Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for dantri.com.vn here on our online source code viewer.
If dantri.com.vn did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If dantri.com.vn was your target search, then your requested results are displayed below.
If dantri.com.vn was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7 lte7 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <html id="html" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <!--<![endif]--> <head id="ctl00_ctl00_Head1"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h</title><meta name="description" content="Tin tức, sự kiện Việt Nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: Xã hội, Pháp luật, Kinh doanh, Giải trí, Thể thao, Đời sống, Sức khỏe, Giáo dục, Công nghệ, Văn hóa, Ôtô, Xe máy, Tình yêu, Giới tính, Nhịp sống trẻ, Chuyện lạ, Blog, Nhân ái, Bạn đọc, Việc làm, dân trí, dantri" /><meta name="keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><meta name="news_keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><script type="text/javascript">var _ADM_Channel='%2Fhome%2F';</script> <!--[if lt IE 7 ]> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url='/static/old-browser.html'" /></noscript> <script type="text/javascript"> window.location.href = '/static/old-browser.html'; </script> <![endif]--> <meta name="google-site-verification" content="WG87jlqyVlbofWb4B42Hsr8jnl7UIBrqJnsH9K0DkWI" /> <meta name="robots" content="index,follow,all" /> <meta property="og:locale" content="vi_VN" /> <meta property="fb:app_id" content="164035690775918" /> <meta name="generator" content="VCCorp.vn" /> <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần VCCorp" /> <meta name="author" content="VCCorp.vn" /> <meta http-equiv="audience" content="General" /> <meta name="resource-type" content="Document" /> <meta name="distribution" content="Global" /> <meta name="revisit-after" content="1 days" /> <meta http-equiv="REFRESH" content="1800" /> <link rel="icon" href="http://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/favico.ico" /> <meta property="fb:pages" content="345033318906366" /> <meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <!-- local--> <!-- storage--> <link href="https://static.dantricdn.com/min/web/css-default-new.1.1.css" rel="stylesheet" /> <noscript> <style type="text/css"> img.lazy { display: none; } </style> </noscript> <style> .icon-game { background: url('http://dantricdn.com/web_images/khcn.jpg') 0 0 no-repeat; } .subnav ul li { height: 21px; } .subnav a.btn-euro.event { padding: 0; width: auto; height: auto; } .subnav ul a { line-height: 21px; } </style> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-W94CNF7');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <script> (function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments); }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m); })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-34575478-26', 'auto', { 'name': 'dtnew' }); ga('dtnew.send', 'pageview'); </script> <script src="//media1.admicro.vn/core/adm_tracking.js?v=1" type="text/javascript" async></script> <script type="text/javascript"> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "17793284" }), function () { var c = document.createElement("script"), e = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.async = !0, c.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js", e.parentNode.insertBefore(c, e); }(); </script> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://static.dantricdn.com/scripts/lib/html5.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript">var appSettings = {domain:'http://dantri.com.vn',imageDomain:'https://dantricdn.com',videoImageDomain:'http://video-thumbs.mediacdn.vn',ajaxDomain:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainOther:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainCountListComment:'http://wcm.dantri.com.vn',allowVietId:false, allowFacebook:true,urlExtension:'.htm' };</script> <script type="text/javascript"> var _jsCbArr = []; var jsCallback = { push: function (name, body) { _jsCbArr[name] = body; }, exec: function (name, args) { if (typeof _jsCbArr[name] == "function") { try { _jsCbArr[name](args); } catch (e) { return; } } } }; (function () { try { //check session on client if (typeof (Storage) !== "undefined") { var session = sessionStorage.getItem("VisitSession"); if (session == null) { //phien lam viec moi sessionStorage.setItem("VisitSession", "1"); var hash = window.location.hash; if (hash == "#first") { //link được redirect từ bản mobile sang thì clear hash. window.history.replaceState("", "", window.location.href.split('#')[0]); } else { //nếu không phải link đá từ mobile thì remove cookie ở đây. var setCookie = function (a, c, f) { var e = new Date(); e.setTime(e.getTime() + (f * 24 * 60 * 60 * 1000)); var b = "expires=" + e.toUTCString(); document.cookie = a + "=" + c + "; " + b; }; setCookie("browser", "", -1); //reload lại trang để hệ thống chuyển về bản mobile. if (navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry|Windows Phone|webOS)/i) != null) { window.location = window.location.href; } } } } } catch (e) { console.log("Lỗi check mobile redirect: " + e); } })(); </script> <link href="https://dantricdn.com/web_css/site.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript">//danh cho nhung kieu moi var admicroAD = admicroAD || {}; admicroAD.unit = admicroAD.unit || []; (function () { var a = document.createElement("script"); a.async = !0; a.type = "text/javascript"; a.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https:" : "http:") + "//media1.admicro.vn/core/admcore.js"; var b = document.getElementsByTagName("script")[0]; b.parentNode.insertBefore(a, b) })(); </script><link href="http://dantri.com.vn/" rel="canonical" /><link href="/trangchu.rss" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="handheld" /></head> <body> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W94CNF7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <form name="aspnetForm" method="post" action="" id="aspnetForm"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTEwMDU0NDIwOTJkGAQFIGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDIkbXZNZW51Dw9kZmQFJGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDEkdmlld1BhcmVudA8PZGZkBR5jdGwwMCRjdGwwMCRjcGhCb2R5JGN0bDAwJG12SDEPD2RmZAUlY3RsMDAkY3RsMDAkSGVhZEluZm9ybWF0aW9uMSRtdlJvYm90cw8PZGZkWQCdIDa/DGYBPomDtxo1iAIhhhg=" /> </div> <style type="text/css"> /*.header{ margin-bottom: 0;} body{ background-position: 0 -2615px} .header.tet{ background: transparent url(http://dantricdn.com/web_images/dantri_bg_tet.png) 0 0 no-repeat !important; margin-top: 0; height: 66px;} .header.tet .logo{ background-image: none !important;} .nav-wrap{background-image:url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/allmenu_tet.png)} .nav{background-image: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/allmenu_tet.png)} .nav li,.nav li.menu-home{background-image:url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/menu-saparator-tet.png)} .nav li.menu-home{margin-top: 3px !important} .nav a:hover span, .nav a.active span,.nav a:hover, .nav a.active{ background-image: none;background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);border-radius: 4px 4px 0 0} .nav a b,.nav a:hover b, .nav a.active b{ background: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/home-tet-icon2.png) no-repeat top center;height: 25px;} .ul2 li.active,.box4{background-image: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/tab_bg_tet.png) }*/ </style> <div class="header"> <div class="clearfix relative"> <h1> <a href="/" class="logo" title="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà"></a> </h1> <div id="div_gdpda" class="div_gdpda"> <a href="/?removecookie=true" rel="nofollow">Giao diện PDA</a> </div> <div id="searchbox" class="searchbox hidden"> <div class="clearfix"> <input type="text" name="q" id="txtData" data-elementtype="searchtextv2" /> <input type="button" value="Tìm kiếm" class="btn" data-elementtype="searchbuttonv2" /> </div> </div> <div class="links"> <a title="Khoa học công nghệ" class="icon-game" href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm">Khoa học</a> <a title="Blog" class="icon-ads" href="/blog.htm">Blog</a> <a title="Du học" class="icon-duhoc" href="http://duhoc.dantri.com.vn" target="_blank">Du học</a> <a title="Tuyển sinh" class="icon-tuyensinh" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" target="_blank">Tuyển sinh</a> <a title="Fica" rel="nofollow" class="icon-tuanbao2" href="http://fica.vn/" target="_blank" style="background: url('http://cafebiz.cafebizcdn.vn/web_images/icon_fica_new2.png') no-repeat;text-indent: 30px !important">Fica</a> <a title="Mua bán" target="_blank" class="icon-bussiness" href="http://enbac.com">Mua bán</a> <a title="Nhân ái" class="icon-humane2" href="/tam-long-nhan-ai.htm">Nhân ái</a><a title="Đời sống" class="icon-giaitri" href="/doi-song.htm">Đời sống</a> <a title="Diễn đàn" class="icon-forum2" href="/dien-dan.htm">Diễn đàn</a> <a title="English" class="icon-tienganh" href="http://www.dtinews.vn" target="_blank">English</a> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(function () { var strSearch = $('[data-elementtype=searchtextv2]').val(); strSearch=convertHtmlToText(strSearch); strSearch = encodeURIComponent(strSearch); if (strSearch != '') { var url = String.format("/tim-kiem.htm?keywords={0}", strSearch); if (document.all) { window.location.href = url; } else { document.location.href = url; } } else { $('[data-elementtype=searchtextv2]').focus(); } return false; }); $('[data-elementtype=searchtextv2]').keypress(function (event) { var key; if (window.event) { key = window.event.keyCode; } else { key = event.which; } if (key == 13) { $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(); return false; } }); $("#searchbox").removeClass('hidden').show(); </script> <div class="top-ads clearfix"> <div class=" mgauto wid980"> <div id="admzone221"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone221') }); </script> </div> </div> <style>.subnav ul li{ padding-right: 8px;}</style> <div class="nav-wrap"> <div class="clearfix"> <div class="mgauto wid1004"> <ul class="nav"> <li class="menu-home"><a href="/" title="Trang chủ"><span><b></b></span></a></li> <li><a title="Video" href="/video-page.htm"><span>Video</span></a></li> <li><a title="Sự kiện" href="/su-kien.htm"><span>Sự kiện</span></a></li> <li><a title="Xã hội" href="/xa-hoi.htm"><span>Xã hội</span></a></li> <li><a title="Thế giới" href="/the-gioi.htm"><span>Thế giới</span></a></li> <li><a title="Thể thao" href="/the-thao.htm"><span>Thể thao</span></a></li> <li><a title="Giáo dục" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm"><span>Giáo dục</span></a> </li> <li><a title="Tấm lòng nhân ái" href="/tam-long-nhan-ai.htm"><span>Nhân ái</span></a></li> <li><a title="Kinh doanh" href="/kinh-doanh.htm"><span>Kinh doanh</span></a></li> <li><a title="Văn hóa" href="/van-hoa.htm"><span>Văn hóa</span></a></li> <li><a title="Giải trí" href="/giai-tri.htm"><span>Giải trí</span></a></li> <li><a title="Du lịch" target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn"><span>Du lịch</span></a></li> <li><a title="Pháp luật" href="/phap-luat.htm"><span>Pháp luật</span></a></li> <li><a title="Nhịp sống trẻ" href="/nhip-song-tre.htm"><span>Nhịp sống trẻ</span></a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="/suc-khoe.htm"><span>Sức khỏe</span></a></li> <li><a title="Sức mạnh số" href="/suc-manh-so.htm"><span>Sức mạnh số</span></a></li> <li><a title="Ô tô - xe máy" href="/o-to-xe-may.htm"><span>Xe++</span></a></li> <li><a title="Tình yêu giới tính" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm"><span>Tình yêu</span></a></li> <li><a title="Chuyện lạ" href="/chuyen-la.htm"><span>Chuyện lạ</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="subnav relative"> <ul class="clearfix" id="ul_submenu"> <li class="active"><a href="/event.htm" class="event" title="Danh sách sự kiện"></a></li> <li> <a href="/event/sea-games-29-3279.htm" class="seagames29ev" style="background: none;padding-left: 0"><img src="http://dantricdn.com/web_images/seagame29.png" alt="" style="display: inline-block;"></a> </li> <li><a href="/event/diem-chuan-dh-2017-3303.htm" title="Điểm chuẩn ĐH 2017">Điểm chuẩn ĐH 2017</a></li><li><a href="/event/cang-thang-leo-thang-tren-ban-dao-trieu-tien-3230.htm" title="Căng thẳng leo thang tr&#234;n b&#225;n đảo Triều Ti&#234;n">Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên</a></li><li><a href="/event/trinh-xuan-thanh-dau-thu-3304.htm" title="Trịnh Xu&#226;n Thanh đầu th&#250;">Trịnh Xuân Thanh đầu thú</a></li><li><a href="/event/quan-he-dac-biet-viet-lao-3290.htm" title="Quan hệ đặc biệt Việt - L&#224;o">Quan hệ đặc biệt Việt - Lào</a></li><li><a href="/event/ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-3272.htm" title="Kỳ thi THPT quốc gia 2017">Kỳ thi THPT quốc gia 2017</a></li><li><a href="/event/thu-tuong-du-hoi-nghi-g20-3281.htm" title="Thủ tướng dự hội nghị G20">Thủ tướng dự hội nghị G20</a></li><li><a href="/event/70-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-3286.htm" title="70 năm ng&#224;y Thương binh liệt sỹ">70 năm ngày Thương binh liệt sỹ</a></li><li><a href="/event/ky-hop-thu-3-quoc-hoi-khoa-xiv-3251.htm" title="Kỳ họp thứ 3 Quốc hội kho&#225; XIV">Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV</a></li><li><a href="/event/tong-bi-thu-tham-campuchia-3292.htm" title="Tổng B&#237; thư thăm Campuchia">Tổng Bí thư thăm Campuchia</a></li> </ul> <div class="hidden"> </div> <div class="subSideBtn"> <div class="submenu-btnside"> <a title="Bạn đọc" href="/ban-doc.htm">Bạn đọc</a> </div> <div class="submenu-btnside"> <a title="Việc làm" href="/viec-lam.htm">Việc làm</a> </div> </div> <div class="top-rss-wrapper"> <a title="Rss" class="icon-rss2" ref="nofollow" href="/rss.htm"></a> </div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="container"> <script type="text/lazyscript"> $("html").addClass("homepage"); </script> <div class="box1 clearfix"> <div class="fl wid620"> <div class="clearfix box27"> <div class="fl wid335"> <div id="todaydate" class="datetime"> </div> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid335 noibattrangchu"> <a href="/xa-hoi/dang-lam-ro-viec-trinh-xuan-thanh-ve-nuoc-20170817154612725.htm" title="Đang l&#224;m r&#245; việc Trịnh Xu&#226;n Thanh về nước" ><img title="Đang l&#224;m r&#245; việc Trịnh Xu&#226;n Thanh về nước" alt="Đang l&#224;m r&#245; việc Trịnh Xu&#226;n Thanh về nước" data-x2="https://dantricdn.com/a7461994/zoom/344_258/2017/trinh-xuan-thanh-ra-dau-thu1708-1502959434051.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2017/trinh-xuan-thanh-ra-dau-thu1708-1502959434051.jpg" width="327" height="245" onload="t_image = new Date().getTime();"/></a><script>t_after_image = new Date().getTime();</script><h2><a href="/xa-hoi/dang-lam-ro-viec-trinh-xuan-thanh-ve-nuoc-20170817154612725.htm" title="Đang l&#224;m r&#245; việc Trịnh Xu&#226;n Thanh về nước" class="fon1 mt2" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817154612725" >Đang làm rõ việc Trịnh Xuân Thanh về nước</a></h2><p class="mt2 fon2 nbtcsapo">(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, liên quan đến việc bị can Trịnh Xuân Thanh từ Đức trở về nước, đến cơ quan điều tra đầu thú, các cơ quan chức năng đang làm rõ các vấn đề liên quan. Về quan hệ với nước bạn, Việt Nam luôn muốn duy trì, phát triển mối quan hệ tốt đẹp đã xây dựng được.<br /><a href="/xa-hoi/trinh-xuan-thanh-noi-ve-quyet-dinh-ra-dau-thu-2017080319320981.htm" title="Trịnh Xu&#226;n Thanh n&#243;i về quyết định ra đầu th&#250;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Trịnh Xuân Thanh nói về quyết định ra đầu thú</b></a><br /><a href="/chinh-tri/bo-ngoai-giao-noi-gi-ve-thong-tin-trinh-xuan-thanh-bi-bat-coc-tai-duc-201708031549251.htm" title="Bộ Ngoại giao n&#243;i g&#236; về th&#244;ng tin Trịnh Xu&#226;n Thanh bị “bắt c&#243;c” tại Đức?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bộ Ngoại giao nói gì về thông tin Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc” tại Đức?</b></a></p> </div> </div> <div class="fr wid268 box2"> <p class="hotline"> Đường dây nóng: <span>0973 567 567 - 0974 567 567</span> </p> <div class="ads-nbtt"> <div id="admzone225"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone225') }); </script> </div> <div class="icon-event fon3"> <a href="/su-kien.htm" title="Tin tức - Sự kiện">Tin tức - Sự kiện</a> </div> <div class="clear"> </div> <ul class="ul1 ulnew"> <li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232278" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-khong-the-noi-dao-tao-tot-day-tot-ma-lai-thieu-giao-vien-20170817153754553.htm" title="Ph&#243; Thủ tướng Vũ Đức Đam: &quot;Kh&#244;ng thể n&#243;i đ&#224;o tạo tốt, dạy tốt m&#224; lại thiếu gi&#225;o vi&#234;n&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817153754553" >Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không thể nói đào tạo tốt, dạy tốt mà lại thiếu giáo viên"</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="248591" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/hoa-hau-do-my-linh-chinh-thuc-dai-dien-viet-nam-thi-miss-world-2017-20170817133015252.htm" title="Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ch&#237;nh thức đại diện Việt Nam thi Miss World 2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817133015252" >Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức đại diện Việt Nam thi Miss World 2017</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230829" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/ha-noi-cong-an-xac-minh-vu-co-gai-tre-mat-tich-tren-duong-di-lam-20170817184803169.htm" title="H&#224; Nội: C&#244;ng an x&#225;c minh vụ c&#244; g&#225;i trẻ “mất t&#237;ch” tr&#234;n đường đi l&#224;m" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817184803169" >Hà Nội: Công an xác minh vụ cô gái trẻ “mất tích” trên đường đi làm</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232104" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/hlv-huu-thang-tiec-nuoi-voi-the-vang-cua-xuan-truong-20170817173932629.htm" title="HLV Hữu Thắng tiếc nuối với thẻ v&#224;ng của Xu&#226;n Trường" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817173932629" >HLV Hữu Thắng tiếc nuối với thẻ vàng của Xuân Trường</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="252898" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/ky-la-goc-bang-da-tren-400-tuoi-nguoi-mua-tra-35-ty-dong-chua-ban-o-soc-trang-20170817102228226.htm" title="Kỳ lạ gốc b&#224;ng đ&#225; tr&#234;n 400 tuổi, người mua trả 35 tỷ đồng chưa b&#225;n ở S&#243;c Trăng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817102228226" >Kỳ lạ gốc bàng đá trên 400 tuổi, người mua trả 35 tỷ đồng chưa bán ở Sóc Trăng</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230832" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/chuyen-gia-chi-ro-lo-hong-rut-tien-cuc-de-cua-chu-dau-tu-bot-duong-bo-20170816142415456.htm" title="Chuy&#234;n gia chỉ r&#245; lỗ hổng r&#250;t tiền cực dễ của chủ đầu tư BOT đường bộ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816142415456" >Chuyên gia chỉ rõ lỗ hổng rút tiền cực dễ của chủ đầu tư BOT đường bộ</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="151064" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/ngam-duong-ham-metro-trong-long-dat-dang-dan-thanh-hinh-20170817083405006.htm" title="Ngắm đường hầm metro trong l&#242;ng đất đang dần th&#224;nh h&#236;nh" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817083405006" >Ngắm đường hầm metro trong lòng đất đang dần thành hình</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="587939" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/pha-duong-day-mai-dam-nghin-do-co-nguoi-mau-va-dien-vien-tham-gia-2017081719153511.htm" title="Ph&#225; đường d&#226;y mại d&#226;m ngh&#236;n đ&#244;, c&#243; người mẫu v&#224; diễn vi&#234;n tham gia" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081719153511" >Phá đường dây mại dâm nghìn đô, có người mẫu và diễn viên tham gia</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="231226" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/cu-dan-mang-phan-no-truoc-hinh-anh-be-so-sinh-bi-bo-trong-bui-ram-cho-chet-20170817102402949.htm" title="Cư d&#226;n mạng phẫn nộ trước h&#236;nh ảnh b&#233; sơ sinh bị bỏ trong bụi rậm chờ chết" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817102402949" >Cư dân mạng phẫn nộ trước hình ảnh bé sơ sinh bị bỏ trong bụi rậm chờ chết</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232048" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/nhan-sac-co-gai-thoi-tiet-nong-bong-nhat-the-gioi-20170816142750487.htm" title="Nhan sắc “c&#244; g&#225;i thời tiết n&#243;ng bỏng nhất thế giới”" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816142750487" >Nhan sắc “cô gái thời tiết nóng bỏng nhất thế giới”</a></h4></li> </ul> </div> </div> <div class="box3 clearfix mb2" id="box3baitiep"> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/xa-hoi/nhan-chung-ke-chuyen-cuu-nguoi-trong-vu-tai-nan-kinh-hoang-5-nguoi-chet-20170817143416931.htm" title="Nh&#226;n chứng kể chuyện cứu người trong vụ tai nạn kinh ho&#224;ng 5 người chết" ><img title="Nh&#226;n chứng kể chuyện cứu người trong vụ tai nạn kinh ho&#224;ng 5 người chết" alt="Nh&#226;n chứng kể chuyện cứu người trong vụ tai nạn kinh ho&#224;ng 5 người chết" data-x2="https://dantricdn.com/81275211/zoom/99_83/2017/9-1502949251301.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/9-1502949251301.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/xa-hoi/nhan-chung-ke-chuyen-cuu-nguoi-trong-vu-tai-nan-kinh-hoang-5-nguoi-chet-20170817143416931.htm" title="Nh&#226;n chứng kể chuyện cứu người trong vụ tai nạn kinh ho&#224;ng 5 người chết" class="fon4" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817143416931" >Nhân chứng kể chuyện cứu người trong vụ tai nạn kinh hoàng 5 người chết</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/chinh-tri/viet-nam-mua-ten-lua-an-do-viec-binh-thuong-de-bao-ve-dat-nuoc-20170817185333391.htm" title="Việt Nam mua t&#234;n lửa Ấn Độ: Việc b&#236;nh thường để bảo vệ đất nước" ><img title="Việt Nam mua t&#234;n lửa Ấn Độ: Việc b&#236;nh thường để bảo vệ đất nước" alt="Việt Nam mua t&#234;n lửa Ấn Độ: Việc b&#236;nh thường để bảo vệ đất nước" data-x2="https://dantricdn.com/d86f4657/zoom/99_83/2017/ten-lua-1-1502970489117.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/ten-lua-1-1502970489117.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/chinh-tri/viet-nam-mua-ten-lua-an-do-viec-binh-thuong-de-bao-ve-dat-nuoc-20170817185333391.htm" title="Việt Nam mua t&#234;n lửa Ấn Độ: Việc b&#236;nh thường để bảo vệ đất nước" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817185333391" >Việt Nam mua tên lửa Ấn Độ: Việc bình thường để bảo vệ đất nước</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/the-thao/u22-viet-nam-4-1-u22-campuchia-cu-dup-cua-cong-phuong-20170817133458737.htm" title="U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia: C&#250; đ&#250;p của C&#244;ng Phượng" ><img title="U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia: C&#250; đ&#250;p của C&#244;ng Phượng" alt="U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia: C&#250; đ&#250;p của C&#244;ng Phượng" data-x2="https://dantricdn.com/a231d913/zoom/99_83/2017/anmung2-1502963053000.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/anmung2-1502963053000.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/the-thao/u22-viet-nam-4-1-u22-campuchia-cu-dup-cua-cong-phuong-20170817133458737.htm" title="U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia: C&#250; đ&#250;p của C&#244;ng Phượng" class="fon4" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817133458737" >U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia: Cú đúp của Công Phượng</a></h3></div></div> </div> </div> <div class="fr wid360 pt5"> <div id="hotbanner_outter" class="pdl8"> <div id="admzone222"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone222') }); </script> </div> </div> </div> <div class="clearfix"> <div id="admzone223"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone223') }); </script> <div class="line1 mt2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fl wid470"> <div data-zoneid="20" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội" >Xã hội</a></h2></li><li><h3><a href="/xa-hoi/chinh-tri.htm" title="Ch&#237;nh trị">Chính trị</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/phong-su-ky-su.htm" title="Ph&#243;ng sự-K&#253; sự">Phóng sự-Ký sự</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/giao-thong.htm" title="Giao th&#244;ng">Giao thông</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/xa-hoi/moi-truong.htm" title="M&#244;i trường">Môi trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/xa-hoi/giam-doc-so-choang-lai-xe-duoc-de-nghi-tang-thuong-huan-chuong-lao-dong-hang-ba--20170817141127492.htm" title="Gi&#225;m đốc Sở “choảng” l&#225;i xe được đề nghị tặng thưởng Hu&#226;n chương Lao động hạng Ba (!?)" ><img title="Gi&#225;m đốc Sở “choảng” l&#225;i xe được đề nghị tặng thưởng Hu&#226;n chương Lao động hạng Ba (!?)" alt="Gi&#225;m đốc Sở “choảng” l&#225;i xe được đề nghị tặng thưởng Hu&#226;n chương Lao động hạng Ba (!?)" data-x2="https://dantricdn.com/54f5818c/zoom/137_105/2017/so-khcn-1502094662468-1502946164292.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/so-khcn-1502094662468-1502946164292.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/xa-hoi/giam-doc-so-choang-lai-xe-duoc-de-nghi-tang-thuong-huan-chuong-lao-dong-hang-ba--20170817141127492.htm" title="Gi&#225;m đốc Sở “choảng” l&#225;i xe được đề nghị tặng thưởng Hu&#226;n chương Lao động hạng Ba (!?)" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817141127492" >Giám đốc Sở “choảng” lái xe được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (!?)</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ông Vũ Đức Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, người đã đánh lái xe của cơ quan vì "tội" đi nhầm đường gây ồn ào dư luận thời gian qua - mới đây đã được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (!?).<br /><a href="/xa-hoi/bi-thu-ninh-binh-len-tieng-vu-giam-doc-so-choang-lai-xe-vi-di-nham-duong-20170808133257822.htm" title="B&#237; thư Ninh B&#236;nh l&#234;n tiếng vụ Gi&#225;m đốc Sở “choảng” l&#225;i xe v&#236; đi nhầm đường"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bí thư Ninh Bình lên tiếng vụ Giám đốc Sở “choảng” lái xe vì đi nhầm đường</b></a><br /><a href="/xa-hoi/giam-doc-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-choang-lai-xe-vi-di-nham-duong-20170806215017613.htm" title="Gi&#225;m đốc Sở Khoa học v&#224; C&#244;ng nghệ “choảng” l&#225;i xe v&#236;… đi nhầm đường"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ “choảng” lái xe vì… đi nhầm đường</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/xa-hoi/giam-doc-so-choang-lai-xe-duoc-de-nghi-tang-thuong-huan-chuong-lao-dong-hang-ba--20170817141127492.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone1_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/xa-hoi/nua-dem-bang-rung-truy-quet-vang-tac-20170817185114285.htm" title="Nửa đ&#234;m băng rừng truy qu&#233;t v&#224;ng tặc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817185114285" >Nửa đêm băng rừng truy quét vàng tặc</a></li><li><a href="/chinh-tri/viet-nam-mua-ten-lua-an-do-viec-binh-thuong-de-bao-ve-dat-nuoc-20170817185333391.htm" title="Việt Nam mua t&#234;n lửa Ấn Độ: Việc b&#236;nh thường để bảo vệ đất nước" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817185333391" >Việt Nam mua tên lửa Ấn Độ: Việc bình thường để bảo vệ đất nước</a></li><li><a href="/xa-hoi/thuy-dien-thac-ba-se-mo-2-cua-xa-lu-vao-sang-mai-20170817184342446.htm" title="Thủy điện Th&#225;c B&#224; sẽ mở 2 cửa xả lũ v&#224;o s&#225;ng mai" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817184342446" >Thủy điện Thác Bà sẽ mở 2 cửa xả lũ vào sáng mai</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="36" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-gioi.htm" title="Thế giới" >Thế giới</a></h2></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/eu-nga.htm" title="EU &amp; Nga">EU & Nga</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-my.htm" title="Ch&#226;u Mỹ">Châu Mỹ</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/diem-nong.htm" title="Điểm n&#243;ng">Điểm nóng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-gioi/tu-lieu.htm" title="Tư liệu">Tư liệu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-gioi/tong-thong-trump-mat-diem-sau-2-phep-thu-quan-trong-20170817085042802.htm" title="Tổng thống Trump &quot;mất điểm&quot; sau 2 ph&#233;p thử quan trọng?" ><img title="Tổng thống Trump &quot;mất điểm&quot; sau 2 ph&#233;p thử quan trọng?" alt="Tổng thống Trump &quot;mất điểm&quot; sau 2 ph&#233;p thử quan trọng?" data-x2="https://dantricdn.com/1484ae1c/zoom/137_105/2017/donald-trump-is-sad-over-gop-770x470-1502971330867.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/donald-trump-is-sad-over-gop-770x470-1502971330867.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-gioi/tong-thong-trump-mat-diem-sau-2-phep-thu-quan-trong-20170817085042802.htm" title="Tổng thống Trump &quot;mất điểm&quot; sau 2 ph&#233;p thử quan trọng?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817085042802" >Tổng thống Trump "mất điểm" sau 2 phép thử quan trọng?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Căng thẳng leo thang với Triều Tiên và vụ đụng độ chết người tại bang Virginia là những phép thử quan trọng với Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump. Cách thức mà ông Trump xử lý các vụ việc này khiến nhiều người không ngạc nhiên, chí ít là những người theo dõi ông lâu nay.<br /><a href="/the-gioi/hang-nghin-nguoi-han-quoc-phan-doi-ong-trump-khau-chien-voi-trieu-tien-20170817173736128.htm" title="H&#224;ng ngh&#236;n người H&#224;n Quốc phản đối &#244;ng Trump khẩu chiến với Triều Ti&#234;n"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hàng nghìn người Hàn Quốc phản đối ông Trump khẩu chiến với Triều Tiên</b></a><br /><a href="/the-gioi/ong-putin-duoc-tin-nhiem-hon-ong-trump-ve-linh-vuc-ngoai-giao-20170817144419422.htm" title="&#212;ng Putin được t&#237;n nhiệm hơn &#244;ng Trump về lĩnh vực ngoại giao"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ông Putin được tín nhiệm hơn ông Trump về lĩnh vực ngoại giao</b></a><br /><a href="/the-gioi/cuoc-noi-loan-cua-cac-ceo-sau-binh-luan-cua-tong-thong-trump-20170817064117111.htm" title="“Cuộc nổi loạn” của c&#225;c CEO sau b&#236;nh luận của Tổng thống Trump"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;“Cuộc nổi loạn” của các CEO sau bình luận của Tổng thống Trump</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-gioi/tong-thong-trump-mat-diem-sau-2-phep-thu-quan-trong-20170817085042802.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone2_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-gioi/my-len-ke-hoach-xay-dung-doi-quan-sieu-chien-binh-20170817172343769.htm" title="Mỹ l&#234;n kế hoạch x&#226;y dựng đội qu&#226;n “si&#234;u chiến binh”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817172343769" >Mỹ lên kế hoạch xây dựng đội quân “siêu chiến binh”</a></li><li><a href="/the-gioi/hang-nghin-nguoi-han-quoc-phan-doi-ong-trump-khau-chien-voi-trieu-tien-20170817173736128.htm" title="H&#224;ng ngh&#236;n người H&#224;n Quốc phản đối &#244;ng Trump khẩu chiến với Triều Ti&#234;n" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817173736128" >Hàng nghìn người Hàn Quốc phản đối ông Trump khẩu chiến với Triều Tiên</a></li><li><a href="/the-gioi/video-cua-truyen-thong-trung-quoc-choc-gian-an-do-2017081716391001.htm" title="Video của truyền th&#244;ng Trung Quốc “chọc giận” Ấn Độ" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081716391001" >Video của truyền thông Trung Quốc “chọc giận” Ấn Độ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="26" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-thao.htm" title="Thể thao" >Thể thao</a></h2></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-trong-nuoc.htm" title="Thể thao trong nước">Thể thao trong nước</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-quoc-te.htm" title="Thể thao quốc tế">Thể thao quốc tế</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/bong-da-anh.htm" title="B&#243;ng đ&#225; Anh">Bóng đá Anh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-thao/tennis.htm" title="Tennis">Tennis</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-thao/hlv-huu-thang-tiec-nuoi-voi-the-vang-cua-xuan-truong-20170817173932629.htm" title="HLV Hữu Thắng tiếc nuối với thẻ v&#224;ng của Xu&#226;n Trường" ><img title="HLV Hữu Thắng tiếc nuối với thẻ v&#224;ng của Xu&#226;n Trường" alt="HLV Hữu Thắng tiếc nuối với thẻ v&#224;ng của Xu&#226;n Trường" data-x2="https://dantricdn.com/de99650f/zoom/137_105/2017/huuthang-1502966200501.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/huuthang-1502966200501.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-thao/hlv-huu-thang-tiec-nuoi-voi-the-vang-cua-xuan-truong-20170817173932629.htm" title="HLV Hữu Thắng tiếc nuối với thẻ v&#224;ng của Xu&#226;n Trường" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817173932629" >HLV Hữu Thắng tiếc nuối với thẻ vàng của Xuân Trường</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Phát biểu sau trận đấu với U22 Campuchia ở môn bóng đá nam SEA Games 29, HLV Hữu Thắng hài lòng với chiến thắng 4-1, nhưng ông phần nào tiếc khi Xuân Trường, Văn Hậu phải nhận thẻ vàng.<br /><a href="/the-thao/cdv-viet-nam-hat-bai-nhu-co-bac-ho-trong-ngay-vui-dai-thang-tiep-lua-u22-viet-nam-2017081716415718.htm" title="CĐV Việt Nam h&#225;t b&#224;i &quot;Như c&#243; B&#225;c Hồ trong ng&#224;y vui đại thắng&quot; tiếp lửa U22 Việt Nam"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;CĐV Việt Nam hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" tiếp lửa U22 Việt Nam</b></a><br /><a href="/the-thao/u22-viet-nam-4-1-u22-campuchia-cu-dup-cua-cong-phuong-20170817133458737.htm" title="U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia: C&#250; đ&#250;p của C&#244;ng Phượng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia: Cú đúp của Công Phượng</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-thao/hlv-huu-thang-tiec-nuoi-voi-the-vang-cua-xuan-truong-20170817173932629.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone3_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-thao/u22-thai-lan-0-0-u22-dong-timor-hiep-1-20170817194453302.htm" title="U22 Th&#225;i Lan 0-0 U22 Đ&#244;ng Timor (hiệp 1)" data-newstype="10" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817194453302" >U22 Thái Lan 0-0 U22 Đông Timor (hiệp 1)</a></li><li><a href="/the-thao/the-vang-cua-xuan-truong-va-van-hau-tay-the-hay-thieu-kinh-nghiem-20170817194246692.htm" title="Thẻ v&#224;ng của Xu&#226;n Trường v&#224; Văn Hậu: “Tẩy thẻ” hay thiếu kinh nghiệm?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817194246692" >Thẻ vàng của Xuân Trường và Văn Hậu: “Tẩy thẻ” hay thiếu kinh nghiệm?</a></li><li><a href="/the-thao/nghi-an-xuan-truong-van-hau-tay-the-20170817184020238.htm" title="Nghi &#225;n Xu&#226;n Trường, Văn Hậu “tẩy thẻ”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817184020238" >Nghi án Xuân Trường, Văn Hậu “tẩy thẻ”</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="25" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="GI&#193;O DỤC - TRI THỨC" >GIÁO DỤC - TRI THỨC</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học">Du học</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/tin-tuyen-sinh.htm" title="Tuyển sinh">Tuyển sinh</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khuyen-hoc.htm" title="Khuyến học">Khuyến học</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ielts-cung-scots.htm" title="IELTS c&#249;ng Scots">IELTS cùng Scots</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-khong-the-noi-dao-tao-tot-day-tot-ma-lai-thieu-giao-vien-20170817153754553.htm" title="Ph&#243; Thủ tướng Vũ Đức Đam: &quot;Kh&#244;ng thể n&#243;i đ&#224;o tạo tốt, dạy tốt m&#224; lại thiếu gi&#225;o vi&#234;n&quot;" ><img title="Ph&#243; Thủ tướng Vũ Đức Đam: &quot;Kh&#244;ng thể n&#243;i đ&#224;o tạo tốt, dạy tốt m&#224; lại thiếu gi&#225;o vi&#234;n&quot;" alt="Ph&#243; Thủ tướng Vũ Đức Đam: &quot;Kh&#244;ng thể n&#243;i đ&#224;o tạo tốt, dạy tốt m&#224; lại thiếu gi&#225;o vi&#234;n&quot;" data-x2="https://dantricdn.com/564ea822/zoom/137_105/2017/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-1502959726947.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-1502959726947.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-khong-the-noi-dao-tao-tot-day-tot-ma-lai-thieu-giao-vien-20170817153754553.htm" title="Ph&#243; Thủ tướng Vũ Đức Đam: &quot;Kh&#244;ng thể n&#243;i đ&#224;o tạo tốt, dạy tốt m&#224; lại thiếu gi&#225;o vi&#234;n&quot;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817153754553" >Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không thể nói đào tạo tốt, dạy tốt mà lại thiếu giáo viên"</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Sáng nay 17/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Bộ GD&ĐT về những vấn đề nóng trong ngành Sư phạm hiện nay.<br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-truong-giao-duc-se-quy-dinh-diem-san-rieng-cho-cac-truong-su-pham-20170816201421144.htm" title="Bộ trưởng Gi&#225;o dục: Sẽ quy định điểm s&#224;n ri&#234;ng cho c&#225;c trường sư phạm"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ quy định điểm sàn riêng cho các trường sư phạm</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/giai-phap-cho-nganh-su-pham-viec-lam-tien-luong-va-su-ton-vinh-cua-xa-hoi-20170816152326964.htm" title="Giải ph&#225;p cho ng&#224;nh sư phạm: Việc l&#224;m, tiền lương v&#224; sự t&#244;n vinh của x&#227; hội"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Giải pháp cho ngành sư phạm: Việc làm, tiền lương và sự tôn vinh của xã hội</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-khong-the-noi-dao-tao-tot-day-tot-ma-lai-thieu-giao-vien-20170817153754553.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone4_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/diem-trung-tuyen-nguyen-vong-bo-sung-cua-nhieu-truong-dai-hoc-phia-nam-20170817165517042.htm" title="Điểm tr&#250;ng tuyển nguyện vọng bổ sung của nhiều trường đại học ph&#237;a Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817165517042" >Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung của nhiều trường đại học phía Nam</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/thanh-hoa-thuong-100-trieu-dong-cho-hoc-sinh-gianh-huy-chuong-vang-olympic-quoc-te-20170817153421128.htm" title="Thanh H&#243;a: Thưởng 100 triệu đồng cho học sinh gi&#224;nh huy chương v&#224;ng Olympic Quốc tế" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817153421128" >Thanh Hóa: Thưởng 100 triệu đồng cho học sinh giành huy chương vàng Olympic Quốc tế</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/nan-giai-bai-toan-hang-chuc-giao-vien-xin-chuyen-truong-dau-nam-hoc-moi-20170817135632496.htm" title="Nan giải “b&#224;i to&#225;n” h&#224;ng chục gi&#225;o vi&#234;n xin chuyển trường đầu năm học mới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817135632496" >Nan giải “bài toán” hàng chục giáo viên xin chuyển trường đầu năm học mới</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="167" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Tấm l&#242;ng nh&#226;n &#225;i" >Tấm lòng nhân ái</a></h2></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ">Danh sách ủng hộ</a></h3></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ket-chuyen.htm" title="Danh s&#225;ch kết chuyển">Danh sách kết chuyển</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/hoan-canh.htm" title="Ho&#224;n cảnh">Hoàn cảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tam-long-nhan-ai/khon-kho-nguoi-phu-nu-sap-xep-hau-su-cho-ca-nha-20170817063237785.htm" title="Khốn khổ người phụ nữ sắp xếp hậu sự cho cả nh&#224;" ><img title="Khốn khổ người phụ nữ sắp xếp hậu sự cho cả nh&#224;" alt="Khốn khổ người phụ nữ sắp xếp hậu sự cho cả nh&#224;" data-x2="https://dantricdn.com/84b7ad22/zoom/137_105/2017/nhan-ai-chi-sau-3-1502680348990-crop-1502681198044.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nhan-ai-chi-sau-3-1502680348990-crop-1502681198044.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tam-long-nhan-ai/khon-kho-nguoi-phu-nu-sap-xep-hau-su-cho-ca-nha-20170817063237785.htm" title="Khốn khổ người phụ nữ sắp xếp hậu sự cho cả nh&#224;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817063237785" >Khốn khổ người phụ nữ sắp xếp hậu sự cho cả nhà</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - “Có khi chị nghĩ, nếu anh ấy chết, chị thuốc cho thằng Thắng chết rồi chị cũng “đi” luôn. Sao cuộc đời chị lại khốn nạn thế này? Sao ông trời cứ giáng tai ương xuống gia đình chị thế này? Chị đã mất một đứa con rồi, mà giờ chồng đau, con bệnh, biết sống ra sao?”, chị òa khóc giữa phòng bệnh.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tam-long-nhan-ai/khon-kho-nguoi-phu-nu-sap-xep-hau-su-cho-ca-nha-20170817063237785.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone5_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tam-long-nhan-ai/trao-hon-30-trieu-dong-den-chi-pham-thi-hoa-20170817064212959.htm" title="Trao hơn 30 triệu đồng đến chị Phạm Thị Hoa" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817064212959" >Trao hơn 30 triệu đồng đến chị Phạm Thị Hoa</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/nhin-lai-nhung-phong-hoc-dan-tri-truoc-va-sau-khi-duoc-dung-xay-20170816112936934.htm" title="Nh&#236;n lại những ph&#242;ng học D&#226;n tr&#237; trước v&#224; sau khi được dựng x&#226;y" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816112936934" >Nhìn lại những phòng học Dân trí trước và sau khi được dựng xây</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ban-doc-dan-tri-ung-ho-nguoi-dan-mien-nui-bi-lu-quet-tinh-den-15-8-ma-so-2631-20170813231936614.htm" title="Danh s&#225;ch bạn đọc D&#226;n tr&#237; ủng hộ người d&#226;n miền n&#250;i bị lũ qu&#233;t t&#237;nh đến 15/8 (m&#227; số 2631)" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170813231936614" >Danh sách bạn đọc Dân trí ủng hộ người dân miền núi bị lũ quét tính đến 15/8 (mã số 2631)</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div class="wp980"> <script type="text/lazyscript"> var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); $( window ).resize(function() { var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); }); </script> <div class="boxvideonews fl"> <a href="/video-page.htm" title="Video" class="sprite fl titletop"></a> <ul> <li class="top"><a href="/video/sieu-pham-sut-phat-cua-cong-phuong-vao-luoi-campuchia-68116.htm" title="Si&#234;u phẩm s&#250;t phạt của C&#244;ng Phượng v&#224;o lưới Campuchia"><img title="Si&#234;u phẩm s&#250;t phạt của C&#244;ng Phượng v&#224;o lưới Campuchia" alt="Si&#234;u phẩm s&#250;t phạt của C&#244;ng Phượng v&#224;o lưới Campuchia" src="https://dantricdn.com/zoom/228_165/2017/screen-shot-2017-08-17-at-17-12-05-1502964751034.png" width="228" height="165" /></a><h3><a href="/video/sieu-pham-sut-phat-cua-cong-phuong-vao-luoi-campuchia-68116.htm" title="Si&#234;u phẩm s&#250;t phạt của C&#244;ng Phượng v&#224;o lưới Campuchia">Siêu phẩm sút phạt của Công Phượng vào lưới Campuchia</a></h3> <a href="/video/sieu-pham-sut-phat-cua-cong-phuong-vao-luoi-campuchia-68116.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/ve-ao-moi-cho-nhung-buc-tuong-cu-ky-o-sai-gon-68107.htm" title="Vẽ “&#225;o mới” cho những bức tường cũ kỹ ở S&#224;i G&#242;n"><img title="Vẽ “&#225;o mới” cho những bức tường cũ kỹ ở S&#224;i G&#242;n" alt="Vẽ “&#225;o mới” cho những bức tường cũ kỹ ở S&#224;i G&#242;n" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/5586fa120a/2017/08/16/sequence-01-1502874613324.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/ve-ao-moi-cho-nhung-buc-tuong-cu-ky-o-sai-gon-68107.htm" title="Vẽ “&#225;o mới” cho những bức tường cũ kỹ ở S&#224;i G&#242;n">Vẽ “áo mới” cho những bức tường cũ kỹ ở Sài Gòn</a></h3> <a href="/video/ve-ao-moi-cho-nhung-buc-tuong-cu-ky-o-sai-gon-68107.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/xem-canh-sat-duc-ruot-duoi-xe-an-cap-68094.htm" title="Xem cảnh s&#225;t Đức rượt đuổi xe ăn cắp"><img title="Xem cảnh s&#225;t Đức rượt đuổi xe ăn cắp" alt="Xem cảnh s&#225;t Đức rượt đuổi xe ăn cắp" src="https://dantricdn.com/zoom/100_70/2017/screen-shot-2017-08-17-at-14-58-05-1502956702063.png" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/xem-canh-sat-duc-ruot-duoi-xe-an-cap-68094.htm" title="Xem cảnh s&#225;t Đức rượt đuổi xe ăn cắp">Xem cảnh sát Đức rượt đuổi xe ăn cắp</a></h3> <a href="/video/xem-canh-sat-duc-ruot-duoi-xe-an-cap-68094.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/kham-pha-cung-dien-blenheim-68099.htm" title="Kh&#225;m ph&#225; Cung điện Blenheim"><img title="Kh&#225;m ph&#225; Cung điện Blenheim" alt="Kh&#225;m ph&#225; Cung điện Blenheim" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/c05a76d21c/2017/08/17/blenheim-palace-gardens-1502943847007.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/kham-pha-cung-dien-blenheim-68099.htm" title="Kh&#225;m ph&#225; Cung điện Blenheim">Khám phá Cung điện Blenheim</a></h3> <a href="/video/kham-pha-cung-dien-blenheim-68099.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear" style="margin-top: 301px;"></div> <div data-zoneid="76" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh" >Kinh doanh</a></h2></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/tai-chinh-dau-tu.htm" title="T&#224;i ch&#237;nh - Đầu tư">Tài chính - Đầu tư</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/thi-truong.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/kinh-doanh/bao-ve-ntd.htm" title="Bảo vệ NTD">Bảo vệ NTD</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/kinh-doanh/vu-danh-trao-150-kg-nga-voi-tang-vat-xu-can-bo-xac-dinh-trach-nhiem-lanh-dao-20170817170310616.htm" title="Vụ đ&#225;nh tr&#225;o 150 kg ng&#224; voi tang vật: Xử c&#225;n bộ, x&#225;c định tr&#225;ch nhiệm l&#227;nh đạo" ><img title="Vụ đ&#225;nh tr&#225;o 150 kg ng&#224; voi tang vật: Xử c&#225;n bộ, x&#225;c định tr&#225;ch nhiệm l&#227;nh đạo" alt="Vụ đ&#225;nh tr&#225;o 150 kg ng&#224; voi tang vật: Xử c&#225;n bộ, x&#225;c định tr&#225;ch nhiệm l&#227;nh đạo" data-x2="https://dantricdn.com/66b339dd/zoom/137_105/2017/nga-voi-2-1502772086600.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nga-voi-2-1502772086600.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/kinh-doanh/vu-danh-trao-150-kg-nga-voi-tang-vat-xu-can-bo-xac-dinh-trach-nhiem-lanh-dao-20170817170310616.htm" title="Vụ đ&#225;nh tr&#225;o 150 kg ng&#224; voi tang vật: Xử c&#225;n bộ, x&#225;c định tr&#225;ch nhiệm l&#227;nh đạo" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817170310616" >Vụ đánh tráo 150 kg ngà voi tang vật: Xử cán bộ, xác định trách nhiệm lãnh đạo</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Xung quanh vụ cán bộ Hải quan đánh tráo 150kg ngà voi vi phạm tại đơn vị của Hải quan Hà Nội, Tổng cục Hải quan chỉ đạo xử lý nghiêm đúng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Trưởng phòng và Phó trưởng phòng kiểm điểm, xác định trách nhiệm.<br /><a href="/kinh-doanh/danh-trao-an-cap-tren-150-kg-nga-voi-tang-vat-mot-can-bo-hai-quan-bi-bat-20170815115448315.htm" title="Đ&#225;nh tr&#225;o, ăn cắp tr&#234;n 150 kg ng&#224; voi tang vật, một c&#225;n bộ Hải quan bị bắt"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đánh tráo, ăn cắp trên 150 kg ngà voi tang vật, một cán bộ Hải quan bị bắt</b></a><br /><a href="/phap-luat/bat-giu-o-to-van-chuyen-nga-voi-20170714162257061.htm" title="Bắt giữ &#244; t&#244; vận chuyển ng&#224; voi"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bắt giữ ô tô vận chuyển ngà voi</b></a><br /><a href="/xa-hoi/pho-thu-tuong-chi-dao-lam-ro-duong-day-van-chuyen-trai-phep-nga-voi-201706241323279.htm" title="Ph&#243; Thủ tướng chỉ đạo l&#224;m r&#245; đường d&#226;y vận chuyển tr&#225;i ph&#233;p ng&#224; voi"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ đường dây vận chuyển trái phép ngà voi</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/kinh-doanh/vu-danh-trao-150-kg-nga-voi-tang-vat-xu-can-bo-xac-dinh-trach-nhiem-lanh-dao-20170817170310616.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone6_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/kinh-doanh/long-tin-voi-cac-dich-vu-tieu-dung-truc-tuyen-con-thap-20170817195328322.htm" title="L&#242;ng tin với c&#225;c dịch vụ ti&#234;u d&#249;ng trực tuyến c&#242;n thấp" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817195328322" >Lòng tin với các dịch vụ tiêu dùng trực tuyến còn thấp</a></li><li><a href="/kinh-doanh/khong-chi-co-viet-nam-the-gioi-do-xo-mua-nha-my-duc-anh-2017081710501092.htm" title="Kh&#244;ng chỉ c&#243; Việt Nam, thế giới đổ x&#244; mua nh&#224; Mỹ, Đức, Anh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081710501092" >Không chỉ có Việt Nam, thế giới đổ xô mua nhà Mỹ, Đức, Anh</a></li><li><a href="/kinh-doanh/ngam-noi-that-dep-nhu-mo-tai-can-ho-chung-cu-80m2-20170817185832568.htm" title="Ngắm nội thất đẹp như mơ tại căn hộ chung cư 80m2" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817185832568" >Ngắm nội thất đẹp như mơ tại căn hộ chung cư 80m2</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="730" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/van-hoa.htm" title="Văn h&#243;a" >Văn hóa</a></h2></li><li><h3><a href="/van-hoa/doi-song-van-hoa.htm" title="Đời sống văn h&#243;a">Đời sống văn hóa</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/san-khau-dan-gian.htm" title="S&#226;n khấu - D&#226;n gian">Sân khấu - Dân gian</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/du-lich-kham-pha.htm" title="Du lịch - Kh&#225;m ph&#225;">Du lịch - Khám phá</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/van-hoa/dien-anh.htm" title="Điện ảnh">Điện ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/van-hoa/hoa-hau-do-my-linh-chinh-thuc-dai-dien-viet-nam-thi-miss-world-2017-20170817133015252.htm" title="Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ch&#237;nh thức đại diện Việt Nam thi Miss World 2017" ><img title="Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ch&#237;nh thức đại diện Việt Nam thi Miss World 2017" alt="Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ch&#237;nh thức đại diện Việt Nam thi Miss World 2017" data-x2="https://dantricdn.com/475a728a/zoom/137_105/2017/do-my-linh-1502951216525-crop-1502951278389.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/do-my-linh-1502951216525-crop-1502951278389.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/van-hoa/hoa-hau-do-my-linh-chinh-thuc-dai-dien-viet-nam-thi-miss-world-2017-20170817133015252.htm" title="Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ch&#237;nh thức đại diện Việt Nam thi Miss World 2017" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817133015252" >Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức đại diện Việt Nam thi Miss World 2017</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Đơn vị quản lý của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết, Hoa hậu Việt Nam 2016 đang hoàn tất các thủ tục xin giấy phép để tham dự Hoa hậu thế giới 2017 vào đầu tháng 11 tới.</div><a class="icon-detail fon7" href="/van-hoa/hoa-hau-do-my-linh-chinh-thuc-dai-dien-viet-nam-thi-miss-world-2017-20170817133015252.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone7_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/van-hoa/do-my-linh-tu-tin-khi-dai-dien-viet-nam-thi-hoa-hau-the-gioi-20170817202154722.htm" title="Đỗ Mỹ Linh tự tin khi đại diện Việt Nam thi Hoa hậu thế giới" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817202154722" >Đỗ Mỹ Linh tự tin khi đại diện Việt Nam thi Hoa hậu thế giới</a></li><li><a href="/van-hoa/nsnd-lan-huong-chong-toi-ma-chuyen-tam-cho-phim-anh-chac-chan-noi-tieng-hon-toi-nhieu-20170817162457915.htm" title="NSND Lan Hương: “Chồng t&#244;i m&#224; chuy&#234;n t&#226;m cho phim ảnh, chắc chắn nổi tiếng hơn t&#244;i nhiều”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817162457915" >NSND Lan Hương: “Chồng tôi mà chuyên tâm cho phim ảnh, chắc chắn nổi tiếng hơn tôi nhiều”</a></li><li><a href="/van-hoa/xay-dung-khong-gian-di-bo-quanh-ho-guom-doat-giai-bui-xuan-phai-20170817155734556.htm" title="X&#226;y dựng kh&#244;ng gian đi bộ quanh Hồ Gươm đoạt giải B&#249;i Xu&#226;n Ph&#225;i" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817155734556" >Xây dựng không gian đi bộ quanh Hồ Gươm đoạt giải Bùi Xuân Phái</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="23" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giai-tri.htm" title="Giải tr&#237;" >Giải trí</a></h2></li><li><h3><a href="/giai-tri/sao-viet.htm" title="Sao Việt">Sao Việt</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/hollywood.htm" title="Hollywood">Hollywood</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giai-tri/thoi-trang.htm" title="Thời trang">Thời trang</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giai-tri/tran-thanh-tro-lai-thach-thuc-danh-hai-sau-scandal-mua-3-20170817152457309.htm" title="Trấn Th&#224;nh trở lại “Th&#225;ch thức danh h&#224;i” sau scandal m&#249;a 3" ><img title="Trấn Th&#224;nh trở lại “Th&#225;ch thức danh h&#224;i” sau scandal m&#249;a 3" alt="Trấn Th&#224;nh trở lại “Th&#225;ch thức danh h&#224;i” sau scandal m&#249;a 3" data-x2="https://dantricdn.com/a9dc38d7/zoom/137_105/2017/tien-luat-tran-thanh-truong-giang-4-1502954364045.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/tien-luat-tran-thanh-truong-giang-4-1502954364045.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giai-tri/tran-thanh-tro-lai-thach-thuc-danh-hai-sau-scandal-mua-3-20170817152457309.htm" title="Trấn Th&#224;nh trở lại “Th&#225;ch thức danh h&#224;i” sau scandal m&#249;a 3" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817152457309" >Trấn Thành trở lại “Thách thức danh hài” sau scandal mùa 3</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Kết thúc “Thách thức danh hài” mùa 3 với “chuỗi ồn ào” đi kèm nhưng diễn viên hài Trấn Thành vẫn được nhà sản xuất tin tưởng mời tiếp tục tham gia mùa 4 năm nay.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giai-tri/tran-thanh-tro-lai-thach-thuc-danh-hai-sau-scandal-mua-3-20170817152457309.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone8_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giai-tri/leonardo-dicaprio-va-kate-winslet-tai-ngo-20170817165855614.htm" title="Leonardo DiCaprio v&#224; Kate Winslet t&#225;i ngộ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817165855614" >Leonardo DiCaprio và Kate Winslet tái ngộ</a></li><li><a href="/giai-tri/paris-hilton-mong-som-lam-me-20170817082226867.htm" title="Paris Hilton mong sớm l&#224;m mẹ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817082226867" >Paris Hilton mong sớm làm mẹ</a></li><li><a href="/giai-tri/phan-ung-du-doi-cua-chan-tu-dan-khi-bi-cao-buoc-chen-ep-ngo-kinh-20170817112851447.htm" title="Phản ứng dữ dội của Ch&#226;n Tử Đan khi bị c&#225;o buộc ch&#232;n &#233;p Ng&#244; Kinh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817112851447" >Phản ứng dữ dội của Chân Tử Đan khi bị cáo buộc chèn ép Ngô Kinh</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="835" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://dulich.dantri.com.vn" title="Du Lịch" target="_blank">Du Lịch</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/vong-quay-du-lich.htm" title="V&#242;ng quay du lịch">Vòng quay du lịch</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tours-ua-thich.htm" title="Tours ưa th&#237;ch">Tours ưa thích</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/diem-den-moi-tuan.htm" title="Điểm đến mỗi tuần">Điểm đến mỗi tuần</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha.htm" title="Kh&#225;m ph&#225;">Khám phá</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/chiem-nguong-bo-suu-tap-vang-bac-quy-gia-tung-cat-giau-trong-nhieu-thap-ky-2017081711305851.htm" title="Chi&#234;m ngưỡng bộ sưu tập v&#224;ng bạc qu&#253; gi&#225; từng cất giấu trong nhiều thập kỷ" target="_blank"><img title="Chi&#234;m ngưỡng bộ sưu tập v&#224;ng bạc qu&#253; gi&#225; từng cất giấu trong nhiều thập kỷ" alt="Chi&#234;m ngưỡng bộ sưu tập v&#224;ng bạc qu&#253; gi&#225; từng cất giấu trong nhiều thập kỷ" data-x2="https://dantricdn.com/772a2964/zoom/137_105/2017/blenheim-2-1502943520973.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/blenheim-2-1502943520973.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/chiem-nguong-bo-suu-tap-vang-bac-quy-gia-tung-cat-giau-trong-nhieu-thap-ky-2017081711305851.htm" title="Chi&#234;m ngưỡng bộ sưu tập v&#224;ng bạc qu&#253; gi&#225; từng cất giấu trong nhiều thập kỷ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081711305851" target="_blank">Chiêm ngưỡng bộ sưu tập vàng bạc quý giá từng cất giấu trong nhiều thập kỷ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Mới đây, công chúng trên toàn thế giới được chiêm ngưỡng bộ sưu tập nạm vàng bạc quý giá từ thế kỷ 18 với trị giá hàng triệu bảng Anh. Đây là tài sản của một nữ công tước giàu có.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/chiem-nguong-bo-suu-tap-vang-bac-quy-gia-tung-cat-giau-trong-nhieu-thap-ky-2017081711305851.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone9_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/10-dat-nuoc-an-toan-nhat-de-di-du-lich-20170817180626489.htm" title="10 đất nước an to&#224;n nhất để đi du lịch" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817180626489" target="_blank">10 đất nước an toàn nhất để đi du lịch</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nhung-diem-thu-gian-tot-nhat-the-gioi-20170817143633728.htm" title="Những điểm thư gi&#227;n tốt nhất thế giới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817143633728" target="_blank">Những điểm thư giãn tốt nhất thế giới</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/ve-quang-tri-nem-thu-dac-san-dan-da-20170817141212888.htm" title="Về Quảng Trị nếm thử đặc sản d&#226;n d&#227;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817141212888" target="_blank">Về Quảng Trị nếm thử đặc sản dân dã</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="170" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/phap-luat.htm" title="Ph&#225;p luật" >Pháp luật</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/phap-luat/tram-be-lan-dau-nem-trai-dang-con-trai-bi-giang-ho-bat-coc-2017081714490849.htm" title="Trầm B&#234; lần đầu nếm tr&#225;i đắng: Con trai bị giang hồ bắt c&#243;c" ><img title="Trầm B&#234; lần đầu nếm tr&#225;i đắng: Con trai bị giang hồ bắt c&#243;c" alt="Trầm B&#234; lần đầu nếm tr&#225;i đắng: Con trai bị giang hồ bắt c&#243;c" data-x2="https://dantricdn.com/50157d2a/zoom/137_105/2017/7741349c-411d-4bea-8451-e11529263669-1502955945313.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/7741349c-411d-4bea-8451-e11529263669-1502955945313.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/phap-luat/tram-be-lan-dau-nem-trai-dang-con-trai-bi-giang-ho-bat-coc-2017081714490849.htm" title="Trầm B&#234; lần đầu nếm tr&#225;i đắng: Con trai bị giang hồ bắt c&#243;c" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081714490849" >Trầm Bê lần đầu nếm trái đắng: Con trai bị giang hồ bắt cóc</a></h4><div class="sapo fon5">Chẵn một con giáp về trước, dư luận TP Hồ Chí Minh cũng đã từng cuộn sóng vì thông tin liên quan đến gia đình Trầm Bê. Khác chăng, lần này tên ông ta được nhắc đến như nghi phạm, còn lần trước là nạn nhân. Tháng 12-2005, Trầm Trọng Ngân, con trai ông Trầm Bê bị giang hồ bắt cóc đòi những 10 triệu USD tiền chuộc.<br /><a href="/phap-luat/nhan-dien-cac-bi-can-bi-khoi-to-trong-vu-bat-giam-ong-tram-be-20170811082455821.htm" title="Nhận diện c&#225;c bị can bị khởi tố trong vụ bắt giam &#244;ng Trầm B&#234;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nhận diện các bị can bị khởi tố trong vụ bắt giam ông Trầm Bê</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/bat-tram-be-trinh-xuan-thanh-dau-thu-va-la-don-tu-chuc-cua-thu-truong-thoa-20170806090615524.htm" title="Bắt Trầm B&#234;, Trịnh Xu&#226;n Thanh đầu th&#250; v&#224; l&#225; đơn từ chức của Thứ trưởng Thoa"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bắt Trầm Bê, Trịnh Xuân Thanh đầu thú và lá đơn từ chức của Thứ trưởng Thoa</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/tram-be-tham-vong-ong-trum-va-dau-vet-nghiet-nga-tai-sacombank-20170802145317399.htm" title="Trầm B&#234;: Tham vọng “&#244;ng tr&#249;m” v&#224; dấu vết “nghiệt ng&#227;” tại Sacombank"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Trầm Bê: Tham vọng “ông trùm” và dấu vết “nghiệt ngã” tại Sacombank</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/phap-luat/tram-be-lan-dau-nem-trai-dang-con-trai-bi-giang-ho-bat-coc-2017081714490849.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone10_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/phap-luat/pha-duong-day-mai-dam-nghin-do-co-nguoi-mau-va-dien-vien-tham-gia-2017081719153511.htm" title="Ph&#225; đường d&#226;y mại d&#226;m ngh&#236;n đ&#244;, c&#243; người mẫu v&#224; diễn vi&#234;n tham gia" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081719153511" >Phá đường dây mại dâm nghìn đô, có người mẫu và diễn viên tham gia</a></li><li><a href="/phap-luat/lap-khong-ho-so-chiem-17-ty-dong-20170817190250453.htm" title="Lập khống hồ sơ chiếm 1,7 tỷ đồng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817190250453" >Lập khống hồ sơ chiếm 1,7 tỷ đồng</a></li><li><a href="/phap-luat/cuu-tong-giam-doc-vinashinlines-xin-xem-xet-lai-muc-an-tu-hinh-20170817190939413.htm" title="Cựu Tổng gi&#225;m đốc Vinashinlines xin xem x&#233;t lại mức &#225;n tử h&#236;nh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817190939413" >Cựu Tổng giám đốc Vinashinlines xin xem xét lại mức án tử hình</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="135" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ" >Nhịp sống trẻ</a></h2></li><li><h3><a href="/nhip-song-tre/nguoi-viet-tre.htm" title="Người Việt trẻ">Người Việt trẻ</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/nhip-song-tre/phong-su-tre.htm" title="Ph&#243;ng sự trẻ">Phóng sự trẻ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/nhip-song-tre/chuyen-tinh-yeu-cua-cap-doi-viet-nay-mam-tu-3-ngay-dau-quen-biet-20170816233825143.htm" title="Chuyện t&#236;nh y&#234;u của cặp đ&#244;i Việt nảy mầm từ 3 ng&#224;y đầu quen biết" ><img title="Chuyện t&#236;nh y&#234;u của cặp đ&#244;i Việt nảy mầm từ 3 ng&#224;y đầu quen biết" alt="Chuyện t&#236;nh y&#234;u của cặp đ&#244;i Việt nảy mầm từ 3 ng&#224;y đầu quen biết" data-x2="https://dantricdn.com/7dee3cea/zoom/137_105/2017/taiwan1-1502901849546-crop-1502901872550.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/taiwan1-1502901849546-crop-1502901872550.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/nhip-song-tre/chuyen-tinh-yeu-cua-cap-doi-viet-nay-mam-tu-3-ngay-dau-quen-biet-20170816233825143.htm" title="Chuyện t&#236;nh y&#234;u của cặp đ&#244;i Việt nảy mầm từ 3 ng&#224;y đầu quen biết" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816233825143" >Chuyện tình yêu của cặp đôi Việt nảy mầm từ 3 ngày đầu quen biết</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Hoàng và Quỳnh nảy nở tình cảm từ 3 ngày quen biết đầu tiên. Khi ấy, Hoàng sống trong 1 căn nhà trọ nhỏ, chẳng có mấy vốn liếng, cũng không công việc ổn định. Vậy mà Quỳnh quyết định chọn Hoàng và cùng anh vượt qua 4 năm thử thách.<br /><a href="/nhip-song-tre/dan-mang-tu-hao-viet-nam-dep-tuyet-trong-anh-cuoi-cua-cap-doi-dai-loan-20170808070243914.htm" title="D&#226;n mạng tự h&#224;o Việt Nam đẹp tuyệt trong ảnh cưới của cặp đ&#244;i Đ&#224;i Loan"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Dân mạng tự hào Việt Nam đẹp tuyệt trong ảnh cưới của cặp đôi Đài Loan</b></a><br /><a href="/nhip-song-tre/bo-anh-cuoi-binh-di-cua-doi-ban-tre-giua-canh-dong-bap-cai-20170730084215566.htm" title="Bộ ảnh cưới b&#236;nh dị của đ&#244;i bạn trẻ giữa... c&#225;nh đồng bắp cải"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bộ ảnh cưới bình dị của đôi bạn trẻ giữa... cánh đồng bắp cải</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/nhip-song-tre/chuyen-tinh-yeu-cua-cap-doi-viet-nay-mam-tu-3-ngay-dau-quen-biet-20170816233825143.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone11_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/nhip-song-tre/chien-dich-coi-mac-zombie-gioi-tre-viet-noi-la-lam-20170817093516798.htm" title="Chiến dịch “cởi m&#225;c zombie”: Giới trẻ Việt n&#243;i l&#224; l&#224;m" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817093516798" >Chiến dịch “cởi mác zombie”: Giới trẻ Việt nói là làm</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/top-10-miss-ngoi-sao-khoe-ve-dep-nu-tinh-kieu-sa-20170816233656878.htm" title="Top 10 Miss Ng&#244;i sao khoe vẻ đẹp nữ t&#237;nh, ki&#234;u sa" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816233656878" >Top 10 Miss Ngôi sao khoe vẻ đẹp nữ tính, kiêu sa</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/clip-che-despacito-chuyen-ban-tre-dua-nhau-phau-thuat-tham-my-20170816225804055.htm" title="Clip chế &quot;Despacito&quot; chuyện bạn trẻ đua nhau phẫu thuật thẩm mỹ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816225804055" >Clip chế "Despacito" chuyện bạn trẻ đua nhau phẫu thuật thẩm mỹ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="7" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe" >Sức khỏe</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-khoe/kien-thuc-gioi-tinh.htm" title="Kiến thức giới t&#237;nh">Kiến thức giới tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/tu-van.htm" title="Tư vấn">Tư vấn</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/lam-dep.htm" title="L&#224;m đẹp">Làm đẹp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-khoe/ung-thu.htm" title="Ung thư">Ung thư</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-khoe/4-loai-qua-co-the-tang-so-luong-tieu-cau-cho-nguoi-sot-xuat-huyet-20170817150408882.htm" title="4 loại quả c&#243; thể tăng số lượng tiểu cầu cho người sốt xuất huyết" ><img title="4 loại quả c&#243; thể tăng số lượng tiểu cầu cho người sốt xuất huyết" alt="4 loại quả c&#243; thể tăng số lượng tiểu cầu cho người sốt xuất huyết" data-x2="https://dantricdn.com/07375351/zoom/137_105/2017/sot-xuat-huyt-1502956958598.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/sot-xuat-huyt-1502956958598.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-khoe/4-loai-qua-co-the-tang-so-luong-tieu-cau-cho-nguoi-sot-xuat-huyet-20170817150408882.htm" title="4 loại quả c&#243; thể tăng số lượng tiểu cầu cho người sốt xuất huyết" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817150408882" >4 loại quả có thể tăng số lượng tiểu cầu cho người sốt xuất huyết</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một trong những triệu chứng thường gặp của bệnh nhân sốt xuất huyết là giảm số lượng tiểu cầu trong máu, có thể xảy ra do vi-rút khiến số lượng tiểu cầu tụt giảm đáng kể. Kết quả là bệnh nhân sốt xuất huyết sẽ cảm thấy yếu, chóng mặt, và đau khớp.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-khoe/4-loai-qua-co-the-tang-so-luong-tieu-cau-cho-nguoi-sot-xuat-huyet-20170817150408882.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone12_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-khoe/phat-hien-8-ho-kinh-doanh-dung-chat-hoa-chat-tay-trang-nong-san-20170817180046452.htm" title="Ph&#225;t hiện 8 hộ kinh doanh d&#249;ng chất h&#243;a chất tẩy trắng n&#244;ng sản" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817180046452" >Phát hiện 8 hộ kinh doanh dùng chất hóa chất tẩy trắng nông sản</a></li><li><a href="/suc-khoe/dau-bung-du-doi-do-tac-dong-mach-20170817144505613.htm" title="Đau bụng dữ dội do tắc động mạch" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817144505613" >Đau bụng dữ dội do tắc động mạch</a></li><li><a href="/suc-khoe/gan-200-nghin-dung-cu-chua-nuoc-co-bo-gay-duoc-phat-hien-20170817131011688.htm" title="Gần 200 ngh&#236;n dụng cụ chứa nước c&#243; bọ gậy được ph&#225;t hiện" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817131011688" >Gần 200 nghìn dụng cụ chứa nước có bọ gậy được phát hiện</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="119" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số" >Sức mạnh số</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-thoai.htm" title="Di động - Viễn th&#244;ng">Di động</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/vi-tinh.htm" title="M&#225;y t&#237;nh - Mạng">Máy tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-may.htm" title="Điện tử ti&#234;u d&#249;ng">Điện tử</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/phan-mem-bao-mat.htm" title="Phần mềm - Bảo mật">Phần mềm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-manh-so/thu-thuat.htm" title="Thủ thuật - Mẹo vặt">Thủ thuật</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-manh-so/smartphone-thuong-hieu-viet-dang-kinh-doanh-o-vn-nhu-the-nao-20170817150511423.htm" title="Smartphone thương hiệu Việt đang kinh doanh ở VN như thế n&#224;o?" ><img title="Smartphone thương hiệu Việt đang kinh doanh ở VN như thế n&#224;o?" alt="Smartphone thương hiệu Việt đang kinh doanh ở VN như thế n&#224;o?" data-x2="https://dantricdn.com/cacb89c6/zoom/137_105/2017/636308126414956272-zumbos21o-1502954289110.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/636308126414956272-zumbos21o-1502954289110.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-manh-so/smartphone-thuong-hieu-viet-dang-kinh-doanh-o-vn-nhu-the-nao-20170817150511423.htm" title="Smartphone thương hiệu Việt đang kinh doanh ở VN như thế n&#224;o?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817150511423" >Smartphone thương hiệu Việt đang kinh doanh ở VN như thế nào?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Thương hiệu Việt đang là cái tên được nhắc đến liên tục gần đây sau hiệu ứng của Bphone từ Bkav. Hiện các thương hiệu Việt này đang kinh doanh ở phân khúc nào, chiếm bao nhiêu thị phần tại VN?<br /><a href="/suc-manh-so/dien-thoai-thuong-hieu-viet-nguoi-on-ao-ke-lang-le-20170813153351043.htm" title="Điện thoại thương hiệu Việt: Người ồn &#224;o, kẻ lặng lẽ!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Điện thoại thương hiệu Việt: Người ồn ào, kẻ lặng lẽ!</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-manh-so/smartphone-thuong-hieu-viet-dang-kinh-doanh-o-vn-nhu-the-nao-20170817150511423.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone13_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-manh-so/asus-chinh-thuc-ra-mat-dong-san-pham-zenfone-4-co-camera-kep-20170817161339921.htm" title="Asus ch&#237;nh thức ra mắt d&#242;ng sản phẩm Zenfone 4 c&#243; camera k&#233;p" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817161339921" >Asus chính thức ra mắt dòng sản phẩm Zenfone 4 có camera kép</a></li><li><a href="/suc-manh-so/tren-tay-bom-tan-nokia-8-smartphone-chup-cung-luc-2-camera-truoc-va-sau-20170817100644812.htm" title="Tr&#234;n tay &quot;bom tấn&quot; Nokia 8 - smartphone chụp c&#249;ng l&#250;c 2 camera trước v&#224; sau" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817100644812" >Trên tay "bom tấn" Nokia 8 - smartphone chụp cùng lúc 2 camera trước và sau</a></li><li><a href="/suc-manh-so/5-ung-dung-mien-phi-co-han-cho-ios-ngay-17-8-2017081709555677.htm" title="5 ứng dụng miễn ph&#237; c&#243; hạn cho iOS ng&#224;y 17/8" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081709555677" >5 ứng dụng miễn phí có hạn cho iOS ngày 17/8</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="111" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/o-to-xe-may.htm" title="&#212; t&#244; - Xe m&#225;y" >Ô tô - Xe máy</a></h2></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/thi-truong-xe.htm" title="Thị trường xe">Thị trường xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/van-hoa-xe.htm" title="Văn ho&#225; xe">Văn hoá xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/tu-van-xe.htm" title="Tư vấn xe">Tư vấn xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/dua-xe.htm" title="Đua xe">Đua xe</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/o-to-xe-may/gia-xe.htm" title="Gi&#225; xe">Giá xe</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/o-to-xe-may/xem-canh-sat-duc-ruot-duoi-xe-an-cap-tren-cao-toc-autobahn-20170817094433315.htm" title="Xem cảnh s&#225;t Đức rượt đuổi xe ăn cắp tr&#234;n cao tốc Autobahn" ><img title="Xem cảnh s&#225;t Đức rượt đuổi xe ăn cắp tr&#234;n cao tốc Autobahn" alt="Xem cảnh s&#225;t Đức rượt đuổi xe ăn cắp tr&#234;n cao tốc Autobahn" data-x2="https://dantricdn.com/78508729/zoom/137_105/2017/audi-a5-sportback-1502935256948.gif" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/audi-a5-sportback-1502935256948.gif" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/o-to-xe-may/xem-canh-sat-duc-ruot-duoi-xe-an-cap-tren-cao-toc-autobahn-20170817094433315.htm" title="Xem cảnh s&#225;t Đức rượt đuổi xe ăn cắp tr&#234;n cao tốc Autobahn" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817094433315" >Xem cảnh sát Đức rượt đuổi xe ăn cắp trên cao tốc Autobahn</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Nổi tiếng với việc không giới hạn tốc độ, nên hệ thống đường cao tốc Autobahn của Đức rất thu hút các tín đồ tốc độ khắp thế giới; và cũng vì thế, nơi đây cũng nổi tiếng với những pha rượt đuổi tốc độ cao của cảnh sát.<br /><a href="/o-to-xe-may/canh-sat-my-xu-li-nguoi-chong-doi-the-nao-20170719084027945.htm" title="Cảnh s&#225;t Mỹ xử l&#237; người chống đối thế n&#224;o?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cảnh sát Mỹ xử lí người chống đối thế nào?</b></a><br /><a href="/o-to-xe-may/xem-canh-sat-di-xe-may-truy-duoi-quai-xe-20170512083017068.htm" title="Xem cảnh s&#225;t đi xe m&#225;y truy đuổi qu&#225;i xế"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Xem cảnh sát đi xe máy truy đuổi quái xế</b></a><br /><a href="/o-to-xe-may/xem-canh-sat-nhat-trinh-dien-ky-nang-lai-mo-to-20170314085042928.htm" title="Xem cảnh s&#225;t Nhật tr&#236;nh diễn kỹ năng l&#225;i m&#244;-t&#244;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Xem cảnh sát Nhật trình diễn kỹ năng lái mô-tô</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/o-to-xe-may/xem-canh-sat-duc-ruot-duoi-xe-an-cap-tren-cao-toc-autobahn-20170817094433315.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone14_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/o-to-xe-may/toyota-yaris-ativ-chinh-thuc-ra-mat-20170817105003526.htm" title="Toyota Yaris Ativ ch&#237;nh thức ra mắt" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817105003526" >Toyota Yaris Ativ chính thức ra mắt</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/hyundai-se-lien-tuc-ra-xe-moi-20170817104554002.htm" title="Hyundai sẽ li&#234;n tục ra xe mới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817104554002" >Hyundai sẽ liên tục ra xe mới</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/bmw-z4-the-he-moi-dan-lo-dien-20170817085331251.htm" title="BMW Z4 thế hệ mới dần lộ diện" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817085331251" >BMW Z4 thế hệ mới dần lộ diện</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="202" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/ban-doc.htm" title="Bạn đọc" >Bạn đọc</a></h2></li><li><h3><a href="/ban-doc/dieu-tra.htm" title="Điều tra">Điều tra</a></h3></li><li><h3><a href="/ban-doc/tu-van-phap-luat.htm" title="Tư vấn ph&#225;p luật">Tư vấn pháp luật</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/ban-doc/hoi-am.htm" title="Hồi &#226;m">Hồi âm</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/ban-doc/vu-146-quan-thanh-tu-chuyen-cong-tac-den-viec-o-nhiem-con-nguoi-20170817002430645.htm" title="Vụ 146 Qu&#225;n Th&#225;nh: Từ chuyện cống tắc đến việc &quot;&#244; nhiễm con người&quot;!" ><img title="Vụ 146 Qu&#225;n Th&#225;nh: Từ chuyện cống tắc đến việc &quot;&#244; nhiễm con người&quot;!" alt="Vụ 146 Qu&#225;n Th&#225;nh: Từ chuyện cống tắc đến việc &quot;&#244; nhiễm con người&quot;!" data-x2="https://dantricdn.com/ee809679/zoom/137_105/2017/146-1502298527588.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/146-1502298527588.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/ban-doc/vu-146-quan-thanh-tu-chuyen-cong-tac-den-viec-o-nhiem-con-nguoi-20170817002430645.htm" title="Vụ 146 Qu&#225;n Th&#225;nh: Từ chuyện cống tắc đến việc &quot;&#244; nhiễm con người&quot;!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817002430645" >Vụ 146 Quán Thánh: Từ chuyện cống tắc đến việc "ô nhiễm con người"!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - “Việc thì không lớn nhưng cái sai lại quá lớn. Cái sai vẫn đang bị né tránh nên khó giải quyết: Tại sao lại cấp sổ đỏ cho cá nhân cả phần đất chung; Tại sao cấp phép 4 tầng lại xây 7 tầng mà không xử lý; Cống có trước hay nhà có trước. Làm cống mới có phá tính đồng bộ của cống cũ không, có tạo ra tiền lệ cứ làm đại đi, có gì chính quyền lại điều chỉnh; Tại sao chủ nhà này lại lớn gan thế, tại sao quận Ba Đình lại nhún với nhà này thế?”, quan điểm của bạn đọc Dân trí.<br /><a href="/blog/nha-146-quan-thanh-se-di-vao-lich-su-tri-tre-cua-thu-do-ha-noi-20170816050011664.htm" title="Nh&#224; 146 Qu&#225;n Th&#225;nh sẽ đi v&#224;o “lịch sử tr&#236; trệ” của Thủ đ&#244; H&#224; Nội!?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nhà 146 Quán Thánh sẽ đi vào “lịch sử trì trệ” của Thủ đô Hà Nội!?</b></a><br /><a href="/ban-doc/chu-tich-tp-ha-noi-chi-dao-thong-duong-cong-tac-giai-cuu-cu-dan-146-quan-thanh-20170815004503442.htm" title="Chủ tịch TP H&#224; Nội chỉ đạo th&#244;ng đường cống tắc, giải cứu cư d&#226;n 146 Qu&#225;n Th&#225;nh"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc, giải cứu cư dân 146 Quán Thánh</b></a><br /><a href="/ban-doc/toan-canh-vu-146-quan-thanh-khien-nguoi-dan-ngao-ngan-20170518080917071.htm" title="To&#224;n cảnh vụ 146 Qu&#225;n Th&#225;nh khiến người d&#226;n “ngao ng&#225;n”!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Toàn cảnh vụ 146 Quán Thánh khiến người dân “ngao ngán”!</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/ban-doc/vu-146-quan-thanh-tu-chuyen-cong-tac-den-viec-o-nhiem-con-nguoi-20170817002430645.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone15_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/ban-doc/nghe-an-het-nhiem-ky-5-thang-hieu-truong-bi-to-tham-quyen-co-vi-20170817105425294.htm" title="Nghệ An: Hết nhiệm kỳ 5 th&#225;ng, hiệu trưởng bị tố tham quyền, cố vị?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817105425294" >Nghệ An: Hết nhiệm kỳ 5 tháng, hiệu trưởng bị tố tham quyền, cố vị?</a></li><li><a href="/ban-doc/bac-giang-nguy-co-vo-tran-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-doanh-nghiep-xin-dau-tu-bi-tuyt-coi-20170817084250495.htm" title="Bắc Giang: Nguy cơ “vỡ trận” nh&#224; m&#225;y xử l&#253; nước thải, doanh nghiệp xin đầu tư bị “tu&#253;t c&#242;i”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817084250495" >Bắc Giang: Nguy cơ “vỡ trận” nhà máy xử lý nước thải, doanh nghiệp xin đầu tư bị “tuýt còi”</a></li><li><a href="/ban-doc/quang-tri-xem-xet-dung-du-an-nao-vet-luong-lach-cua-viet-20170817073715344.htm" title="Quảng Trị: Xem x&#233;t dừng dự &#225;n nạo v&#233;t luồng lạch Cửa Việt" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817073715344" >Quảng Trị: Xem xét dừng dự án nạo vét luồng lạch Cửa Việt</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="130" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="T&#236;nh y&#234;u - Giới t&#237;nh" >Tình yêu - Giới tính</a></h2></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-yeu.htm" title="T&#236;nh y&#234;u">Tình yêu</a></h3></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/gia-dinh.htm" title="Gia đ&#236;nh">Gia đình</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/goc-tam-hon.htm" title="G&#243;c t&#226;m hồn">Góc tâm hồn</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/chong-tot-voi-vo-con-moi-toi-lai-la-cua-co-gai-khac-20170817182037239.htm" title="Chồng tốt với vợ con, mỗi tội lại l&#224; của c&#244; g&#225;i kh&#225;c" ><img title="Chồng tốt với vợ con, mỗi tội lại l&#224; của c&#244; g&#225;i kh&#225;c" alt="Chồng tốt với vợ con, mỗi tội lại l&#224; của c&#244; g&#225;i kh&#225;c" data-x2="https://dantricdn.com/27920378/zoom/137_105/2017/co-gai-tren-giuong-trong-1502968634401.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/co-gai-tren-giuong-trong-1502968634401.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/chong-tot-voi-vo-con-moi-toi-lai-la-cua-co-gai-khac-20170817182037239.htm" title="Chồng tốt với vợ con, mỗi tội lại l&#224; của c&#244; g&#225;i kh&#225;c" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817182037239" >Chồng tốt với vợ con, mỗi tội lại là của cô gái khác</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Phụ nữ chẳng bao giờ chịu nổi cảnh chung chồng. Dù nhiều người nói tôi nhắm mắt mà cho qua dù sao anh ấy cũng vẫn đối xử tốt với vợ con, không đánh đập bạc bẽo gì nhưng tôi thực sự đã không còn chịu nổi.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tinh-yeu-gioi-tinh/chong-tot-voi-vo-con-moi-toi-lai-la-cua-co-gai-khac-20170817182037239.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone16_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/noi-kho-cua-dan-ong-o-re-2017081717330723.htm" title="Nỗi khổ của đ&#224;n &#244;ng ở rể" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081717330723" >Nỗi khổ của đàn ông ở rể</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/nang-lam-chuyen-ay-phu-nu-khoe-dep-hon-20170817172752792.htm" title="Năng l&#224;m “chuyện ấy” phụ nữ khỏe đẹp hơn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817172752792" >Năng làm “chuyện ấy” phụ nữ khỏe đẹp hơn</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/lua-ban-doat-tinh-co-nhung-thu-trong-tay-roi-con-mat-vi-ta-xung-dang-voi-thu-tot-hon-20170817131709832.htm" title="Lừa bạn đoạt t&#236;nh: C&#243; những thứ trong tay rồi c&#242;n mất, v&#236; ta xứng đ&#225;ng với thứ tốt hơn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817131709832" >Lừa bạn đoạt tình: Có những thứ trong tay rồi còn mất, vì ta xứng đáng với thứ tốt hơn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="894" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm" title="Khoa học - C&#244;ng nghệ" >Khoa học - Công nghệ</a></h2></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-do-day.htm" title="Khoa học đ&#243; đ&#226;y">Khoa học đó đây</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tai-sao-lai-the.htm" title="Tại sao lại thế?">Tại sao lại thế</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-viet.htm" title="S&#225;ng tạo Việt">Sáng tạo Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-doi-song.htm" title="Khoa học &amp; đời sống">KH & ĐS</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tim-thay-moi-lien-he-tien-hoa-giua-mot-hoa-thach-ca-400-trieu-nam-tuoi-va-loai-nguoi-2017081718552646.htm" title="T&#236;m thấy mối li&#234;n hệ tiến h&#243;a giữa một h&#243;a thạch c&#225; 400 triệu năm tuổi v&#224; lo&#224;i người" ><img title="T&#236;m thấy mối li&#234;n hệ tiến h&#243;a giữa một h&#243;a thạch c&#225; 400 triệu năm tuổi v&#224; lo&#224;i người" alt="T&#236;m thấy mối li&#234;n hệ tiến h&#243;a giữa một h&#243;a thạch c&#225; 400 triệu năm tuổi v&#224; lo&#224;i người" data-x2="https://dantricdn.com/4147ba0e/zoom/137_105/2017/hoa-thach1-1502970155197.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hoa-thach1-1502970155197.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tim-thay-moi-lien-he-tien-hoa-giua-mot-hoa-thach-ca-400-trieu-nam-tuoi-va-loai-nguoi-2017081718552646.htm" title="T&#236;m thấy mối li&#234;n hệ tiến h&#243;a giữa một h&#243;a thạch c&#225; 400 triệu năm tuổi v&#224; lo&#224;i người" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081718552646" >Tìm thấy mối liên hệ tiến hóa giữa một hóa thạch cá 400 triệu năm tuổi và loài người</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Người ta cho rằng cấu trúc hàm của một hóa thạch cá 400 triệu năm tuổi mới tìm thấy là một phần trong dòng dõi tiến hóa của con người.</div><a class="icon-detail fon7" href="/khoa-hoc-cong-nghe/tim-thay-moi-lien-he-tien-hoa-giua-mot-hoa-thach-ca-400-trieu-nam-tuoi-va-loai-nguoi-2017081718552646.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone24_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/thuong-xuyen-uong-nuoc-tang-luc-co-the-dan-den-nghien-cocain-20170817151806591.htm" title="Thường xuy&#234;n uống nước tăng lực c&#243; thể dẫn đến nghiện c&#244;cain" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817151806591" >Thường xuyên uống nước tăng lực có thể dẫn đến nghiện côcain</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/cac-nha-khoa-hoc-tin-rang-da-xac-dinh-duoc-vi-tri-cua-mh370-2017081713201126.htm" title="C&#225;c nh&#224; khoa học tin rằng đ&#227; x&#225;c định được vị tr&#237; của MH370" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081713201126" >Các nhà khoa học tin rằng đã xác định được vị trí của MH370</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tap-the-duc-giup-chong-mat-tri-nho-khi-co-tuoi-20170817091120734.htm" title="Tập thể dục gi&#250;p chống mất tr&#237; nhớ khi c&#243; tuổi" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817091120734" >Tập thể dục giúp chống mất trí nhớ khi có tuổi</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="704" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" title="Tuyển sinh" target="_blank">Tuyển sinh</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/chi-tieu.htm" title="Chỉ ti&#234;u">Chỉ tiêu</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/de-thi-dap-an.htm" title="Đề thi - Đ&#225;p &#225;n">Đề thi - Đáp án</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/khoanh-khac-mua-thi.htm" title="Khoảnh khắc m&#249;a thi">Khoảnh khắc mùa thi</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/gap-go-cac-truong.htm" title="Gặp gỡ c&#225;c trường">Gặp gỡ các trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-truong-giao-duc-se-quy-dinh-diem-san-rieng-cho-cac-truong-su-pham-20170816201421144.htm" title="Bộ trưởng Gi&#225;o dục: Sẽ quy định điểm s&#224;n ri&#234;ng cho c&#225;c trường sư phạm" ><img title="Bộ trưởng Gi&#225;o dục: Sẽ quy định điểm s&#224;n ri&#234;ng cho c&#225;c trường sư phạm" alt="Bộ trưởng Gi&#225;o dục: Sẽ quy định điểm s&#224;n ri&#234;ng cho c&#225;c trường sư phạm" data-x2="https://dantricdn.com/eba968bf/zoom/137_105/2017/photo-2-1502887675412.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/photo-2-1502887675412.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-truong-giao-duc-se-quy-dinh-diem-san-rieng-cho-cac-truong-su-pham-20170816201421144.htm" title="Bộ trưởng Gi&#225;o dục: Sẽ quy định điểm s&#224;n ri&#234;ng cho c&#225;c trường sư phạm" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816201421144" >Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ quy định điểm sàn riêng cho các trường sư phạm</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Để nâng cao chất lượng đầu vào các trường sư phạm, từ sang năm Bộ GD&ĐT sẽ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) riêng đối với các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và các ngành đào tạo giáo viên.<br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/giai-phap-cho-nganh-su-pham-viec-lam-tien-luong-va-su-ton-vinh-cua-xa-hoi-20170816152326964.htm" title="Giải ph&#225;p cho ng&#224;nh sư phạm: Việc l&#224;m, tiền lương v&#224; sự t&#244;n vinh của x&#227; hội"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Giải pháp cho ngành sư phạm: Việc làm, tiền lương và sự tôn vinh của xã hội</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/quy-hoach-lai-truong-su-pham-se-tac-dong-den-viec-lam-cua-giao-vien-20170815090118743.htm" title="Quy hoạch lại trường Sư phạm sẽ t&#225;c động đến việc l&#224;m của gi&#225;o vi&#234;n"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Quy hoạch lại trường Sư phạm sẽ tác động đến việc làm của giáo viên</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/thay-giao-hien-ke-nang-cao-chat-luong-nganh-su-pham-20170813103155317.htm" title="Thầy gi&#225;o hiến kế n&#226;ng cao chất lượng ng&#224;nh sư phạm"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thầy giáo hiến kế nâng cao chất lượng ngành sư phạm</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-truong-giao-duc-se-quy-dinh-diem-san-rieng-cho-cac-truong-su-pham-20170816201421144.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone17_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/diem-trung-tuyen-nguyen-vong-bo-sung-cua-nhieu-truong-dai-hoc-phia-nam-20170817165517042.htm" title="Điểm tr&#250;ng tuyển nguyện vọng bổ sung của nhiều trường đại học ph&#237;a Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817165517042" >Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung của nhiều trường đại học phía Nam</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/giai-phap-cho-nganh-su-pham-viec-lam-tien-luong-va-su-ton-vinh-cua-xa-hoi-20170816152326964.htm" title="Giải ph&#225;p cho ng&#224;nh sư phạm: Việc l&#224;m, tiền lương v&#224; sự t&#244;n vinh của x&#227; hội" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816152326964" >Giải pháp cho ngành sư phạm: Việc làm, tiền lương và sự tôn vinh của xã hội</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/tphcm-giu-nguyen-hoc-phi-nha-truong-phai-cong-khai-cac-khoan-thu-2017081615584792.htm" title="TPHCM: Giữ nguy&#234;n học ph&#237;, nh&#224; trường phải c&#244;ng khai c&#225;c khoản thu" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081615584792" >TPHCM: Giữ nguyên học phí, nhà trường phải công khai các khoản thu</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="133" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/viec-lam.htm" title="Việc l&#224;m" >Việc làm</a></h2></li><li><h3><a href="/viec-lam/chinh-sach.htm" title="Ch&#237;nh s&#225;ch">Chính sách</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/thi-truong-viec-lam.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/chung-toi-noi.htm" title="Ch&#250;ng t&#244;i n&#243;i">Chúng tôi nói</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/dao-tao.htm" title="Đ&#224;o tạo">Đào tạo</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/viec-lam/xkld.htm" title="XKLĐ">XKLĐ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/viec-lam/ban-xo-muop-kiem-tien-ty-it-ai-ngo-2017081709004684.htm" title="B&#225;n xơ mướp kiếm tiền tỷ, &#237;t ai ngờ" ><img title="B&#225;n xơ mướp kiếm tiền tỷ, &#237;t ai ngờ" alt="B&#225;n xơ mướp kiếm tiền tỷ, &#237;t ai ngờ" data-x2="https://dantricdn.com/0ceee1d1/zoom/137_105/2017/photo-1-1502934236555.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/photo-1-1502934236555.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/viec-lam/ban-xo-muop-kiem-tien-ty-it-ai-ngo-2017081709004684.htm" title="B&#225;n xơ mướp kiếm tiền tỷ, &#237;t ai ngờ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017081709004684" >Bán xơ mướp kiếm tiền tỷ, ít ai ngờ</a></h4><div class="sapo fon5">Từ túi xách, mũ, nón tới những sản phẩm làm đẹp, ít ai ngờ đều được làm từ xơ mướp. Thị trường Thái Lan đã quen thuộc với những sản phẩm này và đây cũng là cơ hội để hàng Việt tìm tới.<br /><a href="/viec-lam/10-dinh-luat-lam-giau-cua-nguoi-do-thai-20170605231746676.htm" title="10 định luật l&#224;m gi&#224;u của người Do Th&#225;i"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;10 định luật làm giàu của người Do Thái</b></a><br /><a href="/viec-lam/361-nguoi-lao-dong-muon-lam-them-de-du-song-chu-phai-khong-lam-giau-20170523134806527.htm" title="36,1 % người lao động muốn l&#224;m th&#234;m để đủ sống chứ phải kh&#244;ng l&#224;m gi&#224;u"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;36,1 % người lao động muốn làm thêm để đủ sống chứ phải không làm giàu</b></a><br /><a href="/viec-lam/ong-cu-nuoi-chim-tri-lam-giau-noi-xu-quang-20170228073747034.htm" title="&#212;ng “cử” nu&#244;i chim trĩ l&#224;m gi&#224;u nơi xứ Quảng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ông “cử” nuôi chim trĩ làm giàu nơi xứ Quảng</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/viec-lam/ban-xo-muop-kiem-tien-ty-it-ai-ngo-2017081709004684.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone18_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/viec-lam/cong-ty-cu-no-tien-bhxh-huong-che-do-thai-san-the-nao-20170817100346629.htm" title="C&#244;ng ty cũ nợ tiền BHXH, hưởng chế độ thai sản thế n&#224;o?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817100346629" >Công ty cũ nợ tiền BHXH, hưởng chế độ thai sản thế nào?</a></li><li><a href="/viec-lam/vao-dai-hoc-bang-moi-gia-coi-chung-dut-ganh-giua-duong-20170817092759418.htm" title="V&#224;o đại học bằng mọi gi&#225;, coi chừng &quot;đứt g&#225;nh&quot; giữa đường" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817092759418" >Vào đại học bằng mọi giá, coi chừng "đứt gánh" giữa đường</a></li><li><a href="/viec-lam/thoi-gian-nghi-dieu-tri-tai-nan-lao-dong-co-dong-bhxh-20170816233729591.htm" title="Thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động c&#243; đ&#243;ng BHXH?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816233729591" >Thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động có đóng BHXH?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="734" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học" target="_blank">Du học</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/co-hoi-du-hoc.htm" title="Cơ hội du học">Cơ hội du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/the-gioi-du-hoc.htm" title="Thế giới du học">Thế giới du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tai-tri-viet.htm" title="T&#224;i tr&#237; Việt">Tài trí Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cac-ngoi-truong-danh-tieng.htm" title="C&#225;c ng&#244;i trường danh tiếng">Các ngôi trường danh tiếng</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/hoi-thao-du-hoc-uc-2017-chung-minh-tai-chinh-co-kho-nhu-ban-nghi-20170814175003197.htm" title="Hội thảo Du học &#218;c 2017 – Chứng minh t&#224;i ch&#237;nh c&#243; kh&#243; như bạn nghĩ?" target="_blank"><img title="Hội thảo Du học &#218;c 2017 – Chứng minh t&#224;i ch&#237;nh c&#243; kh&#243; như bạn nghĩ?" alt="Hội thảo Du học &#218;c 2017 – Chứng minh t&#224;i ch&#237;nh c&#243; kh&#243; như bạn nghĩ?" data-x2="https://dantricdn.com/260f2642/zoom/137_105/2017/photo-3-1502707367581.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/photo-3-1502707367581.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/hoi-thao-du-hoc-uc-2017-chung-minh-tai-chinh-co-kho-nhu-ban-nghi-20170814175003197.htm" title="Hội thảo Du học &#218;c 2017 – Chứng minh t&#224;i ch&#237;nh c&#243; kh&#243; như bạn nghĩ?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170814175003197" target="_blank">Hội thảo Du học Úc 2017 – Chứng minh tài chính có khó như bạn nghĩ?</a></h4><div class="sapo fon5">Trong bất kỳ quy định đăng ký Visa du học tại Úc hay thậm chí ở bất kì nước nào cũng vậy, thủ tục chứng minh tài chính là quy trình luôn được kiểm tra nghiêm ngặt và có mức độ rủi ro khá cao. Hiện nay, rất nhiều bậc phụ huynh đều lo lắng khi quyết định cho con em mình đi du học bởi vì chi phí chuẩn bị hồ sơ cũng khá đắt đỏ.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/hoi-thao-du-hoc-uc-2017-chung-minh-tai-chinh-co-kho-nhu-ban-nghi-20170814175003197.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone19_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tro-thanh-quan-ly-xay-dung-hang-dau-trong-thoi-ky-canh-tranh-kho-hay-de-20170816225455652.htm" title="Trở th&#224;nh Quản l&#253; X&#226;y dựng h&#224;ng đầu trong thời kỳ cạnh tranh: Kh&#243; hay dễ?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816225455652" target="_blank">Trở thành Quản lý Xây dựng hàng đầu trong thời kỳ cạnh tranh: Khó hay dễ?</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/top-10-dai-hoc-duoi-50-tuoi-dinh-nhat-chau-a-20170817073232155.htm" title="Top 10 Đại học dưới 50 tuổi “đỉnh” nhất ch&#226;u &#193;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817073232155" target="_blank">Top 10 Đại học dưới 50 tuổi “đỉnh” nhất châu Á</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/du-hoc-canada-huong-di-nao-khi-chuong-trinh-ces-thu-nghiem-het-han-20170816074829038.htm" title="Du học Canada - Hướng đi n&#224;o khi chương tr&#236;nh CES thử nghiệm hết hạn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816074829038" target="_blank">Du học Canada - Hướng đi nào khi chương trình CES thử nghiệm hết hạn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="132" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ" >Chuyện lạ</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/chuyen-la/thay-roi-quang-ta-uot-cua-con-trung-day-dien-ba-me-bi-giat-den-tu-vong-20170817114658616.htm" title="Thay rồi quăng t&#227; ướt của con tr&#250;ng d&#226;y điện, b&#224; mẹ bị giật đến tử vong" ><img title="Thay rồi quăng t&#227; ướt của con tr&#250;ng d&#226;y điện, b&#224; mẹ bị giật đến tử vong" alt="Thay rồi quăng t&#227; ướt của con tr&#250;ng d&#226;y điện, b&#224; mẹ bị giật đến tử vong" data-x2="https://dantricdn.com/8ba5fe4e/zoom/137_105/2017/day-dien-o-an-do-1502945013044.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/day-dien-o-an-do-1502945013044.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/chuyen-la/thay-roi-quang-ta-uot-cua-con-trung-day-dien-ba-me-bi-giat-den-tu-vong-20170817114658616.htm" title="Thay rồi quăng t&#227; ướt của con tr&#250;ng d&#226;y điện, b&#224; mẹ bị giật đến tử vong" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817114658616" >Thay rồi quăng tã ướt của con trúng dây điện, bà mẹ bị giật đến tử vong</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một bà mẹ 24 tuổi ở Ấn Độ đã mất mạng chỉ vì cẩu thả quăng tã ướt của con ra khỏi nhà nhưng lại vèo lên trúng dây điện sau khi vệ sinh sạch sẽ cho con.<br /><a href="/chuyen-la/gay-tai-nan-chet-nguoi-vi-dung-xe-giua-duong-giup-vit-1419889494.htm" title="G&#226;y tai nạn chết người v&#236; dừng xe giữa đường gi&#250;p... vịt"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Gây tai nạn chết người vì dừng xe giữa đường giúp... vịt</b></a><br /><a href="/chuyen-la/su-co-hy-huu-trong-dam-cuoi-khien-co-dau-chu-re-uot-sung-1402484726.htm" title="Sự cố hy hữu trong đ&#225;m cưới khiến c&#244; d&#226;u, ch&#250; rể ướt sũng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Sự cố hy hữu trong đám cưới khiến cô dâu, chú rể ướt sũng</b></a><br /><a href="/chuyen-la/ky-dieu-nhung-em-be-chao-doi-trong-tai-nan-kinh-hoang-1395963748.htm" title="Kỳ diệu những em b&#233; ch&#224;o đời trong tai nạn kinh ho&#224;ng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Kỳ diệu những em bé chào đời trong tai nạn kinh hoàng</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/chuyen-la/thay-roi-quang-ta-uot-cua-con-trung-day-dien-ba-me-bi-giat-den-tu-vong-20170817114658616.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone20_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/chuyen-la/cu-dan-mang-phan-no-truoc-hinh-anh-be-so-sinh-bi-bo-trong-bui-ram-cho-chet-20170817102402949.htm" title="Cư d&#226;n mạng phẫn nộ trước h&#236;nh ảnh b&#233; sơ sinh bị bỏ trong bụi rậm chờ chết" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817102402949" >Cư dân mạng phẫn nộ trước hình ảnh bé sơ sinh bị bỏ trong bụi rậm chờ chết</a></li><li><a href="/chuyen-la/co-gai-my-khong-co-bo-phan-sinh-duc-quyen-tien-de-thay-doi-so-phan-20170817174129693.htm" title="C&#244; g&#225;i Mỹ kh&#244;ng c&#243; bộ phận sinh dục, quy&#234;n tiền để thay đổi số phận" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817174129693" >Cô gái Mỹ không có bộ phận sinh dục, quyên tiền để thay đổi số phận</a></li><li><a href="/chuyen-la/tuong-sung-do-choi-cam-ban-vao-bung-ban-moi-biet-la-sung-that-20170817173729592.htm" title="Tưởng s&#250;ng đồ chơi, cầm bắn v&#224;o bụng bạn mới biết l&#224; s&#250;ng thật" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817173729592" >Tưởng súng đồ chơi, cầm bắn vào bụng bạn mới biết là súng thật</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="844" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/doi-song.htm" title="Đời sống" >Đời sống</a></h2></li><li><h3><a href="/doi-song/cong-dong.htm" title="Cộng đồng">Cộng đồng</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/nha-dep.htm" title="Nh&#224; đẹp">Nhà đẹp</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/tieu-dung.htm" title="Ti&#234;u d&#249;ng">Tiêu dùng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/doi-song/thuong-luu.htm" title="Thượng lưu">Thượng lưu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/doi-song/chuyen-tinh-bac-chau-lech-nhau-hang-chuc-tuoi-gay-xon-xao-du-luan-20170817104831688.htm" title="Chuyện t&#236;nh “b&#225;c, ch&#225;u” lệch nhau h&#224;ng chục tuổi g&#226;y x&#244;n xao dư luận" ><img title="Chuyện t&#236;nh “b&#225;c, ch&#225;u” lệch nhau h&#224;ng chục tuổi g&#226;y x&#244;n xao dư luận" alt="Chuyện t&#236;nh “b&#225;c, ch&#225;u” lệch nhau h&#224;ng chục tuổi g&#226;y x&#244;n xao dư luận" data-x2="https://dantricdn.com/00b34dad/zoom/137_105/2017/5-87689-1502932254570.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/5-87689-1502932254570.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/doi-song/chuyen-tinh-bac-chau-lech-nhau-hang-chuc-tuoi-gay-xon-xao-du-luan-20170817104831688.htm" title="Chuyện t&#236;nh “b&#225;c, ch&#225;u” lệch nhau h&#224;ng chục tuổi g&#226;y x&#244;n xao dư luận" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817104831688" >Chuyện tình “bác, cháu” lệch nhau hàng chục tuổi gây xôn xao dư luận</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Trên khắp thế giới không thiếu những câu chuyện tình yêu cảm động, trong đó nhiều cặp đôi chênh lệch nhau hàng chục tuổi vẫn nhất mực kết hôn, dành trọn tình cảm cho nhau.</div><a class="icon-detail fon7" href="/doi-song/chuyen-tinh-bac-chau-lech-nhau-hang-chuc-tuoi-gay-xon-xao-du-luan-20170817104831688.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone21_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/doi-song/dam-cuoi-hang-tram-ty-dong-cua-dai-gia-nga-va-chan-dai-nong-bong-20170817074750967.htm" title="Đ&#225;m cưới h&#224;ng trăm tỷ đồng của đại gia Nga v&#224; ch&#226;n d&#224;i n&#243;ng bỏng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817074750967" >Đám cưới hàng trăm tỷ đồng của đại gia Nga và chân dài nóng bỏng</a></li><li><a href="/doi-song/nhung-hinh-anh-moi-nhat-cua-chau-trai-1-tuoi-bi-bao-hanh-da-man-20170817073502541.htm" title="Những h&#236;nh ảnh mới nhất của ch&#225;u trai 1 tuổi bị bạo h&#224;nh d&#227; man" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817073502541" >Những hình ảnh mới nhất của cháu trai 1 tuổi bị bạo hành dã man</a></li><li><a href="/doi-song/dien-mao-moi-cua-ban-lang-vung-bien-20170816141730868.htm" title="Diện mạo mới của bản l&#224;ng v&#249;ng bi&#234;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816141730868" >Diện mạo mới của bản làng vùng biên</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="702" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/blog.htm" title="Blog" >Blog</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/blog/cuoc-chien-tien-le-voi-nhung-ong-chu-tram-bot-co-long-tham-khong-day-20170817050814707.htm" title="&quot;Cuộc chiến&quot; tiền lẻ với những &#244;ng chủ trạm BOT c&#243; l&#242;ng tham kh&#244;ng đ&#225;y" ><img title="&quot;Cuộc chiến&quot; tiền lẻ với những &#244;ng chủ trạm BOT c&#243; l&#242;ng tham kh&#244;ng đ&#225;y" alt="&quot;Cuộc chiến&quot; tiền lẻ với những &#244;ng chủ trạm BOT c&#243; l&#242;ng tham kh&#244;ng đ&#225;y" data-x2="https://dantricdn.com/719908df/zoom/137_105/2017/m-bot-1502963945166.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/m-bot-1502963945166.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/blog/cuoc-chien-tien-le-voi-nhung-ong-chu-tram-bot-co-long-tham-khong-day-20170817050814707.htm" title="&quot;Cuộc chiến&quot; tiền lẻ với những &#244;ng chủ trạm BOT c&#243; l&#242;ng tham kh&#244;ng đ&#225;y" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170817050814707" >"Cuộc chiến" tiền lẻ với những ông chủ trạm BOT có lòng tham không đáy</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Trong những ngày này, hình ảnh những tài xế qua trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) với những cọc tiền lẻ với mệnh giá siêu nhỏ: 500 -1000 đồng, những chai nhựa chưa đầy tiền lẻ vo viên thực sự là những hình ảnh quá bi, hài. Nó cho thấy một "cuộc chiến" giữa cánh lái xe, của giới doanh nghiệp vận tải với những ông chủ trạm BOT đang ở cao trào mà chưa có giải pháp hữu hiệu.<br /><a href="/xa-hoi/bo-giao-thong-chot-giam-phi-bot-cho-tat-ca-phuong-tien-qua-tram-cai-lay-20170816171625889.htm" title="Bộ Giao th&#244;ng “chốt” giảm ph&#237; BOT cho tất cả phương tiện qua trạm Cai Lậy"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bộ Giao thông “chốt” giảm phí BOT cho tất cả phương tiện qua trạm Cai Lậy</b></a><br /><a href="/xa-hoi/bo-truong-giao-thong-nhan-trach-nhiem-thay-nha-dau-tu-bot-cai-lay-20170815165531126.htm" title="Bộ trưởng Giao th&#244;ng “nhận tr&#225;ch nhiệm” thay nh&#224; đầu tư BOT Cai Lậy"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bộ trưởng Giao thông “nhận trách nhiệm” thay nhà đầu tư BOT Cai Lậy</b></a><br /><a href="/xa-hoi/phi-bot-cai-lay-cao-gap-nhieu-lan-phi-cao-toc-trung-luong-20170815134549674.htm" title="Ph&#237; BOT Cai Lậy cao gấp nhiều lần ph&#237; cao tốc Trung Lương"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Phí BOT Cai Lậy cao gấp nhiều lần phí cao tốc Trung Lương</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/blog/cuoc-chien-tien-le-voi-nhung-ong-chu-tram-bot-co-long-tham-khong-day-20170817050814707.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone22_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/blog/nha-146-quan-thanh-se-di-vao-lich-su-tri-tre-cua-thu-do-ha-noi-20170816050011664.htm" title="Nh&#224; 146 Qu&#225;n Th&#225;nh sẽ đi v&#224;o “lịch sử tr&#236; trệ” của Thủ đ&#244; H&#224; Nội!?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816050011664" >Nhà 146 Quán Thánh sẽ đi vào “lịch sử trì trệ” của Thủ đô Hà Nội!?</a></li><li><a href="/blog/vu-hot-girl-quynh-anh-voi-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-cua-bi-thu-thanh-hoa-20170815044429726.htm" title="Vụ hot girl Quỳnh Anh với “tr&#225;ch nhiệm người đứng đầu” của B&#237; thư Thanh H&#243;a" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170815044429726" >Vụ hot girl Quỳnh Anh với “trách nhiệm người đứng đầu” của Bí thư Thanh Hóa</a></li><li><a href="/blog/lieu-thuoc-dac-hieu-cho-can-benh-lam-quyen-20170814062545582.htm" title="Liều thuốc đặc hiệu cho &quot;căn bệnh&quot; lạm quyền" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170814062545582" >Liều thuốc đặc hiệu cho "căn bệnh" lạm quyền</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="673" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/dien-dan.htm" title="Diễn đ&#224;n" >Diễn đàn</a></h2></li><li><h3><a href="/dien-dan/giao-duc.htm" title="Gi&#225;o dục">Giáo dục</a></h3></li><li><h3><a href="/dien-dan/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội">Xã hội</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/dien-dan/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/dien-dan/tai-sao-ha-noi-khong-dap-duoc-dich-sot-xuat-huyet-20170814103252905.htm" title="Tại sao H&#224; Nội kh&#244;ng dập được dịch sốt xuất huyết?" ><img title="Tại sao H&#224; Nội kh&#244;ng dập được dịch sốt xuất huyết?" alt="Tại sao H&#224; Nội kh&#244;ng dập được dịch sốt xuất huyết?" data-x2="https://dantricdn.com/b09f65ff/zoom/137_105/2017/sot-xuat-huyet-1502681159255.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/sot-xuat-huyet-1502681159255.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/dien-dan/tai-sao-ha-noi-khong-dap-duoc-dich-sot-xuat-huyet-20170814103252905.htm" title="Tại sao H&#224; Nội kh&#244;ng dập được dịch sốt xuất huyết?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170814103252905" >Tại sao Hà Nội không dập được dịch sốt xuất huyết?</a></h4><div class="sapo fon5">Đó là câu hỏi của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi làm việc với ngành y tế Hà Nội. Bộ trưởng không sốt ruột sao được khi Hà Nội – trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ, đầy đủ nhất nước nhưng lại để dịch sốt xuất huyết ngày càng có xu hướng tăng.</div><a class="icon-detail fon7" href="/dien-dan/tai-sao-ha-noi-khong-dap-duoc-dich-sot-xuat-huyet-20170814103252905.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone23_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/dien-dan/loi-the-socrate-cua-nguoi-di-day-o-dai-hoc-liege-bi-20170816170348407.htm" title="Lời thề Socrate của người đi dạy – ở Đại học Li&#232;ge (Bỉ)" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816170348407" >Lời thề Socrate của người đi dạy – ở Đại học Liège (Bỉ)</a></li><li><a href="/dien-dan/dang-lam-guong-viec-cong-khai-hoa-nhieu-noi-dung-quan-trong-20170816163301141.htm" title="Đảng l&#224;m gương việc c&#244;ng khai h&#243;a nhiều nội dung quan trọng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170816163301141" >Đảng làm gương việc công khai hóa nhiều nội dung quan trọng</a></li><li><a href="/dien-dan/loi-tu-duy-hep-hoi-la-kho-chap-nhan-20170814184255734.htm" title="Lối tư duy hẹp h&#242;i l&#224; kh&#243; chấp nhận!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170814184255734" >Lối tư duy hẹp hòi là khó chấp nhận!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <!--end boxvideonews--> </div> <div class="fr w510"> <div class="fl wid310 box5 admicro"> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div class="thoitiet"> <div id="divChannelvnWeather"> </div> <div id="CafeF_ThoiTiet"> </div> </div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone224"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone224') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div class="ads"> <div id="admzone256"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone256') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone226"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone226') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_ctl04_ctl01" data-boxtype="voteinzone" data-zoneid="0"></div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone227"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone227') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone1087"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone1087') }); </script> </div> </div> </div> <div class="fr pt5 ic-ads-bottom"> <div align='center' class='dantri-div-bottom' style='float: left;'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone228"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone228') }); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="adm_sticky_footer" style="height: 0px"> </div> <div class="footer box19"> <div class="fr mb1 mt2"> <a href="javascript:void(0)" data-elementtype="button-sethomepage" rel="nofollow">Đặt Dân trí làm trang chủ </a>| <a href="mailto:dantri@dantri.com.vn" title="Góp ý - Liên hệ" rel="nofollow">Góp ý - Liên hệ</a> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" class="fon19" rel="nofollow">[ Trở về đầu trang ]</a> </div> <div class="clear line2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fon17 mt1"> <a rel="nofollow" href="/su-kien.htm" title="Sự kiện">Sự kiện</a> | <a rel="nofollow" href="/xa-hoi.htm" title="Xã hội">Xã hội</a> | <a rel="nofollow" href="/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a> | <a rel="nofollow" href="/the-thao.htm" title="Thể thao">Thể thao</a> | <a rel="nofollow" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="Giáo dục">Giáo dục</a> | <a rel="nofollow" href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Nhân ái">Nhân ái</a> | <a rel="nofollow" href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh">Kinh doanh</a> | <a rel="nofollow" href="/van-hoa.htm" title="Văn hóa">Văn hóa</a> | <a rel="nofollow" href="/giai-tri.htm" title="Giải trí">Giải trí</a> | <a rel="nofollow" href="http://dulich.dantri.com.vn" target="_blank" title="Du lịch">Du lịch</a> | <a rel="nofollow" href="/phap-luat.htm" title="Pháp luật">Pháp luật</a> | <a rel="nofollow" href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ">Nhịp sống trẻ</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe">Sức khỏe</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số">Sức mạnh số</a> | <a rel="nofollow" href="/o-to-xe-may.htm" title="Xe++">Xe++</a> | <a rel="nofollow" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="Tình yêu">Tình yêu</a> | <a rel="nofollow" href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ">Chuyện lạ</a> </div> </div> <div class="footer-content box8 fon18 lh18"> <div class="footer-content-left"> Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam<br /> Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 378/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 16-09-2013.<br /> Tòa soạn: Số 2 (nhà 48) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Điện thoại: 024-3736-6491. Fax: 024-3736-6490<br /> Email: <a href="mailto:info@dantri.com.vn" title="Gửi email tới Dân Trí" rel="nofollow">info@dantri.com.vn</a>. Website: <a href="http://www.dantri.com.vn" title="Xem trang Dân Trí" rel="nofollow">http://www.dantri.com.vn</a> <br /> <p> <i>Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ www.dantri.com.vn phải<br/> có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí. </i> </p> </div> <div class="footer-content-right"> <p> Đơn vị quảng cáo: &nbsp;<img src="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/adm_new_logo_small.png" style="display:inline-block; border: none;" /> </p> <p> Hotline: 0942.86.11.33 </p> <p> Email: <a href="mailto:quangcao@admicro.vn" rel="nofollow">quangcao@admicro.vn</a> </p> <p> Website: <a href="http://www.admicro.vn" target="_blank" rel="nofollow">www.admicro.vn</a> </p> <p> Các mảng: <a href="http://afamily.vn" target="_blank" title="gia đình">gia đình </a>-<a href="http://genk.vn" target="_blank" title="công nghệ"> công nghệ </a>- <a href="http://gamek.vn" target="_blank" title="game">game </a>- <a href="http://kenh14.vn" target="_blank" title="giải trí">giải trí</a> , <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi.chn" target="_blank" title="xã hội">xã hội.</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script src="http://static.hosting.vcmedia.vn/code_redirect_player.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/lazyscript"> var icoNewsTypeVote = '<i class="ico-newstype-vote" title="Bài trắc nghiệm"></i>'; if ($("html").hasClass("homepage")) { $("a[data-newstype=22]").prepend(icoNewsTypeVote); } else { $("a[data-newstype=22]").append(icoNewsTypeVote); } </script> </form> <!-- local--> <!-- storage--> <script src="http://dantricdn.com/web_js/js-default-20170807.js" type="text/javascript" ></script> <script type="text/lazyscript"> var newZoneLink = $('.subnav ul a[href$="/doi-song/thuong-luu.htm"]'); if (newZoneLink.length > 0) { newZoneLink.css({ "position": "relative", "padding-right": "32px" }); var icoNew = $('<i />').css({ background: 'transparent url("https://dantricdn.com/web_images/bd2aa9f1-5e63-4cc5-96b3-2d03e5fd9be7.png") 0 0 no-repeat', width: '29px', height: '16px', display: 'inline-block', position: 'absolute', top: '-2px', right: '0' }); newZoneLink.append(icoNew); } </script> </body> </html> <!--s: 20:27:41 17/08/2017 -->
wealthyaffiliatereview6.mono.net, www.dragons-Fightclub.de/gastebuch.html?search=3daliententacle.com/crtr/cgi/out.cgi?search=www.babva, www.dragons-Fightclub.de/gastebuch.html?search=3daliententacle.com/crtr/cgi/out.cgi?search=www.babva, add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euaa171?, add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euaa171?, add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euaa171?, add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euaa171?, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=rynatix.de/index.php?search=9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?se, laynbryant.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=texpro-cn.com/comment/html/index.php?search=passag, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?search=add-url-guide.eu111Ã�’’Ã, www.dragons-Fightclub.de/gastebuch.html?search=lvfx.ikonet.dk/?search=performancemarketing.expert, add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euaa171?, www.aboutaa.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.plan9films.com/cast/displayimage.php?search=a, www.bacdanhiepthanh.com/?search=9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?search=xingshilaw.cn/xingshi/member, Eversunny.org/comment/html/index.php?search=9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=martin-seelhofer.co, longcandleforextrading.com?search=9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?search=www.mixerbookmarker.com/st, add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euaa171?, add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euaa171?, laynbryant.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=texpro-cn.com/comment/html/index.php?search=Www.yn, add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euïþsearch=?search=add-url-guide.euaa171?Google Sitemap Generator