắn đại bác đón Tổng thống Pháp theo nghi thức cao nhất</a></h3> <a href="/video/my-ban-dai-bac-don-tong-thong-phap-theo-nghi-thuc-cao-nhat-79447.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/may-bay-khong-nguoi-lai-trinh-dien-phun-thuoc-tru-sau-o-bac-ninh-79450.htm" title="M&#225;y bay kh&#244;ng người l&#225;i tr&#236;nh diễn phun thuốc trừ s&#226;u ở Bắc Ninh"><img title="M&#225;y bay kh&#244;ng người l&#225;i tr&#236;nh diễn phun thuốc trừ s&#226;u ở Bắc Ninh" alt="M&#225;y bay kh&#244;ng người l&#225;i tr&#236;nh diễn phun thuốc trừ s&#226;u ở Bắc Ninh" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/98233c1382/2018/04/24/bbb-9660-1524542955642.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/may-bay-khong-nguoi-lai-trinh-dien-phun-thuoc-tru-sau-o-bac-ninh-79450.htm" title="M&#225;y bay kh&#244;ng người l&#225;i tr&#236;nh diễn phun thuốc trừ s&#226;u ở Bắc Ninh">Máy bay không người lái trình diễn phun thuốc trừ sâu ở Bắc Ninh</a></h3> <a href="/video/may-bay-khong-nguoi-lai-trinh-dien-phun-thuoc-tru-sau-o-bac-ninh-79450.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/ben-trong-quoc-yen-dau-tien-do-de-nhat-phu-nhan-melania-trump-chuan-bi-79448.htm" title="B&#234;n trong quốc yến đầu ti&#234;n do Đệ nhất phu nh&#226;n Melania Trump chuẩn bị"><img title="B&#234;n trong quốc yến đầu ti&#234;n do Đệ nhất phu nh&#226;n Melania Trump chuẩn bị" alt="B&#234;n trong quốc yến đầu ti&#234;n do Đệ nhất phu nh&#226;n Melania Trump chuẩn bị" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/zxkyauia1lctiej2oexonndj4ukco5/2018/04/24/plugin-960x540-mp4-5301545193329965175-1524545634031-eb378.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/ben-trong-quoc-yen-dau-tien-do-de-nhat-phu-nhan-melania-trump-chuan-bi-79448.htm" title="B&#234;n trong quốc yến đầu ti&#234;n do Đệ nhất phu nh&#226;n Melania Trump chuẩn bị">Bên trong quốc yến đầu tiên do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chuẩn bị</a></h3> <a href="/video/ben-trong-quoc-yen-dau-tien-do-de-nhat-phu-nhan-melania-trump-chuan-bi-79448.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear" style="margin-top: 301px;"></div> <div data-zoneid="76" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh" >Kinh doanh</a></h2></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/tai-chinh-dau-tu.htm" title="T&#224;i ch&#237;nh - Đầu tư">Tài chính - Đầu tư</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/thi-truong.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/kinh-doanh/bao-ve-ntd.htm" title="Bảo vệ NTD">Bảo vệ NTD</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/kinh-doanh/buon-quan-ao-hang-thung-tu-campuchia-hai-ra-tien-nho-xu-huong-moi-cua-gioi-tre-20180423143642112.htm" title="Bu&#244;n quần &#225;o h&#224;ng th&#249;ng từ Campuchia, &quot;h&#225;i ra tiền&quot; nhờ xu hướng mới của giới trẻ" ><img title="Bu&#244;n quần &#225;o h&#224;ng th&#249;ng từ Campuchia, &quot;h&#225;i ra tiền&quot; nhờ xu hướng mới của giới trẻ" alt="Bu&#244;n quần &#225;o h&#224;ng th&#249;ng từ Campuchia, &quot;h&#225;i ra tiền&quot; nhờ xu hướng mới của giới trẻ" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/23/quan-ao-secondhand-3-15244682437411178944933.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/23/quan-ao-secondhand-3-15244682437411178944933.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/kinh-doanh/buon-quan-ao-hang-thung-tu-campuchia-hai-ra-tien-nho-xu-huong-moi-cua-gioi-tre-20180423143642112.htm" title="Bu&#244;n quần &#225;o h&#224;ng th&#249;ng từ Campuchia, &quot;h&#225;i ra tiền&quot; nhờ xu hướng mới của giới trẻ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180423143642112" >Buôn quần áo hàng thùng từ Campuchia, "hái ra tiền" nhờ xu hướng mới của giới trẻ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Quần áo cũ hay còn gọi là hàng “secondhand” trước đây đa phần chỉ dành cho những người thích quần áo có chất liệu thoải mái, thương hiệu, lại rẻ. Nhưng nhiều bạn trẻ hiện nay đang săn tìm chúng như một xu hướng mới, vừa hợp với túi tiền, lại theo kịp phong cách thời trang trên thế giới.<br /><a href="/kinh-doanh/ban-hang-thung-dut-tui-hon-200-trieu-dong-moi-thang-20171020070049214.htm" title="B&#225;n h&#224;ng th&#249;ng, đ&#250;t t&#250;i hơn 200 triệu đồng mỗi th&#225;ng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bán hàng thùng, đút túi hơn 200 triệu đồng mỗi tháng</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/cuong-hang-thung-xai-ca-noi-y-sida-1396649695.htm" title="Cuồng h&#224;ng th&#249;ng, x&#224;i cả nội y &quot;siđa&quot;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cuồng hàng thùng, xài cả nội y "siđa"</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/hang-thung-tien-trieu-van-hut-khach-1394078604.htm" title="H&#224;ng th&#249;ng tiền triệu, vẫn h&#250;t kh&#225;ch "><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hàng thùng tiền triệu, vẫn hút khách </b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/kinh-doanh/buon-quan-ao-hang-thung-tu-campuchia-hai-ra-tien-nho-xu-huong-moi-cua-gioi-tre-20180423143642112.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone6_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/kinh-doanh/ong-pham-van-thanh-duoc-de-xuat-lam-tong-giam-doc-petrolimex-20180424151820996.htm" title="&#212;ng Phạm Văn Thanh được đề xuất l&#224;m t&#226;n Chủ tịch Petrolimex" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424151820996" >Ông Phạm Văn Thanh được đề xuất làm tân Chủ tịch Petrolimex</a></li><li><a href="/kinh-doanh/phuong-an-sap-nhap-pgbank-va-hdbank-dang-duoc-xem-xet-20180424143026604.htm" title="Phương &#225;n s&#225;p nhập PGBank v&#224; HDBank đang được xem x&#233;t" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424143026604" >Phương án sáp nhập PGBank và HDBank đang được xem xét</a></li><li><a href="/kinh-doanh/du-an-nha-may-nhiet-dien-nhon-trach-3-va-nhon-trach-4-ve-tay-pv-power-20180424162731404.htm" title="Dự &#225;n Nh&#224; m&#225;y nhiệt điện Nhơn Trạch 3 v&#224; Nhơn Trạch 4 về tay PV Power" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424162731404" >Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 về tay PV Power</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="730" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/van-hoa.htm" title="Văn h&#243;a" >Văn hóa</a></h2></li><li><h3><a href="/van-hoa/doi-song-van-hoa.htm" title="Đời sống văn h&#243;a">Đời sống văn hóa</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/san-khau-dan-gian.htm" title="S&#226;n khấu - D&#226;n gian">Sân khấu - Dân gian</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/du-lich-kham-pha.htm" title="Du lịch - Kh&#225;m ph&#225;">Du lịch - Khám phá</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/van-hoa/dien-anh.htm" title="Điện ảnh">Điện ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/van-hoa/sung-sot-xem-nghe-si-thien-voi-da-soi-20180424153858499.htm" title="Sửng sốt xem nghệ sĩ “thiền” với đ&#225; sỏi" ><img title="Sửng sốt xem nghệ sĩ “thiền” với đ&#225; sỏi" alt="Sửng sốt xem nghệ sĩ “thiền” với đ&#225; sỏi" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/ezgifcom-optimize-15245443176221041002166.gif" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/ezgifcom-optimize-15245443176221041002166.gif" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/van-hoa/sung-sot-xem-nghe-si-thien-voi-da-soi-20180424153858499.htm" title="Sửng sốt xem nghệ sĩ “thiền” với đ&#225; sỏi" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424153858499" >Sửng sốt xem nghệ sĩ “thiền” với đá sỏi</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Bộ môn nghệ thuật cân bằng đá sỏi đang dần trở nên phổ biến trong giới các nghệ sĩ tạo hình. Đây được xem là một cách thể hiện nghệ thuật đậm tính triết lý, lấy cảm hứng từ sự tĩnh tại của người nghệ sĩ để tìm ra cách cân bằng cho những hòn đá, viên sỏi.</div><a class="icon-detail fon7" href="/van-hoa/sung-sot-xem-nghe-si-thien-voi-da-soi-20180424153858499.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone7_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/van-hoa/nu-dien-vien-smallville-tung-chieu-du-sao-lon-vao-giao-phai-tinh-duc-the-nao-20180424154521722.htm" title="Nữ diễn vi&#234;n “Smallville” từng “chi&#234;u dụ” sao lớn v&#224;o “gi&#225;o ph&#225;i t&#236;nh dục” thế n&#224;o?" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424154521722" >Nữ diễn viên “Smallville” từng “chiêu dụ” sao lớn vào “giáo phái tình dục” thế nào?</a></li><li><a href="/van-hoa/le-au-ngan-anh-se-khong-duoc-cap-phep-thi-nhan-sac-nuoc-ngoai-20180424105425028.htm" title="L&#234; &#194;u Ng&#226;n Anh sẽ kh&#244;ng được cấp ph&#233;p thi nhan sắc nước ngo&#224;i" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424105425028" >Lê Âu Ngân Anh sẽ không được cấp phép thi nhan sắc nước ngoài</a></li><li><a href="/van-hoa/bi-to-tieu-thuyet-lich-su-co-sex-dung-tuc-tac-gia-bui-viet-sy-noi-gi-20180424101426773.htm" title="Bị “tố” tiểu thuyết lịch sử c&#243; “sex dung tục”: T&#225;c giả B&#249;i Việt Sỹ n&#243;i g&#236;?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424101426773" >Bị “tố” tiểu thuyết lịch sử có “sex dung tục”: Tác giả Bùi Việt Sỹ nói gì?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="23" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giai-tri.htm" title="Giải tr&#237;" >Giải trí</a></h2></li><li><h3><a href="/giai-tri/sao-viet.htm" title="Sao Việt">Sao Việt</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/hollywood.htm" title="Hollywood">Hollywood</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giai-tri/thoi-trang.htm" title="Thời trang">Thời trang</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giai-tri/dam-vinh-hung-tiet-lo-bao-boi-moi-giup-ra-mat-mv-ngay-tai-nha-20180424165917234.htm" title="Đ&#224;m Vĩnh Hưng tiết lộ &quot;bảo bối&quot; mới gi&#250;p ra mắt MV ngay tại nh&#224;" ><img title="Đ&#224;m Vĩnh Hưng tiết lộ &quot;bảo bối&quot; mới gi&#250;p ra mắt MV ngay tại nh&#224;" alt="Đ&#224;m Vĩnh Hưng tiết lộ &quot;bảo bối&quot; mới gi&#250;p ra mắt MV ngay tại nh&#224;" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/photo-1-1524563783333716258070.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/photo-1-1524563783333716258070.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giai-tri/dam-vinh-hung-tiet-lo-bao-boi-moi-giup-ra-mat-mv-ngay-tai-nha-20180424165917234.htm" title="Đ&#224;m Vĩnh Hưng tiết lộ &quot;bảo bối&quot; mới gi&#250;p ra mắt MV ngay tại nh&#224;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424165917234" >Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ "bảo bối" mới giúp ra mắt MV ngay tại nhà</a></h4><div class="sapo fon5">Album và MV mới mang tên “Yêu tận cùng, đau tận cùng” trở thành dấu mốc đáng nhớ của “ông hoàng nhạc Việt” khi được giới thiệu ngay tại nhà riêng, trên chiếc TV Samsung QLED đẳng cấp tại phòng khách.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giai-tri/dam-vinh-hung-tiet-lo-bao-boi-moi-giup-ra-mat-mv-ngay-tai-nha-20180424165917234.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone8_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/doi-song/me-man-vuon-hong-tuyet-dep-cua-ong-chu-thau-xay-dung-20180424070602011.htm" title="M&#234; mẩn vườn hồng tuyệt đẹp của &#244;ng chủ thầu x&#226;y dựng" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424070602011" >Mê mẩn vườn hồng tuyệt đẹp của ông chủ thầu xây dựng</a></li><li><a href="/giai-tri/cung-vuong-lum-xum-bi-nguoi-cu-to-truong-giang-va-kim-ly-ung-xu-co-giong-nhau-20180424082552267.htm" title="C&#249;ng vướng l&#249;m x&#249;m bị người cũ &quot;tố&quot;, Trường Giang v&#224; Kim L&#253; ứng xử c&#243; giống nhau?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424082552267" >Cùng vướng lùm xùm bị người cũ "tố", Trường Giang và Kim Lý ứng xử có giống nhau?</a></li><li><a href="/giai-tri/kate-upton-dep-nhu-mong-trong-chum-anh-moi-20180424090526434.htm" title="Kate Upton đẹp như mộng trong ch&#249;m ảnh mới" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424090526434" >Kate Upton đẹp như mộng trong chùm ảnh mới</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="835" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://dulich.dantri.com.vn" title="Du Lịch" target="_blank">Du Lịch</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/vong-quay-du-lich.htm" title="V&#242;ng quay du lịch">Vòng quay du lịch</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tours-ua-thich.htm" title="Tours ưa th&#237;ch">Tours ưa thích</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/diem-den-moi-tuan.htm" title="Điểm đến mỗi tuần">Điểm đến mỗi tuần</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha.htm" title="Kh&#225;m ph&#225;">Khám phá</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nhung-diem-den-o-cu-lao-cham-ma-du-khach-khong-nen-bo-qua-20180424140928483.htm" title="Những điểm đến ở C&#249; Lao Ch&#224;m m&#224; du kh&#225;ch kh&#244;ng n&#234;n bỏ qua" target="_blank"><img title="Những điểm đến ở C&#249; Lao Ch&#224;m m&#224; du kh&#225;ch kh&#244;ng n&#234;n bỏ qua" alt="Những điểm đến ở C&#249; Lao Ch&#224;m m&#224; du kh&#225;ch kh&#244;ng n&#234;n bỏ qua" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/4-15245514137151398107313.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/4-15245514137151398107313.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nhung-diem-den-o-cu-lao-cham-ma-du-khach-khong-nen-bo-qua-20180424140928483.htm" title="Những điểm đến ở C&#249; Lao Ch&#224;m m&#224; du kh&#225;ch kh&#244;ng n&#234;n bỏ qua" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424140928483" target="_blank">Những điểm đến ở Cù Lao Chàm mà du khách không nên bỏ qua</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Trong dịp nghỉ lễ dài ngày, Cù Lao Chàm là nơi lý tưởng để du khách nghỉ ngơi, thư giãn để lấy lại cân bằng sau những ngày làm việc mệt nhọc, căng thẳng ở phố thị.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nhung-diem-den-o-cu-lao-cham-ma-du-khach-khong-nen-bo-qua-20180424140928483.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone9_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/vi-sao-altara-suites-by-ri-yaz-lam-xieu-long-gioi-doanh-nhan-20180424164035867.htm" title="V&#236; sao Altara Suites by Ri - Yaz l&#224;m xi&#234;u l&#242;ng giới doanh nh&#226;n?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424164035867" target="_blank">Vì sao Altara Suites by Ri - Yaz làm xiêu lòng giới doanh nhân?</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nhom-khach-nuoc-ngoai-bi-bat-vi-tham-du-tiec-thac-loan-tap-the-20180424140749242.htm" title="Nh&#243;m kh&#225;ch nước ngo&#224;i bị bắt v&#236; tham dự tiệc th&#225;c loạn tập thể" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424140749242" target="_blank">Nhóm khách nước ngoài bị bắt vì tham dự tiệc thác loạn tập thể</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nhung-diem-du-lich-gan-ha-noi-khong-the-bo-qua-dip-30-4-20180424082801666.htm" title="Những điểm du lịch gần H&#224; Nội kh&#244;ng thể bỏ qua dịp 30/4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424082801666" target="_blank">Những điểm du lịch gần Hà Nội không thể bỏ qua dịp 30/4</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="170" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/phap-luat.htm" title="Ph&#225;p luật" >Pháp luật</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/phap-luat/phuc-tham-dai-an-oceanbank-bi-cao-mang-an-tu-tiep-tuc-keu-oan-20180424080503848.htm" title="Ph&#250;c thẩm đại &#225;n Oceanbank: Bị c&#225;o mang &#225;n tử tiếp tục k&#234;u oan" ><img title="Ph&#250;c thẩm đại &#225;n Oceanbank: Bị c&#225;o mang &#225;n tử tiếp tục k&#234;u oan" alt="Ph&#250;c thẩm đại &#225;n Oceanbank: Bị c&#225;o mang &#225;n tử tiếp tục k&#234;u oan" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/nguyen-xuan-son234-15245294601141635792673.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/nguyen-xuan-son234-15245294601141635792673.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/phap-luat/phuc-tham-dai-an-oceanbank-bi-cao-mang-an-tu-tiep-tuc-keu-oan-20180424080503848.htm" title="Ph&#250;c thẩm đại &#225;n Oceanbank: Bị c&#225;o mang &#225;n tử tiếp tục k&#234;u oan" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424080503848" >Phúc thẩm đại án Oceanbank: Bị cáo mang án tử tiếp tục kêu oan</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) tiếp tục kêu oan về 2 tội danh “Tham ô” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, đồng thời kháng cáo về bồi thường dân sự đối với tội danh “Cố ý làm trái...”.<br /><a href="/phap-luat/phuc-tham-dai-an-oceanbank-ha-van-tham-do-toi-cho-6-nu-tuong-20180420192344052.htm" title="Ph&#250;c thẩm đại &#225;n Oceanbank: H&#224; Văn Thắm đỡ tội cho 6 “nữ tướng”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Phúc thẩm đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm đỡ tội cho 6 “nữ tướng”</b></a><br /><a href="/phap-luat/dai-an-oceanbank-hang-loat-bi-cao-xin-mien-trach-nhiem-hinh-su-20180419142915224.htm" title="Đại &#225;n Oceanbank: H&#224;ng loạt bị c&#225;o xin miễn tr&#225;ch nhiệm h&#236;nh sự"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đại án Oceanbank: Hàng loạt bị cáo xin miễn trách nhiệm hình sự</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/phap-luat/phuc-tham-dai-an-oceanbank-bi-cao-mang-an-tu-tiep-tuc-keu-oan-20180424080503848.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone10_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/phap-luat/thieu-tien-xai-con-trai-doa-tung-anh-nong-tong-tien-cha-ruot-20180424163840781.htm" title="Thiếu tiền x&#224;i, con trai dọa tung ảnh n&#243;ng tống tiền cha ruột" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424163840781" >Thiếu tiền xài, con trai dọa tung ảnh nóng tống tiền cha ruột</a></li><li><a href="/phap-luat/be-gai-11-tuoi-nghi-bi-cu-ong-70-tuoi-xam-hai-20180424162249527.htm" title="B&#233; g&#225;i 11 tuổi nghi bị cụ &#244;ng 70 tuổi x&#226;m hại" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424162249527" >Bé gái 11 tuổi nghi bị cụ ông 70 tuổi xâm hại</a></li><li><a href="/phap-luat/niu-keo-bat-thanh-9x-doat-mang-nguoi-trong-mong-20180424154815542.htm" title="N&#237;u k&#233;o bất th&#224;nh, 9X đoạt mạng &quot;người trong mộng&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424154815542" >Níu kéo bất thành, 9X đoạt mạng "người trong mộng"</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="135" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ" >Nhịp sống trẻ</a></h2></li><li><h3><a href="/nhip-song-tre/nguoi-viet-tre.htm" title="Người Việt trẻ">Người Việt trẻ</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/nhip-song-tre/phong-su-tre.htm" title="Ph&#243;ng sự trẻ">Phóng sự trẻ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/nhip-song-tre/nu-sinh-thien-than-ao-dai-lai-gay-thuong-nho-voi-trang-phuc-ao-linh-20180424123444983.htm" title="Nữ sinh “thi&#234;n thần &#225;o d&#224;i” lại g&#226;y thương nhớ với trang phục &#225;o l&#237;nh" ><img title="Nữ sinh “thi&#234;n thần &#225;o d&#224;i” lại g&#226;y thương nhớ với trang phục &#225;o l&#237;nh" alt="Nữ sinh “thi&#234;n thần &#225;o d&#224;i” lại g&#226;y thương nhớ với trang phục &#225;o l&#237;nh" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/20/duong-thu-giang-8-crop-15242285393102066651004.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/20/duong-thu-giang-8-crop-15242285393102066651004.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/nhip-song-tre/nu-sinh-thien-than-ao-dai-lai-gay-thuong-nho-voi-trang-phuc-ao-linh-20180424123444983.htm" title="Nữ sinh “thi&#234;n thần &#225;o d&#224;i” lại g&#226;y thương nhớ với trang phục &#225;o l&#237;nh" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424123444983" >Nữ sinh “thiên thần áo dài” lại gây thương nhớ với trang phục áo lính</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp, Thu Giang (sinh năm 2000, Bắc Ninh) đã hóa thân thành cô bộ đội xinh đẹp, đốn tim người xem ngay từ ánh nhìn đầu tiên.<br /><a href="/nhip-song-tre/lai-xuat-hien-mot-thien-than-ao-dai-trang-gay-thuong-nho-20170909003141807.htm" title="Lại xuất hiện một “thi&#234;n thần &#225;o d&#224;i trắng” g&#226;y thương nhớ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Lại xuất hiện một “thiên thần áo dài trắng” gây thương nhớ</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/nhip-song-tre/nu-sinh-thien-than-ao-dai-lai-gay-thuong-nho-voi-trang-phuc-ao-linh-20180424123444983.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone11_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/nhip-song-tre/tphcm-ban-tre-khong-ngai-moc-ong-cong-nhat-rac-lam-sach-duong-pho-20180424123143254.htm" title="TPHCM: Bạn trẻ kh&#244;ng ngại m&#243;c ống cống, nhặt r&#225;c l&#224;m sạch đường phố" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424123143254" >TPHCM: Bạn trẻ không ngại móc ống cống, nhặt rác làm sạch đường phố</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/nhieu-mo-hinh-hay-cua-tuoi-tre-tay-nam-bo-gop-phan-giam-te-nan-xa-hoi-20180424121427544.htm" title="Nhiều m&#244; h&#236;nh hay của tuổi trẻ T&#226;y Nam Bộ g&#243;p phần giảm tệ nạn x&#227; hội" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424121427544" >Nhiều mô hình hay của tuổi trẻ Tây Nam Bộ góp phần giảm tệ nạn xã hội</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/neu-mai-nay-chang-con-thuong-nhau-nua-20180424073256623.htm" title="Nếu mai n&#224;y chẳng c&#242;n thương nhau nữa..." data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424073256623" >Nếu mai này chẳng còn thương nhau nữa...</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="7" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe" >Sức khỏe</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-khoe/kien-thuc-gioi-tinh.htm" title="Kiến thức giới t&#237;nh">Kiến thức giới tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/tu-van.htm" title="Tư vấn">Tư vấn</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/lam-dep.htm" title="L&#224;m đẹp">Làm đẹp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-khoe/ung-thu.htm" title="Ung thư">Ung thư</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-khoe/ca-ghep-duong-vat-va-biu-dau-tien-tren-the-gioi-20180424114429856.htm" title="Ca gh&#233;p dương vật v&#224; b&#236;u đầu ti&#234;n tr&#234;n thế giới" ><img title="Ca gh&#233;p dương vật v&#224; b&#236;u đầu ti&#234;n tr&#234;n thế giới" alt="Ca gh&#233;p dương vật v&#224; b&#236;u đầu ti&#234;n tr&#234;n thế giới" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/ghep-1524544936850719368801.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/ghep-1524544936850719368801.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-khoe/ca-ghep-duong-vat-va-biu-dau-tien-tren-the-gioi-20180424114429856.htm" title="Ca gh&#233;p dương vật v&#224; b&#236;u đầu ti&#234;n tr&#234;n thế giới" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424114429856" >Ca ghép dương vật và bìu đầu tiên trên thế giới</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Các bác sĩ Mỹ đã thực hiện ca ghép dương vật và bìu đầu tiên trên thế giới. Các bác sĩ tin rằng dương vật được ghép sẽ có đầy đủ chức năng.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-khoe/ca-ghep-duong-vat-va-biu-dau-tien-tren-the-gioi-20180424114429856.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone12_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-khoe/vinaca-lap-lo-giua-thuoc-va-thuc-pham-chuc-nang-20180424171314424.htm" title="Vinaca lập lờ giữa thuốc v&#224; thực phẩm chức năng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424171314424" >Vinaca lập lờ giữa thuốc và thực phẩm chức năng</a></li><li><a href="/suc-khoe/vac-xin-moi-re-nen-duoc-chon-thay-the-quinvaxem-2018042416233131.htm" title="Vắc xin mới rẻ n&#234;n được chọn thay thế Quinvaxem?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018042416233131" >Vắc xin mới rẻ nên được chọn thay thế Quinvaxem?</a></li><li><a href="/suc-khoe/thiet-bi-lam-giam-run-tay-tuoi-trung-nien-20180424150348356.htm" title="Thiết bị l&#224;m giảm run tay tuổi trung ni&#234;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424150348356" >Thiết bị làm giảm run tay tuổi trung niên</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="119" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số" >Sức mạnh số</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-thoai.htm" title="Di động - Viễn th&#244;ng">Di động</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/vi-tinh.htm" title="M&#225;y t&#237;nh - Mạng">Máy tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-may.htm" title="Điện tử ti&#234;u d&#249;ng">Điện tử</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/phan-mem-bao-mat.htm" title="Phần mềm - Bảo mật">Phần mềm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-manh-so/thu-thuat.htm" title="Thủ thuật - Mẹo vặt">Thủ thuật</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-manh-so/khoa-sim-chi-sau-1-tin-nhan-thong-bao-nha-mang-co-pham-luat-20180424140845579.htm" title="Kho&#225; SIM chỉ sau 1 tin nhắn th&#244;ng b&#225;o: Nh&#224; mạng c&#243; phạm luật?" ><img title="Kho&#225; SIM chỉ sau 1 tin nhắn th&#244;ng b&#225;o: Nh&#224; mạng c&#243; phạm luật?" alt="Kho&#225; SIM chỉ sau 1 tin nhắn th&#244;ng b&#225;o: Nh&#224; mạng c&#243; phạm luật?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/23/cuahangtphcm-15244996466171563015498.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/23/cuahangtphcm-15244996466171563015498.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-manh-so/khoa-sim-chi-sau-1-tin-nhan-thong-bao-nha-mang-co-pham-luat-20180424140845579.htm" title="Kho&#225; SIM chỉ sau 1 tin nhắn th&#244;ng b&#225;o: Nh&#224; mạng c&#243; phạm luật?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424140845579" >Khoá SIM chỉ sau 1 tin nhắn thông báo: Nhà mạng có phạm luật?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Hầu hết các nhà mạng đều cho biết sẽ không khóa SIM một chiều của người dùng chưa cập nhật ảnh chân dung sau ngày 24/4/2018 nếu chưa nhận đầy đủ các thông báo theo Nghị định 49.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-manh-so/khoa-sim-chi-sau-1-tin-nhan-thong-bao-nha-mang-co-pham-luat-20180424140845579.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone13_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-manh-so/cach-kiem-tra-tinh-trang-phan-cung-tren-smartphone-la-thu-thuat-noi-bat-tuan-qua-2018042414480463.htm" title="“C&#225;ch kiểm tra t&#236;nh trạng phần cứng tr&#234;n smartphone” l&#224; thủ thuật nổi bật tuần qua" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018042414480463" >“Cách kiểm tra tình trạng phần cứng trên smartphone” là thủ thuật nổi bật tuần qua</a></li><li><a href="/suc-manh-so/honor-7c-dai-dien-moi-cho-smartphone-phan-khuc-tam-trung-20180424143910921.htm" title="Honor 7C - đại diện mới cho smartphone ph&#226;n kh&#250;c tầm trung" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424143910921" >Honor 7C - đại diện mới cho smartphone phân khúc tầm trung</a></li><li><a href="/suc-manh-so/cap-quang-bien-apg-lai-dut-internet-viet-nam-di-quoc-te-cham-vai-tuan-20180424142149822.htm" title="C&#225;p quang biển APG lại đứt, Internet Việt Nam đi quốc tế chậm v&#224;i tuần" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424142149822" >Cáp quang biển APG lại đứt, Internet Việt Nam đi quốc tế chậm vài tuần</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="111" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/o-to-xe-may.htm" title="&#212; t&#244; - Xe m&#225;y" >Ô tô - Xe máy</a></h2></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/thi-truong-xe.htm" title="Thị trường xe">Thị trường xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/van-hoa-xe.htm" title="Văn ho&#225; xe">Văn hoá xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/tu-van-xe.htm" title="Tư vấn xe">Tư vấn xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/dua-xe.htm" title="Đua xe">Đua xe</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/o-to-xe-may/gia-xe.htm" title="Gi&#225; xe">Giá xe</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/o-to-xe-may/nhung-dieu-ban-can-biet-truoc-moi-chuyen-di-dai-20180424153752465.htm" title="Những điều bạn cần biết trước mỗi chuyến đi d&#224;i" ><img title="Những điều bạn cần biết trước mỗi chuyến đi d&#224;i" alt="Những điều bạn cần biết trước mỗi chuyến đi d&#224;i" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/giadinh-1524557032308532655508.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/giadinh-1524557032308532655508.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/o-to-xe-may/nhung-dieu-ban-can-biet-truoc-moi-chuyen-di-dai-20180424153752465.htm" title="Những điều bạn cần biết trước mỗi chuyến đi d&#224;i" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424153752465" >Những điều bạn cần biết trước mỗi chuyến đi dài</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Hãy quên đi những mối bận tâm về chiếc xe nếu như bạn đã thực hiện các công việc đơn giản nhưng cực kì hữu dụng dưới đây, những yếu tố giúp bạn tự tin hơn trước mỗi chuyến đi dài cùng bạn bè và người thân…<br /><a href="/o-to-xe-may/kinh-nghiem-di-canh-xe-tai-xe-cong-ten-no-20170412144326042.htm" title="Kinh nghiệm đi cạnh xe tải, xe c&#244;ng-ten-nơ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Kinh nghiệm đi cạnh xe tải, xe công-ten-nơ</b></a><br /><a href="/o-to-xe-may/kinh-nghiem-lai-xe-duong-deo-20170305013500826.htm" title="Kinh nghiệm l&#225;i xe đường đ&#232;o"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Kinh nghiệm lái xe đường đèo</b></a><br /><a href="/o-to-xe-may/nhung-vat-dung-can-thiet-cho-mot-chuyen-di-xa-20160901080610457.htm" title="Những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi xa"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi xa</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/o-to-xe-may/nhung-dieu-ban-can-biet-truoc-moi-chuyen-di-dai-20180424153752465.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone14_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/o-to-xe-may/xem-canh-ngang-nhien-pha-khoa-dinh-trom-xe-may-20180424152823192.htm" title="Trộm ngang nhi&#234;n ph&#225; kh&#243;a định lấy xe m&#225;y" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424152823192" >Trộm ngang nhiên phá khóa định lấy xe máy</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/suv-7-cho-nao-cho-ban-2018042412314651.htm" title="SUV 7 chỗ n&#224;o cho bạn?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018042412314651" >SUV 7 chỗ nào cho bạn?</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/xem-xe-con-linh-du-vi-dam-cat-mat-xe-cong-ten-no-20180424085942957.htm" title="Xem xe con &quot;lĩnh đủ&quot; v&#236; d&#225;m cắt mặt xe c&#244;ng-ten-nơ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424085942957" >Xem xe con "lĩnh đủ" vì dám cắt mặt xe công-ten-nơ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="202" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/ban-doc.htm" title="Bạn đọc" >Bạn đọc</a></h2></li><li><h3><a href="/ban-doc/dieu-tra.htm" title="Điều tra">Điều tra</a></h3></li><li><h3><a href="/ban-doc/tu-van-phap-luat.htm" title="Tư vấn ph&#225;p luật">Tư vấn pháp luật</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/ban-doc/hoi-am.htm" title="Hồi &#226;m">Hồi âm</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/ban-doc/ban-tiep-cong-dan-trung-uong-de-nghi-giai-quyet-to-cao-sai-pham-tai-thai-nguyen-20180423150627357.htm" title="Ban tiếp c&#244;ng d&#226;n Trung ương đề nghị giải quyết tố c&#225;o sai phạm tại Th&#225;i Nguy&#234;n!" ><img title="Ban tiếp c&#244;ng d&#226;n Trung ương đề nghị giải quyết tố c&#225;o sai phạm tại Th&#225;i Nguy&#234;n!" alt="Ban tiếp c&#244;ng d&#226;n Trung ương đề nghị giải quyết tố c&#225;o sai phạm tại Th&#225;i Nguy&#234;n!" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/tocao-1524529583385587006350.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/tocao-1524529583385587006350.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/ban-doc/ban-tiep-cong-dan-trung-uong-de-nghi-giai-quyet-to-cao-sai-pham-tai-thai-nguyen-20180423150627357.htm" title="Ban tiếp c&#244;ng d&#226;n Trung ương đề nghị giải quyết tố c&#225;o sai phạm tại Th&#225;i Nguy&#234;n!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180423150627357" >Ban tiếp công dân Trung ương đề nghị giải quyết tố cáo sai phạm tại Thái Nguyên!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Làm đơn tố cáo sai phạm của Hiệu trưởng, sau khi có kết quả thanh tra thì Hiệu trưởng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo còn người tố cáo sai phạm thì lại nhận quyết định bị cách chức. Không đồng tình, nữ giáo viên cùng nhiều phụ huynh tại trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục gửi đơn đến Ban tiếp công dân Trung ương.<br /><a href="/ban-doc/thai-nguyen-nhieu-goc-khuat-can-lam-ro-trong-vu-tngt-tai-xe-bi-khoi-to-lien-tuc-keu-oan-20160523080203539.htm" title="Th&#225;i Nguy&#234;n: Nhiều “g&#243;c khuất” cần l&#224;m r&#245; trong vụ TNGT t&#224;i xế bị khởi tố li&#234;n tục k&#234;u oan"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thái Nguyên: Nhiều “góc khuất” cần làm rõ trong vụ TNGT tài xế bị khởi tố liên tục kêu oan</b></a><br /><a href="/ban-doc/thai-nguyen-dinh-chi-vu-an-hinh-su-oan-sai-duoc-bao-dan-tri-phan-anh-1435075565.htm" title="Th&#225;i Nguy&#234;n: Đ&#236;nh chỉ vụ &#225;n h&#236;nh sự oan sai được b&#225;o D&#226;n tr&#237; phản &#225;nh"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thái Nguyên: Đình chỉ vụ án hình sự oan sai được báo Dân trí phản ánh</b></a><br /><a href="/ban-doc/cong-dan-to-toa-an-tinh-thai-nguyen-vi-pham-nghiem-trong-thu-tuc-to-tung-1423761451.htm" title="C&#244;ng d&#226;n “tố” T&#242;a &#225;n tỉnh Th&#225;i Nguy&#234;n vi phạm nghi&#234;m trọng thủ tục tố tụng "><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Công dân “tố” Tòa án tỉnh Thái Nguyên vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng </b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/ban-doc/ban-tiep-cong-dan-trung-uong-de-nghi-giai-quyet-to-cao-sai-pham-tai-thai-nguyen-20180423150627357.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone15_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/ban-doc/vu-bac-si-bi-to-tac-trach-be-trai-13-tuoi-tu-vong-vi-pham-nghiem-trong-quy-tac-kham-chua-benh-20180424071450823.htm" title="Vụ b&#225;c sĩ bị “tố” tắc tr&#225;ch, b&#233; trai 13 tuổi tử vong: Vi phạm nghi&#234;m trọng quy tắc kh&#225;m, chữa bệnh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424071450823" >Vụ bác sĩ bị “tố” tắc trách, bé trai 13 tuổi tử vong: Vi phạm nghiêm trọng quy tắc khám, chữa bệnh</a></li><li><a href="/ban-doc/ninh-binh-csgt-manh-tay-dep-binh-doan-xe-qua-tai-sau-phan-anh-cua-bao-dan-tri-20180423120412953.htm" title="Ninh B&#236;nh: CSGT mạnh tay dẹp “binh đo&#224;n” xe qu&#225; tải sau phản &#225;nh của B&#225;o D&#226;n tr&#237;!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180423120412953" >Ninh Bình: CSGT mạnh tay dẹp “binh đoàn” xe quá tải sau phản ánh của Báo Dân trí!</a></li><li><a href="/ban-doc/nhan-duoc-giay-trieu-tap-cua-co-quan-cong-an-toi-co-quyen-moi-luat-su-di-cung-20180422215203485.htm" title="Nhận được giấy triệu tập của cơ quan c&#244;ng an, t&#244;i c&#243; quyền mời luật sư đi c&#249;ng?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180422215203485" >Nhận được giấy triệu tập của cơ quan công an, tôi có quyền mời luật sư đi cùng?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="130" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="T&#236;nh y&#234;u - Giới t&#237;nh" >Tình yêu - Giới tính</a></h2></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-yeu.htm" title="T&#236;nh y&#234;u">Tình yêu</a></h3></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/gia-dinh.htm" title="Gia đ&#236;nh">Gia đình</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/goc-tam-hon.htm" title="G&#243;c t&#226;m hồn">Góc tâm hồn</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/noi-bat-binh-cua-mot-ong-chong-khong-duoc-xep-hang-20180424131656399.htm" title="Nỗi bất b&#236;nh của một &#244;ng chồng “kh&#244;ng được xếp hạng”" ><img title="Nỗi bất b&#236;nh của một &#244;ng chồng “kh&#244;ng được xếp hạng”" alt="Nỗi bất b&#236;nh của một &#244;ng chồng “kh&#244;ng được xếp hạng”" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/vo-chong-1524550489389194764205.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/vo-chong-1524550489389194764205.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/noi-bat-binh-cua-mot-ong-chong-khong-duoc-xep-hang-20180424131656399.htm" title="Nỗi bất b&#236;nh của một &#244;ng chồng “kh&#244;ng được xếp hạng”" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424131656399" >Nỗi bất bình của một ông chồng “không được xếp hạng”</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Hôm qua vợ chồng tôi cãi nhau. Đây là lần tranh cãi đầu tiên sau sáu năm chúng tôi là vợ chồng. Những lần trước là tôi nhịn vợ, vì tôi luôn nghĩ “nhịn vợ một chút, yên cửa yên nhà, có thiệt đi đâu”, nhưng bây giờ tôi không nhịn nữa.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tinh-yeu-gioi-tinh/noi-bat-binh-cua-mot-ong-chong-khong-duoc-xep-hang-20180424131656399.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone16_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/bi-mat-cai-thien-chat-luong-hon-nhan-tang-gap-doi-so-lan-sex-hien-tai-20180424130934125.htm" title="B&#237; mật cải thiện chất lượng h&#244;n nh&#226;n: Tăng gấp đ&#244;i số lần sex hiện tại" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424130934125" >Bí mật cải thiện chất lượng hôn nhân: Tăng gấp đôi số lần sex hiện tại</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/moi-cuoi-duoc-1-ngay-toi-da-phat-hien-ra-chong-co-mot-bi-mat-khong-lo-20180424082314508.htm" title="Mới cưới được 1 ng&#224;y, t&#244;i đ&#227; ph&#225;t hiện ra chồng c&#243; một b&#237; mật khổng lồ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424082314508" >Mới cưới được 1 ngày, tôi đã phát hiện ra chồng có một bí mật khổng lồ</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/trang-tri-bua-sang-cho-be-sieu-de-thuong-voi-banh-my-20180424080237539.htm" title="Trang tr&#237; bữa s&#225;ng cho b&#233; si&#234;u dễ thương với b&#225;nh mỳ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424080237539" >Trang trí bữa sáng cho bé siêu dễ thương với bánh mỳ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="894" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm" title="Khoa học - C&#244;ng nghệ" >Khoa học - Công nghệ</a></h2></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-do-day.htm" title="Khoa học đ&#243; đ&#226;y">Khoa học đó đây</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tai-sao-lai-the.htm" title="Tại sao lại thế?">Tại sao lại thế</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-viet.htm" title="S&#225;ng tạo Việt">Sáng tạo Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-doi-song.htm" title="Khoa học &amp; đời sống">KH & ĐS</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/khoa-hoc-cong-nghe/co-nen-uong-nuoc-loc-trong-khi-an-hay-khong-20180424100226019.htm" title="C&#243; n&#234;n uống nước lọc trong khi ăn hay kh&#244;ng?" ><img title="C&#243; n&#234;n uống nước lọc trong khi ăn hay kh&#244;ng?" alt="C&#243; n&#234;n uống nước lọc trong khi ăn hay kh&#244;ng?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/nuoc-loc-1524538566594623139698.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/nuoc-loc-1524538566594623139698.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/co-nen-uong-nuoc-loc-trong-khi-an-hay-khong-20180424100226019.htm" title="C&#243; n&#234;n uống nước lọc trong khi ăn hay kh&#244;ng?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424100226019" >Có nên uống nước lọc trong khi ăn hay không?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Trên các chương trình truyền hình về sức khỏe thực phẩm, người ta thường nói rằng không nên ăn và uống cùng một lúc.</div><a class="icon-detail fon7" href="/khoa-hoc-cong-nghe/co-nen-uong-nuoc-loc-trong-khi-an-hay-khong-20180424100226019.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone24_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/vu-no-lon-nhat-lich-su-tao-song-xung-kich-gap-10000-lan-bom-nhiet-hach-20180424061732156.htm" title="Vụ nổ lớn nhất lịch sử, tạo s&#243;ng xung k&#237;ch gấp 10.000 lần bom nhiệt hạch" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424061732156" >Vụ nổ lớn nhất lịch sử, tạo sóng xung kích gấp 10.000 lần bom nhiệt hạch</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/thu-tuong-yeu-cau-tiep-tuc-cai-thien-chi-so-doi-moi-sang-tao-cua-viet-nam-2018042406114477.htm" title="Thủ tướng y&#234;u cầu tiếp tục cải thiện chỉ số đổi mới s&#225;ng tạo của Việt Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018042406114477" >Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/thu-nghiem-thuoc-tranh-thai-cho-nam-lam-tinh-trung-ngung-boi-khong-co-tac-dung-phu-20180424060207523.htm" title="Thử nghiệm thuốc tr&#225;nh thai cho nam l&#224;m tinh tr&#249;ng ngừng bơi kh&#244;ng c&#243; t&#225;c dụng phụ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424060207523" >Thử nghiệm thuốc tránh thai cho nam làm tinh trùng ngừng bơi không có tác dụng phụ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="704" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" title="Tuyển sinh" target="_blank">Tuyển sinh</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/chi-tieu.htm" title="Chỉ ti&#234;u">Chỉ tiêu</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/de-thi-dap-an.htm" title="Đề thi - Đ&#225;p &#225;n">Đề thi - Đáp án</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/khoanh-khac-mua-thi.htm" title="Khoảnh khắc m&#249;a thi">Khoảnh khắc mùa thi</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/gap-go-cac-truong.htm" title="Gặp gỡ c&#225;c trường">Gặp gỡ các trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/loai-may-tinh-bo-tui-nao-duoc-dem-vao-phong-thi-20180424074115363.htm" title="Loại m&#225;y t&#237;nh bỏ t&#250;i n&#224;o được đem v&#224;o ph&#242;ng thi?" target="_blank"><img title="Loại m&#225;y t&#237;nh bỏ t&#250;i n&#224;o được đem v&#224;o ph&#242;ng thi?" alt="Loại m&#225;y t&#237;nh bỏ t&#250;i n&#224;o được đem v&#224;o ph&#242;ng thi?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/may-tinh-cam-tay-15245303860791430863910.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/may-tinh-cam-tay-15245303860791430863910.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/loai-may-tinh-bo-tui-nao-duoc-dem-vao-phong-thi-20180424074115363.htm" title="Loại m&#225;y t&#237;nh bỏ t&#250;i n&#224;o được đem v&#224;o ph&#242;ng thi?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424074115363" target="_blank">Loại máy tính bỏ túi nào được đem vào phòng thi?</a></h4><div class="sapo fon5">Bộ GD&ĐT thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.<br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/thi-sinh-duoc-sua-sai-sot-trong-ho-so-dang-ky-du-thi-thpt-quoc-gia-den-ngay-25-4-2018042308013811.htm" title="Th&#237; sinh được sửa sai s&#243;t trong hồ sơ đăng k&#253; dự thi THPT quốc gia đến ng&#224;y 25/4"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thí sinh được sửa sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đến ngày 25/4</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/nhung-loi-mat-diem-so-dang-trong-bai-thi-trac-nghiem-thpt-quoc-gia-2018-20180422200126203.htm" title="Những lỗi mất điểm &quot;sơ đẳng&quot; trong b&#224;i thi THPT quốc gia th&#237; sinh cần lưu &#253;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Những lỗi mất điểm "sơ đẳng" trong bài thi THPT quốc gia thí sinh cần lưu ý</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/nhung-luu-y-quan-trong-trong-lam-bai-thi-to-hop-thpt-quoc-gia-2018-201804211347596.htm" title="Những lưu &#253; quan trọng trong thi tổ hợp THPT quốc gia 2018"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Những lưu ý quan trọng trong thi tổ hợp THPT quốc gia 2018</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/loai-may-tinh-bo-tui-nao-duoc-dem-vao-phong-thi-20180424074115363.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone17_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/thanh-hoa-chi-tieu-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-nam-hoc-2018-2019-tang-dot-bien-20180424164744219.htm" title="Thanh H&#243;a: Chỉ ti&#234;u tuyển sinh v&#224;o lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 tăng đột biến" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424164744219" target="_blank">Thanh Hóa: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 tăng đột biến</a></li><li><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/ha-noi-cong-bo-khu-vuc-va-nguyen-vong-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-20180423154440486.htm" title="H&#224; Nội: C&#244;ng bố khu vực v&#224; nguyện vọng tuyển sinh v&#224;o lớp 10 THPT" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180423154440486" target="_blank">Hà Nội: Công bố khu vực và nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/thi-sinh-duoc-sua-sai-sot-trong-ho-so-dang-ky-du-thi-thpt-quoc-gia-den-ngay-25-4-2018042308013811.htm" title="Th&#237; sinh được sửa sai s&#243;t trong hồ sơ đăng k&#253; dự thi THPT quốc gia đến ng&#224;y 25/4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018042308013811" >Thí sinh được sửa sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đến ngày 25/4</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="133" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/viec-lam.htm" title="Việc l&#224;m" >Việc làm</a></h2></li><li><h3><a href="/viec-lam/chinh-sach.htm" title="Ch&#237;nh s&#225;ch">Chính sách</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/thi-truong-viec-lam.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/chung-toi-noi.htm" title="Ch&#250;ng t&#244;i n&#243;i">Chúng tôi nói</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/dao-tao.htm" title="Đ&#224;o tạo">Đào tạo</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/viec-lam/xkld.htm" title="XKLĐ">XKLĐ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/viec-lam/bo-luong-thang-chuc-trieu-dung-khung-kiem-tien-ty-tu-trong-rau-20180424115313576.htm" title="Bỏ lương th&#225;ng chục triệu, Dũng &quot;kh&#249;ng&quot; kiếm tiền tỷ từ trồng rau" ><img title="Bỏ lương th&#225;ng chục triệu, Dũng &quot;kh&#249;ng&quot; kiếm tiền tỷ từ trồng rau" alt="Bỏ lương th&#225;ng chục triệu, Dũng &quot;kh&#249;ng&quot; kiếm tiền tỷ từ trồng rau" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/rau4-15245446600591458122355.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/rau4-15245446600591458122355.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/viec-lam/bo-luong-thang-chuc-trieu-dung-khung-kiem-tien-ty-tu-trong-rau-20180424115313576.htm" title="Bỏ lương th&#225;ng chục triệu, Dũng &quot;kh&#249;ng&quot; kiếm tiền tỷ từ trồng rau" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424115313576" >Bỏ lương tháng chục triệu, Dũng "khùng" kiếm tiền tỷ từ trồng rau</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Tốt nghiệp kỹ sư cơ khí, rồi làm việc cho công ty đóng tàu với lương tháng cả chục triệu đồng, tuy nhiên anh Phạm Văn Dũng (Ninh Bình) vẫn quyết bỏ việc về quê… trồng rau. Ban đầu ai cũng nghĩ ý tưởng "khùng", nhưng sau 5 năm, mô hình rau sạch an toàn của anh đã thu lãi tới cả tỷ đồng.<br /><a href="/viec-lam/9-nguyen-tac-lam-giau-cua-ty-phu-warren-buffett-20180413082854892.htm" title="9 nguy&#234;n tắc l&#224;m gi&#224;u của tỷ ph&#250; Warren Buffett"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;9 nguyên tắc làm giàu của tỷ phú Warren Buffett</b></a><br /><a href="/viec-lam/lam-giau-giua-mua-thien-tai-20180412065755271.htm" title="L&#224;m gi&#224;u giữa m&#249;a thi&#234;n tai"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Làm giàu giữa mùa thiên tai</b></a><br /><a href="/viec-lam/8x-nguoi-dao-lam-giau-nho-nuoi-loai-ca-quy-toc-ua-nuoc-lanh-20180408221844423.htm" title="8x người Dao l&#224;m gi&#224;u nhờ nu&#244;i lo&#224;i c&#225; “qu&#253; tộc” ưa nước lạnh"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;8x người Dao làm giàu nhờ nuôi loài cá “quý tộc” ưa nước lạnh</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/viec-lam/bo-luong-thang-chuc-trieu-dung-khung-kiem-tien-ty-tu-trong-rau-20180424115313576.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone18_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/viec-lam/nguyen-thu-truong-bo-lao-dong-bac-luong-nen-co-khoang-cach-2-3--2018042411011029.htm" title="Bậc lương c&#225;ch nhau 2-3 %, doanh nghiệp c&#243; &quot;đất&quot; để tăng năng suất lao động" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018042411011029" >Bậc lương cách nhau 2-3 %, doanh nghiệp có "đất" để tăng năng suất lao động</a></li><li><a href="/viec-lam/3-ly-do-doanh-nghiep-nen-tuyen-ung-vien-da-tung-trai-qua-that-bai-20180424092231079.htm" title="3 l&#253; do doanh nghiệp n&#234;n tuyển ứng vi&#234;n đ&#227; từng trải qua thất bại" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424092231079" >3 lý do doanh nghiệp nên tuyển ứng viên đã từng trải qua thất bại</a></li><li><a href="/viec-lam/danh-du-mang-song-kiem-com-bang-nghe-xong-dat-am-phu-20180424072759311.htm" title="&#39;Đ&#225;nh đu&#39; mạng sống kiếm cơm bằng nghề &#39;x&#244;ng đất &#194;m phủ&#39;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424072759311" >'Đánh đu' mạng sống kiếm cơm bằng nghề 'xông đất Âm phủ'</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="734" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học" target="_blank">Du học</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/co-hoi-du-hoc.htm" title="Cơ hội du học">Cơ hội du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/the-gioi-du-hoc.htm" title="Thế giới du học">Thế giới du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tai-tri-viet.htm" title="T&#224;i tr&#237; Việt">Tài trí Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cac-ngoi-truong-danh-tieng.htm" title="C&#225;c ng&#244;i trường danh tiếng">Các ngôi trường danh tiếng</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nam-sinh-dat-cang-duoc-8-dai-hoc-my-chao-don-voi-hoc-bong-tien-ty-20180424094945528.htm" title="Nam sinh đất Cảng được 8 đại học Mỹ “ch&#224;o đ&#243;n” với học bổng tiền tỷ" target="_blank"><img title="Nam sinh đất Cảng được 8 đại học Mỹ “ch&#224;o đ&#243;n” với học bổng tiền tỷ" alt="Nam sinh đất Cảng được 8 đại học Mỹ “ch&#224;o đ&#243;n” với học bổng tiền tỷ" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/thanhnhan1-crop-15245311058701682890338.jpeg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/thanhnhan1-crop-15245311058701682890338.jpeg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nam-sinh-dat-cang-duoc-8-dai-hoc-my-chao-don-voi-hoc-bong-tien-ty-20180424094945528.htm" title="Nam sinh đất Cảng được 8 đại học Mỹ “ch&#224;o đ&#243;n” với học bổng tiền tỷ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424094945528" target="_blank">Nam sinh đất Cảng được 8 đại học Mỹ “chào đón” với học bổng tiền tỷ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Nộp đơn vào 8 đại học Mỹ, Thái Thành Nhân chinh phục cả 8 trường. Mới đây, tất cả các trường đã gửi thư chấp nhận kèm học bổng tiền tỷ cho chàng trai Việt.<br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/nha-nghien-cuu-y-hoc-9x-gianh-7-hoc-bong-tai-5-chau-luc-20180423140610687.htm" title="Nh&#224; nghi&#234;n cứu y học 9X gi&#224;nh 7 học bổng tại 5 ch&#226;u lục"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nhà nghiên cứu y học 9X giành 7 học bổng tại 5 châu lục</b></a><br /><a href="/du-hoc/viet-luan-bang-tho-nhat-co-gai-de-thuong-gianh-hoc-bong-tien-ty-dai-hoc-my-20180420063403965.htm" title="Viết luận bằng thơ Nhật, c&#244; g&#225;i dễ thương gi&#224;nh học bổng tiền tỷ đại học Mỹ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Viết luận bằng thơ Nhật, cô gái dễ thương giành học bổng tiền tỷ đại học Mỹ</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nam-sinh-dat-cang-duoc-8-dai-hoc-my-chao-don-voi-hoc-bong-tien-ty-20180424094945528.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone19_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/nha-nghien-cuu-y-hoc-9x-gianh-7-hoc-bong-tai-5-chau-luc-20180423140610687.htm" title="Nh&#224; nghi&#234;n cứu y học 9X gi&#224;nh 7 học bổng tại 5 ch&#226;u lục" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180423140610687" >Nhà nghiên cứu y học 9X giành 7 học bổng tại 5 châu lục</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/du-hoc-sinh-viet-gioi-thieu-ao-dai-o-ngay-hoi-van-hoa-quoc-te-tai-ba-lan-2018042307162399.htm" title="Du học sinh Việt giới thiệu &#225;o d&#224;i ở ng&#224;y hội văn h&#243;a quốc tế tại Ba Lan" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="2018042307162399" target="_blank">Du học sinh Việt giới thiệu áo dài ở ngày hội văn hóa quốc tế tại Ba Lan</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/ky-tich-nam-sinh-my-do-83-truong-dh-voi-tong-hoc-bong-len-toi-3-trieu-usd-20180422075122353.htm" title="Kỳ t&#237;ch nam sinh Mỹ đỗ 83 trường ĐH với tổng học bổng l&#234;n tới 3 triệu USD" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180422075122353" target="_blank">Kỳ tích nam sinh Mỹ đỗ 83 trường ĐH với tổng học bổng lên tới 3 triệu USD</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="132" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ" >Chuyện lạ</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/chuyen-la/du-khach-dot-tu-vi-xem-bieu-dien-thoat-y-tai-thai-20180424135405291.htm" title="Du kh&#225;ch đột tử v&#236; xem biểu diễn tho&#225;t y tại Th&#225;i" ><img title="Du kh&#225;ch đột tử v&#236; xem biểu diễn tho&#225;t y tại Th&#225;i" alt="Du kh&#225;ch đột tử v&#236; xem biểu diễn tho&#225;t y tại Th&#225;i" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/du-khach-nuoc-ngoai-dot-tu-vi-xem-bieu-dien-thoat-y23164840-15245526196932126077882.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/du-khach-nuoc-ngoai-dot-tu-vi-xem-bieu-dien-thoat-y23164840-15245526196932126077882.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/chuyen-la/du-khach-dot-tu-vi-xem-bieu-dien-thoat-y-tai-thai-20180424135405291.htm" title="Du kh&#225;ch đột tử v&#236; xem biểu diễn tho&#225;t y tại Th&#225;i" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424135405291" >Du khách đột tử vì xem biểu diễn thoát y tại Thái</a></h4><div class="sapo fon5">Một du khách người Anh (60 tuổi) chết từ một cơn đau tim trong khi xem các cô gái biểu diễn thoát y tại một quán bar ở Bangkok, Thái Lan.</div><a class="icon-detail fon7" href="/chuyen-la/du-khach-dot-tu-vi-xem-bieu-dien-thoat-y-tai-thai-20180424135405291.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone20_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/chuyen-la/nguoi-xui-nhat-qua-dat-bi-ran-gau-roi-ca-map-tan-cong-20180424081654262.htm" title="Người xui nhất quả đất: Bị rắn, gấu rồi c&#225; mập tấn c&#244;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424081654262" >Người xui nhất quả đất: Bị rắn, gấu rồi cá mập tấn công</a></li><li><a href="/chuyen-la/nguoi-gia-nhat-the-gioi-voi-hon-130-hau-due-vua-qua-doi-20180424081218926.htm" title="Người gi&#224; nhất thế giới với hơn 130 hậu duệ vừa qua đời" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424081218926" >Người già nhất thế giới với hơn 130 hậu duệ vừa qua đời</a></li><li><a href="/chuyen-la/nghien-mang-xa-hoi-vo-bi-chong-bop-co-toi-chet-20180424073743739.htm" title="Nghiện mạng x&#227; hội, vợ bị chồng b&#243;p cổ tới chết" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424073743739" >Nghiện mạng xã hội, vợ bị chồng bóp cổ tới chết</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="844" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/doi-song.htm" title="Đời sống" >Đời sống</a></h2></li><li><h3><a href="/doi-song/cong-dong.htm" title="Cộng đồng">Cộng đồng</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/nha-dep.htm" title="Nh&#224; đẹp">Nhà đẹp</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/tieu-dung.htm" title="Ti&#234;u d&#249;ng">Tiêu dùng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/doi-song/thuong-luu.htm" title="Thượng lưu">Thượng lưu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/doi-song/theo-dao-hoi-thanh-duc-chua-troi-kieng-tam-khong-thap-huong-to-tien-20180424094130825.htm" title="Nỗi đau x&#233; l&#242;ng của người đ&#224;n &#244;ng mất con v&#236; theo đạo &quot;Hội Th&#225;nh Đức Ch&#250;a Trời&quot;" ><img title="Nỗi đau x&#233; l&#242;ng của người đ&#224;n &#244;ng mất con v&#236; theo đạo &quot;Hội Th&#225;nh Đức Ch&#250;a Trời&quot;" alt="Nỗi đau x&#233; l&#242;ng của người đ&#224;n &#244;ng mất con v&#236; theo đạo &quot;Hội Th&#225;nh Đức Ch&#250;a Trời&quot;" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/capture-1524534363916627403909.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/capture-1524534363916627403909.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/doi-song/theo-dao-hoi-thanh-duc-chua-troi-kieng-tam-khong-thap-huong-to-tien-20180424094130825.htm" title="Nỗi đau x&#233; l&#242;ng của người đ&#224;n &#244;ng mất con v&#236; theo đạo &quot;Hội Th&#225;nh Đức Ch&#250;a Trời&quot;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424094130825" >Nỗi đau xé lòng của người đàn ông mất con vì theo đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời"</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Gần đây, cái tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời” đang làm nóng dư luận, nhiều người tỉnh táo thoát khỏi “tấm màn ma mị” nhưng cũng không ít gia đình rơi vào cảnh “tan cửa, nát nhà”, ly tán vì tham gia hội thánh này.</div><a class="icon-detail fon7" href="/doi-song/theo-dao-hoi-thanh-duc-chua-troi-kieng-tam-khong-thap-huong-to-tien-20180424094130825.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone21_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/doi-song/me-man-vuon-hong-tuyet-dep-cua-ong-chu-thau-xay-dung-20180424070602011.htm" title="M&#234; mẩn vườn hồng tuyệt đẹp của &#244;ng chủ thầu x&#226;y dựng" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424070602011" >Mê mẩn vườn hồng tuyệt đẹp của ông chủ thầu xây dựng</a></li><li><a href="/doi-song/khoi-cong-xay-cau-thep-day-vang-o-phuong-binh-phung-hiep-hau-giang-20180424142557545.htm" title="Khởi c&#244;ng x&#226;y cầu th&#233;p d&#226;y văng ở Phương B&#236;nh, Phụng Hiệp Hậu Giang" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424142557545" >Khởi công xây cầu thép dây văng ở Phương Bình, Phụng Hiệp Hậu Giang</a></li><li><a href="/doi-song/la-phu-nu-nen-biet-yeu-thuong-ban-than-minh-20180424134745333.htm" title="“L&#224; phụ nữ n&#234;n biết y&#234;u thương bản th&#226;n m&#236;nh!”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424134745333" >“Là phụ nữ nên biết yêu thương bản thân mình!”</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="702" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/blog.htm" title="Blog" >Blog</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/blog/nhung-nhat-dao-dam-vao-dong-bao-den-bao-gio-dung-lai-20180424052827186.htm" title="Những “nh&#225;t dao” đ&#226;m v&#224;o đồng b&#224;o, đến bao giờ dừng lại?" ><img title="Những “nh&#225;t dao” đ&#226;m v&#224;o đồng b&#224;o, đến bao giờ dừng lại?" alt="Những “nh&#225;t dao” đ&#226;m v&#224;o đồng b&#224;o, đến bao giờ dừng lại?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/gia-15245221881841949029494.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/24/gia-15245221881841949029494.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/blog/nhung-nhat-dao-dam-vao-dong-bao-den-bao-gio-dung-lai-20180424052827186.htm" title="Những “nh&#225;t dao” đ&#226;m v&#224;o đồng b&#224;o, đến bao giờ dừng lại?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180424052827186" >Những “nhát dao” đâm vào đồng bào, đến bao giờ dừng lại?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - “Cà phê phin lại thành “cà phê pin”. Trường hợp này tôi yêu cầu Đắk Nông điều tra nghiêm túc, khởi tố các đối tượng có liên quan…” – Đây là một trong những chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu sáng 23/4.</div><a class="icon-detail fon7" href="/blog/nhung-nhat-dao-dam-vao-dong-bao-den-bao-gio-dung-lai-20180424052827186.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone22_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/blog/thu-phi-den-ca-co-cua-bo-con-dau-nua-ba-chu-khoan-suc-dan-20180423044422278.htm" title="Thu ph&#237; đến cả cỏ của b&#242;, c&#242;n đ&#226;u nữa ba chữ &quot;khoan sức d&#226;n&quot;?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180423044422278" >Thu phí đến cả cỏ của bò, còn đâu nữa ba chữ "khoan sức dân"?</a></li><li><a href="/blog/dan-xot-ruot-du-an-thi-ung-dung-doi-von-20180422050555778.htm" title="D&#226;n x&#243;t ruột, dự &#225;n th&#236;… ung dung đội vốn!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180422050555778" >Dân xót ruột, dự án thì… ung dung đội vốn!</a></li><li><a href="/blog/van-con-do-loi-phat-hoang-quan-nhieu-nhu-the-dan-lam-sao-song-noi-20180421051403868.htm" title="Vẫn c&#242;n đ&#243; lời Phật ho&#224;ng: &quot;Quan nhiều như thế, d&#226;n l&#224;m sao sống nổi&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180421051403868" >Vẫn còn đó lời Phật hoàng: "Quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi"</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="673" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/dien-dan.htm" title="Diễn đ&#224;n" >Diễn đàn</a></h2></li><li><h3><a href="/dien-dan/giao-duc.htm" title="Gi&#225;o dục">Giáo dục</a></h3></li><li><h3><a href="/dien-dan/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội">Xã hội</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/dien-dan/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/dien-dan/sua-luat-de-chieu-condotel-la-bat-kha-thi-20180416154036194.htm" title="Sửa luật để “chiều” Condotel l&#224; bất khả thi" ><img title="Sửa luật để “chiều” Condotel l&#224; bất khả thi" alt="Sửa luật để “chiều” Condotel l&#224; bất khả thi" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/16/m-lap-ho-1491864189348-15238678158912098290047.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/4/16/m-lap-ho-1491864189348-15238678158912098290047.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/dien-dan/sua-luat-de-chieu-condotel-la-bat-kha-thi-20180416154036194.htm" title="Sửa luật để “chiều” Condotel l&#224; bất khả thi" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180416154036194" >Sửa luật để “chiều” Condotel là bất khả thi</a></h4><div class="sapo fon5">Trong những ngày qua trên các diễn đàn, có rất nhiều quan điểm trái chiều về Codotel. Nhưng nhìn chung có hai luồng quan điểm, một là ủng hộ cấp “sổ đỏ” để mở ra hành lang “thoát hiểm” cho loại hình này, hai là những quan điểm cho rằng không có căn cứ pháp luật để “chiều” loại hình khách sạn Condotel.</div><a class="icon-detail fon7" href="/dien-dan/sua-luat-de-chieu-condotel-la-bat-kha-thi-20180416154036194.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone23_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/dien-dan/nghi-ve-van-hoa-hoc-duong-20180423064944778.htm" title="Nghĩ về văn h&#243;a học đường" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180423064944778" >Nghĩ về văn hóa học đường</a></li><li><a href="/dien-dan/truong-nguyen-khuyen-bi-to-nhu-trai-linh-mat-trai-cua-kinh-doanh-giao-duc-20180422081056622.htm" title="Trường Nguyễn Khuyến bị tố như “trại l&#237;nh”: Mặt tr&#225;i của kinh doanh gi&#225;o dục" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180422081056622" >Trường Nguyễn Khuyến bị tố như “trại lính”: Mặt trái của kinh doanh giáo dục</a></li><li><a href="/dien-dan/dung-bien-ung-xu-thanh-hanh-xu-2018042009572356.htm" title="Đừng biến ứng xử th&#224;nh h&#224;nh xử!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018042009572356" >Đừng biến ứng xử thành hành xử!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <!--end boxvideonews--> </div> <div class="fr w510"> <div class="fl wid310 box5 admicro"> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div class="thoitiet"> <div id="divChannelvnWeather"> </div> <div id="CafeF_ThoiTiet"> </div> </div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone224"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone224') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div class="ads"> <div id="admzone256"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone256') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone226"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone226') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_ctl04_ctl01" data-boxtype="voteinzone" data-zoneid="0"></div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone227"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone227') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone1087"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone1087') }); </script> </div> </div> </div> <div class="fr pt5 ic-ads-bottom"> <div align='center' class='dantri-div-bottom' style='float: left;'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone228"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone228') }); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="adm_sticky_footer" style="height: 0px"> </div> <div class="footer box19"> <div class="fr mb1 mt2"> <a href="javascript:void(0)" data-elementtype="button-sethomepage" rel="nofollow">Đặt Dân trí làm trang chủ </a>| <a href="mailto:dantri@dantri.com.vn" title="Góp ý - Liên hệ" rel="nofollow">Góp ý - Liên hệ</a> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" class="fon19" rel="nofollow">[ Trở về đầu trang ]</a> </div> <div class="clear line2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fon17 mt1"> <a rel="nofollow" href="/su-kien.htm" title="Sự kiện">Sự kiện</a> | <a rel="nofollow" href="/xa-hoi.htm" title="Xã hội">Xã hội</a> | <a rel="nofollow" href="/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a> | <a rel="nofollow" href="/the-thao.htm" title="Thể thao">Thể thao</a> | <a rel="nofollow" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="Giáo dục">Giáo dục</a> | <a rel="nofollow" href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Nhân ái">Nhân ái</a> | <a rel="nofollow" href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh">Kinh doanh</a> | <a rel="nofollow" href="/van-hoa.htm" title="Văn hóa">Văn hóa</a> | <a rel="nofollow" href="/giai-tri.htm" title="Giải trí">Giải trí</a> | <a rel="nofollow" href="http://dulich.dantri.com.vn" target="_blank" title="Du lịch">Du lịch</a> | <a rel="nofollow" href="/phap-luat.htm" title="Pháp luật">Pháp luật</a> | <a rel="nofollow" href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ">Nhịp sống trẻ</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe">Sức khỏe</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số">Sức mạnh số</a> | <a rel="nofollow" href="/o-to-xe-may.htm" title="Xe++">Xe++</a> | <a rel="nofollow" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="Tình yêu">Tình yêu</a> | <a rel="nofollow" href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ">Chuyện lạ</a> </div> </div> <div class="footer-content box8 fon18 lh18"> <div class="footer-content-left"> Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam<br /> Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 378/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 16-09-2013.<br /> Tòa soạn: Số 2 (nhà 48) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Điện thoại: 024-3736-6491. Fax: 024-3736-6490<br /> Email: <a href="mailto:info@dantri.com.vn" title="Gửi email tới Dân Trí" rel="nofollow">info@dantri.com.vn</a>. Website: <a href="http://www.dantri.com.vn" title="Xem trang Dân Trí" rel="nofollow">http://www.dantri.com.vn</a> <br /> <p> <i>Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ www.dantri.com.vn phải<br/> có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí. </i> </p> </div> <div class="footer-content-right"> <p> <a rel="nofollow" href="http://www.vccorp.vn" title="Công ty Cổ phần VCCorp" target="_blank"> <img src="https://vccorp.mediacdn.vn/vccorp-s.png" alt="Công ty Cổ phần VCCorp"> </a> </p> <p> Đơn vị quảng cáo: &nbsp;<img src="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/adm_new_logo_small.png" style="display:inline-block; border: none;" /> </p> <p> Hotline: 0942.86.11.33 </p> <p> Email: <a href="mailto:quangcao@admicro.vn" rel="nofollow">quangcao@admicro.vn</a> </p> <p> Website: <a href="http://www.admicro.vn" target="_blank" rel="nofollow">www.admicro.vn</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> var icoNewsTypeVote = '<i class="ico-newstype-vote" title="Bài trắc nghiệm"></i>'; if ($("html").hasClass("homepage")) { $("a[data-newstype=22]").prepend(icoNewsTypeVote); } else { $("a[data-newstype=22]").append(icoNewsTypeVote); } </script> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="CA0B0334" /> </div></form> <script src="https://adminplayer.sohatv.vn/resource/init-script/playerInitScript.js" type="text/javascript"></script> <script src="https://dantricdn.com/web_js/videoplayer.20180424.min.js" type="text/javascript" ></script> <script src="https://dantricdn.com/web_js/js-default-new.1.10.js" type="text/javascript" ></script> <script type="text/lazyscript"> var newZoneLink = $('.subnav ul a[href$="/doi-song/thuong-luu.htm"]'); if (newZoneLink.length > 0) { newZoneLink.css({ "position": "relative", "padding-right": "32px" }); var icoNew = $('<i />').css({ background: 'transparent url("https://dantricdn.com/web_images/bd2aa9f1-5e63-4cc5-96b3-2d03e5fd9be7.png") 0 0 no-repeat', width: '29px', height: '16px', display: 'inline-block', position: 'absolute', top: '-2px', right: '0' }); newZoneLink.append(icoNew); } </script> <style>.DanTriPlayer .text-label{ max-width: unset;}</style> </body> </html> <!--s: 17:34:42 24/04/2018 -->
3daliententacle.com/crtr/cgi/out.cgi?search=srpro.org/bamboo/guestbook.htmlnewtonapples.com/mhttps:/, 3daliententacle.com/crtr/cgi/out.cgi?search=srpro.org/bamboo/guestbook.htmlnewtonapples.com/mhttps:/, nerdgaming.net/index.php?title=This_8_Tomentum_Cerebri_Repair_Shampoo_Is_Going_Micro-organism_With_V, http://www.swlive.it/root/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=MaybellZub, www.youtube.com/watch?search=www.conanblog.com/2010/07/03/jason-momoa-as-conan-in-action/, www.tutorsworld.org/home.php?search=Caniadur.info/index.php?search=www.redelite.es/gp/BIT, www.stravne.cz/index.php?search=agjsaraiva-m.ccems.pt/user/view.php?search=www.czmywx.com, www.stravne.cz/index.php?search=9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?search=cecilgzeu.soup.io, www.stetoskop.info/Forum/viewtopic.php?search=optiking.com/vintage_sunglasses_blog/?p=241, www.sharesinv.com/registration/en_index.php?search=shop.skycare.cn/comment/html/index.php?page=1, www.pmgministries.org/?search=9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?search=short.steakscorp.org, www.myhollywoodparty.com/index.php?search=Www.youtube.com/watch?search=jamkhaneh1394.com, www.giuseppevenezia.it/index.php?search=greengaminghouse.com/index.php?do=/user/register/, www.gate2thailand.com/userinfo.php?search=jumav.com/view.php?search=buy-ultramonline.com, www.dragons-Fightclub.de/gastebuch.html?search=www.gotravels.in/honeymoon-packages/manali, www.dragons-Fightclub.de/gastebuch.html?search=salsateam44.chez.com/profile.php?id=1675443, https://www.facebook.com/Sportsmengifts-2108261276082779/, www.dobgir.com/?search=Www.Zwangserkrankungen.de/index.php?search=medigap2018z.jimdo.com, www.Schwertfischaufkoks.de/wp-gallery2.php?search=kellyannsdeals.picturepush.com/profile, spasolnyc.com/index.php?search=banghekaraoke.blogspot.com/2016/05/sofa-karaoke-co-ien.htmlGoogle Sitemap Generator