Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for dantri.com.vn here on our online source code viewer.
If dantri.com.vn did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If dantri.com.vn was your target search, then your requested results are displayed below.
If dantri.com.vn was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7 lte7 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <html id="html" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <!--<![endif]--> <head id="ctl00_ctl00_Head1"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h</title><meta name="description" content="Tin tức, sự kiện Việt Nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: Xã hội, Pháp luật, Kinh doanh, Giải trí, Thể thao, Đời sống, Sức khỏe, Giáo dục, Công nghệ, Văn hóa, Ôtô, Xe máy, Tình yêu, Giới tính, Nhịp sống trẻ, Chuyện lạ, Blog, Nhân ái, Bạn đọc, Việc làm, dân trí, dantri" /><meta name="keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><meta name="news_keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><script type="text/javascript">var _ADM_Channel='%2Fhome%2F';</script> <!--[if lt IE 7 ]> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url='/static/old-browser.html'" /></noscript> <script type="text/javascript"> window.location.href = '/static/old-browser.html'; </script> <![endif]--> <meta name="google-site-verification" content="WG87jlqyVlbofWb4B42Hsr8jnl7UIBrqJnsH9K0DkWI" /> <meta name="robots" content="index,follow,all" /> <meta property="og:locale" content="vi_VN" /> <meta property="fb:app_id" content="164035690775918" /> <meta name="generator" content="VCCorp.vn" /> <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần VCCorp" /> <meta name="author" content="VCCorp.vn" /> <meta http-equiv="audience" content="General" /> <meta name="resource-type" content="Document" /> <meta name="distribution" content="Global" /> <meta name="revisit-after" content="1 days" /> <meta http-equiv="REFRESH" content="1800" /> <link rel="icon" href="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/favico.ico" /> <meta property="fb:pages" content="345033318906366" /> <meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <!-- local--> <!-- storage--> <link href="https://static.dantricdn.com/min/web/css-default-new.1.2.css" rel="stylesheet" /> <noscript> <style type="text/css"> img.lazy { display: none; } </style> </noscript> <style> .icon-game { background: url('https://dantricdn.com/web_images/khcn.jpg') 0 0 no-repeat; } .subnav ul li { height: 21px; } .subnav a.btn-euro.event { padding: 0; width: auto; height: auto; } .subnav ul a { line-height: 21px; } </style> <link href="https://dantricdn.com/web_css/videoplayer.min.20170823.css" rel="stylesheet"/> <script> (function () { var img = new Image(); img.src = 'https://lg1.logging.admicro.vn/ftest?url=' + encodeURIComponent(document.URL); })(); </script> <script src="https://media1.admicro.vn/core/adm_tracking.js?v=1" type="text/javascript" async></script> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-W94CNF7');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <script type="text/javascript"> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "17793284" }), function () { var c = document.createElement("script"), e = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.async = !0, c.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js", e.parentNode.insertBefore(c, e); }(); </script> <!--[if lt IE 9]> <script src="https://static.dantricdn.com/scripts/lib/html5.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript">var appSettings = {domain:'http://dantri.com.vn',imageDomain:'https://dantricdn.com',videoImageDomain:'http://video-thumbs.mediacdn.vn',ajaxDomain:'https://dtcm.cnnd.vn',ajaxDomainOther:'https://dtcm.cnnd.vn',ajaxDomainCountListComment:'https://dtcm.cnnd.vn',allowVietId:false, allowFacebook:true,urlExtension:'.htm' };</script> <script type="text/javascript"> var _jsCbArr = []; var jsCallback = { push: function (name, body) { _jsCbArr[name] = body; }, exec: function (name, args) { if (typeof _jsCbArr[name] == "function") { try { _jsCbArr[name](args); } catch (e) { return; } } } }; (function () { try { //check session on client if (typeof (Storage) !== "undefined") { var session = sessionStorage.getItem("VisitSession"); if (session == null) { //phien lam viec moi sessionStorage.setItem("VisitSession", "1"); var hash = window.location.hash; if (hash == "#first") { //link được redirect từ bản mobile sang thì clear hash. window.history.replaceState("", "", window.location.href.split('#')[0]); } else { //nếu không phải link đá từ mobile thì remove cookie ở đây. var setCookie = function (a, c, f) { var e = new Date(); e.setTime(e.getTime() + (f * 24 * 60 * 60 * 1000)); var b = "expires=" + e.toUTCString(); document.cookie = a + "=" + c + "; " + b; }; setCookie("browser", "", -1); //reload lại trang để hệ thống chuyển về bản mobile. if (navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry|Windows Phone|webOS)/i) != null) { window.location = window.location.href; } } } } } catch (e) { console.log("Lỗi check mobile redirect: " + e); } })(); </script> <link href="https://dantricdn.com/web_css/site.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript">//danh cho nhung kieu moi var admicroAD = admicroAD || {}; admicroAD.unit = admicroAD.unit || []; </script> <script type="text/javascript" src="https://media1.admicro.vn/core/admcore.js" async="async"></script> <link href="http://dantri.com.vn/" rel="canonical" /><link href="/trangchu.rss" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="handheld" /></head> <body> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W94CNF7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <form name="aspnetForm" method="post" action="" id="aspnetForm"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTEwMDU0NDIwOTJkGAQFIGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDIkbXZNZW51Dw9kZmQFJGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDEkdmlld1BhcmVudA8PZGZkBR5jdGwwMCRjdGwwMCRjcGhCb2R5JGN0bDAwJG12SDEPD2RmZAUlY3RsMDAkY3RsMDAkSGVhZEluZm9ybWF0aW9uMSRtdlJvYm90cw8PZGZkWQCdIDa/DGYBPomDtxo1iAIhhhg=" /> </div> <style type="text/css"> /*.header{ margin-bottom: 0;} body{ background-position: 0 -2615px} .header.tet{ background: transparent url(https://dantricdn.com/web_images/dantri_bg_tet.png) 0 0 no-repeat !important; margin-top: 0; height: 66px;} .header.tet .logo{ background-image: none !important;} .nav-wrap{background-image:url(https://dantricdn.com/web_images/allmenu_tet.png)} .nav{background-image: url(https://dantricdn.com/web_images/allmenu_tet.png)} .nav li,.nav li.menu-home{background-image:url(https://dantricdn.com/web_images/menu-saparator-tet.png)} .nav li.menu-home{margin-top: 3px !important} .nav a:hover span, .nav a.active span,.nav a:hover, .nav a.active{ background-image: none;background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);border-radius: 4px 4px 0 0} .nav a b,.nav a:hover b, .nav a.active b{ background: url(https://dantricdn.com/web_images/home-tet-icon2.png) no-repeat top center;height: 25px;} .ul2 li.active,.box4{background-image: url(https://dantricdn.com/web_images/tab_bg_tet.png) }*/ </style> <div class="header"> <div class="clearfix relative"> <h1> <a href="/" class="logo" title="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà"></a> </h1> <div id="div_gdpda" class="div_gdpda"> <a href="/?removecookie=true" rel="nofollow">Giao diện PDA</a> </div> <div id="searchbox" class="searchbox hidden"> <div class="clearfix"> <div style="width:215px;height:22px;float:left;overflow:hidden;margin-left: 2px;"> <p id="txtData" data-elementtype="searchtextv2" contenteditable="true" style="width:1500px;display: block; white-space: nowrap;"></p> </div> <span class="btn" data-elementtype="searchbuttonv2">Tìm kiếm</span> </div> </div> <div class="links"> <a title="Khoa học công nghệ" class="icon-game" href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm">Khoa học</a> <a title="Blog" class="icon-ads" href="/blog.htm">Blog</a> <a title="Du học" class="icon-duhoc" href="http://duhoc.dantri.com.vn" target="_blank">Du học</a> <a title="Tuyển sinh" class="icon-tuyensinh" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" target="_blank">Tuyển sinh</a> <a title="Fica" rel="nofollow" class="icon-tuanbao2" href="http://fica.vn/" target="_blank" style="background: url('https://dantricdn.com/web_images/icon_fica_new2.png') no-repeat;text-indent: 30px !important">Fica</a> <a title="Báo in" class="icon-bussiness" href="http://dtinews.vn/bao-in/dan-tri.pdf" target="_blank" rel="nofollow" style="background: url('https://dantricdn.com/web_images/icon_bao-in2.png') no-repeat; text-indent: 45px;">Báo in</a> <a title="Nhân ái" class="icon-humane2" href="/tam-long-nhan-ai.htm">Nhân ái</a><a title="Đời sống" class="icon-giaitri" href="/doi-song.htm">Đời sống</a> <a title="Diễn đàn" class="icon-forum2" href="/dien-dan.htm">Diễn đàn</a> <a title="English" class="icon-tienganh" href="http://www.dtinews.vn" target="_blank">English</a> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> var editableDiv = document.getElementById('txtData'); function handlepaste (e) { var types, pastedData, savedContent; // Browsers that support the 'text/html' type in the Clipboard API (Chrome, Firefox 22+) if (e && e.clipboardData && e.clipboardData.types && e.clipboardData.getData) { // Check for 'text/html' in types list. See abligh's answer below for deatils on // why the DOMStringList bit is needed. We cannot fall back to 'text/plain' as // Safari/Edge don't advertise HTML data even if it is available types = e.clipboardData.types; if (((types instanceof DOMStringList) && types.contains("text/html")) || (types.indexOf && types.indexOf('text/html') !== -1)) { // Extract data and pass it to callback pastedData = e.clipboardData.getData('text/html'); processPaste(editableDiv, pastedData); // Stop the data from actually being pasted e.stopPropagation(); e.preventDefault(); return false; } } // Everything else: Move existing element contents to a DocumentFragment for safekeeping savedContent = document.createDocumentFragment(); while(editableDiv.childNodes.length > 0) { savedContent.appendChild(editableDiv.childNodes[0]); } // Then wait for browser to paste content into it and cleanup waitForPastedData(editableDiv, savedContent); return true; } function waitForPastedData (elem, savedContent) { // If data has been processes by browser, process it if (elem.childNodes && elem.childNodes.length > 0) { // Retrieve pasted content via innerHTML // (Alternatively loop through elem.childNodes or elem.getElementsByTagName here) var pastedData = elem.innerHTML; // Restore saved content elem.innerHTML = ""; elem.appendChild(savedContent); // Call callback processPaste(elem, pastedData); } // Else wait 20ms and try again else { setTimeout(function () { waitForPastedData(elem, savedContent) }, 20); } } function processPaste (elem, pastedData) { // Do whatever with gathered data; //alert(pastedData); var filteredText=convertHtmlToText(pastedData); console.log(filteredText); var a=filteredText.replace(/\s\s+/g, ' '); console.log(a); editableDiv.innerText=a; elem.focus(); } // Modern browsers. Note: 3rd argument is required for Firefox <= 6 if (editableDiv.addEventListener) { editableDiv.addEventListener('paste', handlepaste, false); } // IE <= 8 else { editableDiv.attachEvent('onpaste', handlepaste); } $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(function () { var strSearch = $('[data-elementtype=searchtextv2]').text();//$('[data-elementtype=searchtextv2]').val(); strSearch=convertHtmlToText(strSearch); strSearch = encodeURIComponent(strSearch); if (strSearch != '') { var url = String.format("/tim-kiem.htm?keywords={0}", strSearch); if (document.all) { window.location.href = url; } else { document.location.href = url; } } else { $('[data-elementtype=searchtextv2]').focus(); } return false; }); $('[data-elementtype=searchtextv2]').keypress(function (event) { var key; if (window.event) { key = window.event.keyCode; } else { key = event.which; } if (key == 13) { $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(); return false; } }); $("#searchbox").removeClass('hidden').show(); </script> <div class="top-ads clearfix"> <div class=" mgauto wid980"> <div id="admzone221"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone221') }); </script> </div> </div> <style>.subnav ul li{ padding-right: 8px;}</style> <div class="nav-wrap"> <div class="clearfix"> <div class="mgauto wid1004"> <ul class="nav"> <li class="menu-home"><a href="/" title="Trang chủ"><span><b></b></span></a></li> <li><a title="Video" href="/video-page.htm"><span>Video</span></a></li> <li><a title="Sự kiện" href="/su-kien.htm"><span>Sự kiện</span></a></li> <li><a title="Xã hội" href="/xa-hoi.htm"><span>Xã hội</span></a></li> <li><a title="Thế giới" href="/the-gioi.htm"><span>Thế giới</span></a></li> <li><a title="Thể thao" href="/the-thao.htm"><span>Thể thao</span></a></li> <li><a title="Giáo dục" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm"><span>Giáo dục</span></a> </li> <li><a title="Tấm lòng nhân ái" href="/tam-long-nhan-ai.htm"><span>Nhân ái</span></a></li> <li><a title="Kinh doanh" href="/kinh-doanh.htm"><span>Kinh doanh</span></a></li> <li><a title="Văn hóa" href="/van-hoa.htm"><span>Văn hóa</span></a></li> <li><a title="Giải trí" href="/giai-tri.htm"><span>Giải trí</span></a></li> <li><a title="Du lịch" target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn"><span>Du lịch</span></a></li> <li><a title="Pháp luật" href="/phap-luat.htm"><span>Pháp luật</span></a></li> <li><a title="Nhịp sống trẻ" href="/nhip-song-tre.htm"><span>Nhịp sống trẻ</span></a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="/suc-khoe.htm"><span>Sức khỏe</span></a></li> <li><a title="Sức mạnh số" href="/suc-manh-so.htm"><span>Sức mạnh số</span></a></li> <li><a title="Ô tô - xe máy" href="/o-to-xe-may.htm"><span>Xe++</span></a></li> <li><a title="Tình yêu giới tính" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm"><span>Tình yêu</span></a></li> <li><a title="Chuyện lạ" href="/chuyen-la.htm"><span>Chuyện lạ</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="subnav relative"> <ul class="clearfix" id="ul_submenu"> <li class="active"><a href="/event.htm" class="event" title="Danh sách sự kiện"></a></li> <li><a href="/event/diem-nong-bot-cai-lay-3374.htm" title="&quot;Điểm n&#243;ng&quot; BOT Cai Lậy">"Điểm nóng" BOT Cai Lậy</a></li><li><a href="/event/apec-2017-3346.htm" title="APEC 2017">APEC 2017</a></li><li><a href="/event/con-bao-so-12-3356.htm" title="Cơn b&#227;o số 12">Cơn bão số 12</a></li><li><a href="/event/giai-thuong-nhan-tai-dat-viet-2017-3352.htm" title="Giải thưởng Nh&#226;n t&#224;i Đất Việt 2017">Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017</a></li><li><a href="/event/ky-hop-thu-4-quoc-hoi-khoa-xiv-3347.htm" title="Kỳ họp thứ 4 Quốc hội kho&#225; XIV">Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV</a></li><li><a href="/event/khaisilk-gian-lan-ban-khan-trung-quoc-3351.htm" title="Khaisilk gian lận, b&#225;n khăn Trung Quốc">Khaisilk gian lận, bán khăn Trung Quốc</a></li><li><a href="/event/mua-lu-kinh-hoang-nhieu-nguoi-tu-vong-3344.htm" title="Mưa lũ kinh ho&#224;ng nhiều người tử vong">Mưa lũ kinh hoàng nhiều người tử vong</a></li><li><a href="/event/hoi-nghi-trung-uong-6-3338.htm" title="Hội nghị Trung ương 6">Hội nghị Trung ương 6</a></li><li><a href="/event/cang-thang-my-trieu-tang-nhiet-3320.htm" title="Căng thẳng Mỹ - Triều tăng nhiệt">Căng thẳng Mỹ - Triều tăng nhiệt</a></li><li><a href="/event/hlv-park-hang-seo-dan-dat-tuyen-viet-nam-3334.htm" title="HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam">HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam</a></li> </ul> <div class="hidden"> </div> <div class="subSideBtn"> <div class="submenu-btnside"> <a title="Bạn đọc" href="/ban-doc.htm">Bạn đọc</a> </div> <div class="submenu-btnside"> <a title="Việc làm" href="/viec-lam.htm">Việc làm</a> </div> </div> <div class="top-rss-wrapper"> <a title="Rss" class="icon-rss2" ref="nofollow" href="/rss.htm"></a> </div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="container"> <script type="text/lazyscript"> $("html").addClass("homepage"); </script> <div class="box1 clearfix"> <div class="fl wid620"> <div class="clearfix box27"> <div class="fl wid335"> <div id="todaydate" class="datetime"> </div> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid335 noibattrangchu"> <a href="/the-gioi/am-anh-nhung-con-thinh-no-cua-thien-nhien-nam-2017-20171214104405544.htm" title="&#193;m ảnh những cơn thịnh nộ của thi&#234;n nhi&#234;n năm 2017" ><img title="&#193;m ảnh những cơn thịnh nộ của thi&#234;n nhi&#234;n năm 2017" alt="&#193;m ảnh những cơn thịnh nộ của thi&#234;n nhi&#234;n năm 2017" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2017/bao-5-1513217655533.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2017/bao-5-1513217655533.jpg" width="327" height="245" onload="t_image = new Date().getTime();"/></a><script>t_after_image = new Date().getTime();</script><h2><a href="/the-gioi/am-anh-nhung-con-thinh-no-cua-thien-nhien-nam-2017-20171214104405544.htm" title="&#193;m ảnh những cơn thịnh nộ của thi&#234;n nhi&#234;n năm 2017" class="fon1 mt2" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214104405544" >Ám ảnh những cơn thịnh nộ của thiên nhiên năm 2017</a></h2><p class="mt2 fon2 nbtcsapo">(Dân trí) - Nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục phải hứng chịu những hậu quả khó lường do thảm họa thiên nhiên mang lại trong năm 2017, gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản với con số chưa thể thống kê hết.<br /><a href="/the-gioi/the-gioi-qua-mot-nam-nhieu-bien-dong-2-20171205144639188.htm" title="Thế giới qua một năm nhiều biến động (2)"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thế giới qua một năm nhiều biến động (2)</b></a><br /><a href="/the-gioi/chum-anh-the-gioi-qua-mot-nam-nhieu-bien-dong-1-20171205125843508.htm" title="Thế giới qua một năm nhiều biến động (1)"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thế giới qua một năm nhiều biến động (1)</b></a></p> </div> </div> <div class="fr wid268 box2"> <p class="hotline"> Đường dây nóng: <span>0973 567 567 - 0974 567 567</span> </p> <div class="ads-nbtt"> <div id="admzone225"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone225') }); </script> </div> <div class="icon-event fon3"> <a href="/su-kien.htm" title="Tin tức - Sự kiện">Tin tức - Sự kiện</a> </div> <div class="clear"> </div> <ul class="ul1 ulnew"> <li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="248591" data-locked="false" ><h4><a href="/chinh-tri/tong-bi-thu-se-du-phien-hop-chinh-phu-thang-12-2017121413551859.htm" title="Tổng B&#237; thư sẽ dự phi&#234;n họp Ch&#237;nh phủ th&#225;ng 12" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017121413551859" >Tổng Bí thư sẽ dự phiên họp Chính phủ tháng 12</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230832" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/vu-3-nguoi-tu-nan-khi-va-cham-xe-bien-xanh-pho-chu-tich-huyen-ngoi-tren-o-to-20171214093150407.htm" title="Vụ 3 người tử nạn khi va chạm xe biển xanh: Ph&#243; Chủ tịch huyện ngồi tr&#234;n &#244; t&#244;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214093150407" >Vụ 3 người tử nạn khi va chạm xe biển xanh: Phó Chủ tịch huyện ngồi trên ô tô</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="252898" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/som-thong-tin-hang-nghin-chiec-xe-bmw-cu-duoc-mong-ma-lai-thanh-co-gai-18-20171214112148119.htm" title="Sớm th&#244;ng tin h&#224;ng ngh&#236;n chiếc xe BMW cũ được &quot;m&#244;ng m&#225;&quot; lại th&#224;nh &quot;c&#244; g&#225;i 18&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214112148119" >Sớm thông tin hàng nghìn chiếc xe BMW cũ được "mông má" lại thành "cô gái 18"</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="151064" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/may-bay-bo-roi-10-nam-o-noi-bai-co-quan-tham-dinh-gia-chao-thua-20171214095344316.htm" title="M&#225;y bay “bỏ rơi” 10 năm ở Nội B&#224;i: Cơ quan thẩm định gi&#225; ch&#224;o… thua!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214095344316" >Máy bay “bỏ rơi” 10 năm ở Nội Bài: Cơ quan thẩm định giá chào… thua!</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232048" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/bac-si-phau-thuat-khac-ten-minh-len-gan-benh-nhan-20171214114458706.htm" title="B&#225;c sĩ phẫu thuật khắc t&#234;n m&#236;nh l&#234;n gan bệnh nh&#226;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214114458706" >Bác sĩ phẫu thuật khắc tên mình lên gan bệnh nhân</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230829" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/vuot-messi-cronaldo-thiet-lap-ky-luc-moi-20171214144242445.htm" title="Vượt Messi, C.Ronaldo thiết lập kỷ lục mới" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214144242445" >Vượt Messi, C.Ronaldo thiết lập kỷ lục mới</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232278" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/tau-ngam-argentina-bi-truy-duoi-truoc-khi-mat-tich-20171214085929624.htm" title="T&#224;u ngầm Argentina bị truy đuổi trước khi mất t&#237;ch?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214085929624" >Tàu ngầm Argentina bị truy đuổi trước khi mất tích?</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232104" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/nguyen-giam-doc-so-y-te-long-an-bi-khoi-to-20171214142714937.htm" title="Nguy&#234;n Gi&#225;m đốc Sở Y tế Long An bị khởi tố" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214142714937" >Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị khởi tố</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="587939" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/cau-be-6-tuoi-kiem-gan-20-ti-dong-moi-thang-nho-youtube-20171214114323404.htm" title="Cậu b&#233; 6 tuổi kiếm gần 20 tỉ đồng mỗi th&#225;ng nhờ YouTube" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214114323404" >Cậu bé 6 tuổi kiếm gần 20 tỉ đồng mỗi tháng nhờ YouTube</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="231226" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/nu-du-khach-quyen-ru-tay-khong-bat-ran-khung-20171214101548649.htm" title="Nữ du kh&#225;ch quyến rũ tay kh&#244;ng bắt rắn &quot;khủng&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214101548649" >Nữ du khách quyến rũ tay không bắt rắn "khủng"</a></h4></li> </ul> </div> </div> <div class="box3 clearfix mb2" id="box3baitiep"> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/the-gioi/my-nato-tinh-doi-pho-nga-bang-doi-quan-khong-sung-dan-20171214123135083.htm" title="Mỹ, NATO t&#237;nh đối ph&#243; Nga bằng đội qu&#226;n &quot;kh&#244;ng s&#250;ng đạn&quot;?" ><img title="Mỹ, NATO t&#237;nh đối ph&#243; Nga bằng đội qu&#226;n &quot;kh&#244;ng s&#250;ng đạn&quot;?" alt="Mỹ, NATO t&#237;nh đối ph&#243; Nga bằng đội qu&#226;n &quot;kh&#244;ng s&#250;ng đạn&quot;?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/my-1513226945992.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/my-1513226945992.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/the-gioi/my-nato-tinh-doi-pho-nga-bang-doi-quan-khong-sung-dan-20171214123135083.htm" title="Mỹ, NATO t&#237;nh đối ph&#243; Nga bằng đội qu&#226;n &quot;kh&#244;ng s&#250;ng đạn&quot;?" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214123135083" >Mỹ, NATO tính đối phó Nga bằng đội quân "không súng đạn"?</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/doi-song/dai-gia-ha-noi-doi-10-cay-vang-mua-cay-sanh-co-dep-hiem-co-20171214072807304.htm" title="Đại gia H&#224; Nội đổi 10 c&#226;y v&#224;ng mua c&#226;y sanh cổ đẹp hiếm c&#243;" ><img title="Đại gia H&#224; Nội đổi 10 c&#226;y v&#224;ng mua c&#226;y sanh cổ đẹp hiếm c&#243;" alt="Đại gia H&#224; Nội đổi 10 c&#226;y v&#224;ng mua c&#226;y sanh cổ đẹp hiếm c&#243;" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/3-1513137887078.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/3-1513137887078.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/doi-song/dai-gia-ha-noi-doi-10-cay-vang-mua-cay-sanh-co-dep-hiem-co-20171214072807304.htm" title="Đại gia H&#224; Nội đổi 10 c&#226;y v&#224;ng mua c&#226;y sanh cổ đẹp hiếm c&#243;" class="fon4" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214072807304" >Đại gia Hà Nội đổi 10 cây vàng mua cây sanh cổ đẹp hiếm có</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/van-hoa/nsut-quoc-khanh-se-khong-dong-ngoc-hoang-trong-tao-quan-2018-20171214115636977.htm" title="NSƯT Quốc Kh&#225;nh sẽ kh&#244;ng đ&#243;ng Ngọc Ho&#224;ng trong T&#225;o Qu&#226;n 2018?" ><img title="NSƯT Quốc Kh&#225;nh sẽ kh&#244;ng đ&#243;ng Ngọc Ho&#224;ng trong T&#225;o Qu&#226;n 2018?" alt="NSƯT Quốc Kh&#225;nh sẽ kh&#244;ng đ&#243;ng Ngọc Ho&#224;ng trong T&#225;o Qu&#226;n 2018?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/binh-minh-lam-thien-loi-trong-tao-quan-2016-1155-1513225945049.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/binh-minh-lam-thien-loi-trong-tao-quan-2016-1155-1513225945049.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/van-hoa/nsut-quoc-khanh-se-khong-dong-ngoc-hoang-trong-tao-quan-2018-20171214115636977.htm" title="NSƯT Quốc Kh&#225;nh sẽ kh&#244;ng đ&#243;ng Ngọc Ho&#224;ng trong T&#225;o Qu&#226;n 2018?" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214115636977" >NSƯT Quốc Khánh sẽ không đóng Ngọc Hoàng trong Táo Quân 2018?</a></h3></div></div> </div> </div> <div class="fr wid360 pt5"> <div id="hotbanner_outter" class="pdl8"> <div id="admzone222"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone222') }); </script> </div> </div> </div> <div class="clearfix"> <div id="admzone223"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone223') }); </script> <div class="line1 mt2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fl wid470"> <div data-zoneid="20" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội" >Xã hội</a></h2></li><li><h3><a href="/xa-hoi/chinh-tri.htm" title="Ch&#237;nh trị">Chính trị</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/phong-su-ky-su.htm" title="Ph&#243;ng sự-K&#253; sự">Phóng sự-Ký sự</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/giao-thong.htm" title="Giao th&#244;ng">Giao thông</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/xa-hoi/moi-truong.htm" title="M&#244;i trường">Môi trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/xa-hoi/may-bay-bo-roi-10-nam-o-noi-bai-co-quan-tham-dinh-gia-chao-thua-20171214095344316.htm" title="M&#225;y bay “bỏ rơi” 10 năm ở Nội B&#224;i: Cơ quan thẩm định gi&#225; ch&#224;o… thua!" ><img title="M&#225;y bay “bỏ rơi” 10 năm ở Nội B&#224;i: Cơ quan thẩm định gi&#225; ch&#224;o… thua!" alt="M&#225;y bay “bỏ rơi” 10 năm ở Nội B&#224;i: Cơ quan thẩm định gi&#225; ch&#224;o… thua!" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/boeing-bo-roi-1-1513218191087.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/boeing-bo-roi-1-1513218191087.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/xa-hoi/may-bay-bo-roi-10-nam-o-noi-bai-co-quan-tham-dinh-gia-chao-thua-20171214095344316.htm" title="M&#225;y bay “bỏ rơi” 10 năm ở Nội B&#224;i: Cơ quan thẩm định gi&#225; ch&#224;o… thua!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214095344316" >Máy bay “bỏ rơi” 10 năm ở Nội Bài: Cơ quan thẩm định giá chào… thua!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Cục Hàng không Việt Nam vẫn chưa thể chốt được phương án cuối cùng trong việc thanh lý chiếc Boeing 727-200 bị “bỏ rơi” 10 năm ở sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội. Mới đây cơ quan thẩm định giá chiếc máy bay này đã bỏ cuộc với lí do tính chất công việc phức tạp và chưa có tiền lệ.<br /><a href="/kinh-doanh/xin-may-bay-boeing-727-200-bi-bo-quen-o-noi-bai-lam-giao-cu-20171205135414408.htm" title="Xin m&#225;y bay Boeing 727-200 bị bỏ qu&#234;n ở Nội B&#224;i l&#224;m... gi&#225;o cụ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Xin máy bay Boeing 727-200 bị bỏ quên ở Nội Bài làm... giáo cụ</b></a><br /><a href="/xa-hoi/can-canh-may-bay-boeing-bi-bo-roi-10-nam-cho-ban-sat-vun-20170212095619932.htm" title="Cận cảnh m&#225;y bay Boeing bị bỏ rơi 10 năm chờ b&#225;n... sắt vụn"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cận cảnh máy bay Boeing bị bỏ rơi 10 năm chờ bán... sắt vụn</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/xa-hoi/may-bay-bo-roi-10-nam-o-noi-bai-co-quan-tham-dinh-gia-chao-thua-20171214095344316.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone1_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/xa-hoi/cong-chuc-tphcm-duoc-mac-quan-jean-ao-thun-trong-gio-lam-viec-20171214125347542.htm" title="C&#244;ng chức TPHCM được mặc quần jean, &#225;o thun trong giờ l&#224;m việc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214125347542" >Công chức TPHCM được mặc quần jean, áo thun trong giờ làm việc</a></li><li><a href="/xa-hoi/giai-phong-3-ca-the-gau-ngua-gan-20-nam-bi-nuoi-nhot-20171214115855272.htm" title="&quot;Giải ph&#243;ng&quot; 3 c&#225; thể gấu ngựa gần 20 năm bị nu&#244;i nhốt" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214115855272" >"Giải phóng" 3 cá thể gấu ngựa gần 20 năm bị nuôi nhốt</a></li><li><a href="/xa-hoi/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-4-viec-o-gang-thep-thai-nguyen-sang-bo-cong-an-20171214125234205.htm" title="Thanh tra Ch&#237;nh phủ chuyển 4 việc ở Gang th&#233;p Th&#225;i Nguy&#234;n sang Bộ C&#244;ng an" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214125234205" >Thanh tra Chính phủ chuyển 4 việc ở Gang thép Thái Nguyên sang Bộ Công an</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="36" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-gioi.htm" title="Thế giới" >Thế giới</a></h2></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/eu-nga.htm" title="EU &amp; Nga">EU & Nga</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-my.htm" title="Ch&#226;u Mỹ">Châu Mỹ</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/diem-nong.htm" title="Điểm n&#243;ng">Điểm nóng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-gioi/tu-lieu.htm" title="Tư liệu">Tư liệu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-gioi/chieu-nay-tong-thong-putin-hop-bao-cuoi-nhiem-ky-2017121413283003.htm" title="Chiều nay Tổng thống Putin họp b&#225;o cuối nhiệm kỳ" ><img title="Chiều nay Tổng thống Putin họp b&#225;o cuối nhiệm kỳ" alt="Chiều nay Tổng thống Putin họp b&#225;o cuối nhiệm kỳ" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/putin-1513232828934.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/putin-1513232828934.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-gioi/chieu-nay-tong-thong-putin-hop-bao-cuoi-nhiem-ky-2017121413283003.htm" title="Chiều nay Tổng thống Putin họp b&#225;o cuối nhiệm kỳ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017121413283003" >Chiều nay Tổng thống Putin họp báo cuối nhiệm kỳ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Chiều nay 14/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc họp báo cuối năm như thường lệ với sự tham gia của hàng nghìn phóng viên trong và ngoài nước. Cuộc họp báo năm nay được cho là sẽ đặc biệt hơn bởi đây là năm cuối nhiệm kỳ của ông.<br /><a href="/the-gioi/chuyen-pho-dien-suc-manh-an-tuong-cua-putin-20171214081517008.htm" title="Chuyến ph&#244; diễn sức mạnh ấn tượng của Putin"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Chuyến phô diễn sức mạnh ấn tượng của Putin</b></a><br /><a href="/the-gioi/dien-kremlin-noi-tong-thong-putin-khong-co-doi-thu-trong-bau-cu-nga-20171214064628666.htm" title="Điện Kremlin n&#243;i Tổng thống Putin kh&#244;ng c&#243; đối thủ trong bầu cử Nga"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Điện Kremlin nói Tổng thống Putin không có đối thủ trong bầu cử Nga</b></a><br /><a href="/the-gioi/ong-putin-va-cuoc-lat-nguoc-the-co-trung-dong-2017121314205792.htm" title="&#212;ng Putin v&#224; cuộc lật ngược thế cờ Trung Đ&#244;ng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ông Putin và cuộc lật ngược thế cờ Trung Đông</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-gioi/chieu-nay-tong-thong-putin-hop-bao-cuoi-nhiem-ky-2017121413283003.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone2_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-gioi/choang-ngop-dai-su-quan-dat-nhat-the-gioi-cua-my-20171214144304207.htm" title="Cho&#225;ng ngợp đại sứ qu&#225;n đắt nhất thế giới của Mỹ" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214144304207" >Choáng ngợp đại sứ quán đắt nhất thế giới của Mỹ</a></li><li><a href="/the-gioi/my-nato-tinh-doi-pho-nga-bang-doi-quan-khong-sung-dan-20171214123135083.htm" title="Mỹ, NATO t&#237;nh đối ph&#243; Nga bằng đội qu&#226;n &quot;kh&#244;ng s&#250;ng đạn&quot;?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214123135083" >Mỹ, NATO tính đối phó Nga bằng đội quân "không súng đạn"?</a></li><li><a href="/the-gioi/phau-thuat-xong-bac-si-khac-ten-minh-len-gan-benh-nhan-20171214114458706.htm" title="B&#225;c sĩ phẫu thuật khắc t&#234;n m&#236;nh l&#234;n gan bệnh nh&#226;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214114458706" >Bác sĩ phẫu thuật khắc tên mình lên gan bệnh nhân</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="26" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-thao.htm" title="Thể thao" >Thể thao</a></h2></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-trong-nuoc.htm" title="Thể thao trong nước">Thể thao trong nước</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-quoc-te.htm" title="Thể thao quốc tế">Thể thao quốc tế</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/bong-da-anh.htm" title="B&#243;ng đ&#225; Anh">Bóng đá Anh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-thao/tennis.htm" title="Tennis">Tennis</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-thao/hlv-le-thuy-hai-cong-phuong-da-toi-lam-xuan-truong-qua-cham-chap-20171214081010039.htm" title="HLV L&#234; Thụy Hải: “C&#244;ng Phượng đ&#225; tối lắm, Xu&#226;n Trường qu&#225; chậm chạp”" ><img rel="video" video-key="{"KeyVideo":"08138c7b3b9143e38ea236d34a0edba7","FileName":"c5d15ebc59/2017/12/13/viet-uz-mot-1513166192885.mp4"}" title="HLV L&#234; Thụy Hải: “C&#244;ng Phượng đ&#225; tối lắm, Xu&#226;n Trường qu&#225; chậm chạp”" alt="HLV L&#234; Thụy Hải: “C&#244;ng Phượng đ&#225; tối lắm, Xu&#226;n Trường qu&#225; chậm chạp”" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/uz1-1513160874495.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/uz1-1513160874495.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-thao/hlv-le-thuy-hai-cong-phuong-da-toi-lam-xuan-truong-qua-cham-chap-20171214081010039.htm" title="HLV L&#234; Thụy Hải: “C&#244;ng Phượng đ&#225; tối lắm, Xu&#226;n Trường qu&#225; chậm chạp”" class="fon6" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214081010039" >HLV Lê Thụy Hải: “Công Phượng đá tối lắm, Xuân Trường quá chậm chạp”</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - So với trận thắng U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã không còn là chính mình khi các vị trí đều chơi dưới sức, hàng thủ mắc những sai lầm chết người phải trả giá đắt bằng hai bàn thua. HLV Lê Thụy Hải đã có những lời đánh giá về HLV Park Hang Seo, Công Phượng và Xuân Trường.<br /><a href="/the-thao/hlv-mai-duc-chung-u23-viet-nam-da-the-thua-la-dung-20171213223048668.htm" title="HLV Mai Đức Chung: “U23 Việt Nam đ&#225; thế thua l&#224; đ&#250;ng”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;HLV Mai Đức Chung: “U23 Việt Nam đá thế thua là đúng”</b></a><br /><a href="/the-thao/u23-viet-nam-chua-thich-nghi-tot-voi-loi-choi-dung-3-hau-ve-20171213191718989.htm" title="“U23 Việt Nam chưa th&#237;ch nghi tốt với lối chơi d&#249;ng 3 hậu vệ”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;“U23 Việt Nam chưa thích nghi tốt với lối chơi dùng 3 hậu vệ”</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-thao/hlv-le-thuy-hai-cong-phuong-da-toi-lam-xuan-truong-qua-cham-chap-20171214081010039.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone3_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-thao/nho-big-sam-wayne-rooney-tang-toc-dang-so-20171214144609349.htm" title="Nhờ Big Sam, Wayne Rooney tăng tốc đ&#225;ng sợ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214144609349" >Nhờ Big Sam, Wayne Rooney tăng tốc đáng sợ</a></li><li><a href="/the-thao/vuot-messi-cronaldo-thiet-lap-ky-luc-moi-20171214144242445.htm" title="Vượt Messi, C.Ronaldo thiết lập kỷ lục mới" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214144242445" >Vượt Messi, C.Ronaldo thiết lập kỷ lục mới</a></li><li><a href="/the-thao/lukaku-gay-that-vong-lon-de-vuon-cao-mu-can-manh-ho-20171214081132611.htm" title="Lukaku g&#226;y thất vọng lớn: Để vươn cao, MU cần “m&#227;nh hổ”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214081132611" >Lukaku gây thất vọng lớn: Để vươn cao, MU cần “mãnh hổ”</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="25" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="GI&#193;O DỤC - TRI THỨC" >GIÁO DỤC - TRI THỨC</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học">Du học</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/tin-tuyen-sinh.htm" title="Tuyển sinh">Tuyển sinh</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khuyen-hoc.htm" title="Khuyến học">Khuyến học</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ielts-cung-scots.htm" title="IELTS c&#249;ng Scots">IELTS cùng Scots</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-giao-duc-cong-bo-de-thi-thpt-quoc-gia-tham-khao-vao-cuoi-thang-1-2018-20171214101544905.htm" title="Bộ Gi&#225;o dục c&#244;ng bố đề thi THPT quốc gia tham khảo v&#224;o cuối th&#225;ng 1/2018" ><img title="Bộ Gi&#225;o dục c&#244;ng bố đề thi THPT quốc gia tham khảo v&#224;o cuối th&#225;ng 1/2018" alt="Bộ Gi&#225;o dục c&#244;ng bố đề thi THPT quốc gia tham khảo v&#224;o cuối th&#225;ng 1/2018" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hoc-sinh-1513221179446.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hoc-sinh-1513221179446.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-giao-duc-cong-bo-de-thi-thpt-quoc-gia-tham-khao-vao-cuoi-thang-1-2018-20171214101544905.htm" title="Bộ Gi&#225;o dục c&#244;ng bố đề thi THPT quốc gia tham khảo v&#224;o cuối th&#225;ng 1/2018" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214101544905" >Bộ Giáo dục công bố đề thi THPT quốc gia tham khảo vào cuối tháng 1/2018</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Bộ GD-ĐT sẽ giới thiệu đề thi tham khảo vào cuối tháng 01/2018 tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có thể tham khảo, làm quen với định dạng của các đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-giao-duc-cong-bo-de-thi-thpt-quoc-gia-tham-khao-vao-cuoi-thang-1-2018-20171214101544905.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone4_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/truong-hon-chuc-ti-dong-chua-nghiem-thu-da-nut-ngang-nut-doc-20171214141440294.htm" title="Trường hơn chục tỉ đồng chưa nghiệm thu đ&#227; nứt ngang, nứt dọc" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214141440294" >Trường hơn chục tỉ đồng chưa nghiệm thu đã nứt ngang, nứt dọc</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/dien-dan-nguon-nhan-luc-tu-ky-tich-song-han-den-ky-tich-song-hong-20171214124915725.htm" title="Diễn đ&#224;n nguồn nh&#226;n lực: Từ &quot;Kỳ t&#237;ch s&#244;ng H&#224;n&quot; đến &quot;Kỳ t&#237;ch s&#244;ng Hồng&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214124915725" >Diễn đàn nguồn nhân lực: Từ "Kỳ tích sông Hàn" đến "Kỳ tích sông Hồng"</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/phong-gd-dt-huyen-dong-anh-khang-dinh-chi-tra-day-du-che-do-cho-hs-ho-ngheo-20171214113058287.htm" title="Ph&#242;ng GD-ĐT huyện Đ&#244;ng Anh khẳng định chi trả đầy đủ chế độ cho HS hộ ngh&#232;o" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214113058287" >Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh khẳng định chi trả đầy đủ chế độ cho HS hộ nghèo</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="167" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Tấm l&#242;ng nh&#226;n &#225;i" >Tấm lòng nhân ái</a></h2></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ">Danh sách ủng hộ</a></h3></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ket-chuyen.htm" title="Danh s&#225;ch kết chuyển">Danh sách kết chuyển</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/hoan-canh.htm" title="Ho&#224;n cảnh">Hoàn cảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tam-long-nhan-ai/xot-xa-nguoi-me-ngheo-boi-rac-kiem-com-nuoi-4-con-tho-dai-20171213214129384.htm" title="X&#243;t xa người mẹ ngh&#232;o &quot;bới r&#225;c kiếm cơm&quot; nu&#244;i 4 con thơ dại" ><img title="X&#243;t xa người mẹ ngh&#232;o &quot;bới r&#225;c kiếm cơm&quot; nu&#244;i 4 con thơ dại" alt="X&#243;t xa người mẹ ngh&#232;o &quot;bới r&#225;c kiếm cơm&quot; nu&#244;i 4 con thơ dại" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/300005803still004-1513015248989.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/300005803still004-1513015248989.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tam-long-nhan-ai/xot-xa-nguoi-me-ngheo-boi-rac-kiem-com-nuoi-4-con-tho-dai-20171213214129384.htm" title="X&#243;t xa người mẹ ngh&#232;o &quot;bới r&#225;c kiếm cơm&quot; nu&#244;i 4 con thơ dại" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213214129384" >Xót xa người mẹ nghèo "bới rác kiếm cơm" nuôi 4 con thơ dại</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Chồng mất, chị một mình gánh vác công việc nặng nhọc của gia đình nghèo với 4 đứa con thơ dại và bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Một mình gồng gánh lo cái ăn từng bữa cho cả gia đình bằng nghề mua phế liệu, để bớt tiền học cho con chị xin nhà trường đi đổ rác thuê vào mỗi chiều thứ 7. Đau khổ hơn khi nhìn các con mang bệnh mà chị chỉ biết lặng nuốt nước mắt vào trong đau đớn.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tam-long-nhan-ai/xot-xa-nguoi-me-ngheo-boi-rac-kiem-com-nuoi-4-con-tho-dai-20171213214129384.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone5_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho-tuan-5-thang-11-nam-2017-20171213215927434.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ tuần 5 th&#225;ng 11 năm 2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213215927434" >Danh sách ủng hộ tuần 5 tháng 11 năm 2017</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/ban-doc-giup-be-3-thang-tuoi-khat-sua-hon-79-trieu-dong-20171213071009427.htm" title="Bạn đọc gi&#250;p b&#233; 3 th&#225;ng tuổi kh&#225;t sữa hơn 79 triệu đồng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213071009427" >Bạn đọc giúp bé 3 tháng tuổi khát sữa hơn 79 triệu đồng</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/bo-ung-thu-ong-bi-mu-ba-dua-tre-mo-mot-bua-com-co-thit-20171213070408501.htm" title="Bố ung thư, &#244;ng bị m&#249;, ba đứa trẻ mơ một bữa cơm c&#243; thịt" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213070408501" >Bố ung thư, ông bị mù, ba đứa trẻ mơ một bữa cơm có thịt</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div class="wp980"> <script type="text/lazyscript"> var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); $( window ).resize(function() { var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); }); </script> <div class="boxvideonews fl"> <a href="/video-page.htm" title="Video" class="sprite fl titletop"></a> <ul> <li class="top"><a href="/video/cau-be-6-tuoi-kiem-gan-20-ti-dong-moi-thang-nho-youtube-73870.htm" title="Cậu b&#233; 6 tuổi kiếm gần 20 tỉ đồng mỗi th&#225;ng nhờ YouTube"><img title="Cậu b&#233; 6 tuổi kiếm gần 20 tỉ đồng mỗi th&#225;ng nhờ YouTube" alt="Cậu b&#233; 6 tuổi kiếm gần 20 tỉ đồng mỗi th&#225;ng nhờ YouTube" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/228_165/dantri/402ad9bfd8/2017/12/14/ryan-1513218193718_thumb1.jpg" width="228" height="165" /></a><h3><a href="/video/cau-be-6-tuoi-kiem-gan-20-ti-dong-moi-thang-nho-youtube-73870.htm" title="Cậu b&#233; 6 tuổi kiếm gần 20 tỉ đồng mỗi th&#225;ng nhờ YouTube">Cậu bé 6 tuổi kiếm gần 20 tỉ đồng mỗi tháng nhờ YouTube</a></h3> <a href="/video/cau-be-6-tuoi-kiem-gan-20-ti-dong-moi-thang-nho-youtube-73870.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/sieu-bao-quai-vat-do-bo-vao-my-it-nhat-4-nguoi-chet-73867.htm" title="Si&#234;u b&#227;o “qu&#225;i vật” đổ bộ v&#224;o Mỹ, &#237;t nhất 4 người chết"><img title="Si&#234;u b&#227;o “qu&#225;i vật” đổ bộ v&#224;o Mỹ, &#237;t nhất 4 người chết" alt="Si&#234;u b&#227;o “qu&#225;i vật” đổ bộ v&#224;o Mỹ, &#237;t nhất 4 người chết" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/756edd3768/2017/09/11/hurricane-irma-hits-florida-keys-the-new-york-times-youtube-1505087157545.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/sieu-bao-quai-vat-do-bo-vao-my-it-nhat-4-nguoi-chet-73867.htm" title="Si&#234;u b&#227;o “qu&#225;i vật” đổ bộ v&#224;o Mỹ, &#237;t nhất 4 người chết">Siêu bão “quái vật” đổ bộ vào Mỹ, ít nhất 4 người chết</a></h3> <a href="/video/sieu-bao-quai-vat-do-bo-vao-my-it-nhat-4-nguoi-chet-73867.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/hon-300-tai-lieu-hien-vat-duoc-trung-bay-tai-trien-lam-danh-thang-b52-73836.htm" title="Hơn 300 t&#224;i liệu, hiện vật được trưng b&#224;y tại triển l&#227;m “Đ&#225;nh thắng B52”"><img title="Hơn 300 t&#224;i liệu, hiện vật được trưng b&#224;y tại triển l&#227;m “Đ&#225;nh thắng B52”" alt="Hơn 300 t&#224;i liệu, hiện vật được trưng b&#224;y tại triển l&#227;m “Đ&#225;nh thắng B52”" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/98233c1382/2017/12/13/bbb-9365-1513167477420.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/hon-300-tai-lieu-hien-vat-duoc-trung-bay-tai-trien-lam-danh-thang-b52-73836.htm" title="Hơn 300 t&#224;i liệu, hiện vật được trưng b&#224;y tại triển l&#227;m “Đ&#225;nh thắng B52”">Hơn 300 tài liệu, hiện vật được trưng bày tại triển lãm “Đánh thắng B52”</a></h3> <a href="/video/hon-300-tai-lieu-hien-vat-duoc-trung-bay-tai-trien-lam-danh-thang-b52-73836.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/nu-du-khach-quyen-ru-tay-khong-bat-ran-khung-73865.htm" title="Nữ du kh&#225;ch quyến rũ tay kh&#244;ng bắt rắn &quot;khủng&quot;"><img title="Nữ du kh&#225;ch quyến rũ tay kh&#244;ng bắt rắn &quot;khủng&quot;" alt="Nữ du kh&#225;ch quyến rũ tay kh&#244;ng bắt rắn &quot;khủng&quot;" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/125b55411d/2017/12/14/nu-du-khach-quyen-ru-tay-khong-bat-ran-khung-1513213214482.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/nu-du-khach-quyen-ru-tay-khong-bat-ran-khung-73865.htm" title="Nữ du kh&#225;ch quyến rũ tay kh&#244;ng bắt rắn &quot;khủng&quot;">Nữ du khách quyến rũ tay không bắt rắn "khủng"</a></h3> <a href="/video/nu-du-khach-quyen-ru-tay-khong-bat-ran-khung-73865.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear" style="margin-top: 301px;"></div> <div data-zoneid="76" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh" >Kinh doanh</a></h2></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/tai-chinh-dau-tu.htm" title="T&#224;i ch&#237;nh - Đầu tư">Tài chính - Đầu tư</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/thi-truong.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/kinh-doanh/bao-ve-ntd.htm" title="Bảo vệ NTD">Bảo vệ NTD</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep-tron-thue-keu-cong-ty-khong-co-chu-truong-20171214091942332.htm" title="Doanh nghiệp trốn thuế “k&#234;u” c&#244;ng ty kh&#244;ng c&#243; chủ trương" ><img title="Doanh nghiệp trốn thuế “k&#234;u” c&#244;ng ty kh&#244;ng c&#243; chủ trương" alt="Doanh nghiệp trốn thuế “k&#234;u” c&#244;ng ty kh&#244;ng c&#243; chủ trương" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/thainguyen-1513217337659.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/thainguyen-1513217337659.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep-tron-thue-keu-cong-ty-khong-co-chu-truong-20171214091942332.htm" title="Doanh nghiệp trốn thuế “k&#234;u” c&#244;ng ty kh&#244;ng c&#243; chủ trương" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214091942332" >Doanh nghiệp trốn thuế “kêu” công ty không có chủ trương</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Cục thuế Thái Nguyên xác định, Công ty Cổ phần Tấm lợp và VLXD Thái Nguyên trốn thuế hàng trăm triệu đồng và nợ đọng thuế đến hơn 2 tỉ đồng và phải truy thuế để nộp ngân sách nhà nước. Lí giải về việc trốn thuế, ông Trần Việt Cường, Chủ tịch HĐQT của công ty này cho biết: “Công ty không có chủ trương trốn thuế”.<br /><a href="/kinh-doanh/manh-tay-tran-ap-tron-thue-kinh-doanh-qua-facebook-20170709214136567.htm" title="Mạnh tay &quot;trấn &#225;p&quot; trốn thuế kinh doanh qua facebook"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Mạnh tay "trấn áp" trốn thuế kinh doanh qua facebook</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/dan-khong-muon-tron-thue-nhung-thu-tuc-qua-phuc-tap-20170427153054394.htm" title="&quot;D&#226;n kh&#244;ng muốn trốn thuế, nhưng thủ tục qu&#225; phức tạp&quot;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;"Dân không muốn trốn thuế, nhưng thủ tục quá phức tạp"</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/kinh-doanh/doanh-nghiep-tron-thue-keu-cong-ty-khong-co-chu-truong-20171214091942332.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone6_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/kinh-doanh/thue-nuoc-ngot-co-thuc-su-mang-lai-hieu-qua-nhu-ky-vong-20171214122143122.htm" title="Thuế nước ngọt: C&#243; thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214122143122" >Thuế nước ngọt: Có thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng?</a></li><li><a href="/kinh-doanh/5-con-duong-giup-an-cu-tai-my-nhanh-chong-20171213080023469.htm" title="5 con đường gi&#250;p an cư tại Mỹ nhanh ch&#243;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213080023469" >5 con đường giúp an cư tại Mỹ nhanh chóng</a></li><li><a href="/kinh-doanh/chieu-17-12-se-ro-thaibev-co-dat-coc-dang-ky-mu-co-phan-sabeco-hay-khong-20171214133345856.htm" title="Chiều 17/12 sẽ r&#245; ThaiBev c&#243; đặt cọc, đăng k&#253; mua cổ phần Sabeco hay kh&#244;ng?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214133345856" >Chiều 17/12 sẽ rõ ThaiBev có đặt cọc, đăng ký mua cổ phần Sabeco hay không?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="730" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/van-hoa.htm" title="Văn h&#243;a" >Văn hóa</a></h2></li><li><h3><a href="/van-hoa/doi-song-van-hoa.htm" title="Đời sống văn h&#243;a">Đời sống văn hóa</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/san-khau-dan-gian.htm" title="S&#226;n khấu - D&#226;n gian">Sân khấu - Dân gian</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/du-lich-kham-pha.htm" title="Du lịch - Kh&#225;m ph&#225;">Du lịch - Khám phá</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/van-hoa/dien-anh.htm" title="Điện ảnh">Điện ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/van-hoa/nsut-quoc-khanh-se-khong-dong-ngoc-hoang-trong-tao-quan-2018-20171214115636977.htm" title="NSƯT Quốc Kh&#225;nh sẽ kh&#244;ng đ&#243;ng Ngọc Ho&#224;ng trong T&#225;o Qu&#226;n 2018?" ><img title="NSƯT Quốc Kh&#225;nh sẽ kh&#244;ng đ&#243;ng Ngọc Ho&#224;ng trong T&#225;o Qu&#226;n 2018?" alt="NSƯT Quốc Kh&#225;nh sẽ kh&#244;ng đ&#243;ng Ngọc Ho&#224;ng trong T&#225;o Qu&#226;n 2018?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/binh-minh-lam-thien-loi-trong-tao-quan-2016-1155-1513225945049.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/binh-minh-lam-thien-loi-trong-tao-quan-2016-1155-1513225945049.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/van-hoa/nsut-quoc-khanh-se-khong-dong-ngoc-hoang-trong-tao-quan-2018-20171214115636977.htm" title="NSƯT Quốc Kh&#225;nh sẽ kh&#244;ng đ&#243;ng Ngọc Ho&#224;ng trong T&#225;o Qu&#226;n 2018?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214115636977" >NSƯT Quốc Khánh sẽ không đóng Ngọc Hoàng trong Táo Quân 2018?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - NSƯT Quốc Khánh khẳng định rằng, nếu năm nay anh không được đạo diễn mời đóng Ngọc Hoàng thì anh vẫn sẵn sàng đóng Táo hoặc một vai nào đó. Anh không quá quan trọng vai diễn gì mà quan trọng mình đóng vai đó như thế nào.<br /><a href="/van-hoa/nhung-van-de-nong-hoi-nao-se-duoc-dua-vao-tao-quan-2018-20171211142450475.htm" title="T&#225;o Qu&#226;n 2018 c&#243; g&#236; mới?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Táo Quân 2018 có gì mới?</b></a><br /><a href="/van-hoa/dao-dien-do-thanh-hai-bat-mi-thong-tin-bat-ngo-nhat-ve-tao-quan-2018-20171205102038808.htm" title="Đạo diễn Đỗ Thanh Hải bật m&#237; th&#244;ng tin bất ngờ nhất về T&#225;o qu&#226;n 2018"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đạo diễn Đỗ Thanh Hải bật mí thông tin bất ngờ nhất về Táo quân 2018</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/van-hoa/nsut-quoc-khanh-se-khong-dong-ngoc-hoang-trong-tao-quan-2018-20171214115636977.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone7_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/van-hoa/nhieu-nghe-si-gao-coi-lang-san-khau-xuc-dong-trong-ngay-hoi-ngo-2017121412351491.htm" title="Nhiều nghệ sĩ gạo cội l&#224;ng s&#226;n khấu x&#250;c động trong ng&#224;y hội ngộ" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="2017121412351491" >Nhiều nghệ sĩ gạo cội làng sân khấu xúc động trong ngày hội ngộ</a></li><li><a href="/van-hoa/phat-hoang-voi-mau-ao-len-gay-sot-tai-nhat-20171214120206935.htm" title="“Ph&#225;t hoảng” với mẫu &#225;o len g&#226;y sốt tại Nhật" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214120206935" >“Phát hoảng” với mẫu áo len gây sốt tại Nhật</a></li><li><a href="/van-hoa/dich-vu-hen-ho-ngau-hung-voi-sach-dang-gay-sot-tai-trung-quoc-20171214120905372.htm" title="Dịch vụ “hẹn h&#242; ngẫu hứng” với s&#225;ch đang g&#226;y sốt tại Trung Quốc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214120905372" >Dịch vụ “hẹn hò ngẫu hứng” với sách đang gây sốt tại Trung Quốc</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="23" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giai-tri.htm" title="Giải tr&#237;" >Giải trí</a></h2></li><li><h3><a href="/giai-tri/sao-viet.htm" title="Sao Việt">Sao Việt</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/hollywood.htm" title="Hollywood">Hollywood</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giai-tri/thoi-trang.htm" title="Thời trang">Thời trang</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giai-tri/bi-cuoi-ngat-vi-doi-vuong-mien-nhan-giai-quy-ong-vu-manh-cuong-phan-tran-20171214141226617.htm" title="MC Vũ Mạnh Cường trần t&#236;nh vụ đội vương miện nhận giải... qu&#253; &#244;ng khiến d&#226;n mạng &quot;cười ngất&quot;" ><img title="MC Vũ Mạnh Cường trần t&#236;nh vụ đội vương miện nhận giải... qu&#253; &#244;ng khiến d&#226;n mạng &quot;cười ngất&quot;" alt="MC Vũ Mạnh Cường trần t&#236;nh vụ đội vương miện nhận giải... qu&#253; &#244;ng khiến d&#226;n mạng &quot;cười ngất&quot;" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/thi-nhan-sac-cho-nam-gioi-2-3655-1513152128-1513217157751.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/thi-nhan-sac-cho-nam-gioi-2-3655-1513152128-1513217157751.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giai-tri/bi-cuoi-ngat-vi-doi-vuong-mien-nhan-giai-quy-ong-vu-manh-cuong-phan-tran-20171214141226617.htm" title="MC Vũ Mạnh Cường trần t&#236;nh vụ đội vương miện nhận giải... qu&#253; &#244;ng khiến d&#226;n mạng &quot;cười ngất&quot;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214141226617" >MC Vũ Mạnh Cường trần tình vụ đội vương miện nhận giải... quý ông khiến dân mạng "cười ngất"</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Hình ảnh Quán quân Quý ông thanh lịch Phạm Thanh Phong và Á quân 1 Vũ Mạnh Cường đầu đội vương miện đang khiến cư dân mạng “cười ngất” vì kém nam tính và không phù hợp với những cuộc thi dành cho nam giới. Vũ Mạnh Cường đã có những chia sẻ chính thức.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giai-tri/bi-cuoi-ngat-vi-doi-vuong-mien-nhan-giai-quy-ong-vu-manh-cuong-phan-tran-20171214141226617.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone8_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giai-tri/bella-hadid-khoe-nguc-day-khi-di-xem-bong-ro-20171214082856354.htm" title="Bella Hadid khoe ngực đầy khi đi xem b&#243;ng rổ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214082856354" >Bella Hadid khoe ngực đầy khi đi xem bóng rổ</a></li><li><a href="/giai-tri/bi-che-xinh-dep-nhung-mai-mac-xau-kim-tuyen-khoe-vong-3-day-da-20171214140632927.htm" title="Bị ch&#234; &quot;xinh đẹp nhưng m&#227;i mặc xấu&quot;, Kim Tuyến khoe v&#242;ng 3 đẫy đ&#224;" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214140632927" >Bị chê "xinh đẹp nhưng mãi mặc xấu", Kim Tuyến khoe vòng 3 đẫy đà</a></li><li><a href="/giai-tri/pamela-anderson-50-tuoi-van-ruc-lua-20171214091259366.htm" title="Pamela Anderson, 50 tuổi vẫn rực lửa" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214091259366" >Pamela Anderson, 50 tuổi vẫn rực lửa</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="835" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://dulich.dantri.com.vn" title="Du Lịch" target="_blank">Du Lịch</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/vong-quay-du-lich.htm" title="V&#242;ng quay du lịch">Vòng quay du lịch</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tours-ua-thich.htm" title="Tours ưa th&#237;ch">Tours ưa thích</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/diem-den-moi-tuan.htm" title="Điểm đến mỗi tuần">Điểm đến mỗi tuần</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha.htm" title="Kh&#225;m ph&#225;">Khám phá</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/quan-cafe-gay-sot-vi-ca-chu-va-phuc-vu-deu-so-huu-than-hinh-nong-bong-2017121413224784.htm" title="Qu&#225;n caf&#233; g&#226;y sốt v&#236; cả chủ v&#224; phục vụ đều sở hữu th&#226;n h&#236;nh n&#243;ng bỏng" target="_blank"><img title="Qu&#225;n caf&#233; g&#226;y sốt v&#236; cả chủ v&#224; phục vụ đều sở hữu th&#226;n h&#236;nh n&#243;ng bỏng" alt="Qu&#225;n caf&#233; g&#226;y sốt v&#236; cả chủ v&#224; phục vụ đều sở hữu th&#226;n h&#236;nh n&#243;ng bỏng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cup-c-cafe-house-4-1513223470643.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cup-c-cafe-house-4-1513223470643.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/quan-cafe-gay-sot-vi-ca-chu-va-phuc-vu-deu-so-huu-than-hinh-nong-bong-2017121413224784.htm" title="Qu&#225;n caf&#233; g&#226;y sốt v&#236; cả chủ v&#224; phục vụ đều sở hữu th&#226;n h&#236;nh n&#243;ng bỏng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017121413224784" target="_blank">Quán café gây sốt vì cả chủ và phục vụ đều sở hữu thân hình nóng bỏng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một quán café ở Bangkok, Thái Lan, đang gây sốt với cánh mày râu khi cả chủ quán và dàn phục vụ đều sở hữu thân hình nóng bỏng.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/quan-cafe-gay-sot-vi-ca-chu-va-phuc-vu-deu-so-huu-than-hinh-nong-bong-2017121413224784.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone9_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/no-mat-ngam-bo-anh-du-lich-thai-lan-cua-dan-thien-than-victoria-secret-20171214133132066.htm" title="&quot;No mắt&quot; ngắm bộ ảnh du lịch Th&#225;i Lan của d&#224;n thi&#234;n thần Victoria Secret" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214133132066" target="_blank">"No mắt" ngắm bộ ảnh du lịch Thái Lan của dàn thiên thần Victoria Secret</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nu-du-khach-quyen-ru-tay-khong-bat-ran-khung-20171214101548649.htm" title="Nữ du kh&#225;ch quyến rũ tay kh&#244;ng bắt rắn &quot;khủng&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214101548649" target="_blank">Nữ du khách quyến rũ tay không bắt rắn "khủng"</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tam-bien-han-quoc-co-nguy-co-dinh-min-trieu-tien-20171214075317215.htm" title="Tắm biển H&#224;n Quốc c&#243; nguy cơ d&#237;nh m&#236;n Triều Ti&#234;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214075317215" target="_blank">Tắm biển Hàn Quốc có nguy cơ dính mìn Triều Tiên</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="170" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/phap-luat.htm" title="Ph&#225;p luật" >Pháp luật</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/phap-luat/nguyen-giam-doc-so-y-te-long-an-bi-khoi-to-20171214142714937.htm" title="Nguy&#234;n Gi&#225;m đốc Sở Y tế Long An bị khởi tố" ><img title="Nguy&#234;n Gi&#225;m đốc Sở Y tế Long An bị khởi tố" alt="Nguy&#234;n Gi&#225;m đốc Sở Y tế Long An bị khởi tố" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/ong-liem--1513236288794.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/ong-liem--1513236288794.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/phap-luat/nguyen-giam-doc-so-y-te-long-an-bi-khoi-to-20171214142714937.htm" title="Nguy&#234;n Gi&#225;m đốc Sở Y tế Long An bị khởi tố" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214142714937" >Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị khởi tố</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Do sai phạm liên quan đến việc lắp đặt camera có nguồn gốc Trung Quốc tại toà nhà liên cơ quan của Sở Y tế Long An, ông Lê Thanh Liêm (nguyên Giám đốc sở) bị cơ quan chức năng khởi tố. Ông Liêm đã nghỉ công tác từ tháng 2/2017 và có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/12/2017.<br /><a href="/xa-hoi/do-lenh-cam-xuat-canh-doi-voi-nguyen-giam-doc-so-y-te-long-an-20171026105544523.htm" title="Dỡ lệnh cấm xuất cảnh đối với nguy&#234;n Gi&#225;m đốc Sở Y tế Long An"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Dỡ lệnh cấm xuất cảnh đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An</b></a><br /><a href="/xa-hoi/phe-binh-cong-an-long-an-vu-chan-xuat-canh-nguyen-giam-doc-so-y-te-20170414112644428.htm" title="Ph&#234; b&#236;nh C&#244;ng an Long An vụ chặn xuất cảnh nguy&#234;n Gi&#225;m đốc Sở Y tế"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Phê bình Công an Long An vụ chặn xuất cảnh nguyên Giám đốc Sở Y tế</b></a><br /><a href="/xa-hoi/vi-sao-nguyen-giam-doc-so-y-te-long-an-bi-chan-xuat-canh-20170410084240198.htm" title="V&#236; sao nguy&#234;n Gi&#225;m đốc Sở Y tế Long An bị &quot;chặn&quot; xuất cảnh?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị "chặn" xuất cảnh?</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/phap-luat/nguyen-giam-doc-so-y-te-long-an-bi-khoi-to-20171214142714937.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone10_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/phap-luat/ha-noi-bo-vo-bi-con-re-chem-tu-vong-vi-ung-ho-con-gai-ly-hon-20171214143411474.htm" title="H&#224; Nội: Bố vợ bị con rể ch&#233;m tử vong v&#236; ủng hộ con g&#225;i ly h&#244;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214143411474" >Hà Nội: Bố vợ bị con rể chém tử vong vì ủng hộ con gái ly hôn</a></li><li><a href="/phap-luat/ha-noi-nu-quai-mua-17-cong-ty-ma-xuat-3500-hoa-don-khong-20171214140838055.htm" title="H&#224; Nội: “Nữ qu&#225;i” mua 17 c&#244;ng ty “ma”, xuất 3.500 h&#243;a đơn khống" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214140838055" >Hà Nội: “Nữ quái” mua 17 công ty “ma”, xuất 3.500 hóa đơn khống</a></li><li><a href="/phap-luat/chan-xe-cho-cat-pha-duong-2-nguoi-phu-nu-bi-tam-giam-20171214140403554.htm" title="Chặn xe chở c&#225;t ph&#225; đường, 2 người phụ nữ bị tạm giam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214140403554" >Chặn xe chở cát phá đường, 2 người phụ nữ bị tạm giam</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="135" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ" >Nhịp sống trẻ</a></h2></li><li><h3><a href="/nhip-song-tre/nguoi-viet-tre.htm" title="Người Việt trẻ">Người Việt trẻ</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/nhip-song-tre/phong-su-tre.htm" title="Ph&#243;ng sự trẻ">Phóng sự trẻ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/nhip-song-tre/cap-doi-chup-anh-cuoi-o-nhat-ban-sau-9-nam-ben-nhau-20171213224428886.htm" title="Cặp đ&#244;i chụp ảnh cưới ở Nhật Bản sau 9 năm b&#234;n nhau" ><img title="Cặp đ&#244;i chụp ảnh cưới ở Nhật Bản sau 9 năm b&#234;n nhau" alt="Cặp đ&#244;i chụp ảnh cưới ở Nhật Bản sau 9 năm b&#234;n nhau" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nhatban6-1513179478241.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nhatban6-1513179478241.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/nhip-song-tre/cap-doi-chup-anh-cuoi-o-nhat-ban-sau-9-nam-ben-nhau-20171213224428886.htm" title="Cặp đ&#244;i chụp ảnh cưới ở Nhật Bản sau 9 năm b&#234;n nhau" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213224428886" >Cặp đôi chụp ảnh cưới ở Nhật Bản sau 9 năm bên nhau</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Hành trình yêu trải qua gần một thập kỷ nhưng Đăng Kha và Võ Nhung vẫn dành cho nhau những quan tâm chân thành, ngọt ngào như thưở mới yêu.<br /><a href="/nhip-song-tre/anh-cuoi-gian-di-cua-cap-doi-yeu-xa-o-quan-pho-khu-chung-cu-20171121074616423.htm" title="Ảnh cưới giản dị của cặp đ&#244;i y&#234;u xa ở... qu&#225;n phở, khu chung cư"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ảnh cưới giản dị của cặp đôi yêu xa ở... quán phở, khu chung cư</b></a><br /><a href="/nhip-song-tre/anh-cuoi-doc-dao-cua-cap-doi-dang-chuan-me-tap-gym-20171020232958148.htm" title="Ảnh cưới độc đ&#225;o của cặp đ&#244;i d&#225;ng “chuẩn” m&#234; tập gym"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ảnh cưới độc đáo của cặp đôi dáng “chuẩn” mê tập gym</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/nhip-song-tre/cap-doi-chup-anh-cuoi-o-nhat-ban-sau-9-nam-ben-nhau-20171213224428886.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone11_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/nhip-song-tre/hoat-dong-doan-o-lien-bang-nga-co-gi-khac-la-20171212130911461.htm" title="Hoạt động Đo&#224;n ở Li&#234;n bang Nga c&#243; g&#236; kh&#225;c lạ?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171212130911461" >Hoạt động Đoàn ở Liên bang Nga có gì khác lạ?</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/45-nguoi-dep-vao-chung-ket-hoa-khoi-sinh-vien-viet-nam-2017-20171214073416593.htm" title="45 người đẹp v&#224;o chung kết Hoa kh&#244;i sinh vi&#234;n Việt Nam 2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214073416593" >45 người đẹp vào chung kết Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/thu-dai-hoi-doan-toan-quoc-lan-thu-xi-gui-tuoi-tre-viet-nam-20171213140501339.htm" title="Thư Đại hội Đo&#224;n to&#224;n quốc lần thứ XI gửi tuổi trẻ Việt Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213140501339" >Thư Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gửi tuổi trẻ Việt Nam</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="7" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe" >Sức khỏe</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-khoe/kien-thuc-gioi-tinh.htm" title="Kiến thức giới t&#237;nh">Kiến thức giới tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/tu-van.htm" title="Tư vấn">Tư vấn</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/lam-dep.htm" title="L&#224;m đẹp">Làm đẹp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-khoe/ung-thu.htm" title="Ung thư">Ung thư</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-khoe/be-gai-bong-nguc-nang-vi-tri-so-mui-bang-la-trau-20171214105658108.htm" title="B&#233; g&#225;i bỏng ngực nặng v&#236;... trị sổ mũi bằng l&#225; trầu" ><img title="B&#233; g&#225;i bỏng ngực nặng v&#236;... trị sổ mũi bằng l&#225; trầu" alt="B&#233; g&#225;i bỏng ngực nặng v&#236;... trị sổ mũi bằng l&#225; trầu" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cong-dung-la-trau-khong-1513223581140.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cong-dung-la-trau-khong-1513223581140.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-khoe/be-gai-bong-nguc-nang-vi-tri-so-mui-bang-la-trau-20171214105658108.htm" title="B&#233; g&#225;i bỏng ngực nặng v&#236;... trị sổ mũi bằng l&#225; trầu" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214105658108" >Bé gái bỏng ngực nặng vì... trị sổ mũi bằng lá trầu</a></h4><div class="sapo fon5">Theo lời đồn, bà nội hơ nóng lá trầu không đắp lên ngực để chữa sổ mũi, khò khè cho cháu nhưng không ngờ khiến bé gái bị bỏng nặng, nhiễm trùng vùng ngực.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-khoe/be-gai-bong-nguc-nang-vi-tri-so-mui-bang-la-trau-20171214105658108.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone12_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-khoe/cu-ong-suyt-chet-vi-benh-vien-quan-lieu-mo-phinh-dong-mach-20171214125921837.htm" title="Cụ &#244;ng su&#253;t chết v&#236; bệnh viện quận &quot;liều&quot; mổ ph&#236;nh động mạch" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214125921837" >Cụ ông suýt chết vì bệnh viện quận "liều" mổ phình động mạch</a></li><li><a href="/suc-khoe/thuoc-la-nhe-gay-hau-qua-lon-2017121212483485.htm" title="“Thuốc l&#225; nhẹ” g&#226;y hậu quả lớn!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017121212483485" >“Thuốc lá nhẹ” gây hậu quả lớn!</a></li><li><a href="/suc-khoe/chua-du-co-so-nhan-dinh-toan-bo-thit-o-5-tinh-phia-nam-nhiem-ecoli-20171214071443256.htm" title="Chưa đủ cơ sở nhận định to&#224;n bộ thịt ở 5 tỉnh ph&#237;a Nam nhiễm E.coli" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214071443256" >Chưa đủ cơ sở nhận định toàn bộ thịt ở 5 tỉnh phía Nam nhiễm E.coli</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="119" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số" >Sức mạnh số</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-thoai.htm" title="Di động - Viễn th&#244;ng">Di động</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/vi-tinh.htm" title="M&#225;y t&#237;nh - Mạng">Máy tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-may.htm" title="Điện tử ti&#234;u d&#249;ng">Điện tử</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/phan-mem-bao-mat.htm" title="Phần mềm - Bảo mật">Phần mềm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-manh-so/thu-thuat.htm" title="Thủ thuật - Mẹo vặt">Thủ thuật</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-manh-so/iphone-x-lai-chay-hang-o-viet-nam-truoc-mua-giang-sinh-20171214140920676.htm" title="iPhone X lại &quot;ch&#225;y h&#224;ng&quot; ở Việt Nam trước m&#249;a gi&#225;ng sinh" ><img title="iPhone X lại &quot;ch&#225;y h&#224;ng&quot; ở Việt Nam trước m&#249;a gi&#225;ng sinh" alt="iPhone X lại &quot;ch&#225;y h&#224;ng&quot; ở Việt Nam trước m&#249;a gi&#225;ng sinh" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/253832801812674418745227657618298o-1513232055728.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/253832801812674418745227657618298o-1513232055728.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-manh-so/iphone-x-lai-chay-hang-o-viet-nam-truoc-mua-giang-sinh-20171214140920676.htm" title="iPhone X lại &quot;ch&#225;y h&#224;ng&quot; ở Việt Nam trước m&#249;a gi&#225;ng sinh" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214140920676" >iPhone X lại "cháy hàng" ở Việt Nam trước mùa giáng sinh</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Không chỉ chính hãng, thị trường iPhone X xách tay đang thiếu hụt nguồn hàng, phiên bản 64 GB bất ngờ “cháy hàng” trong 2 ngày vừa qua tại Việt Nam.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-manh-so/iphone-x-lai-chay-hang-o-viet-nam-truoc-mua-giang-sinh-20171214140920676.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone13_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-manh-so/hacker-viet-bi-bat-vi-dot-nhap-he-thong-an-ninh-san-bay-nuoc-uc-20171214143707803.htm" title="Hacker Việt bị bắt v&#236; đột nhập hệ thống an ninh s&#226;n bay &#218;c" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214143707803" >Hacker Việt bị bắt vì đột nhập hệ thống an ninh sân bay Úc</a></li><li><a href="/suc-manh-so/cau-be-6-tuoi-kiem-gan-20-ti-dong-moi-thang-nho-youtube-20171214114323404.htm" title="Cậu b&#233; 6 tuổi kiếm gần 20 tỉ đồng mỗi th&#225;ng nhờ YouTube" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214114323404" >Cậu bé 6 tuổi kiếm gần 20 tỉ đồng mỗi tháng nhờ YouTube</a></li><li><a href="/suc-manh-so/nguoi-viet-tim-kiem-noi-dung-gi-nhieu-nhat-tren-google-trong-nam-2017-20171214070733602.htm" title="Người Việt t&#236;m kiếm nội dung g&#236; nhiều nhất tr&#234;n Google trong năm 2017?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214070733602" >Người Việt tìm kiếm nội dung gì nhiều nhất trên Google trong năm 2017?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="111" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/o-to-xe-may.htm" title="&#212; t&#244; - Xe m&#225;y" >Ô tô - Xe máy</a></h2></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/thi-truong-xe.htm" title="Thị trường xe">Thị trường xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/van-hoa-xe.htm" title="Văn ho&#225; xe">Văn hoá xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/tu-van-xe.htm" title="Tư vấn xe">Tư vấn xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/dua-xe.htm" title="Đua xe">Đua xe</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/o-to-xe-may/gia-xe.htm" title="Gi&#225; xe">Giá xe</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/o-to-xe-may/bang-gia-xe-oto-tai-viet-nam-cap-nhat-thang-10-2017-1379301830.htm" title="Thuế giảm kh&#244;ng đồng nghĩa với gi&#225; xe giảm" ><img title="Thuế giảm kh&#244;ng đồng nghĩa với gi&#225; xe giảm" alt="Thuế giảm kh&#244;ng đồng nghĩa với gi&#225; xe giảm" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/oto-4-1494399284672.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/oto-4-1494399284672.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/o-to-xe-may/bang-gia-xe-oto-tai-viet-nam-cap-nhat-thang-10-2017-1379301830.htm" title="Thuế giảm kh&#244;ng đồng nghĩa với gi&#225; xe giảm" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="1379301830" >Thuế giảm không đồng nghĩa với giá xe giảm</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Năm 2018 là một mốc cực kỳ quan trọng với thị trường ôtô Việt Nam, khi hàng loạt những chính sách ảnh hưởng đến giá bán xe; thuế nhập khẩu linh kiện còn 0%, xe nhập khẩu từ ASEAN sẽ được miễn thuế (kèm điều kiện…; tuy nhiên, điều mà người dân băn khoăn là: Liệu giá xe có giảm?<br /><a href="/o-to-xe-may/hyundai-giam-gia-toan-bo-xe-lap-rap-trong-nuoc-20171206144010406.htm" title="Hyundai giảm gi&#225; to&#224;n bộ xe lắp r&#225;p trong nước"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hyundai giảm giá toàn bộ xe lắp ráp trong nước</b></a><br /><a href="/o-to-xe-may/giam-gia-hon-200-trieu-o-to-mitsubishi-day-hang-ton-cuoi-nam-20171206065510611.htm" title="Giảm gi&#225; hơn 200 triệu, &#244; t&#244; Mitsubishi đẩy h&#224;ng tồn cuối năm"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Giảm giá hơn 200 triệu, ô tô Mitsubishi đẩy hàng tồn cuối năm</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/o-to-xe-may/bang-gia-xe-oto-tai-viet-nam-cap-nhat-thang-10-2017-1379301830.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone14_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/o-to-xe-may/lai-xe-kieu-giet-nguoi-nhung-hanh-vi-dang-len-an-20171214120521509.htm" title="L&#225;i xe kiểu &quot;giết người&quot; - Những h&#224;nh vi đ&#225;ng l&#234;n &#225;n" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214120521509" >Lái xe kiểu "giết người" - Những hành vi đáng lên án</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/nhap-hang-ngan-o-to-cu-mong-ma-thanh-co-gai-18-20171214074936112.htm" title="Nhập h&#224;ng ng&#224;n &#244; t&#244; cũ m&#244;ng m&#225; th&#224;nh &quot;c&#244; g&#225;i 18&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214074936112" >Nhập hàng ngàn ô tô cũ mông má thành "cô gái 18"</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/mini-chinh-thuc-doi-logo-20171214073751737.htm" title="MINI ch&#237;nh thức đổi logo" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214073751737" >MINI chính thức đổi logo</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="202" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/ban-doc.htm" title="Bạn đọc" >Bạn đọc</a></h2></li><li><h3><a href="/ban-doc/dieu-tra.htm" title="Điều tra">Điều tra</a></h3></li><li><h3><a href="/ban-doc/tu-van-phap-luat.htm" title="Tư vấn ph&#225;p luật">Tư vấn pháp luật</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/ban-doc/hoi-am.htm" title="Hồi &#226;m">Hồi âm</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/ban-doc/ninh-binh-xu-ly-vi-pham-luat-de-dieu-kieu-dau-voi-duoi-chuot-20171214110503944.htm" title="Ninh B&#236;nh: Xử l&#253; vi phạm luật đ&#234; điều kiểu “đầu voi đu&#244;i chuột”?" ><img title="Ninh B&#236;nh: Xử l&#253; vi phạm luật đ&#234; điều kiểu “đầu voi đu&#244;i chuột”?" alt="Ninh B&#236;nh: Xử l&#253; vi phạm luật đ&#234; điều kiểu “đầu voi đu&#244;i chuột”?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/6-1507277919524.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/6-1507277919524.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/ban-doc/ninh-binh-xu-ly-vi-pham-luat-de-dieu-kieu-dau-voi-duoi-chuot-20171214110503944.htm" title="Ninh B&#236;nh: Xử l&#253; vi phạm luật đ&#234; điều kiểu “đầu voi đu&#244;i chuột”?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214110503944" >Ninh Bình: Xử lý vi phạm luật đê điều kiểu “đầu voi đuôi chuột”?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Trước tình trạng vi phạm luật đê điều xảy ra nhức nhối, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cương quyết dẹp bỏ; lãnh đạo các Sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu không xử lý dứt điểm các vụ vi phạm. Tuy nhiên, đến nay vi phạm luật đê điều tại tỉnh này vẫn còn “nhan nhản”.<br /><a href="/ban-doc/can-canh-nhung-cong-trinh-khung-vi-pham-phap-luat-de-dieu-cua-cac-ong-lon-ninh-binh-20171007062634171.htm" title="Cận cảnh những c&#244;ng tr&#236;nh “khủng” vi phạm ph&#225;p luật đ&#234; điều của c&#225;c “&#244;ng lớn” Ninh B&#236;nh!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cận cảnh những công trình “khủng” vi phạm pháp luật đê điều của các “ông lớn” Ninh Bình!</b></a><br /><a href="/ban-doc/ninh-binh-vi-pham-luat-de-dieu-nhan-nhan-chinh-quyen-co-vo-can-20171003183710632.htm" title="Ninh B&#236;nh: Vi phạm luật đ&#234; điều “nhan nhản”, ch&#237;nh quyền c&#243; v&#244; can?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ninh Bình: Vi phạm luật đê điều “nhan nhản”, chính quyền có vô can?</b></a><br /><a href="/ban-doc/hang-loat-ong-lon-ngang-nhien-vi-pham-phap-luat-de-dieu-20170927101139262.htm" title="H&#224;ng loạt “&#244;ng lớn” ngang nhi&#234;n vi phạm ph&#225;p luật đ&#234; điều!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hàng loạt “ông lớn” ngang nhiên vi phạm pháp luật đê điều!</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/ban-doc/ninh-binh-xu-ly-vi-pham-luat-de-dieu-kieu-dau-voi-duoi-chuot-20171214110503944.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone15_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/ban-doc/ninh-binh-phat-chu-dau-cum-cong-nghiep-cau-yen-400-trieu-dong-vi-tron-dtm-20171214142949878.htm" title="Ninh B&#236;nh: Phạt chủ đầu cụm c&#244;ng nghiệp Cầu Y&#234;n 400 triệu đồng v&#236; trốn ĐTM!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214142949878" >Ninh Bình: Phạt chủ đầu cụm công nghiệp Cầu Yên 400 triệu đồng vì trốn ĐTM!</a></li><li><a href="/ban-doc/truy-tim-nguyen-nhan-khien-di-tich-phao-dai-xuan-tao-co-nguy-co-tro-thanh-phe-tich-20171214110045557.htm" title="Truy t&#236;m nguy&#234;n nh&#226;n khiến di t&#237;ch ph&#225;o đ&#224;i Xu&#226;n Tảo c&#243; nguy cơ trở th&#224;nh... phế t&#237;ch!" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214110045557" >Truy tìm nguyên nhân khiến di tích pháo đài Xuân Tảo có nguy cơ trở thành... phế tích!</a></li><li><a href="/ban-doc/van-phong-chinh-phu-yeu-cau-tp-ha-noi-lam-ro-kien-nghi-cua-nguoi-dan-huyen-hoai-duc-20171214070555594.htm" title="Văn ph&#242;ng Ch&#237;nh phủ y&#234;u cầu TP H&#224; Nội l&#224;m r&#245; kiến nghị của người d&#226;n huyện Ho&#224;i Đức!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214070555594" >Văn phòng Chính phủ yêu cầu TP Hà Nội làm rõ kiến nghị của người dân huyện Hoài Đức!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="130" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="T&#236;nh y&#234;u - Giới t&#237;nh" >Tình yêu - Giới tính</a></h2></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-yeu.htm" title="T&#236;nh y&#234;u">Tình yêu</a></h3></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/gia-dinh.htm" title="Gia đ&#236;nh">Gia đình</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/goc-tam-hon.htm" title="G&#243;c t&#226;m hồn">Góc tâm hồn</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/vo-mong-doi-doi-vi-roi-vao-tay-tu-ba-20171214095018355.htm" title="Vỡ mộng đổi đời v&#236; rơi v&#224;o tay... t&#250; b&#224;" ><img title="Vỡ mộng đổi đời v&#236; rơi v&#224;o tay... t&#250; b&#224;" alt="Vỡ mộng đổi đời v&#236; rơi v&#224;o tay... t&#250; b&#224;" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/1411124567gailangchoidasnm-1513219645494.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/1411124567gailangchoidasnm-1513219645494.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/vo-mong-doi-doi-vi-roi-vao-tay-tu-ba-20171214095018355.htm" title="Vỡ mộng đổi đời v&#236; rơi v&#224;o tay... t&#250; b&#224;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214095018355" >Vỡ mộng đổi đời vì rơi vào tay... tú bà</a></h4><div class="sapo fon5">Nghĩ mình còn phải nhờ chị chủ nhiều nên tôi vội vã bắt xe đến tiệm. Chỉ có chị chủ, tôi và một người đàn ông to béo ăn mặc sang trọng, chị chủ khóa chặt cửa tiệm trong khi ông khách bế bổng tôi lên gác mặc cho tôi quẫy đạp, kêu cứu…Sau khi thấy tôi ủ rũ lê bước xuống, chị chủ nhét vào tay tôi một số tiền rồi bảo tôi đi tìm việc khác vì chị đã nhận nhân viên khác thế chân tôi…</div><a class="icon-detail fon7" href="/tinh-yeu-gioi-tinh/vo-mong-doi-doi-vi-roi-vao-tay-tu-ba-20171214095018355.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone16_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tai-hon-duoc-1-thang-toi-dau-kho-viet-don-ly-hon-vi-ly-do-dang-xau-ho-20171214115535513.htm" title="T&#225;i h&#244;n được 1 th&#225;ng, t&#244;i đau khổ viết đơn ly h&#244;n v&#236; l&#253; do đ&#225;ng xấu hổ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214115535513" >Tái hôn được 1 tháng, tôi đau khổ viết đơn ly hôn vì lý do đáng xấu hổ</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/cham-soc-de-tre-khoe-trong-mua-lanh-2017121412003115.htm" title="Chăm s&#243;c để trẻ khỏe trong m&#249;a lạnh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017121412003115" >Chăm sóc để trẻ khỏe trong mùa lạnh</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/yeu-cau-cua-chong-ngay-trong-dem-tan-hon-lam-toi-noi-da-ga-20171214115156035.htm" title="Y&#234;u cầu của chồng ngay trong đ&#234;m t&#226;n h&#244;n l&#224;m t&#244;i nổi da g&#224;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214115156035" >Yêu cầu của chồng ngay trong đêm tân hôn làm tôi nổi da gà</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="894" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm" title="Khoa học - C&#244;ng nghệ" >Khoa học - Công nghệ</a></h2></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-do-day.htm" title="Khoa học đ&#243; đ&#226;y">Khoa học đó đây</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tai-sao-lai-the.htm" title="Tại sao lại thế?">Tại sao lại thế</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-viet.htm" title="S&#225;ng tạo Việt">Sáng tạo Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-doi-song.htm" title="Khoa học &amp; đời sống">KH & ĐS</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/khoa-hoc-cong-nghe/ra-duong-nhung-dem-trang-tron-co-nguy-co-tai-nan-cao-hon-20171214091849089.htm" title="Ra đường những đ&#234;m trăng tr&#242;n c&#243; nguy cơ tai nạn cao hơn" ><img title="Ra đường những đ&#234;m trăng tr&#242;n c&#243; nguy cơ tai nạn cao hơn" alt="Ra đường những đ&#234;m trăng tr&#242;n c&#243; nguy cơ tai nạn cao hơn" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/trang-tron-1513217855600.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/trang-tron-1513217855600.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/ra-duong-nhung-dem-trang-tron-co-nguy-co-tai-nan-cao-hon-20171214091849089.htm" title="Ra đường những đ&#234;m trăng tr&#242;n c&#243; nguy cơ tai nạn cao hơn" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214091849089" >Ra đường những đêm trăng tròn có nguy cơ tai nạn cao hơn</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Lái xe vào những đêm trăng tròn gây ra nguy cơ tử vong do tai nạn giao thông cao hơn, một nghiên cứu mới cho thấy. Các nhà nghiên cứu tin rằng sự quyến rũ của ánh trăng có thể khiến lái xe thiếu tập trung trong những thời khắc quan trọng.</div><a class="icon-detail fon7" href="/khoa-hoc-cong-nghe/ra-duong-nhung-dem-trang-tron-co-nguy-co-tai-nan-cao-hon-20171214091849089.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone24_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tho-lan-may-man-thoat-chet-truoc-ham-rang-ca-map-20171214092656237.htm" title="Thợ lặn may mắn tho&#225;t chết trước h&#224;m răng c&#225; mập" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214092656237" >Thợ lặn may mắn thoát chết trước hàm răng cá mập</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/manh-moi-ve-su-song-tren-sao-hoa-co-the-dang-nam-tai-thai-binh-duong-20171214064846867.htm" title="Manh mối về sự sống tr&#234;n Sao Hỏa c&#243; thể đang nằm tại Th&#225;i B&#236;nh Dương" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214064846867" >Manh mối về sự sống trên Sao Hỏa có thể đang nằm tại Thái Bình Dương</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/su-noi-len-cua-cac-may-moc-ai-se-duoc-ton-tho-nhu-chua-troi-20171214064120156.htm" title="Sự nổi l&#234;n của c&#225;c m&#225;y m&#243;c: AI sẽ được t&#244;n thờ như Ch&#250;a trời" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214064120156" >Sự nổi lên của các máy móc: AI sẽ được tôn thờ như Chúa trời</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="704" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" title="Tuyển sinh" target="_blank">Tuyển sinh</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/chi-tieu.htm" title="Chỉ ti&#234;u">Chỉ tiêu</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/de-thi-dap-an.htm" title="Đề thi - Đ&#225;p &#225;n">Đề thi - Đáp án</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/khoanh-khac-mua-thi.htm" title="Khoảnh khắc m&#249;a thi">Khoảnh khắc mùa thi</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/gap-go-cac-truong.htm" title="Gặp gỡ c&#225;c trường">Gặp gỡ các trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khong-to-chuc-doi-tuyen-khong-xet-giai-tu-cac-cuoc-thi-giai-toan-vat-ly-tieng-anh-tren-mang-20171214095025078.htm" title="Kh&#244;ng tổ chức đội tuyển, kh&#244;ng x&#233;t giải từ c&#225;c cuộc thi giải To&#225;n, Vật l&#253;, tiếng Anh tr&#234;n mạng" ><img title="Kh&#244;ng tổ chức đội tuyển, kh&#244;ng x&#233;t giải từ c&#225;c cuộc thi giải To&#225;n, Vật l&#253;, tiếng Anh tr&#234;n mạng" alt="Kh&#244;ng tổ chức đội tuyển, kh&#244;ng x&#233;t giải từ c&#225;c cuộc thi giải To&#225;n, Vật l&#253;, tiếng Anh tr&#234;n mạng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/giai-toan-1513219472479.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/giai-toan-1513219472479.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khong-to-chuc-doi-tuyen-khong-xet-giai-tu-cac-cuoc-thi-giai-toan-vat-ly-tieng-anh-tren-mang-20171214095025078.htm" title="Kh&#244;ng tổ chức đội tuyển, kh&#244;ng x&#233;t giải từ c&#225;c cuộc thi giải To&#225;n, Vật l&#253;, tiếng Anh tr&#234;n mạng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214095025078" >Không tổ chức đội tuyển, không xét giải từ các cuộc thi giải Toán, Vật lý, tiếng Anh trên mạng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Từ năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục không yêu cầu các trường tổ chức đội tuyển, không xét giải cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp toàn quốc, không lấy thành tích cuộc thi để đánh giá thi đua đối với đơn vị tham gia với các cuộc thi giải Toán, Vật lý, tiếng Anh trên mạng.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/khong-to-chuc-doi-tuyen-khong-xet-giai-tu-cac-cuoc-thi-giai-toan-vat-ly-tieng-anh-tren-mang-20171214095025078.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone17_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-giao-duc-cong-bo-de-thi-thpt-quoc-gia-tham-khao-vao-cuoi-thang-1-2018-20171214101544905.htm" title="Bộ Gi&#225;o dục c&#244;ng bố đề thi THPT quốc gia tham khảo v&#224;o cuối th&#225;ng 1/2018" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214101544905" >Bộ Giáo dục công bố đề thi THPT quốc gia tham khảo vào cuối tháng 1/2018</a></li><li><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/tang-quyen-tu-chu-muc-hoc-phi-co-tang-20171214085429182.htm" title="Tăng quyền tự chủ, mức học ph&#237; c&#243; tăng?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214085429182" target="_blank">Tăng quyền tự chủ, mức học phí có tăng?</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-ngay-chinh-sach-mien-hoc-phi-cho-sinh-vien-su-pham-20171213203608078.htm" title="Bỏ ngay ch&#237;nh s&#225;ch miễn học ph&#237; cho sinh vi&#234;n sư phạm" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213203608078" >Bỏ ngay chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="133" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/viec-lam.htm" title="Việc l&#224;m" >Việc làm</a></h2></li><li><h3><a href="/viec-lam/chinh-sach.htm" title="Ch&#237;nh s&#225;ch">Chính sách</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/thi-truong-viec-lam.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/chung-toi-noi.htm" title="Ch&#250;ng t&#244;i n&#243;i">Chúng tôi nói</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/dao-tao.htm" title="Đ&#224;o tạo">Đào tạo</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/viec-lam/xkld.htm" title="XKLĐ">XKLĐ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/viec-lam/truong-hop-nao-tiep-nhan-cong-chuc-khong-qua-thi-tuyen-2017121407132318.htm" title="Trường hợp n&#224;o tiếp nhận c&#244;ng chức kh&#244;ng qua thi tuyển?" ><img title="Trường hợp n&#224;o tiếp nhận c&#244;ng chức kh&#244;ng qua thi tuyển?" alt="Trường hợp n&#224;o tiếp nhận c&#244;ng chức kh&#244;ng qua thi tuyển?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cong-chuc-1513210237728.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cong-chuc-1513210237728.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/viec-lam/truong-hop-nao-tiep-nhan-cong-chuc-khong-qua-thi-tuyen-2017121407132318.htm" title="Trường hợp n&#224;o tiếp nhận c&#244;ng chức kh&#244;ng qua thi tuyển?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017121407132318" >Trường hợp nào tiếp nhận công chức không qua thi tuyển?</a></h4><div class="sapo fon5">Ông Huỳnh Trần Thanh Trúc (Cần Thơ) đang công tác tại Ban Tổ chức-Kiểm tra trong cơ quan chính trị-xã hội, có nguyện vọng được xét tuyển công chức không qua thi tuyển nên đề nghị được hướng dẫn về quy định này.<br /><a href="/viec-lam/khong-dieu-dong-cong-chuc-dang-trong-thoi-gian-tap-su-20171029232737844.htm" title="Kh&#244;ng điều động c&#244;ng chức đang trong thời gian tập sự"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Không điều động công chức đang trong thời gian tập sự</b></a><br /><a href="/viec-lam/chinh-sach-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vung-dac-biet-kho-khan-20171012143827757.htm" title="Ch&#237;nh s&#225;ch đối với c&#225;n bộ, c&#244;ng chức v&#249;ng đặc biệt kh&#243; khăn"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Chính sách đối với cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn</b></a><br /><a href="/viec-lam/kho-tim-ra-cong-chuc-khong-hoan-thanh-nhiem-vu-de-tinh-gian-bien-che-20171001072233079.htm" title="Kh&#243; t&#236;m ra c&#244;ng chức kh&#244;ng ho&#224;n th&#224;nh nhiệm vụ để tinh giản bi&#234;n chế"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Khó tìm ra công chức không hoàn thành nhiệm vụ để tinh giản biên chế</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/viec-lam/truong-hop-nao-tiep-nhan-cong-chuc-khong-qua-thi-tuyen-2017121407132318.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone18_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/viec-lam/4-cach-thuc-day-tinh-than-dam-lam-o-nhan-vien-20171214085557276.htm" title="4 c&#225;ch th&#250;c đẩy tinh thần “d&#225;m l&#224;m” ở nh&#226;n vi&#234;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214085557276" >4 cách thúc đẩy tinh thần “dám làm” ở nhân viên</a></li><li><a href="/viec-lam/con-khoang-75-hoc-sinh-sinh-vien-chua-tham-gia-bao-hiem-y-te-20171214084051921.htm" title="C&#242;n 7,5% học sinh, sinh vi&#234;n chưa tham gia bảo hiểm y tế" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214084051921" >Còn 7,5% học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế</a></li><li><a href="/viec-lam/tuyen-400-dieu-duong-vien-di-hoc-tap-va-lam-viec-tai-chlb-duc-20171214073927959.htm" title="Tuyển 400 điều dưỡng vi&#234;n đi học tập v&#224; l&#224;m việc tại CHLB Đức" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214073927959" >Tuyển 400 điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="734" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học" target="_blank">Du học</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/co-hoi-du-hoc.htm" title="Cơ hội du học">Cơ hội du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/the-gioi-du-hoc.htm" title="Thế giới du học">Thế giới du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tai-tri-viet.htm" title="T&#224;i tr&#237; Việt">Tài trí Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cac-ngoi-truong-danh-tieng.htm" title="C&#225;c ng&#244;i trường danh tiếng">Các ngôi trường danh tiếng</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nguoi-viet-tai-nhat-dau-quan-cho-cac-cong-ty-hay-tim-duong-khoi-nghiep-20171214112333934.htm" title="Người Việt tại Nhật: Đầu qu&#226;n cho c&#225;c c&#244;ng ty hay t&#236;m đường khởi nghiệp?" target="_blank"><img title="Người Việt tại Nhật: Đầu qu&#226;n cho c&#225;c c&#244;ng ty hay t&#236;m đường khởi nghiệp?" alt="Người Việt tại Nhật: Đầu qu&#226;n cho c&#225;c c&#244;ng ty hay t&#236;m đường khởi nghiệp?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/untitled-1513216870472.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/untitled-1513216870472.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nguoi-viet-tai-nhat-dau-quan-cho-cac-cong-ty-hay-tim-duong-khoi-nghiep-20171214112333934.htm" title="Người Việt tại Nhật: Đầu qu&#226;n cho c&#225;c c&#244;ng ty hay t&#236;m đường khởi nghiệp?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214112333934" target="_blank">Người Việt tại Nhật: Đầu quân cho các công ty hay tìm đường khởi nghiệp?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Diễn đàn Chia sẻ về phát triển sự nghiệp cho người Việt Nam tại Nhật Bản - “Career sharing 2017” đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hội trường 3x3 Lab Future ở Otemachi - Trung tâm tài chính của Tokyo ngày 19/11, với sự tham gia của 8 diễn giả và hơn 120 bạn trẻ Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nguoi-viet-tai-nhat-dau-quan-cho-cac-cong-ty-hay-tim-duong-khoi-nghiep-20171214112333934.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone19_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/nhip-song-tre/hoat-dong-doan-o-lien-bang-nga-co-gi-khac-la-20171212130911461.htm" title="Hoạt động Đo&#224;n ở Li&#234;n bang Nga c&#243; g&#236; kh&#225;c lạ?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171212130911461" >Hoạt động Đoàn ở Liên bang Nga có gì khác lạ?</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/lan-dau-sau-14-nam-my-mat-2-vi-tri-dau-tren-bang-xep-hang-cac-truong-dh-tot-nhat-the-gioi-20171213071056149.htm" title="Lần đầu sau 14 năm, Mỹ mất 2 vị tr&#237; đầu tr&#234;n bảng xếp hạng c&#225;c trường ĐH tốt nhất thế giới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213071056149" target="_blank">Lần đầu sau 14 năm, Mỹ mất 2 vị trí đầu trên bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/hoi-nghi-quoc-te-ve-hop-tac-nghien-cuu-khoa-hoc-viet-nam-ba-lan-lan-thu-4-20171212071645085.htm" title="Hội nghị quốc tế về hợp t&#225;c nghi&#234;n cứu khoa học Việt Nam - Ba Lan lần thứ 4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171212071645085" target="_blank">Hội nghị quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học Việt Nam - Ba Lan lần thứ 4</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="132" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ" >Chuyện lạ</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/chuyen-la/thoi-trang-phang-thoi-tiet-nam-thanh-nien-20-tuoi-chet-tuc-tuoi-20171214080527752.htm" title="&quot;Thời trang phang thời tiết&quot;, nam thanh ni&#234;n 20 tuổi chết tức tưởi" ><img title="&quot;Thời trang phang thời tiết&quot;, nam thanh ni&#234;n 20 tuổi chết tức tưởi" alt="&quot;Thời trang phang thời tiết&quot;, nam thanh ni&#234;n 20 tuổi chết tức tưởi" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/photo-2-1513212415808.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/photo-2-1513212415808.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/chuyen-la/thoi-trang-phang-thoi-tiet-nam-thanh-nien-20-tuoi-chet-tuc-tuoi-20171214080527752.htm" title="&quot;Thời trang phang thời tiết&quot;, nam thanh ni&#234;n 20 tuổi chết tức tưởi" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214080527752" >"Thời trang phang thời tiết", nam thanh niên 20 tuổi chết tức tưởi</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Chàng sinh viên 20 tuổi đã đột ngột qua đời trong khi mặc phong phanh và cố gắng đi bộ từ câu lạc bộ đêm về nhà lúc trời còn chưa sáng.</div><a class="icon-detail fon7" href="/chuyen-la/thoi-trang-phang-thoi-tiet-nam-thanh-nien-20-tuoi-chet-tuc-tuoi-20171214080527752.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone20_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/chuyen-la/ki-di-cuoc-thi-ngoi-im-nhu-phong-o-dai-loan-20171214122046275.htm" title="K&#236; dị cuộc thi “ngồi im như phỗng” ở Đ&#224;i Loan" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214122046275" >Kì dị cuộc thi “ngồi im như phỗng” ở Đài Loan</a></li><li><a href="/chuyen-la/tinh-nhan-chenh-lech-43-tuoi-trong-ngo-nhu-cha-con-vi-giong-nhau-y-duc-20171214100016611.htm" title="T&#236;nh nh&#226;n ch&#234;nh lệch 43 tuổi tr&#244;ng ngỡ như cha con v&#236; giống nhau y đ&#250;c" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214100016611" >Tình nhân chênh lệch 43 tuổi trông ngỡ như cha con vì giống nhau y đúc</a></li><li><a href="/chuyen-la/nguoi-phu-nu-bi-duoi-khoi-may-bay-vi-cho-con-bu-201712140813079.htm" title="Người phụ nữ bị đuổi khỏi m&#225;y bay v&#236;... cho con b&#250;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="201712140813079" >Người phụ nữ bị đuổi khỏi máy bay vì... cho con bú</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="844" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/doi-song.htm" title="Đời sống" >Đời sống</a></h2></li><li><h3><a href="/doi-song/cong-dong.htm" title="Cộng đồng">Cộng đồng</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/nha-dep.htm" title="Nh&#224; đẹp">Nhà đẹp</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/tieu-dung.htm" title="Ti&#234;u d&#249;ng">Tiêu dùng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/doi-song/thuong-luu.htm" title="Thượng lưu">Thượng lưu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/doi-song/cau-be-9-tuoi-o-kien-giang-xoay-nguoc-vo-dung-tay-trai-viet-chu-sieu-dep-20171214065900816.htm" title="Cậu b&#233; 9 tuổi ở Ki&#234;n Giang xoay ngược vở, d&#249;ng tay tr&#225;i viết chữ si&#234;u đẹp" ><img title="Cậu b&#233; 9 tuổi ở Ki&#234;n Giang xoay ngược vở, d&#249;ng tay tr&#225;i viết chữ si&#234;u đẹp" alt="Cậu b&#233; 9 tuổi ở Ki&#234;n Giang xoay ngược vở, d&#249;ng tay tr&#225;i viết chữ si&#234;u đẹp" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/caubekiengiangvietchubangtaytrai5-1513186705446.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/caubekiengiangvietchubangtaytrai5-1513186705446.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/doi-song/cau-be-9-tuoi-o-kien-giang-xoay-nguoc-vo-dung-tay-trai-viet-chu-sieu-dep-20171214065900816.htm" title="Cậu b&#233; 9 tuổi ở Ki&#234;n Giang xoay ngược vở, d&#249;ng tay tr&#225;i viết chữ si&#234;u đẹp" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214065900816" >Cậu bé 9 tuổi ở Kiên Giang xoay ngược vở, dùng tay trái viết chữ siêu đẹp</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - “Đáng khâm phục”, “Đây thực sự là một tài năng kỳ diệu”,… là những lời bình luận mà cư dân mạng phải thốt lên khi chứng kiến khả năng đặc biệt của cậu bé học sinh ở Kiên Giang.</div><a class="icon-detail fon7" href="/doi-song/cau-be-9-tuoi-o-kien-giang-xoay-nguoc-vo-dung-tay-trai-viet-chu-sieu-dep-20171214065900816.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone21_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/doi-song/tu-quan-ao-mien-phi-cho-benh-nhan-ngheo-20171213170653699.htm" title="Tủ quần &#225;o miễn ph&#237; cho bệnh nh&#226;n ngh&#232;o" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213170653699" >Tủ quần áo miễn phí cho bệnh nhân nghèo</a></li><li><a href="/doi-song/troi-ret-dam-suong-mu-bua-vay-pho-nui-20171214120716951.htm" title="Trời r&#233;t đậm, sương m&#249; “bủa v&#226;y” phố n&#250;i" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214120716951" >Trời rét đậm, sương mù “bủa vây” phố núi</a></li><li><a href="/doi-song/dai-gia-ha-noi-doi-10-cay-vang-mua-cay-sanh-co-dep-hiem-co-20171214072807304.htm" title="Đại gia H&#224; Nội đổi 10 c&#226;y v&#224;ng mua c&#226;y sanh cổ đẹp hiếm c&#243;" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214072807304" >Đại gia Hà Nội đổi 10 cây vàng mua cây sanh cổ đẹp hiếm có</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="702" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/blog.htm" title="Blog" >Blog</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/blog/xu-quan-the-nay-dan-khong-chi-buon-lam-lam-20171214054354091.htm" title="Xử quan thế n&#224;y, d&#226;n kh&#244;ng chỉ buồn lắm lắm…!" ><img title="Xử quan thế n&#224;y, d&#226;n kh&#244;ng chỉ buồn lắm lắm…!" alt="Xử quan thế n&#224;y, d&#226;n kh&#244;ng chỉ buồn lắm lắm…!" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/mle-quan-1513204860349.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/mle-quan-1513204860349.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/blog/xu-quan-the-nay-dan-khong-chi-buon-lam-lam-20171214054354091.htm" title="Xử quan thế n&#224;y, d&#226;n kh&#244;ng chỉ buồn lắm lắm…!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171214054354091" >Xử quan thế này, dân không chỉ buồn lắm lắm…!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Chuyện “luật cho dân, lệ cho quan” ở ta không hiếm bởi hiếm thì đã chả có câu “thành ngữ mới” nói ở trên. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Tuy nhiên, vụ “xử quan” ở Bình Phước vừa rồi thì dân không chỉ buồn tê tái mà còn bất bình, thất vọng...<br /><a href="/xa-hoi/thu-hoi-huan-chuong-bang-khen-cua-giam-doc-so-khai-man-thanh-tich-20171210145052607.htm" title="Thu hồi hu&#226;n chương, bằng khen của gi&#225;m đốc sở khai man th&#224;nh t&#237;ch"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thu hồi huân chương, bằng khen của giám đốc sở khai man thành tích</b></a><br /><a href="/xa-hoi/de-nghi-thu-hoi-huan-chuong-bang-khen-cua-giam-doc-so-khai-man-thanh-tich-20170809081021689.htm" title="Đề nghị thu hồi hu&#226;n chương, bằng khen của gi&#225;m đốc sở khai man th&#224;nh t&#237;ch"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đề nghị thu hồi huân chương, bằng khen của giám đốc sở khai man thành tích</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/blog/xu-quan-the-nay-dan-khong-chi-buon-lam-lam-20171214054354091.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone22_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/blog/vu-mat-ho-so-trinh-xuan-thanh-lai-them-mot-lan-nong-bong-20171213065637685.htm" title="Vụ mất hồ sơ Trịnh Xu&#226;n Thanh lại th&#234;m một lần “n&#243;ng bỏng”!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171213065637685" >Vụ mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh lại thêm một lần “nóng bỏng”!</a></li><li><a href="/blog/cui-to-cui-uot-cung-da-chay-roi-20171212062108633.htm" title="“Củi to, củi ướt cũng đ&#227; ch&#225;y rồi!”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171212062108633" >“Củi to, củi ướt cũng đã cháy rồi!”</a></li><li><a href="/blog/ho-da-khong-con-chia-nhau-chi-vai-trieu-do-la-20171211013150552.htm" title="Họ đ&#227; kh&#244;ng c&#242;n chia nhau chỉ v&#224;i triệu đ&#244; la" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171211013150552" >Họ đã không còn chia nhau chỉ vài triệu đô la</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="673" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/dien-dan.htm" title="Diễn đ&#224;n" >Diễn đàn</a></h2></li><li><h3><a href="/dien-dan/giao-duc.htm" title="Gi&#225;o dục">Giáo dục</a></h3></li><li><h3><a href="/dien-dan/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội">Xã hội</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/dien-dan/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/dien-dan/9-luu-y-khi-mua-condotel-20171211171158267.htm" title="9 lưu &#253; khi mua Condotel" ><img title="9 lưu &#253; khi mua Condotel" alt="9 lưu &#253; khi mua Condotel" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/doi-tra-tham-nhung-rua-tai-dan-chu-1-1512986866918.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/doi-tra-tham-nhung-rua-tai-dan-chu-1-1512986866918.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/dien-dan/9-luu-y-khi-mua-condotel-20171211171158267.htm" title="9 lưu &#253; khi mua Condotel" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171211171158267" >9 lưu ý khi mua Condotel</a></h4><div class="sapo fon5">Condotel là một thuật ngữ bất động sản mới du nhập vào Việt Nam, tuy nhiên xuất phát từ tính mới, chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh cụ thể, nên đây cũng là một trong những hình thức sở hữu mà người mua cần thận trọng tìm hiểu cụ thể</div><a class="icon-detail fon7" href="/dien-dan/9-luu-y-khi-mua-condotel-20171211171158267.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone23_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/dien-dan/cat-tac-va-the-luc-ngam-20171211172507564.htm" title="C&#225;t tặc v&#224; thế lực ngầm" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171211172507564" >Cát tặc và thế lực ngầm</a></li><li><a href="/dien-dan/niem-tin-vao-ky-luat-cua-dang-phap-luat-cua-nha-nuoc-20171209141530516.htm" title="Niềm tin v&#224;o kỷ luật của Đảng, ph&#225;p luật của Nh&#224; nước" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171209141530516" >Niềm tin vào kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước</a></li><li><a href="/dien-dan/den-voi-ca-khuc-hay-bat-chao-tinh-thuong-20171205214357937.htm" title="Đến với ca kh&#250;c hay: B&#225;t ch&#225;o t&#236;nh thương" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171205214357937" >Đến với ca khúc hay: Bát cháo tình thương</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <!--end boxvideonews--> </div> <div class="fr w510"> <div class="fl wid310 box5 admicro"> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div class="thoitiet"> <div id="divChannelvnWeather"> </div> <div id="CafeF_ThoiTiet"> </div> </div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone224"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone224') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div class="ads"> <div id="admzone256"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone256') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone226"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone226') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_ctl04_ctl01" data-boxtype="voteinzone" data-zoneid="0"></div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone227"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone227') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone1087"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone1087') }); </script> </div> </div> </div> <div class="fr pt5 ic-ads-bottom"> <div align='center' class='dantri-div-bottom' style='float: left;'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone228"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone228') }); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="adm_sticky_footer" style="height: 0px"> </div> <div class="footer box19"> <div class="fr mb1 mt2"> <a href="javascript:void(0)" data-elementtype="button-sethomepage" rel="nofollow">Đặt Dân trí làm trang chủ </a>| <a href="mailto:dantri@dantri.com.vn" title="Góp ý - Liên hệ" rel="nofollow">Góp ý - Liên hệ</a> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" class="fon19" rel="nofollow">[ Trở về đầu trang ]</a> </div> <div class="clear line2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fon17 mt1"> <a rel="nofollow" href="/su-kien.htm" title="Sự kiện">Sự kiện</a> | <a rel="nofollow" href="/xa-hoi.htm" title="Xã hội">Xã hội</a> | <a rel="nofollow" href="/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a> | <a rel="nofollow" href="/the-thao.htm" title="Thể thao">Thể thao</a> | <a rel="nofollow" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="Giáo dục">Giáo dục</a> | <a rel="nofollow" href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Nhân ái">Nhân ái</a> | <a rel="nofollow" href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh">Kinh doanh</a> | <a rel="nofollow" href="/van-hoa.htm" title="Văn hóa">Văn hóa</a> | <a rel="nofollow" href="/giai-tri.htm" title="Giải trí">Giải trí</a> | <a rel="nofollow" href="http://dulich.dantri.com.vn" target="_blank" title="Du lịch">Du lịch</a> | <a rel="nofollow" href="/phap-luat.htm" title="Pháp luật">Pháp luật</a> | <a rel="nofollow" href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ">Nhịp sống trẻ</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe">Sức khỏe</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số">Sức mạnh số</a> | <a rel="nofollow" href="/o-to-xe-may.htm" title="Xe++">Xe++</a> | <a rel="nofollow" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="Tình yêu">Tình yêu</a> | <a rel="nofollow" href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ">Chuyện lạ</a> </div> </div> <div class="footer-content box8 fon18 lh18"> <div class="footer-content-left"> Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam<br /> Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 378/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 16-09-2013.<br /> Tòa soạn: Số 2 (nhà 48) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Điện thoại: 024-3736-6491. Fax: 024-3736-6490<br /> Email: <a href="mailto:info@dantri.com.vn" title="Gửi email tới Dân Trí" rel="nofollow">info@dantri.com.vn</a>. Website: <a href="http://www.dantri.com.vn" title="Xem trang Dân Trí" rel="nofollow">http://www.dantri.com.vn</a> <br /> <p> <i>Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ www.dantri.com.vn phải<br/> có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí. </i> </p> </div> <div class="footer-content-right"> <p> <a rel="nofollow" href="http://www.vccorp.vn" title="Công ty Cổ phần VCCorp" target="_blank"> <img src="https://vccorp.mediacdn.vn/vccorp-s.png" alt="vccorp.vn"> </a> </p> <p> Đơn vị quảng cáo: &nbsp;<img src="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/adm_new_logo_small.png" style="display:inline-block; border: none;" /> </p> <p> Hotline: 0942.86.11.33 </p> <p> Email: <a href="mailto:quangcao@admicro.vn" rel="nofollow">quangcao@admicro.vn</a> </p> <p> Website: <a href="http://www.admicro.vn" target="_blank" rel="nofollow">www.admicro.vn</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> var icoNewsTypeVote = '<i class="ico-newstype-vote" title="Bài trắc nghiệm"></i>'; if ($("html").hasClass("homepage")) { $("a[data-newstype=22]").prepend(icoNewsTypeVote); } else { $("a[data-newstype=22]").append(icoNewsTypeVote); } </script> </form> <script src="https://dantricdn.com/web_js/videoplayer.min.20170911.js" type="text/javascript" ></script> <!-- local--> <!-- storage--> <script src="https://dantricdn.com/web_js/js-default-new.1.9.js" type="text/javascript" ></script> <script type="text/lazyscript"> var newZoneLink = $('.subnav ul a[href$="/doi-song/thuong-luu.htm"]'); if (newZoneLink.length > 0) { newZoneLink.css({ "position": "relative", "padding-right": "32px" }); var icoNew = $('<i />').css({ background: 'transparent url("https://dantricdn.com/web_images/bd2aa9f1-5e63-4cc5-96b3-2d03e5fd9be7.png") 0 0 no-repeat', width: '29px', height: '16px', display: 'inline-block', position: 'absolute', top: '-2px', right: '0' }); newZoneLink.append(icoNew); } </script> </body> </html> <!--s: 14:53:06 14/12/2017 -->
3daliententacle.com/crtr/cgi/out.cgi?search=srpro.org/bamboo/guestbook.htmlwww.drafting.org.ahttps:/, world-flying.com/comment/html/?77759.html, www.salonbrands.com/__media__/js/netsoltrademark.php?search=www.dragons-Fightclub.de/gastebuch.html?, http://viagrawithoutprescript.com, www.nordex-transport.pl/index.php?search=Www.Mvision.in/?search=3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-8, www.seibusinessbuilder.com/content/login.asp?search=9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=conghoagard, www.youtube.com/watch?search=9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=howa.com.hk/, www.tnterra.org/forum/index.php?search=forum.html.it/forum/member.php?userid=435951, www.thegrill.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=whitelotuslogistic.com.vn/tariff-search/chi-tiet, www.serchup.com/profile.php?search=www.tvseriesmovie.com/Grimm-Seasons-1-5-DVD-18845.php, www.seiconsulting.it/index.php?search=anastasiaaffiliate.go2cloud.org/aff_c?search=Pkinc.biz/UserPro, www.seibusinessbuilder.com/content/login.asp?search=9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=conghoagard, www.salonbrands.com/__media__/js/netsoltrademark.php?search=www.dragons-Fightclub.de/gastebuch.html?, www.salonbrands.com/__media__/js/netsoltrademark.php?search=me.zing.vn/zb/dt/seosango/24003563?searc, www.radioeveryone.com/__media__/js/netsoltrademark.php?search=humanverify.net/cl.php?search=www.uggs, www.pmgministries.org/?search=3daliententacle.com/crtr/cgi/out.cgi?search=forbid-station.work, www.nordex-transport.pl/index.php?search=best-supplements-for-weight-gain.blogspot.com/p/best-supple, www.nordex-transport.pl/index.php?search=Www.Mvision.in/?search=3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-8, koooonsoft.jp/wp-content/plugins/>www.jzzk.net/bbs/home.php?search=koooonsoft.jp/wp-content/plugins/, www.jmusa.net/xe/?search=seo-tre24.net/sklepy,internetowe/butelki,avent,s,6170/Google Sitemap Generator