Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for dantri.com.vn here on our online source code viewer.
If dantri.com.vn did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If dantri.com.vn was your target search, then your requested results are displayed below.
If dantri.com.vn was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7 lte7 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <html id="html" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <!--<![endif]--> <head id="ctl00_ctl00_Head1"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h</title><meta name="description" content="Tin tức, sự kiện Việt Nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: Xã hội, Pháp luật, Kinh doanh, Giải trí, Thể thao, Đời sống, Sức khỏe, Giáo dục, Công nghệ, Văn hóa, Ôtô, Xe máy, Tình yêu, Giới tính, Nhịp sống trẻ, Chuyện lạ, Blog, Nhân ái, Bạn đọc, Việc làm, dân trí, dantri" /><meta name="keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><meta name="news_keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><script type="text/javascript">var _ADM_Channel='%2Fhome%2F';</script> <!--[if lt IE 7 ]> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url='/static/old-browser.html'" /></noscript> <script type="text/javascript"> window.location.href = '/static/old-browser.html'; </script> <![endif]--> <meta name="google-site-verification" content="WG87jlqyVlbofWb4B42Hsr8jnl7UIBrqJnsH9K0DkWI" /> <meta name="robots" content="index,follow,all" /> <meta property="og:locale" content="vi_VN" /> <meta name="generator" content="VCCorp.vn" /> <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần VCCorp" /> <meta name="author" content="VCCorp.vn" /> <meta http-equiv="audience" content="General" /> <meta name="resource-type" content="Document" /> <meta name="distribution" content="Global" /> <meta name="revisit-after" content="1 days" /> <meta http-equiv="REFRESH" content="1800" /> <link rel="icon" href="http://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/favico.ico" /> <meta property="fb:pages" content="345033318906366" /> <meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <!-- local--> <!-- storage--> <link href="https://static.dantricdn.com/min/web/css-default-new.1.1.css" rel="stylesheet" /> <noscript> <style type="text/css"> img.lazy { display: none; } </style> </noscript> <style> .icon-game { background: url('http://dantricdn.com/web_images/khcn.jpg') 0 0 no-repeat; } .subnav ul li { height: 21px; } .subnav a.btn-euro.event { padding: 0; width: auto; height: auto; } .subnav ul a { line-height: 21px; } </style> <script> (function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments); }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m); })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-34575478-26', 'auto'); ga('send', 'pageview'); //ga('create', 'UA-4263013-64', 'auto', { 'name': 'totaldt' }); //ga('totaldt.send', 'pageview'); //if (location.pathname === '/' || location.pathname === '/the-gioi.htm') { // ga('create', 'UA-4263013-64', 'auto', { 'name': 'totaldt1' }); // ga('totaldt1.send', 'pageview'); //} </script> <script src="//media1.admicro.vn/core/adm_tracking.js?v=1" type="text/javascript" async></script> <script type="text/javascript"> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "17793284" }), function () { var c = document.createElement("script"), e = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.async = !0, c.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js", e.parentNode.insertBefore(c, e); }(); </script> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://static.dantricdn.com/scripts/lib/html5.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript">var appSettings = {domain:'http://dantri.com.vn',imageDomain:'https://dantricdn.com',videoImageDomain:'https://video-thumbs.vcmedia.vn',ajaxDomain:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainOther:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainCountListComment:'http://wcm.dantri.com.vn',allowVietId:false, allowFacebook:true,urlExtension:'.htm' };</script> <script type="text/javascript"> var _jsCbArr = []; var jsCallback = { push: function (name, body) { _jsCbArr[name] = body; }, exec: function (name, args) { if (typeof _jsCbArr[name] == "function") { try { _jsCbArr[name](args); } catch (e) { return; } } } }; (function () { try { //check session on client if (typeof (Storage) !== "undefined") { var session = sessionStorage.getItem("VisitSession"); if (session == null) { //phien lam viec moi sessionStorage.setItem("VisitSession", "1"); var hash = window.location.hash; if (hash == "#first") { //link được redirect từ bản mobile sang thì clear hash. window.history.replaceState("", "", window.location.href.split('#')[0]); } else { //nếu không phải link đá từ mobile thì remove cookie ở đây. var setCookie = function (a, c, f) { var e = new Date(); e.setTime(e.getTime() + (f * 24 * 60 * 60 * 1000)); var b = "expires=" + e.toUTCString(); document.cookie = a + "=" + c + "; " + b; }; setCookie("browser", "", -1); //reload lại trang để hệ thống chuyển về bản mobile. window.location = window.location.href; } } } } catch (e) { console.log("Lỗi check mobile redirect: " + e); } })(); </script> <link href="https://dantricdn.com/web_css/site.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript">//danh cho nhung kieu moi var admicroAD = admicroAD || {}; admicroAD.unit = admicroAD.unit || []; (function () { var a = document.createElement("script"); a.async = !0; a.type = "text/javascript"; a.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https:" : "http:") + "//media1.admicro.vn/core/admcore.js"; var b = document.getElementsByTagName("script")[0]; b.parentNode.insertBefore(a, b) })(); </script> <link href="http://dantri.com.vn/" rel="canonical" /><link href="/trangchu.rss" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="handheld" /></head> <body> <form name="aspnetForm" method="post" action="" id="aspnetForm"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTEwMDU0NDIwOTJkGAQFIGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDIkbXZNZW51Dw9kZmQFJGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDEkdmlld1BhcmVudA8PZGZkBR5jdGwwMCRjdGwwMCRjcGhCb2R5JGN0bDAwJG12SDEPD2RmZAUlY3RsMDAkY3RsMDAkSGVhZEluZm9ybWF0aW9uMSRtdlJvYm90cw8PZGZkWQCdIDa/DGYBPomDtxo1iAIhhhg=" /> </div> <style type="text/css"> /*.header{ margin-bottom: 0;} body{ background-position: 0 -2615px} .header.tet{ background: transparent url(http://dantricdn.com/web_images/dantri_bg_tet.png) 0 0 no-repeat !important; margin-top: 0; height: 66px;} .header.tet .logo{ background-image: none !important;} .nav-wrap{background-image:url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/allmenu_tet.png)} .nav{background-image: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/allmenu_tet.png)} .nav li,.nav li.menu-home{background-image:url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/menu-saparator-tet.png)} .nav li.menu-home{margin-top: 3px !important} .nav a:hover span, .nav a.active span,.nav a:hover, .nav a.active{ background-image: none;background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);border-radius: 4px 4px 0 0} .nav a b,.nav a:hover b, .nav a.active b{ background: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/home-tet-icon2.png) no-repeat top center;height: 25px;} .ul2 li.active,.box4{background-image: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/tab_bg_tet.png) }*/ </style> <div class="header"> <div class="clearfix relative"> <h1> <a href="/" class="logo" title="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà"></a> </h1> <div id="div_gdpda" class="div_gdpda"> <a href="/?removecookie=true" rel="nofollow">Giao diện PDA</a> </div> <div id="searchbox" class="searchbox hidden"> <div class="clearfix"> <input type="text" name="q" id="txtData" data-elementtype="searchtextv2" /> <input type="button" value="Tìm kiếm" class="btn" data-elementtype="searchbuttonv2" /> </div> </div> <div class="links"> <a title="Khoa học công nghệ" class="icon-game" href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm">Khoa học</a> <a title="Blog" class="icon-ads" href="/blog.htm">Blog</a> <a title="Du học" class="icon-duhoc" href="http://duhoc.dantri.com.vn" target="_blank">Du học</a> <a title="Tuyển sinh" class="icon-tuyensinh" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" target="_blank">Tuyển sinh</a> <a title="So sánh" class="icon-tuanbao2" href="http://websosanh.vn/dantri/" target="_blank">So sánh</a> <a title="Mua bán" target="_blank" class="icon-bussiness" href="http://enbac.com">Mua bán</a> <a title="Nhân ái" class="icon-humane2" href="/tam-long-nhan-ai.htm">Nhân ái</a><a title="Đời sống" class="icon-giaitri" href="/doi-song.htm">Đời sống</a> <a title="Diễn đàn" class="icon-forum2" href="/dien-dan.htm">Diễn đàn</a> <a title="English" class="icon-tienganh" href="http://www.dtinews.vn" target="_blank">English</a> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(function () { var strSearch = $('[data-elementtype=searchtextv2]').val(); strSearch=convertHtmlToText(strSearch); strSearch = encodeURIComponent(strSearch); if (strSearch != '') { var url = String.format("/tim-kiem.htm?keywords={0}", strSearch); if (document.all) { window.location.href = url; } else { document.location.href = url; } } else { $('[data-elementtype=searchtextv2]').focus(); } return false; }); $('[data-elementtype=searchtextv2]').keypress(function (event) { var key; if (window.event) { key = window.event.keyCode; } else { key = event.which; } if (key == 13) { $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(); return false; } }); $("#searchbox").removeClass('hidden').show(); </script> <div class="top-ads clearfix"> <div class=" mgauto wid980"> <div id="admzone221"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone221') }); </script> </div> </div> <style>.subnav ul li{ padding-right: 8px;}</style> <div class="nav-wrap"> <div class="clearfix"> <div class="mgauto wid1004"> <ul class="nav"> <li class="menu-home"><a href="/" title="Trang chủ"><span><b></b></span></a></li> <li><a title="Video" href="/video-page.htm"><span>Video</span></a></li> <li><a title="Sự kiện" href="/su-kien.htm"><span>Sự kiện</span></a></li> <li><a title="Xã hội" href="/xa-hoi.htm"><span>Xã hội</span></a></li> <li><a title="Thế giới" href="/the-gioi.htm"><span>Thế giới</span></a></li> <li><a title="Thể thao" href="/the-thao.htm"><span>Thể thao</span></a></li> <li><a title="Giáo dục" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm"><span>Giáo dục</span></a> </li> <li><a title="Tấm lòng nhân ái" href="/tam-long-nhan-ai.htm"><span>Nhân ái</span></a></li> <li><a title="Kinh doanh" href="/kinh-doanh.htm"><span>Kinh doanh</span></a></li> <li><a title="Văn hóa" href="/van-hoa.htm"><span>Văn hóa</span></a></li> <li><a title="Giải trí" href="/giai-tri.htm"><span>Giải trí</span></a></li> <li><a title="Du lịch" target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn"><span>Du lịch</span></a></li> <li><a title="Pháp luật" href="/phap-luat.htm"><span>Pháp luật</span></a></li> <li><a title="Nhịp sống trẻ" href="/nhip-song-tre.htm"><span>Nhịp sống trẻ</span></a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="/suc-khoe.htm"><span>Sức khỏe</span></a></li> <li><a title="Sức mạnh số" href="/suc-manh-so.htm"><span>Sức mạnh số</span></a></li> <li><a title="Ô tô - xe máy" href="/o-to-xe-may.htm"><span>Xe++</span></a></li> <li><a title="Tình yêu giới tính" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm"><span>Tình yêu</span></a></li> <li><a title="Chuyện lạ" href="/chuyen-la.htm"><span>Chuyện lạ</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="subnav relative"> <ul class="clearfix" id="ul_submenu"> <li class="active"><a href="/event.htm" class="event" title="Danh sách sự kiện"></a></li> <li><a href="/event/cuoc-chien-gianh-lai-via-he-o-tphcm-3188.htm" title="Cuộc chiến gi&#224;nh lại vỉa h&#232; ở TPHCM">Cuộc chiến giành lại vỉa hè ở TPHCM</a></li><li><a href="/event/sac-lenh-di-tru-gay-nhieu-tranh-cai-cua-ong-trump-3175.htm" title="Sắc lệnh di tr&#250; g&#226;y nhiều tranh c&#227;i của &#244;ng Trump">Sắc lệnh di trú gây nhiều tranh cãi của ông Trump</a></li><li><a href="/event/phuong-thuc-tuyen-sinh-nam-2017-3176.htm" title="Phương thức tuyển sinh năm 2017">Phương thức tuyển sinh năm 2017</a></li><li><a href="/event/tet-nguyen-dan-dinh-dau-3148.htm" title="Tết Nguy&#234;n đ&#225;n Đinh Dậu">Tết Nguyên đán Đinh Dậu</a></li><li><a href="/event/tong-bi-thu-tham-trung-quoc-3159.htm" title="Tổng B&#237; thư thăm Trung Quốc">Tổng Bí thư thăm Trung Quốc</a></li><li><a href="/event/ong-trump-nham-chuc-tong-thong-3158.htm" title="&#212;ng Trump nhậm chức tổng thống">Ông Trump nhậm chức tổng thống</a></li><li><a href="/event/xe-buyt-nhanh-xuong-duong-3143.htm" title="Xe bu&#253;t nhanh xuống đường">Xe buýt nhanh xuống đường</a></li><li><a href="/event/quy-hoach-bam-nat-ha-noi-3150.htm" title="Quy hoạch &quot;băm n&#225;t&quot; H&#224; Nội">Quy hoạch "băm nát" Hà Nội</a></li><li><a href="/event/tong-thong-obama-man-nhiem-sau-8-nam-3157.htm" title="Tổng thống Obama m&#227;n nhiệm sau 8 năm">Tổng thống Obama mãn nhiệm sau 8 năm</a></li><li><a href="/event/70-nam-ngay-toan-quoc-khang-chien-3128.htm" title="70 năm ng&#224;y To&#224;n quốc kh&#225;ng chiến">70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến</a></li> </ul> <div class="hidden"> </div> <div class="subSideBtn"> <div class="submenu-btnside"> <a title="Bạn đọc" href="/ban-doc.htm">Bạn đọc</a> </div> <div class="submenu-btnside"> <a title="Việc làm" href="/viec-lam.htm">Việc làm</a> </div> </div> <div class="top-rss-wrapper"> <a title="Rss" class="icon-rss2" ref="nofollow" href="/rss.htm"></a> </div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="container"> <script type="text/lazyscript"> $("html").addClass("homepage"); </script> <div class="box1 clearfix"> <div class="fl wid620"> <div class="clearfix box27"> <div class="fl wid335"> <div id="todaydate" class="datetime"> </div> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid335 noibattrangchu"> <a href="/xa-hoi/thu-tuong-du-le-thuong-co-2-tau-ngam-kilo-moi-ve-20170228112119176.htm" title="Thủ tướng dự lễ thượng cờ 2 t&#224;u ngầm Kilo mới về" ><img title="Thủ tướng dự lễ thượng cờ 2 t&#224;u ngầm Kilo mới về" alt="Thủ tướng dự lễ thượng cờ 2 t&#224;u ngầm Kilo mới về" data-x2="https://dantricdn.com/403dff2f/zoom/344_258/2017/thu-tuong-2-1488257372345.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2017/thu-tuong-2-1488257372345.jpg" width="327" height="245" onload="t_image = new Date().getTime();"/></a><script>t_after_image = new Date().getTime();</script><h2><a href="/xa-hoi/thu-tuong-du-le-thuong-co-2-tau-ngam-kilo-moi-ve-20170228112119176.htm" title="Thủ tướng dự lễ thượng cờ 2 t&#224;u ngầm Kilo mới về" class="fon1 mt2" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228112119176" >Thủ tướng dự lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo mới về</a></h2><p class="mt2 fon2 nbtcsapo">(Dân trí) - Sáng nay, 28/2, tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ cấp Quốc gia cho 2 tàu ngầm Kilo 186 Đà Nẵng và Kilo 187 Bà Rịa - Vũng Tàu.<br /><a href="/chinh-tri/thuong-co-2-tau-ngam-ba-ria-vung-tau-va-da-nang-vao-cuoi-thang-2-20170215090004254.htm" title="Thượng cờ 2 t&#224;u ngầm B&#224; Rịa - Vũng T&#224;u v&#224; Đ&#224; Nẵng v&#224;o cuối th&#225;ng 2"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thượng cờ 2 tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng vào cuối tháng 2</b></a><br /><a href="/xa-hoi/viet-nam-don-tau-ngam-cuoi-cung-trong-loat-6-chiec-kilo-20170120093149411.htm" title="Việt Nam đ&#243;n t&#224;u ngầm cuối c&#249;ng trong loạt 6 chiếc Kilo"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Việt Nam đón tàu ngầm cuối cùng trong loạt 6 chiếc Kilo</b></a></p> </div> </div> <div class="fr wid268 box2"> <p class="hotline"> Đường dây nóng: <span>0973 567 567 - 0974 567 567</span> </p> <div class="ads-nbtt"> <div id="admzone225"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone225') }); </script> </div> <div class="icon-event fon3"> <a href="/su-kien.htm" title="Tin tức - Sự kiện">Tin tức - Sự kiện</a> </div> <div class="clear"> </div> <ul class="ul1 ulnew"> <li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230829" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/no-chum-40-qua-bong-bay-trang-tri-sinh-nhat-nhieu-nguoi-bi-bong-20170228115610146.htm" title="Nổ ch&#249;m 40 quả b&#243;ng bay trang tr&#237; sinh nhật, nhiều người bị bỏng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228115610146" >Nổ chùm 40 quả bóng bay trang trí sinh nhật, nhiều người bị bỏng</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232104" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/chot-han-hoan-thanh-2-tuyen-duong-sat-do-thi-cua-ha-noi-20170228092542194.htm" title="Chốt hạn ho&#224;n th&#224;nh 2 tuyến đường sắt đ&#244; thị của H&#224; Nội" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228092542194" >Chốt hạn hoàn thành 2 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="252898" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/27-tuyen-duong-bot-phai-cat-ca-tram-nam-thu-phi-bo-giao-thong-noi-gi-20170228121021713.htm" title="27 tuyến đường BOT phải &quot;cắt&quot; cả trăm năm thu ph&#237;: Bộ Giao th&#244;ng n&#243;i g&#236;?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228121021713" >27 tuyến đường BOT phải "cắt" cả trăm năm thu phí: Bộ Giao thông nói gì?</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232048" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/hang-chuc-xe-khach-noi-duoi-ve-ha-noi-phan-ung-viec-dieu-chuyen-luong-tuyen-20170228112900581.htm" title="H&#224;ng chục xe kh&#225;ch nối đu&#244;i về H&#224; Nội phản ứng việc điều chuyển luồng tuyến" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228112900581" >Hàng chục xe khách nối đuôi về Hà Nội phản ứng việc điều chuyển luồng tuyến</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232278" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/quan-1-tra-lai-6-bot-gac-da-thu-hoi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-20170227232258754.htm" title="Quận 1 trả lại 6 bốt g&#225;c đ&#227; thu hồi của Ng&#226;n h&#224;ng Nh&#224; nước" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227232258754" >Quận 1 trả lại 6 bốt gác đã thu hồi của Ngân hàng Nhà nước</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230832" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/vu-thi-hanh-an-kieu-song-chet-mac-bay-chuyen-kho-tin-ngay-giua-thu-do-20170228080038177.htm" title="Vụ thi h&#224;nh &#225;n kiểu “sống chết mặc bay”: Chuyện kh&#243; tin ngay giữa Thủ đ&#244;!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228080038177" >Vụ thi hành án kiểu “sống chết mặc bay”: Chuyện khó tin ngay giữa Thủ đô!</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="248591" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/o-to-an-do-84-trieu-dong-re-giat-minh-hai-quan-lenh-ra-soat-20170228063521243.htm" title="&#212; t&#244; Ấn Độ 84 triệu đồng: Rẻ giật m&#236;nh, hải quan lệnh r&#224; so&#225;t" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228063521243" >Ô tô Ấn Độ 84 triệu đồng: Rẻ giật mình, hải quan lệnh rà soát</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232175" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/ha-noi-don-dot-khong-khi-lanh-moi-vung-nui-phia-bac-co-noi-ret-hai-20170228072142371.htm" title="H&#224; Nội đ&#243;n đợt kh&#244;ng kh&#237; lạnh mới, v&#249;ng n&#250;i ph&#237;a Bắc c&#243; nơi r&#233;t hại" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228072142371" >Hà Nội đón đợt không khí lạnh mới, vùng núi phía Bắc có nơi rét hại</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="151064" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/can-tho-om-no-ca-tram-trieu-dong-vi-tuong-trung-so-tien-ty-20170227202700877.htm" title="Cần Thơ: &#212;m nợ cả trăm triệu đồng v&#236; tưởng tr&#250;ng số tiền tỷ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227202700877" >Cần Thơ: Ôm nợ cả trăm triệu đồng vì tưởng trúng số tiền tỷ</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="231226" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/hanh-vi-tan-ac-trong-vu-an-vo-con-truong-ban-dan-van-huyen-uy-bi-sat-hai-20170228095859754.htm" title="H&#224;nh vi t&#224;n &#225;c trong vụ &#225;n vợ con Trưởng ban D&#226;n vận Huyện ủy bị s&#225;t hại" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228095859754" >Hành vi tàn ác trong vụ án vợ con Trưởng ban Dân vận Huyện ủy bị sát hại</a></h4></li> </ul> </div> </div> <div class="box3 clearfix mb2" id="box3baitiep"> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/xa-hoi/ha-noi-cau-o-to-do-sai-quy-dinh-phat-cac-ho-co-tinh-lan-via-he-20170228103617883.htm" title="H&#224; Nội: Cẩu &#244; t&#244; đỗ sai quy định, phạt c&#225;c hộ cố t&#236;nh lấn vỉa h&#232;" ><img title="H&#224; Nội: Cẩu &#244; t&#244; đỗ sai quy định, phạt c&#225;c hộ cố t&#236;nh lấn vỉa h&#232;" alt="H&#224; Nội: Cẩu &#244; t&#244; đỗ sai quy định, phạt c&#225;c hộ cố t&#236;nh lấn vỉa h&#232;" data-x2="https://dantricdn.com/d9de9077/zoom/99_83/2017/via-he4-1488253111813.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/via-he4-1488253111813.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/xa-hoi/ha-noi-cau-o-to-do-sai-quy-dinh-phat-cac-ho-co-tinh-lan-via-he-20170228103617883.htm" title="H&#224; Nội: Cẩu &#244; t&#244; đỗ sai quy định, phạt c&#225;c hộ cố t&#236;nh lấn vỉa h&#232;" class="fon4" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228103617883" >Hà Nội: Cẩu ô tô đỗ sai quy định, phạt các hộ cố tình lấn vỉa hè</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/the-gioi/malaysia-se-buoc-toi-3-nghi-pham-trong-vu-ong-kim-jong-nam-vao-ngay-mai-20170228095537318.htm" title="Malaysia sẽ buộc tội 3 nghi phạm trong vụ &#244;ng Kim Jong-nam v&#224;o ng&#224;y mai" ><img title="Malaysia sẽ buộc tội 3 nghi phạm trong vụ &#244;ng Kim Jong-nam v&#224;o ng&#224;y mai" alt="Malaysia sẽ buộc tội 3 nghi phạm trong vụ &#244;ng Kim Jong-nam v&#224;o ng&#224;y mai" data-x2="https://dantricdn.com/e222dba5/zoom/99_83/2017/nghi-pham-1488254774641.png" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/nghi-pham-1488254774641.png" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/the-gioi/malaysia-se-buoc-toi-3-nghi-pham-trong-vu-ong-kim-jong-nam-vao-ngay-mai-20170228095537318.htm" title="Malaysia sẽ buộc tội 3 nghi phạm trong vụ &#244;ng Kim Jong-nam v&#224;o ng&#224;y mai" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228095537318" >Malaysia sẽ buộc tội 3 nghi phạm trong vụ ông Kim Jong-nam vào ngày mai</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/giai-tri/ca-si-huong-lan-phan-ung-gay-gat-truoc-loi-giai-thich-cua-viet-huong-20170228095005312.htm" title="Ca sĩ Hương Lan phản ứng gay gắt trước lời giải th&#237;ch của Việt Hương" ><img title="Ca sĩ Hương Lan phản ứng gay gắt trước lời giải th&#237;ch của Việt Hương" alt="Ca sĩ Hương Lan phản ứng gay gắt trước lời giải th&#237;ch của Việt Hương" data-x2="https://dantricdn.com/872a360c/zoom/99_83/2017/huong-lan-2-1488245182586-crop-1488245345796.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/huong-lan-2-1488245182586-crop-1488245345796.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/giai-tri/ca-si-huong-lan-phan-ung-gay-gat-truoc-loi-giai-thich-cua-viet-huong-20170228095005312.htm" title="Ca sĩ Hương Lan phản ứng gay gắt trước lời giải th&#237;ch của Việt Hương" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228095005312" >Ca sĩ Hương Lan phản ứng gay gắt trước lời giải thích của Việt Hương</a></h3></div></div> </div> </div> <div class="fr wid360 pt5"> <div id="hotbanner_outter" class="pdl8"> <div id="admzone222"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone222') }); </script> </div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <a href="javascript:;" onclick="ClickBeta()"> <img src="http://dantricdn.com/web_images/banner-trainghiem20160728.gif"/> </a> </div> <script> function createCookie(name, value, days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = "; expires=" + date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/"; } function ClickBeta() { var domainAjax = appSettings.ajaxDomain; $.get(domainAjax + '/Handlers/CountOnline/Statistic.ashx', function (count) { createCookie("changebeta", 1, 30); //set cho hệ thống check location.reload(); }); } </script> <div class="clearfix"> <div id="admzone223"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone223') }); </script> <div class="line1 mt2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fl wid470"> <div data-zoneid="20" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội" >Xã hội</a></h2></li><li><h3><a href="/xa-hoi/chinh-tri.htm" title="Ch&#237;nh trị">Chính trị</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/phong-su-ky-su.htm" title="Ph&#243;ng sự-K&#253; sự">Phóng sự-Ký sự</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/giao-thong.htm" title="Giao th&#244;ng">Giao thông</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/xa-hoi/moi-truong.htm" title="M&#244;i trường">Môi trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/xa-hoi/27-tuyen-duong-bot-phai-cat-ca-tram-nam-thu-phi-bo-giao-thong-noi-gi-20170228121021713.htm" title="27 tuyến đường BOT phải &quot;cắt&quot; cả trăm năm thu ph&#237;: Bộ Giao th&#244;ng n&#243;i g&#236;?" ><img title="27 tuyến đường BOT phải &quot;cắt&quot; cả trăm năm thu ph&#237;: Bộ Giao th&#244;ng n&#243;i g&#236;?" alt="27 tuyến đường BOT phải &quot;cắt&quot; cả trăm năm thu ph&#237;: Bộ Giao th&#244;ng n&#243;i g&#236;?" data-x2="https://dantricdn.com/24278125/zoom/137_105/2017/du-an-bot-1488257516393.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/du-an-bot-1488257516393.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/xa-hoi/27-tuyen-duong-bot-phai-cat-ca-tram-nam-thu-phi-bo-giao-thong-noi-gi-20170228121021713.htm" title="27 tuyến đường BOT phải &quot;cắt&quot; cả trăm năm thu ph&#237;: Bộ Giao th&#244;ng n&#243;i g&#236;?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228121021713" >27 tuyến đường BOT phải "cắt" cả trăm năm thu phí: Bộ Giao thông nói gì?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Lần đầu tiên Bộ Giao thông vận tải (GTVT) lên tiếng sau kết quả kiểm toán đối với 27 dự án BOT phải rút ngắn thời gian thu phí. Theo Bộ GTVT, thời gian thu phí ban đầu chỉ là dự kiến và được xác định lại theo giá trị quyết toán công trình. Việc này không làm ảnh hưởng đến mức phí người dân phải trả.<br /><a href="/xa-hoi/kiem-toan-27-tuyen-duong-bot-du-an-nao-cung-co-van-de-20170221172412611.htm" title="Kiểm to&#225;n 27 tuyến đường BOT: Dự &#225;n n&#224;o cũng c&#243; vấn đề!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Kiểm toán 27 tuyến đường BOT: Dự án nào cũng có vấn đề!</b></a><br /><a href="/xa-hoi/kiem-toan-27-tuyen-duong-bot-dan-khong-di-van-phai-tra-phi-20170221104645364.htm" title="Kiểm to&#225;n 27 tuyến đường BOT: D&#226;n kh&#244;ng đi vẫn phải trả ph&#237;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Kiểm toán 27 tuyến đường BOT: Dân không đi vẫn phải trả phí</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/xa-hoi/27-tuyen-duong-bot-phai-cat-ca-tram-nam-thu-phi-bo-giao-thong-noi-gi-20170228121021713.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone1_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/xa-hoi/chieu-nay-nha-vua-va-hoang-hau-nhat-ban-toi-ha-noi-20170228123547003.htm" title="Chiều nay, Nh&#224; vua v&#224; Ho&#224;ng hậu Nhật Bản tới H&#224; Nội" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228123547003" >Chiều nay, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới Hà Nội</a></li><li><a href="/xa-hoi/hang-chuc-xe-khach-noi-duoi-ve-ha-noi-phan-ung-viec-dieu-chuyen-luong-tuyen-20170228112900581.htm" title="H&#224;ng chục xe kh&#225;ch nối đu&#244;i về H&#224; Nội phản ứng việc điều chuyển luồng tuyến" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228112900581" >Hàng chục xe khách nối đuôi về Hà Nội phản ứng việc điều chuyển luồng tuyến</a></li><li><a href="/xa-hoi/thu-tuong-du-le-thuong-co-2-tau-ngam-kilo-moi-ve-20170228112119176.htm" title="Thủ tướng dự lễ thượng cờ 2 t&#224;u ngầm Kilo mới về" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228112119176" >Thủ tướng dự lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo mới về</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="36" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-gioi.htm" title="Thế giới" >Thế giới</a></h2></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/eu-nga.htm" title="EU &amp; Nga">EU & Nga</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-my.htm" title="Ch&#226;u Mỹ">Châu Mỹ</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/diem-nong.htm" title="Điểm n&#243;ng">Điểm nóng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-gioi/tu-lieu.htm" title="Tư liệu">Tư liệu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-gioi/malaysia-dieu-tra-gia-thuyet-hai-nu-nghi-pham-vu-ong-kim-jong-nam-uong-thuoc-giai-doc-20170228112457399.htm" title="Malaysia điều tra giả thuyết hai nữ nghi phạm vụ &#244;ng Kim Jong-nam uống thuốc giải độc" ><img title="Malaysia điều tra giả thuyết hai nữ nghi phạm vụ &#244;ng Kim Jong-nam uống thuốc giải độc" alt="Malaysia điều tra giả thuyết hai nữ nghi phạm vụ &#244;ng Kim Jong-nam uống thuốc giải độc" data-x2="https://dantricdn.com/5b1e3587/zoom/137_105/2017/nghi-pham-1488255858070.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nghi-pham-1488255858070.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-gioi/malaysia-dieu-tra-gia-thuyet-hai-nu-nghi-pham-vu-ong-kim-jong-nam-uong-thuoc-giai-doc-20170228112457399.htm" title="Malaysia điều tra giả thuyết hai nữ nghi phạm vụ &#244;ng Kim Jong-nam uống thuốc giải độc" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228112457399" >Malaysia điều tra giả thuyết hai nữ nghi phạm vụ ông Kim Jong-nam uống thuốc giải độc</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Cảnh sát Malaysia đang triều tra nghi vấn liệu hai nữ nghi phạm bị cho là có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam đã uống thuốc giải độc trước khi hành động hay không, đài NHK của Nhật Bản cho biết.<br /><a href="/the-gioi/gioi-chuyen-gia-nghi-ngo-ve-chat-doc-da-giet-chet-ong-kim-jong-nam-20170226092236449.htm" title="Giới chuy&#234;n gia nghi ngờ về chất độc đ&#227; giết chết &#244;ng Kim Jong-nam"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Giới chuyên gia nghi ngờ về chất độc đã giết chết ông Kim Jong-nam</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-gioi/malaysia-dieu-tra-gia-thuyet-hai-nu-nghi-pham-vu-ong-kim-jong-nam-uong-thuoc-giai-doc-20170228112457399.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone2_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-gioi/ke-hoach-tang-cuong-suc-manh-quan-su-lon-nhat-lich-su-nuoc-my-20170228111057622.htm" title="Kế hoạch tăng cường sức mạnh qu&#226;n sự lớn nhất lịch sử nước Mỹ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228111057622" >Kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự lớn nhất lịch sử nước Mỹ</a></li><li><a href="/the-gioi/ong-trump-chuan-bi-ky-sac-lenh-di-tru-moi-20170228110103339.htm" title="&#212;ng Trump chuẩn bị k&#253; sắc lệnh di tr&#250; mới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228110103339" >Ông Trump chuẩn bị ký sắc lệnh di trú mới</a></li><li><a href="/the-gioi/may-bay-lao-xuong-nha-dan-o-my-1-nguoi-chet-20170228113339018.htm" title="M&#225;y bay lao xuống nh&#224; d&#226;n ở Mỹ, 1 người chết" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228113339018" >Máy bay lao xuống nhà dân ở Mỹ, 1 người chết</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="26" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-thao.htm" title="Thể thao" >Thể thao</a></h2></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-trong-nuoc.htm" title="Thể thao trong nước">Thể thao trong nước</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-quoc-te.htm" title="Thể thao quốc tế">Thể thao quốc tế</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/bong-da-anh.htm" title="B&#243;ng đ&#225; Anh">Bóng đá Anh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-thao/tennis.htm" title="Tennis">Tennis</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-thao/trong-tai-nguyen-trong-thu-tu-ung-vien-cap-fifa-den-chuyen-gia-cua-cac-su-co-20170228075746628.htm" title="Trọng t&#224;i Nguyễn Trọng Thư: Từ ứng vi&#234;n cấp FIFA đến chuy&#234;n gia của c&#225;c... sự cố" ><img title="Trọng t&#224;i Nguyễn Trọng Thư: Từ ứng vi&#234;n cấp FIFA đến chuy&#234;n gia của c&#225;c... sự cố" alt="Trọng t&#224;i Nguyễn Trọng Thư: Từ ứng vi&#234;n cấp FIFA đến chuy&#234;n gia của c&#225;c... sự cố" data-x2="https://dantricdn.com/e8a0d6b7/zoom/137_105/2017/nhiem-thanh-21-2-17-1487691810482.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nhiem-thanh-21-2-17-1487691810482.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-thao/trong-tai-nguyen-trong-thu-tu-ung-vien-cap-fifa-den-chuyen-gia-cua-cac-su-co-20170228075746628.htm" title="Trọng t&#224;i Nguyễn Trọng Thư: Từ ứng vi&#234;n cấp FIFA đến chuy&#234;n gia của c&#225;c... sự cố" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228075746628" >Trọng tài Nguyễn Trọng Thư: Từ ứng viên cấp FIFA đến chuyên gia của các... sự cố</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một trong những nhân vật chính của sự cố trên sân Thống Nhất tối 19/2 là trọng tài Trọng Thư đến thời điểm này vẫn được quan tâm đặc biệt. Ông Thư từng có lúc được xem là trọng tài rất nhiều triển vọng, nhưng nhiều năm sau lại trở thành tâm điểm của các sự cố.<br /><a href="/the-thao/nhung-tai-tieng-cua-trong-tai-nguyen-trong-thu-20170227232550553.htm" title="Những tai tiếng của trọng t&#224;i Nguyễn Trọng Thư"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Những tai tiếng của trọng tài Nguyễn Trọng Thư</b></a><br /><a href="/the-thao/trong-tai-trong-thu-khong-bi-ky-luat-xuat-hien-tren-san-hang-day-20170227001948797.htm" title="Trọng t&#224;i Trọng Thư kh&#244;ng bị kỷ luật, xuất hiện tr&#234;n s&#226;n H&#224;ng Đẫy"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Trọng tài Trọng Thư không bị kỷ luật, xuất hiện trên sân Hàng Đẫy</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-thao/trong-tai-nguyen-trong-thu-tu-ung-vien-cap-fifa-den-chuyen-gia-cua-cac-su-co-20170228075746628.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone3_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-thao/cau-thu-leicester-city-bi-vi-voi-loai-ran-doc-vi-da-hay-bat-thuong-20170228095956334.htm" title="Cầu thủ Leicester City bị v&#237; với lo&#224;i rắn độc v&#236;… đ&#225; hay bất thường" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228095956334" >Cầu thủ Leicester City bị ví với loài rắn độc vì… đá hay bất thường</a></li><li><a href="/the-thao/xuc-dong-voi-hinh-anh-tri-an-hlv-ranieri-cua-co-dong-vien-leicester-20170228095827853.htm" title="X&#250;c động với h&#236;nh ảnh tri &#226;n HLV Ranieri của cổ động vi&#234;n Leicester" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228095827853" >Xúc động với hình ảnh tri ân HLV Ranieri của cổ động viên Leicester</a></li><li><a href="/the-thao/mario-gotze-co-nguy-co-chia-tay-san-co-o-tuoi-25-20170228082504252.htm" title="Mario Gotze c&#243; nguy cơ chia tay s&#226;n cỏ ở tuổi 25" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228082504252" >Mario Gotze có nguy cơ chia tay sân cỏ ở tuổi 25</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="25" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="GI&#193;O DỤC - TRI THỨC" >GIÁO DỤC - TRI THỨC</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học">Du học</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/tin-tuyen-sinh.htm" title="Tin tuyển sinh">Tin tuyển sinh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khuyen-hoc.htm" title="Khuyến học">Khuyến học</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/dan-chu-trong-truong-hoc-giao-vien-dung-sai-gi-cung-im-20170228122931848.htm" title="D&#226;n chủ trong trường học: Gi&#225;o vi&#234;n đ&#250;ng sai g&#236; cũng... im!" ><img title="D&#226;n chủ trong trường học: Gi&#225;o vi&#234;n đ&#250;ng sai g&#236; cũng... im!" alt="D&#226;n chủ trong trường học: Gi&#225;o vi&#234;n đ&#250;ng sai g&#236; cũng... im!" data-x2="https://dantricdn.com/e8e19d51/zoom/137_105/2017/giaovien2-1488256896386.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/giaovien2-1488256896386.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/dan-chu-trong-truong-hoc-giao-vien-dung-sai-gi-cung-im-20170228122931848.htm" title="D&#226;n chủ trong trường học: Gi&#225;o vi&#234;n đ&#250;ng sai g&#236; cũng... im!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228122931848" >Dân chủ trong trường học: Giáo viên đúng sai gì cũng... im!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Sự “thao túng” của hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) trong vụ việc chấn động dư luận vừa qua làm nhiều người phải đặt ra câu hỏi về tính dân chủ trong trường học, nhất là việc bị chèn ép và sự im lặng của người thầy.<br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khao-sat-lo-va-hai-20170227141111852.htm" title="Khảo s&#225;t: Lố v&#224; h&#224;i!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Khảo sát: Lố và hài!</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/dan-chu-trong-truong-hoc-giao-vien-dung-sai-gi-cung-im-20170228122931848.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone4_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/se-co-he-thong-to-giac-thong-tin-ve-bao-luc-hoc-duong-20170228104645939.htm" title="Sẽ c&#243; hệ thống tố gi&#225;c th&#244;ng tin về bạo lực học đường" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228104645939" >Sẽ có hệ thống tố giác thông tin về bạo lực học đường</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/hoc-sinh-gay-chan-o-truong-nam-trung-yen-ngay-dau-tro-lai-lop-2017022722073927.htm" title="Học sinh g&#227;y ch&#226;n ở Trường Nam Trung Y&#234;n ng&#224;y đầu trở lại lớp" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017022722073927" >Học sinh gãy chân ở Trường Nam Trung Yên ngày đầu trở lại lớp</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/can-tho-kiem-tra-vu-tien-si-bi-to-thang-chuc-khong-dung-quy-trinh-20170227221918568.htm" title="Cần Thơ: Kiểm tra vụ tiến sĩ bị tố thăng chức kh&#244;ng đ&#250;ng quy tr&#236;nh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227221918568" >Cần Thơ: Kiểm tra vụ tiến sĩ bị tố thăng chức không đúng quy trình</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="167" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Tấm l&#242;ng nh&#226;n &#225;i" >Tấm lòng nhân ái</a></h2></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ">Danh sách ủng hộ</a></h3></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ket-chuyen.htm" title="Danh s&#225;ch kết chuyển">Danh sách kết chuyển</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/hoan-canh.htm" title="Ho&#224;n cảnh">Hoàn cảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tam-long-nhan-ai/neu-con-chet-lam-sao-me-lo-noi-dam-tang-20170228072411394.htm" title="“Nếu con chết l&#224;m sao mẹ lo nổi đ&#225;m tang”" ><img title="“Nếu con chết l&#224;m sao mẹ lo nổi đ&#225;m tang”" alt="“Nếu con chết l&#224;m sao mẹ lo nổi đ&#225;m tang”" data-x2="https://dantricdn.com/f69d9191/zoom/137_105/2017/benh-nhan-ngheo-5-1488121879204.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/benh-nhan-ngheo-5-1488121879204.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tam-long-nhan-ai/neu-con-chet-lam-sao-me-lo-noi-dam-tang-20170228072411394.htm" title="“Nếu con chết l&#224;m sao mẹ lo nổi đ&#225;m tang”" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228072411394" >“Nếu con chết làm sao mẹ lo nổi đám tang”</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - “Đức ơi, đừng nằm mãi như vậy, tỉnh dậy nhìn mẹ đi con. Mẹ chẳng có gì ngoài con, xin đừng bỏ mẹ. Nếu con chết làm sao mẹ lo nổi đám tang”. Người phụ nữ khắc khổ, nấc nghẹn bên giường bệnh, trên tay bà là giấy thông báo viện phí và toa thuốc của con.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tam-long-nhan-ai/neu-con-chet-lam-sao-me-lo-noi-dam-tang-20170228072411394.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone5_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tam-long-nhan-ai/hon-107-trieu-dong-tiep-tuc-den-voi-chau-nguyen-duc-trung-20170227150450196.htm" title="Hơn 107 triệu đồng tiếp tục đến với ch&#225;u Nguyễn Đức Trung" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227150450196" >Hơn 107 triệu đồng tiếp tục đến với cháu Nguyễn Đức Trung</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/hoc-sinh-ngheo-soc-trang-bac-lieu-ca-mau-nhan-hoc-bong-grobest-viet-nam-20170227145813608.htm" title="Học sinh ngh&#232;o S&#243;c Trăng, Bạc Li&#234;u, C&#224; Mau nhận học bổng Grobest Việt Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227145813608" >Học sinh nghèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau nhận học bổng Grobest Việt Nam</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/khanh-thanh-nha-nhan-ai-do-ban-doc-dan-tri-dong-gop-20170227065029775.htm" title="Khánh thành nhà Nh&#226;n ái do bạn đọc D&#226;n trí đóng góp" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227065029775" >Khánh thành nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí đóng góp</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div class="wp980"> <script type="text/lazyscript"> var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); </script> <div class="boxvideonews fl"> <a href="/video-page.htm" title="Video" class="sprite fl titletop"></a> <ul> <li class="top"><a href="/video/ha-noi-ra-quan-gianh-lai-via-he-o-khu-trung-tam-59298.htm" title="H&#224; Nội “ra qu&#226;n” gi&#224;nh lại vỉa h&#232; ở khu trung t&#226;m"><img title="H&#224; Nội “ra qu&#226;n” gi&#224;nh lại vỉa h&#232; ở khu trung t&#226;m" alt="H&#224; Nội “ra qu&#226;n” gi&#224;nh lại vỉa h&#232; ở khu trung t&#226;m" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/228_165/dantri/jbrhhldlqdiv3bc4j-utddcccccccc/2017/02/28/viahe-1488215598567-6906a.jpg" width="228" height="165" /></a><h3><a href="/video/ha-noi-ra-quan-gianh-lai-via-he-o-khu-trung-tam-59298.htm" title="H&#224; Nội “ra qu&#226;n” gi&#224;nh lại vỉa h&#232; ở khu trung t&#226;m">Hà Nội “ra quân” giành lại vỉa hè ở khu trung tâm</a></h3> <a href="/video/ha-noi-ra-quan-gianh-lai-via-he-o-khu-trung-tam-59298.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/dep-hang-loat-chot-an-ninh-quanh-ngan-hang-nha-nuoc-59292.htm" title="Dẹp h&#224;ng loạt chốt an ninh quanh Ng&#226;n h&#224;ng Nh&#224; nước"><img title="Dẹp h&#224;ng loạt chốt an ninh quanh Ng&#226;n h&#224;ng Nh&#224; nước" alt="Dẹp h&#224;ng loạt chốt an ninh quanh Ng&#226;n h&#224;ng Nh&#224; nước" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/100_70/dantri/bf2d202854/2017/02/27/sequence-01-1488200052869.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/dep-hang-loat-chot-an-ninh-quanh-ngan-hang-nha-nuoc-59292.htm" title="Dẹp h&#224;ng loạt chốt an ninh quanh Ng&#226;n h&#224;ng Nh&#224; nước">Dẹp hàng loạt chốt an ninh quanh Ngân hàng Nhà nước</a></h3> <a href="/video/dep-hang-loat-chot-an-ninh-quanh-ngan-hang-nha-nuoc-59292.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/jennifer-lopez-tro-tai-karaoke-59216.htm" title="Jennifer Lopez trổ t&#224;i Karaoke"><img title="Jennifer Lopez trổ t&#224;i Karaoke" alt="Jennifer Lopez trổ t&#224;i Karaoke" src="https://dantricdn.com/zoom/100_70/2017/sao9-1488109087400.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/jennifer-lopez-tro-tai-karaoke-59216.htm" title="Jennifer Lopez trổ t&#224;i Karaoke">Jennifer Lopez trổ tài Karaoke</a></h3> <a href="/video/jennifer-lopez-tro-tai-karaoke-59216.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/du-khach-nuoc-ngoai-noi-ve-mon-an-viet-59279.htm" title="Du kh&#225;ch nước ngo&#224;i n&#243;i về m&#243;n ăn Việt"><img title="Du kh&#225;ch nước ngo&#224;i n&#243;i về m&#243;n ăn Việt" alt="Du kh&#225;ch nước ngo&#224;i n&#243;i về m&#243;n ăn Việt" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/100_70/dantri/x8jx9vsfxcdmkri5sdflnslmiscccc/2017/02/27/gsktdkmpyqo-5e909.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/du-khach-nuoc-ngoai-noi-ve-mon-an-viet-59279.htm" title="Du kh&#225;ch nước ngo&#224;i n&#243;i về m&#243;n ăn Việt">Du khách nước ngoài nói về món ăn Việt</a></h3> <a href="/video/du-khach-nuoc-ngoai-noi-ve-mon-an-viet-59279.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear" style="margin-top: 301px;"></div> <div data-zoneid="76" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh" >Kinh doanh</a></h2></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/tai-chinh-dau-tu.htm" title="T&#224;i ch&#237;nh - Đầu tư">Tài chính - Đầu tư</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/thi-truong.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/kinh-doanh/bao-ve-ntd.htm" title="Bảo vệ NTD">Bảo vệ NTD</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/kinh-doanh/hang-tram-ho-nong-dan-bot-ganh-nang-chuoi-khong-ai-mua-20170228094540197.htm" title="H&#224;ng trăm hộ n&#244;ng d&#226;n bớt g&#225;nh nặng “chuối kh&#244;ng ai mua”" ><img title="H&#224;ng trăm hộ n&#244;ng d&#226;n bớt g&#225;nh nặng “chuối kh&#244;ng ai mua”" alt="H&#224;ng trăm hộ n&#244;ng d&#226;n bớt g&#225;nh nặng “chuối kh&#244;ng ai mua”" data-x2="https://dantricdn.com/3f730f81/zoom/137_105/2017/hinh-bibo-2-1488253692340.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hinh-bibo-2-1488253692340.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/kinh-doanh/hang-tram-ho-nong-dan-bot-ganh-nang-chuoi-khong-ai-mua-20170228094540197.htm" title="H&#224;ng trăm hộ n&#244;ng d&#226;n bớt g&#225;nh nặng “chuối kh&#244;ng ai mua”" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228094540197" >Hàng trăm hộ nông dân bớt gánh nặng “chuối không ai mua”</a></h4><div class="sapo fon5">Trong những ngày qua, không ít các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành với người dân tỉnh Đồng Nai khắc phục những khó khăn trong tiêu thụ chuối sạch.</div><a class="icon-detail fon7" href="/kinh-doanh/hang-tram-ho-nong-dan-bot-ganh-nang-chuoi-khong-ai-mua-20170228094540197.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone6_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/kinh-doanh/o-to-phai-trang-bi-binh-chua-chay-thong-tu-20-vao-danh-sach-quy-dinh-toi-20170228113650457.htm" title="&#212; t&#244; phải trang bị b&#236;nh chữa ch&#225;y, Th&#244;ng tư 20 v&#224;o danh s&#225;ch quy định tồi" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228113650457" >Ô tô phải trang bị bình chữa cháy, Thông tư 20 vào danh sách quy định tồi</a></li><li><a href="/kinh-doanh/top-500-doanh-nghiep-tang-truong-nam-2017-kinh-doanh-khong-phai-de-dang-20170228103950272.htm" title="Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng: Năm 2017, kinh doanh kh&#244;ng phải dễ d&#224;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228103950272" >Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng: Năm 2017, kinh doanh không phải dễ dàng</a></li><li><a href="/kinh-doanh/vu-lot-tay-20000-usd-giay-phep-xuat-gao-chi-la-loi-moi-cua-tu-van-20170228092832339.htm" title="Vụ &quot;l&#243;t tay&quot; 20.000 USD giấy ph&#233;p xuất gạo: Chỉ l&#224; lời mời của tư vấn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228092832339" >Vụ "lót tay" 20.000 USD giấy phép xuất gạo: Chỉ là lời mời của tư vấn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="730" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/van-hoa.htm" title="Văn h&#243;a" >Văn hóa</a></h2></li><li><h3><a href="/van-hoa/doi-song-van-hoa.htm" title="Đời sống văn h&#243;a">Đời sống văn hóa</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/san-khau-dan-gian.htm" title="S&#226;n khấu - D&#226;n gian">Sân khấu - Dân gian</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/du-lich-kham-pha.htm" title="Du lịch - Kh&#225;m ph&#225;">Du lịch - Khám phá</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/van-hoa/dien-anh.htm" title="Điện ảnh">Điện ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/van-hoa/tran-thu-ha-toi-song-nhu-mot-bong-ma-thoat-an-thoat-hien-20170228101638351.htm" title="Trần Thu H&#224;: “T&#244;i sống như một b&#243;ng ma, thoắt ẩn thoắt hiện…”" ><img title="Trần Thu H&#224;: “T&#244;i sống như một b&#243;ng ma, thoắt ẩn thoắt hiện…”" alt="Trần Thu H&#224;: “T&#244;i sống như một b&#243;ng ma, thoắt ẩn thoắt hiện…”" data-x2="https://dantricdn.com/fb5d2bc1/zoom/137_105/2017/ca-si-tran-thu-ha-1-1488250716469.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/ca-si-tran-thu-ha-1-1488250716469.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/van-hoa/tran-thu-ha-toi-song-nhu-mot-bong-ma-thoat-an-thoat-hien-20170228101638351.htm" title="Trần Thu H&#224;: “T&#244;i sống như một b&#243;ng ma, thoắt ẩn thoắt hiện…”" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228101638351" >Trần Thu Hà: “Tôi sống như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện…”</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - “Nghề nghiệp khiến tôi thành người của công chúng. Nhưng ngoài những lúc chói lói đèn hoa thì những người quen thân không ngạc nhiên khi thấy tôi sống như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện…”, ca sĩ Trần Thu Hà chia sẻ.<br /><a href="/van-hoa/nguoi-hat-nhac-tran-tien-hay-nhat-khong-phai-ha-tran-20160913095318253.htm" title="Người h&#225;t nhạc Trần Tiến hay nhất kh&#244;ng phải H&#224; Trần"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Người hát nhạc Trần Tiến hay nhất không phải Hà Trần</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/van-hoa/tran-thu-ha-toi-song-nhu-mot-bong-ma-thoat-an-thoat-hien-20170228101638351.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone7_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/van-hoa/oscar-dung-nham-anh-nghe-si-con-dang-song-de-tuong-niem-20170228102727512.htm" title="Oscar d&#249;ng nhầm ảnh nghệ sĩ c&#242;n đang sống để… tưởng niệm" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228102727512" >Oscar dùng nhầm ảnh nghệ sĩ còn đang sống để… tưởng niệm</a></li><li><a href="/van-hoa/gioi-dien-anh-viet-ban-tan-ve-cu-truot-bat-ngo-cua-la-la-land-o-oscar-2017-20170228102057881.htm" title="Giới điện ảnh Việt b&#224;n t&#225;n về c&#250; trượt bất ngờ của “La La Land” ở Oscar 2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228102057881" >Giới điện ảnh Việt bàn tán về cú trượt bất ngờ của “La La Land” ở Oscar 2017</a></li><li><a href="/van-hoa/hoa-hau-hoan-vu-se-giup-oscar-xu-ly-su-co-trao-nham-giai-20170228085307526.htm" title="Hoa hậu Ho&#224;n vũ sẽ gi&#250;p Oscar xử l&#253;… “sự cố trao nhầm giải”?" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228085307526" >Hoa hậu Hoàn vũ sẽ giúp Oscar xử lý… “sự cố trao nhầm giải”?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="23" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giai-tri.htm" title="Giải tr&#237;" >Giải trí</a></h2></li><li><h3><a href="/giai-tri/sao-viet.htm" title="Sao Việt">Sao Việt</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/hollywood.htm" title="Hollywood">Hollywood</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giai-tri/thoi-trang.htm" title="Thời trang">Thời trang</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giai-tri/ca-si-huong-lan-phan-ung-gay-gat-truoc-loi-giai-thich-cua-viet-huong-20170228095005312.htm" title="Ca sĩ Hương Lan phản ứng gay gắt trước lời giải th&#237;ch của Việt Hương" ><img title="Ca sĩ Hương Lan phản ứng gay gắt trước lời giải th&#237;ch của Việt Hương" alt="Ca sĩ Hương Lan phản ứng gay gắt trước lời giải th&#237;ch của Việt Hương" data-x2="https://dantricdn.com/a814e025/zoom/137_105/2017/huong-lan-2-1488245182586-crop-1488245345796.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/huong-lan-2-1488245182586-crop-1488245345796.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giai-tri/ca-si-huong-lan-phan-ung-gay-gat-truoc-loi-giai-thich-cua-viet-huong-20170228095005312.htm" title="Ca sĩ Hương Lan phản ứng gay gắt trước lời giải th&#237;ch của Việt Hương" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228095005312" >Ca sĩ Hương Lan phản ứng gay gắt trước lời giải thích của Việt Hương</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Nữ ca sĩ “Còn thương rau đắng mọc sau hè” đã có những phản ứng khá thẳng thắn trước những lời giải thích của “đàn em” Việt Hương. Chị nhắn nhủ nữ danh hài rằng, thời gian còn dài, hãy trở thành những người nghệ sĩ “sạch”…<br /><a href="/giai-tri/viet-huong-cui-dau-nhan-loi-tu-phat-2-nam-khong-di-dam-tiec-20170227145709977.htm" title="Việt Hương c&#250;i đầu nhận lỗi, tự phạt 2 năm kh&#244;ng đi đ&#225;m tiệc"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Việt Hương cúi đầu nhận lỗi, tự phạt 2 năm không đi đám tiệc</b></a><br /><a href="/giai-tri/lo-clip-viet-huong-dua-tho-tuc-khien-vo-chong-huong-lan-xau-ho-bo-do-dam-cuoi-20170227102140315.htm" title="Lộ clip Việt Hương đ&#249;a “th&#244; tục” khiến vợ chồng Hương Lan xấu hổ bỏ dở đ&#225;m cưới"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Lộ clip Việt Hương đùa “thô tục” khiến vợ chồng Hương Lan xấu hổ bỏ dở đám cưới</b></a><br /><a href="/giai-tri/ca-si-huong-lan-bo-do-dam-cuoi-dinh-bao-vi-viet-huong-qua-lo-2017022511325567.htm" title="Ca sĩ Hương Lan bỏ dở đ&#225;m cưới Đ&#236;nh Bảo v&#236; Việt Hương qu&#225; lố"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ca sĩ Hương Lan bỏ dở đám cưới Đình Bảo vì Việt Hương quá lố</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giai-tri/ca-si-huong-lan-phan-ung-gay-gat-truoc-loi-giai-thich-cua-viet-huong-20170228095005312.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone8_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giai-tri/nu-hoang-goi-cam-lee-hyori-van-dep-ngo-ngang-nhu-10-nam-truoc-2017022810305324.htm" title="“Nữ ho&#224;ng gợi cảm” Lee Hyori vẫn đẹp ngỡ ng&#224;ng như 10 năm trước" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="2017022810305324" >“Nữ hoàng gợi cảm” Lee Hyori vẫn đẹp ngỡ ngàng như 10 năm trước</a></li><li><a href="/giai-tri/nam-em-lot-danh-sach-top-50-hoa-hau-dep-nhat-the-gioi-2016-20170228074737433.htm" title="Nam Em lọt danh s&#225;ch Top 50 hoa hậu đẹp nhất thế giới 2016" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228074737433" >Nam Em lọt danh sách Top 50 hoa hậu đẹp nhất thế giới 2016</a></li><li><a href="/giai-tri/nguoi-van-chuyen-dua-ban-gai-kem-20-tuoi-du-tiec-20170228091559846.htm" title="“Người vận chuyển” đưa bạn g&#225;i k&#233;m 20 tuổi dự tiệc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228091559846" >“Người vận chuyển” đưa bạn gái kém 20 tuổi dự tiệc</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="835" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://dulich.dantri.com.vn" title="Du Lịch" target="_blank">Du Lịch</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/vong-quay-du-lich.htm" title="V&#242;ng quay du lịch">Vòng quay du lịch</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tours-ua-thich.htm" title="Tours ưa th&#237;ch">Tours ưa thích</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/diem-den-moi-tuan.htm" title="Điểm đến mỗi tuần">Điểm đến mỗi tuần</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha.htm" title="Kh&#225;m ph&#225;">Khám phá</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/4-mom-da-song-ao-khien-phuot-thu-viet-phat-cuong-20170228064628422.htm" title="4 mỏm đ&#225; &quot;sống ảo&quot; khiến phượt thủ Việt ph&#225;t cuồng" target="_blank"><img title="4 mỏm đ&#225; &quot;sống ảo&quot; khiến phượt thủ Việt ph&#225;t cuồng" alt="4 mỏm đ&#225; &quot;sống ảo&quot; khiến phượt thủ Việt ph&#225;t cuồng" data-x2="https://dantricdn.com/49b843dd/zoom/137_105/2017/mom-da-song-ao-viet-nam-1-1488236838852.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/mom-da-song-ao-viet-nam-1-1488236838852.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/4-mom-da-song-ao-khien-phuot-thu-viet-phat-cuong-20170228064628422.htm" title="4 mỏm đ&#225; &quot;sống ảo&quot; khiến phượt thủ Việt ph&#225;t cuồng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228064628422" target="_blank">4 mỏm đá "sống ảo" khiến phượt thủ Việt phát cuồng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Gọi là mỏm đá “sống ảo”, bởi lẽ khi lên ảnh, địa điểm này sẽ trông nguy hiểm hơn thực tế nhiều lần. Những bức ảnh được du khách chụp tại mỏm đá chênh vênh ở Quảng Ninh, Pha Luông hay Tà Xùa ở Sơn La khiến người xem rất thích thú. Đây cũng là những điểm đến trekking được dân du lịch yêu thích.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/4-mom-da-song-ao-khien-phuot-thu-viet-phat-cuong-20170228064628422.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone9_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/ban-than-truoc-sac-xuan-dep-den-nao-long-o-trung-quoc-20170228113312374.htm" title="Bần thần trước sắc xu&#226;n đẹp đến nao l&#242;ng ở Trung Quốc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228113312374" target="_blank">Bần thần trước sắc xuân đẹp đến nao lòng ở Trung Quốc</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/sac-xuan-tren-hon-dao-lang-man-mang-ten-jeju-20170228110821813.htm" title="Sắc xu&#226;n tr&#234;n h&#242;n đảo l&#227;ng mạn mang t&#234;n Jeju" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228110821813" target="_blank">Sắc xuân trên hòn đảo lãng mạn mang tên Jeju</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/den-tham-hon-dao-dep-nhat-philippine-20170228072924119.htm" title="Đến thăm h&#242;n đảo đẹp nhất Philippine" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228072924119" target="_blank">Đến thăm hòn đảo đẹp nhất Philippine</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="170" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/phap-luat.htm" title="Ph&#225;p luật" >Pháp luật</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/phap-luat/hanh-vi-tan-ac-trong-vu-an-vo-con-truong-ban-dan-van-huyen-uy-bi-sat-hai-20170228095859754.htm" title="H&#224;nh vi t&#224;n &#225;c trong vụ &#225;n vợ con Trưởng ban D&#226;n vận Huyện ủy bị s&#225;t hại" ><img title="H&#224;nh vi t&#224;n &#225;c trong vụ &#225;n vợ con Trưởng ban D&#226;n vận Huyện ủy bị s&#225;t hại" alt="H&#224;nh vi t&#224;n &#225;c trong vụ &#225;n vợ con Trưởng ban D&#226;n vận Huyện ủy bị s&#225;t hại" data-x2="https://dantricdn.com/d0df1816/zoom/137_105/2017/hinh-doi-tuong-nhan-1488249458265.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hinh-doi-tuong-nhan-1488249458265.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/phap-luat/hanh-vi-tan-ac-trong-vu-an-vo-con-truong-ban-dan-van-huyen-uy-bi-sat-hai-20170228095859754.htm" title="H&#224;nh vi t&#224;n &#225;c trong vụ &#225;n vợ con Trưởng ban D&#226;n vận Huyện ủy bị s&#225;t hại" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228095859754" >Hành vi tàn ác trong vụ án vợ con Trưởng ban Dân vận Huyện ủy bị sát hại</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Ngày 28/2, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ qua tòa án tỉnh truy tố Châu Minh Nhân (21 tuổi, quê Vĩnh Long, ngụ TPHCM) về tội giết người, cướp tài sản.<br /><a href="/phap-luat/khoi-to-vu-vo-con-truong-ban-dan-van-bi-sat-hai-20161027153356887.htm" title="Khởi tố vụ vợ, con Trưởng ban d&#226;n vận bị s&#225;t hại"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Khởi tố vụ vợ, con Trưởng ban dân vận bị sát hại</b></a><br /><a href="/phap-luat/vu-sat-hai-vo-con-truong-ban-dan-van-xac-minh-19-vien-dan-tren-nguoi-nghi-can-20161026151914989.htm" title="Vụ s&#225;t hại vợ, con trưởng Ban d&#226;n vận: X&#225;c minh 19 vi&#234;n đạn tr&#234;n người nghi can"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Vụ sát hại vợ, con trưởng Ban dân vận: Xác minh 19 viên đạn trên người nghi can</b></a><br /><a href="/phap-luat/nghi-pham-sat-hai-vo-con-truong-ban-dan-van-la-nguoi-duoc-thue-lam-co-20161026105537686.htm" title="Nghi phạm s&#225;t hại vợ con trưởng Ban d&#226;n vận l&#224; người được thu&#234; l&#224;m cỏ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nghi phạm sát hại vợ con trưởng Ban dân vận là người được thuê làm cỏ</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/phap-luat/hanh-vi-tan-ac-trong-vu-an-vo-con-truong-ban-dan-van-huyen-uy-bi-sat-hai-20170228095859754.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone10_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/phap-luat/cho-khach-di-cho-tai-xe-taxi-quay-lai-trom-do-nha-khach-20170228121512061.htm" title="Chở kh&#225;ch đi chợ, t&#224;i xế taxi quay lại trộm đồ nh&#224; kh&#225;ch" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228121512061" >Chở khách đi chợ, tài xế taxi quay lại trộm đồ nhà khách</a></li><li><a href="/phap-luat/tam-giu-9-doi-tuong-nghi-chem-1-hoc-sinh-cap-3-tu-vong-2017022807554648.htm" title="Tạm giữ 9 đối tượng nghi ch&#233;m 1 học sinh cấp 3 tử vong" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017022807554648" >Tạm giữ 9 đối tượng nghi chém 1 học sinh cấp 3 tử vong</a></li><li><a href="/phap-luat/doa-tung-anh-nong-nguoi-tinh-dong-gioi-len-mang-de-tong-tien-20170228073425956.htm" title="Dọa tung ảnh n&#243;ng người t&#236;nh đồng giới l&#234;n mạng để tống tiền" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228073425956" >Dọa tung ảnh nóng người tình đồng giới lên mạng để tống tiền</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="135" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ" >Nhịp sống trẻ</a></h2></li><li><h3><a href="/nhip-song-tre/nguoi-viet-tre.htm" title="Người Việt trẻ">Người Việt trẻ</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/nhip-song-tre/phong-su-tre.htm" title="Ph&#243;ng sự trẻ">Phóng sự trẻ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/nhip-song-tre/khanh-vy-nhai-7-thu-tieng-phien-dich-oscar-tren-song-truc-tiep-20170228070813672.htm" title="Kh&#225;nh Vy &quot;nhại 7 thứ tiếng&quot; phi&#234;n dịch Oscar tr&#234;n s&#243;ng trực tiếp" ><img title="Kh&#225;nh Vy &quot;nhại 7 thứ tiếng&quot; phi&#234;n dịch Oscar tr&#234;n s&#243;ng trực tiếp" alt="Kh&#225;nh Vy &quot;nhại 7 thứ tiếng&quot; phi&#234;n dịch Oscar tr&#234;n s&#243;ng trực tiếp" data-x2="https://dantricdn.com/3308665d/zoom/137_105/2017/khanh-vy2-1488213732486.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/khanh-vy2-1488213732486.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/nhip-song-tre/khanh-vy-nhai-7-thu-tieng-phien-dich-oscar-tren-song-truc-tiep-20170228070813672.htm" title="Kh&#225;nh Vy &quot;nhại 7 thứ tiếng&quot; phi&#234;n dịch Oscar tr&#234;n s&#243;ng trực tiếp" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228070813672" >Khánh Vy "nhại 7 thứ tiếng" phiên dịch Oscar trên sóng trực tiếp</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Mới 18 tuổi, Khánh Vy đã được tin tưởng giao cho vai trò MC phiên dịch chương trình truyền hình trực tiếp giải Oscar của đài VTC.<br /><a href="/nhip-song-tre/nu-sinh-nhai-7-thu-tieng-bat-ngo-tro-thanh-mc-thoi-su-o-tuoi-18-20170116081848303.htm" title="Nữ sinh &quot;nhại 7 thứ tiếng&quot; bất ngờ trở th&#224;nh MC thời sự ở tuổi 18"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nữ sinh "nhại 7 thứ tiếng" bất ngờ trở thành MC thời sự ở tuổi 18</b></a><br /><a href="/nhip-song-tre/nu-sinh-nhai-7-thu-tieng-duoc-tuyen-duong-thanh-thieu-nhi-tieu-bieu-tinh-nghe-an-20160315085050599.htm" title="Nữ sinh “nhại 7 thứ tiếng” được tuy&#234;n dương Thanh thiếu nhi ti&#234;u biểu tỉnh Nghệ An"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nữ sinh “nhại 7 thứ tiếng” được tuyên dương Thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Nghệ An</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/nhip-song-tre/khanh-vy-nhai-7-thu-tieng-phien-dich-oscar-tren-song-truc-tiep-20170228070813672.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone11_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/nhip-song-tre/nu-sinh-ngoai-thuong-viet-loi-tieng-anh-cho-hit-cua-son-tung-m-tp-20170228114320415.htm" title="Nữ sinh Ngoại thương viết lời tiếng Anh cho hit của Sơn T&#249;ng M-TP" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228114320415" >Nữ sinh Ngoại thương viết lời tiếng Anh cho hit của Sơn Tùng M-TP</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/tiet-lo-cach-giu-chan-hon-10-trieu-nguoi-follow-cua-chi-pu-gay-sot-2017022807040804.htm" title="Tiết lộ c&#225;ch “giữ ch&#226;n” hơn 10 triệu người follow của Chi Pu g&#226;y “sốt”" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="2017022807040804" >Tiết lộ cách “giữ chân” hơn 10 triệu người follow của Chi Pu gây “sốt”</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/thien-binh-thay-doi-bao-binh-lac-quan-ngay-28-2-20170228075957696.htm" title="Thi&#234;n B&#236;nh thay đổi, Bảo B&#236;nh lạc quan ng&#224;y 28/2" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228075957696" >Thiên Bình thay đổi, Bảo Bình lạc quan ngày 28/2</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="7" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe" >Sức khỏe</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-khoe/kien-thuc-gioi-tinh.htm" title="Kiến thức giới t&#237;nh">Kiến thức giới tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/tu-van.htm" title="Tư vấn">Tư vấn</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-khoe/lam-dep.htm" title="L&#224;m đẹp">Làm đẹp</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-khoe/hiem-gap-ca-nguc-khung-va-dai-toi-qua-ben-20170228094148933.htm" title="Hiếm gặp ca ngực “khủng” v&#224; d&#224;i tới qu&#225; bẹn" ><img title="Hiếm gặp ca ngực “khủng” v&#224; d&#224;i tới qu&#225; bẹn" alt="Hiếm gặp ca ngực “khủng” v&#224; d&#224;i tới qu&#225; bẹn" data-x2="https://dantricdn.com/27fcae9a/zoom/137_105/2017/nguc-khung-a-1488257818091.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nguc-khung-a-1488257818091.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-khoe/hiem-gap-ca-nguc-khung-va-dai-toi-qua-ben-20170228094148933.htm" title="Hiếm gặp ca ngực “khủng” v&#224; d&#224;i tới qu&#225; bẹn" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228094148933" >Hiếm gặp ca ngực “khủng” và dài tới quá bẹn</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Trường hợp một phụ nữ dân tộc Mường nhập viện trong tình trạng ngực lớn và dài tới quá bẹn. Có lẽ đây là trường hợp thứ 3 tại Việt Nam mang bộ ngực “khủng” như vậy.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-khoe/hiem-gap-ca-nguc-khung-va-dai-toi-qua-ben-20170228094148933.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone12_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-khoe/no-chum-40-qua-bong-bay-trang-tri-sinh-nhat-nhieu-nguoi-bi-bong-20170228115610146.htm" title="Nổ ch&#249;m 40 quả b&#243;ng bay trang tr&#237; sinh nhật, nhiều người bị bỏng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228115610146" >Nổ chùm 40 quả bóng bay trang trí sinh nhật, nhiều người bị bỏng</a></li><li><a href="/suc-khoe/co-the-giai-doc-chat-vx-su-dung-trong-vu-ong-kim-jong-nam-20170228114628453.htm" title="C&#243; thể giải độc chất VX sử dụng trong vụ &#244;ng Kim Jong Nam?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228114628453" >Có thể giải độc chất VX sử dụng trong vụ ông Kim Jong Nam?</a></li><li><a href="/suc-khoe/me-tu-hao-khi-con-gai-nho-noi-tieng-nho-say-bia-dung-hai-con-vi-thieu-hieu-biet-20170228080110156.htm" title="Mẹ tự h&#224;o khi con g&#225;i nhỏ nổi tiếng nhờ say bia: Đừng hại con v&#236; thiếu hiểu biết!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228080110156" >Mẹ tự hào khi con gái nhỏ nổi tiếng nhờ say bia: Đừng hại con vì thiếu hiểu biết!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="119" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số" >Sức mạnh số</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-thoai.htm" title="Di động - Viễn th&#244;ng">Di động</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/vi-tinh.htm" title="M&#225;y t&#237;nh - Mạng">Máy tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-may.htm" title="Điện tử ti&#234;u d&#249;ng">Điện tử</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/phan-mem-bao-mat.htm" title="Phần mềm - Bảo mật">Phần mềm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-manh-so/thu-thuat.htm" title="Thủ thuật - Mẹo vặt">Thủ thuật</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-manh-so/loat-san-pham-cong-nghe-giam-gia-trong-thang-2-2017-20170228102746107.htm" title="Loạt sản phẩm c&#244;ng nghệ giảm gi&#225; trong th&#225;ng 2/2017" ><img title="Loạt sản phẩm c&#244;ng nghệ giảm gi&#225; trong th&#225;ng 2/2017" alt="Loạt sản phẩm c&#244;ng nghệ giảm gi&#225; trong th&#225;ng 2/2017" data-x2="https://dantricdn.com/3fe4c248/zoom/137_105/2017/giam-gia-thang-2-1488251777944.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/giam-gia-thang-2-1488251777944.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-manh-so/loat-san-pham-cong-nghe-giam-gia-trong-thang-2-2017-20170228102746107.htm" title="Loạt sản phẩm c&#244;ng nghệ giảm gi&#225; trong th&#225;ng 2/2017" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228102746107" >Loạt sản phẩm công nghệ giảm giá trong tháng 2/2017</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Bộ đôi smartphone cao cấp iPhone 7 Plus và Galaxy S7 edge đã có màn giảm giá khá mạnh lên đến 1,5 triệu đồng, các mẫu loa, TV hay máy chơi game từ các hãng công nghệ lớn cũng được điều chỉnh giá bán khá nhiều trong tháng 2/2017.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-manh-so/loat-san-pham-cong-nghe-giam-gia-trong-thang-2-2017-20170228102746107.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone13_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-manh-so/youtube-va-nhung-ky-luc-dang-sau-cot-moc-1-ty-gio-xem-moi-ngay-2017022812425958.htm" title="YouTube v&#224; những kỷ lục đằng sau cột mốc 1 tỷ giờ xem mỗi ng&#224;y" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017022812425958" >YouTube và những kỷ lục đằng sau cột mốc 1 tỷ giờ xem mỗi ngày</a></li><li><a href="/suc-manh-so/may-chieu-thong-minh-sieu-doc-bien-mat-phang-thanh-man-hinh-cam-ung-2017022809361181.htm" title="M&#225;y chiếu th&#244;ng minh &quot;si&#234;u độc&quot;, biến mặt phẳng th&#224;nh m&#224;n h&#236;nh cảm ứng" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="2017022809361181" >Máy chiếu thông minh "siêu độc", biến mặt phẳng thành màn hình cảm ứng</a></li><li><a href="/suc-manh-so/clip-nong-galaxy-s8-va-s8-plus-dang-hoat-dong-lan-dau-lo-dien-20170228070343892.htm" title="“Clip n&#243;ng” Galaxy S8 v&#224; S8 Plus đang hoạt động lần đầu lộ diện" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228070343892" >“Clip nóng” Galaxy S8 và S8 Plus đang hoạt động lần đầu lộ diện</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="111" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/o-to-xe-may.htm" title="&#212; t&#244; - Xe m&#225;y" >Ô tô - Xe máy</a></h2></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/thi-truong-xe.htm" title="Thị trường xe">Thị trường xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/van-hoa-xe.htm" title="Văn ho&#225; xe">Văn hoá xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/tu-van-xe.htm" title="Tư vấn xe">Tư vấn xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/dua-xe.htm" title="Đua xe">Đua xe</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/o-to-xe-may/gia-xe.htm" title="Gi&#225; xe">Giá xe</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/o-to-xe-may/khi-nao-can-thay-gat-nuoc-tren-oto-20170228042257921.htm" title="Khi n&#224;o cần thay gạt nước tr&#234;n &#244;t&#244;?" ><img title="Khi n&#224;o cần thay gạt nước tr&#234;n &#244;t&#244;?" alt="Khi n&#224;o cần thay gạt nước tr&#234;n &#244;t&#244;?" data-x2="https://dantricdn.com/1c0cebee/zoom/137_105/2017/khi-nao-can-thay-gat-nuoc-dantri5-1488213868173.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/khi-nao-can-thay-gat-nuoc-dantri5-1488213868173.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/o-to-xe-may/khi-nao-can-thay-gat-nuoc-tren-oto-20170228042257921.htm" title="Khi n&#224;o cần thay gạt nước tr&#234;n &#244;t&#244;?" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228042257921" >Khi nào cần thay gạt nước trên ôtô?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Gạt nước trên kính chắn gió giúp bạn đảm bảo được tầm nhìn khi lái xe, loại bỏ bụi bẩn, nước mưa và cả rác rưởi trên kính chắn gió, để bạn không bị phân tâm khi cầm lái. Tại Việt Nam, khí hậu nhiệt đới với nắng nóng và mưa rét khiến bộ phận này xuống cấp khá nhanh. Vậy làm thể nào để biết đã đến lúc phải thay thế cần gạt nước trên xe ôtô?</div><a class="icon-detail fon7" href="/o-to-xe-may/khi-nao-can-thay-gat-nuoc-tren-oto-20170228042257921.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone14_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/o-to-xe-may/honda-viet-nam-tiep-tuc-trieu-hoi-xe-vi-tui-khi-20170228115045612.htm" title="Honda Việt Nam tiếp tục triệu hồi xe v&#236; t&#250;i kh&#237;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228115045612" >Honda Việt Nam tiếp tục triệu hồi xe vì túi khí</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/isuzu-chinh-thuc-gioi-thieu-mu-x-phien-ban-nang-cap-2017-20170228095306439.htm" title="Isuzu ch&#237;nh thức giới thiệu mu-X phi&#234;n bản n&#226;ng cấp 2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228095306439" >Isuzu chính thức giới thiệu mu-X phiên bản nâng cấp 2017</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/hyundai-he-lo-thiet-ke-sonata-phien-ban-nang-cap-20170228093121876.htm" title="Hyundai h&#233; lộ thiết kế Sonata phi&#234;n bản n&#226;ng cấp" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228093121876" >Hyundai hé lộ thiết kế Sonata phiên bản nâng cấp</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="202" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/ban-doc.htm" title="Bạn đọc" >Bạn đọc</a></h2></li><li><h3><a href="/ban-doc/tu-van-phap-luat.htm" title="Tư vấn ph&#225;p luật">Tư vấn pháp luật</a></h3></li><li><h3><a href="/ban-doc/hoi-am.htm" title="Hồi &#226;m">Hồi âm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/ban-doc/goc-anh.htm" title="G&#243;c ảnh">Góc ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/ban-doc/vu-thi-hanh-an-kieu-song-chet-mac-bay-chuyen-kho-tin-ngay-giua-thu-do-20170228080038177.htm" title="Vụ thi h&#224;nh &#225;n kiểu “sống chết mặc bay”: Chuyện kh&#243; tin ngay giữa Thủ đ&#244;!" ><img title="Vụ thi h&#224;nh &#225;n kiểu “sống chết mặc bay”: Chuyện kh&#243; tin ngay giữa Thủ đ&#244;!" alt="Vụ thi h&#224;nh &#225;n kiểu “sống chết mặc bay”: Chuyện kh&#243; tin ngay giữa Thủ đ&#244;!" data-x2="https://dantricdn.com/594c535f/zoom/137_105/2017/hanoibanchidaothihanhanhuyendonganhthootactrachdenbaogio-2-1477617375218-1488243301634.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hanoibanchidaothihanhanhuyendonganhthootactrachdenbaogio-2-1477617375218-1488243301634.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/ban-doc/vu-thi-hanh-an-kieu-song-chet-mac-bay-chuyen-kho-tin-ngay-giua-thu-do-20170228080038177.htm" title="Vụ thi h&#224;nh &#225;n kiểu “sống chết mặc bay”: Chuyện kh&#243; tin ngay giữa Thủ đ&#244;!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228080038177" >Vụ thi hành án kiểu “sống chết mặc bay”: Chuyện khó tin ngay giữa Thủ đô!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Liên quan đến việc một người dân trúng đấu giá hơn 10 năm nhưng vẫn chưa được bàn giao tài sản, trong khi khối tài sản này lại bị một người không hề có liên quan gì đến cuộc bán đấu giá tài sản hợp pháp này chiếm giữ, phá huỷ toàn bộ, ngang nhiên xây mới và cho người khác sinh sống nhưng không hề bị bất cứ một cơ quan chức năng huyện Đông Anh (Hà Nội) ngăn chặn, xử lý.<br /><a href="/ban-doc/ha-noi-bao-gio-phap-luat-duoc-thuc-thi-trong-vu-thi-hanh-an-vo-trach-nhiem-tai-dong-anh-20161028081907588.htm" title="H&#224; Nội: Bao giờ ph&#225;p luật được thực thi trong vụ thi h&#224;nh &#225;n v&#244; tr&#225;ch nhiệm tại Đ&#244;ng Anh?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hà Nội: Bao giờ pháp luật được thực thi trong vụ thi hành án vô trách nhiệm tại Đông Anh?</b></a><br /><a href="/ban-doc/ha-noi-ban-chi-dao-thi-hanh-an-huyen-dong-anh-tho-o-tac-trach-den-bao-gio-20160812072420567.htm" title="H&#224; Nội: Ban chỉ đạo thi h&#224;nh &#225;n huyện Đ&#244;ng Anh thờ ơ, tắc tr&#225;ch đến bao giờ?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hà Nội: Ban chỉ đạo thi hành án huyện Đông Anh thờ ơ, tắc trách đến bao giờ?</b></a><br /><a href="/ban-doc/ha-noi-sai-pham-nghiem-trong-trong-vu-thi-hanh-an-kieu-song-chet-mac-bay-20160505065609353.htm" title="H&#224; Nội: Sai phạm nghi&#234;m trọng trong vụ thi h&#224;nh &#225;n kiểu “sống chết mặc bay”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hà Nội: Sai phạm nghiêm trọng trong vụ thi hành án kiểu “sống chết mặc bay”</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/ban-doc/vu-thi-hanh-an-kieu-song-chet-mac-bay-chuyen-kho-tin-ngay-giua-thu-do-20170228080038177.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone15_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/ban-doc/venh-quan-diem-voi-bo-cong-an-bo-khdt-khi-quyet-thu-hoi-1-giay-phep-dang-ky-kinh-doanh-20170228071821557.htm" title="“V&#234;nh quan điểm” với Bộ C&#244;ng an, Bộ KHĐT khi quyết thu hồi 1 giấy ph&#233;p đăng k&#253; kinh doanh!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228071821557" >“Vênh quan điểm” với Bộ Công an, Bộ KHĐT khi quyết thu hồi 1 giấy phép đăng ký kinh doanh!</a></li><li><a href="/ban-doc/nguoi-di-xe-may-se-bi-tuoc-giay-phep-lai-xe-neu-vi-pham-cac-loi-nao-20170227075847439.htm" title="Người đi xe m&#225;y sẽ bị tước giấy ph&#233;p l&#225;i xe nếu vi phạm c&#225;c lỗi n&#224;o?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227075847439" >Người đi xe máy sẽ bị tước giấy phép lái xe nếu vi phạm các lỗi nào?</a></li><li><a href="/ban-doc/nu-thuong-binh-30-nam-di-doi-che-do-chinh-sach-thanh-tra-nha-nuoc-tinh-ca-mau-vao-cuoc-20170227075213986.htm" title="Nữ thương binh 30 năm đi đ&#242;i chế độ ch&#237;nh s&#225;ch: Thanh tra Nh&#224; nước tỉnh C&#224; Mau v&#224;o cuộc!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227075213986" >Nữ thương binh 30 năm đi đòi chế độ chính sách: Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vào cuộc!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="130" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="T&#236;nh y&#234;u - Giới t&#237;nh" >Tình yêu - Giới tính</a></h2></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-yeu.htm" title="T&#236;nh y&#234;u">Tình yêu</a></h3></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/gia-dinh.htm" title="Gia đ&#236;nh">Gia đình</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/goc-tam-hon.htm" title="G&#243;c t&#226;m hồn">Góc tâm hồn</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/cuon-nhat-ky-cua-vo-toi-20170228123103792.htm" title="Cuốn nhật k&#253; của vợ t&#244;i" ><img title="Cuốn nhật k&#253; của vợ t&#244;i" alt="Cuốn nhật k&#253; của vợ t&#244;i" data-x2="https://dantricdn.com/fb3b3651/zoom/137_105/2017/nhat-ky-cua-vo-1488259510725.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nhat-ky-cua-vo-1488259510725.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/cuon-nhat-ky-cua-vo-toi-20170228123103792.htm" title="Cuốn nhật k&#253; của vợ t&#244;i" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228123103792" >Cuốn nhật ký của vợ tôi</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Bốn mươi tuổi tôi mới lấy vợ, vợ tôi thua tôi 14 tuổi. Người ta bảo tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng thực ra thì khoảng cách thế hệ cũng là cả một vấn đề. Nhưng tôi thật lòng yêu cô ấy.<br /><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/loi-the-ca-tre-chui-ong-cua-co-vo-tre-xinh-dep-da-tinh-201610311647018.htm" title="Lời thề &quot;c&#225; tr&#234; chui ống&quot; của c&#244; vợ trẻ xinh đẹp, đa t&#236;nh"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Lời thề "cá trê chui ống" của cô vợ trẻ xinh đẹp, đa tình</b></a><br /><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/bi-mat-vo-chong-hay-giau-nhau-nhat-20160915151525335.htm" title="B&#237; mật vợ chồng hay giấu nhau nhất"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bí mật vợ chồng hay giấu nhau nhất</b></a><br /><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/vo-tre-ngat-xiu-khi-nhin-thay-canh-ben-trong-nha-nghi-20160914090519031.htm" title="Vợ trẻ ngất xỉu khi nh&#236;n thấy cảnh b&#234;n trong nh&#224; nghỉ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Vợ trẻ ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh bên trong nhà nghỉ</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/tinh-yeu-gioi-tinh/cuon-nhat-ky-cua-vo-toi-20170228123103792.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone16_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/chuyen-la/nguoi-mau-nong-bong-to-ban-trai-dam-suyt-vo-nguc-minh-20170228091355345.htm" title="Người mẫu n&#243;ng bỏng tố bạn trai đấm su&#253;t... vỡ ngực m&#236;nh" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228091355345" >Người mẫu nóng bỏng tố bạn trai đấm suýt... vỡ ngực mình</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/4-bai-hoc-cha-me-nen-day-de-con-song-tot-sau-nay-20170228085015322.htm" title="4 b&#224;i học cha mẹ n&#234;n dạy để con sống tốt sau n&#224;y" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228085015322" >4 bài học cha mẹ nên dạy để con sống tốt sau này</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/bong-mat-voi-voc-dang-sau-sinh-cua-ba-me-hai-con-20170228073354912.htm" title="Bỏng mắt với v&#243;c d&#225;ng sau sinh của b&#224; mẹ hai con" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228073354912" >Bỏng mắt với vóc dáng sau sinh của bà mẹ hai con</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="894" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm" title="Khoa học - C&#244;ng nghệ" >Khoa học - Công nghệ</a></h2></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-do-day.htm" title="Khoa học đ&#243; đ&#226;y">Khoa học đó đây</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tai-sao-lai-the.htm" title="Tại sao lại thế?">Tại sao lại thế</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-viet.htm" title="S&#225;ng tạo Việt">Sáng tạo Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-doi-song.htm" title="Khoa học &amp; đời sống">KH & ĐS</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tuyet-chieu-sung-nuoc-san-moi-cua-ca-cung-thu-2017022808332166.htm" title="Tuyệt chi&#234;u “s&#250;ng nước săn mồi” của c&#225; cung thủ" ><img rel="video" video-key="{"KeyVideo":"d14956ac91b5450eb8e1a771e9be58bf","FileName":"6unb7i5ueiv7mtcccccccccccckanv/2017/02/28/cacungthu-1488245040769-2556b.mp4"}" title="Tuyệt chi&#234;u “s&#250;ng nước săn mồi” của c&#225; cung thủ" alt="Tuyệt chi&#234;u “s&#250;ng nước săn mồi” của c&#225; cung thủ" data-x2="https://dantricdn.com/14765742/zoom/137_105/2017/cung-thu-1488245484574.gif" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cung-thu-1488245484574.gif" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tuyet-chieu-sung-nuoc-san-moi-cua-ca-cung-thu-2017022808332166.htm" title="Tuyệt chi&#234;u “s&#250;ng nước săn mồi” của c&#225; cung thủ" class="fon6" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="2017022808332166" >Tuyệt chiêu “súng nước săn mồi” của cá cung thủ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một video ghi lại cảnh cá cung thủ tận dụng động lực học của nước để tạo ra lực phun cực mạnh, khiến con mồi đang trên cây bị rơi xuống mặt nước. Loài cá này có thể thực hiện những cú bắn chính xác ở khoảng cách đến 2m, luồng nước phun ra mạnh gấp 6 lần so với lực cơ hàm của cá.</div><a class="icon-detail fon7" href="/khoa-hoc-cong-nghe/tuyet-chieu-sung-nuoc-san-moi-cua-ca-cung-thu-2017022808332166.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone24_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/ty-phu-elon-musk-tham-vong-dua-con-nguoi-tro-lai-mat-trang-vao-2018-2017022809532285.htm" title="Tỷ ph&#250; Elon Musk tham vọng đưa con người trở lại Mặt Trăng v&#224;o 2018" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017022809532285" >Tỷ phú Elon Musk tham vọng đưa con người trở lại Mặt Trăng vào 2018</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-ke-an-thit-dong-loai-thu-vi-nhat-hien-nay-20170228070011753.htm" title="Những kẻ ăn thịt đồng loại th&#250; vị nhất hiện nay" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228070011753" >Những kẻ ăn thịt đồng loại thú vị nhất hiện nay</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/he-thong-tu-dong-phat-hien-cac-vet-nut-tai-nha-may-dien-hat-nhan-20170228062343987.htm" title="Hệ thống tự động ph&#225;t hiện c&#225;c vết nứt tại nh&#224; m&#225;y điện hạt nh&#226;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228062343987" >Hệ thống tự động phát hiện các vết nứt tại nhà máy điện hạt nhân</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="704" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" title="Tuyển sinh" target="_blank">Tuyển sinh</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/chi-tieu.htm" title="Chỉ ti&#234;u">Chỉ tiêu</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/de-thi-dap-an.htm" title="Đề thi - Đ&#225;p &#225;n">Đề thi - Đáp án</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/khoanh-khac-mua-thi.htm" title="Khoảnh khắc m&#249;a thi">Khoảnh khắc mùa thi</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/gap-go-cac-truong.htm" title="Gặp gỡ c&#225;c trường">Gặp gỡ các trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/nguyen-vong-khong-gioi-han-dang-ky-xet-tuyen-the-nao-de-do-100-20170227081435294.htm" title="Nguyện vọng kh&#244;ng giới hạn, đăng k&#253; x&#233;t tuyển thế n&#224;o để đỗ 100%?" target="_blank"><img title="Nguyện vọng kh&#244;ng giới hạn, đăng k&#253; x&#233;t tuyển thế n&#224;o để đỗ 100%?" alt="Nguyện vọng kh&#244;ng giới hạn, đăng k&#253; x&#233;t tuyển thế n&#224;o để đỗ 100%?" data-x2="https://dantricdn.com/a7c91384/zoom/137_105/2017/tran-van-nghia-1488157946200.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/tran-van-nghia-1488157946200.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/nguyen-vong-khong-gioi-han-dang-ky-xet-tuyen-the-nao-de-do-100-20170227081435294.htm" title="Nguyện vọng kh&#244;ng giới hạn, đăng k&#253; x&#233;t tuyển thế n&#224;o để đỗ 100%?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227081435294" target="_blank">Nguyện vọng không giới hạn, đăng ký xét tuyển thế nào để đỗ 100%?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - “Đặt trường ưa thích lên trên, rồi mới đến trường chắc chắc; phân nguyện vọng thành 3 nhóm trường” là lời khuyên của Phó Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT Trần Văn Nghĩa để giúp thí sinh trúng tuyển vào trường phù hợp nhất với năng lực và sở thích.<br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ha-noi-tap-duot-thi-thpt-quoc-gia-2017-20170226151504547.htm" title="H&#224; Nội: Tập dượt thi THPT quốc gia 2017"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hà Nội: Tập dượt thi THPT quốc gia 2017</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/sinh-vien-dh-bach-khoa-hn-tot-nghiep-co-muc-luong-tu-3-den-60-trieu-dong-thang-20170225233026233.htm" title="Sinh vi&#234;n ĐH B&#225;ch khoa HN tốt nghiệp c&#243; mức lương từ 3 đến 60 triệu đồng/th&#225;ng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Sinh viên ĐH Bách khoa HN tốt nghiệp có mức lương từ 3 đến 60 triệu đồng/tháng</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/nguyen-vong-khong-gioi-han-dang-ky-xet-tuyen-the-nao-de-do-100-20170227081435294.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone17_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/hon-4000-hoc-sinh-hue-tham-gia-chuong-trinh-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-20170226230248952.htm" title="Hơn 4.000 học sinh Huế tham gia chương tr&#236;nh tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170226230248952" target="_blank">Hơn 4.000 học sinh Huế tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ha-noi-tap-duot-thi-thpt-quoc-gia-2017-20170226151504547.htm" title="H&#224; Nội: Tập dượt thi THPT quốc gia 2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170226151504547" >Hà Nội: Tập dượt thi THPT quốc gia 2017</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/giam-doc-so-gd-dt-lenh-khong-duoc-cat-xen-chuong-trinh-lop-12-20170224222229106.htm" title="Gi&#225;m đốc Sở GD-ĐT “lệnh” kh&#244;ng được cắt x&#233;n chương tr&#236;nh lớp 12" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170224222229106" >Giám đốc Sở GD-ĐT “lệnh” không được cắt xén chương trình lớp 12</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="133" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/viec-lam.htm" title="Việc l&#224;m" >Việc làm</a></h2></li><li><h3><a href="/viec-lam/chinh-sach.htm" title="Ch&#237;nh s&#225;ch">Chính sách</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/thi-truong-viec-lam.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/chung-toi-noi.htm" title="Ch&#250;ng t&#244;i n&#243;i">Chúng tôi nói</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/dao-tao.htm" title="Đ&#224;o tạo">Đào tạo</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/viec-lam/xkld.htm" title="XKLĐ">XKLĐ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/viec-lam/che-do-doi-voi-quan-nhan-chuyen-nghiep-phuc-vien-nghi-huu-20170228072315563.htm" title="Chế độ đối với qu&#226;n nh&#226;n chuy&#234;n nghiệp phục vi&#234;n, nghỉ hưu" ><img title="Chế độ đối với qu&#226;n nh&#226;n chuy&#234;n nghiệp phục vi&#234;n, nghỉ hưu" alt="Chế độ đối với qu&#226;n nh&#226;n chuy&#234;n nghiệp phục vi&#234;n, nghỉ hưu" data-x2="https://dantricdn.com/4c9f0b1d/zoom/137_105/2017/quan-doi-1488241323898.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/quan-doi-1488241323898.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/viec-lam/che-do-doi-voi-quan-nhan-chuyen-nghiep-phuc-vien-nghi-huu-20170228072315563.htm" title="Chế độ đối với qu&#226;n nh&#226;n chuy&#234;n nghiệp phục vi&#234;n, nghỉ hưu" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228072315563" >Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên, nghỉ hưu</a></h4><div class="sapo fon5">Chính phủ vừa ban hành Nghị định Nghị định số 151/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (gọi tắt là Luật).<br /><a href="/viec-lam/nhan-tro-cap-that-nghiep-van-duoc-dong-tiep-bhxh-de-nghi-huu-20170212222637305.htm" title="Nhận trợ cấp thất nghiệp vẫn được đ&#243;ng tiếp BHXH để nghỉ hưu"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nhận trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng tiếp BHXH để nghỉ hưu</b></a><br /><a href="/viec-lam/lam-viec-sau-nghi-huu-co-duoc-tro-cap-khi-thoi-viec-20170205075738074.htm" title="L&#224;m việc sau nghỉ hưu c&#243; được trợ cấp khi th&#244;i việc?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Làm việc sau nghỉ hưu có được trợ cấp khi thôi việc?</b></a><br /><a href="/viec-lam/can-cu-giai-quyet-nghi-huu-truoc-tuoi-20170131084006703.htm" title="Căn cứ giải quyết nghỉ hưu trước tuổi"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Căn cứ giải quyết nghỉ hưu trước tuổi</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/viec-lam/che-do-doi-voi-quan-nhan-chuyen-nghiep-phuc-vien-nghi-huu-20170228072315563.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone18_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/viec-lam/giam-stress-don-gian-nhu-ty-phu-my-20170228075339967.htm" title="Giảm stress đơn giản như... tỷ ph&#250; Mỹ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228075339967" >Giảm stress đơn giản như... tỷ phú Mỹ</a></li><li><a href="/viec-lam/ong-cu-nuoi-chim-tri-lam-giau-noi-xu-quang-20170228073747034.htm" title="&#212;ng “cử” nu&#244;i chim trĩ l&#224;m gi&#224;u nơi xứ Quảng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228073747034" >Ông “cử” nuôi chim trĩ làm giàu nơi xứ Quảng</a></li><li><a href="/viec-lam/thu-nhap-khung-cua-nguoi-mau-anh-quang-cao-hang-ban-online-20170228071545982.htm" title="Thu nhập &#39;khủng&#39; của người mẫu ảnh quảng c&#225;o h&#224;ng b&#225;n online" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228071545982" >Thu nhập 'khủng' của người mẫu ảnh quảng cáo hàng bán online</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="734" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học" target="_blank">Du học</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/co-hoi-du-hoc.htm" title="Cơ hội du học">Cơ hội du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/the-gioi-du-hoc.htm" title="Thế giới du học">Thế giới du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tai-tri-viet.htm" title="T&#224;i tr&#237; Việt">Tài trí Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cac-ngoi-truong-danh-tieng.htm" title="C&#225;c ng&#244;i trường danh tiếng">Các ngôi trường danh tiếng</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/du-hoc-uc-2017-xu-huong-chon-thanh-pho-it-dan-cua-sinh-vien-viet-nam-co-hoi-viec-lam-va-dinh-cu-cao-20170226220132978.htm" title="Du học &#218;c 2017 – Xu hướng chọn th&#224;nh phố &#237;t d&#226;n của sinh vi&#234;n Việt Nam cơ hội việc l&#224;m v&#224; định cư cao" target="_blank"><img title="Du học &#218;c 2017 – Xu hướng chọn th&#224;nh phố &#237;t d&#226;n của sinh vi&#234;n Việt Nam cơ hội việc l&#224;m v&#224; định cư cao" alt="Du học &#218;c 2017 – Xu hướng chọn th&#224;nh phố &#237;t d&#226;n của sinh vi&#234;n Việt Nam cơ hội việc l&#224;m v&#224; định cư cao" data-x2="https://dantricdn.com/4f4e6a62/zoom/137_105/2017/du-hoc-1488120875883.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/du-hoc-1488120875883.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/du-hoc-uc-2017-xu-huong-chon-thanh-pho-it-dan-cua-sinh-vien-viet-nam-co-hoi-viec-lam-va-dinh-cu-cao-20170226220132978.htm" title="Du học &#218;c 2017 – Xu hướng chọn th&#224;nh phố &#237;t d&#226;n của sinh vi&#234;n Việt Nam cơ hội việc l&#224;m v&#224; định cư cao" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170226220132978" target="_blank">Du học Úc 2017 – Xu hướng chọn thành phố ít dân của sinh viên Việt Nam cơ hội việc làm và định cư cao</a></h4><div class="sapo fon5">Trong nhóm quốc gia giáo dục  hàng đầu thu hút du học sinh trên thế giới AK: American, UK và Australia thì Úc đang trở thành điểm đến du học lý tưởng với chi phí hợp lý và chính sách du học dành cho sinh viên Việt Nam.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/du-hoc-uc-2017-xu-huong-chon-thanh-pho-it-dan-cua-sinh-vien-viet-nam-co-hoi-viec-lam-va-dinh-cu-cao-20170226220132978.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone19_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/khoan-no-khong-lo-de-tro-thanh-mot-bac-si-vung-tay-tai-my-20170227133149823.htm" title="Khoản nợ khổng lồ để trở th&#224;nh một b&#225;c sĩ “vững tay” tại Mỹ?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227133149823" target="_blank">Khoản nợ khổng lồ để trở thành một bác sĩ “vững tay” tại Mỹ?</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/co-gai-co-tai-boc-dau-xe-phan-khoi-lon-khien-trai-tre-san-lung-20170227090446407.htm" title="C&#244; g&#225;i c&#243; t&#224;i bốc đầu xe ph&#226;n khối lớn khiến trai trẻ &quot;săn l&#249;ng&quot;" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227090446407" >Cô gái có tài bốc đầu xe phân khối lớn khiến trai trẻ "săn lùng"</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/nam-sinh-xu-nghe-gianh-4-hoc-bong-dai-hoc-my-20170226153612342.htm" title="Nam sinh xứ Nghệ gi&#224;nh 4 học bổng Đại học Mỹ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170226153612342" >Nam sinh xứ Nghệ giành 4 học bổng Đại học Mỹ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="132" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ" >Chuyện lạ</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/chuyen-la/dot-nhap-shop-nguoi-lon-xem-moi-phim-den-va-khuan-di-con-bup-be-tinh-duc-20170228121715843.htm" title="Đột nhập &quot;shop người lớn&quot;, xem mỗi &quot;phim đen&quot; v&#224; khu&#226;n đi con b&#250;p b&#234; t&#236;nh dục" ><img title="Đột nhập &quot;shop người lớn&quot;, xem mỗi &quot;phim đen&quot; v&#224; khu&#226;n đi con b&#250;p b&#234; t&#236;nh dục" alt="Đột nhập &quot;shop người lớn&quot;, xem mỗi &quot;phim đen&quot; v&#224; khu&#226;n đi con b&#250;p b&#234; t&#236;nh dục" data-x2="https://dantricdn.com/4d4e9e98/zoom/137_105/2017/cua-hang-nguoi-lon-1488258821347.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cua-hang-nguoi-lon-1488258821347.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/chuyen-la/dot-nhap-shop-nguoi-lon-xem-moi-phim-den-va-khuan-di-con-bup-be-tinh-duc-20170228121715843.htm" title="Đột nhập &quot;shop người lớn&quot;, xem mỗi &quot;phim đen&quot; v&#224; khu&#226;n đi con b&#250;p b&#234; t&#236;nh dục" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228121715843" >Đột nhập "shop người lớn", xem mỗi "phim đen" và khuân đi con búp bê tình dục</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Cảnh sát đang tìm kiếm kẻ đột nhập một cửa hàng bán đồ "người lớn" ở Bury sau khi tên này bỏ đi với con búp bê tình dục trị giá 300 bảng Anh.<br /><a href="/chuyen-la/bi-phat-the-do-cau-thu-noi-dien-dung-dau-huc-chet-trong-tai-20161108062748744.htm" title="Bị phạt thẻ đỏ, cầu thủ “nổi đi&#234;n” d&#249;ng đầu h&#250;c chết trọng t&#224;i"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bị phạt thẻ đỏ, cầu thủ “nổi điên” dùng đầu húc chết trọng tài</b></a><br /><a href="/chuyen-la/gia-dinh-ech-tao-ton-xep-hang-tren-lung-ca-sau-de-qua-giang-20161106073212623.htm" title="Gia đ&#236;nh ếch t&#225;o tợn xếp h&#224;ng tr&#234;n lưng c&#225; sấu để qu&#225; giang"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Gia đình ếch táo tợn xếp hàng trên lưng cá sấu để quá giang</b></a><br /><a href="/chuyen-la/nhung-chiec-banh-kem-khien-thuc-khach-nhin-muon-xiu-20160606064146761.htm" title="Những chiếc b&#225;nh kem khiến thực kh&#225;ch... &quot;nh&#236;n muốn xỉu&quot;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Những chiếc bánh kem khiến thực khách... "nhìn muốn xỉu"</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/chuyen-la/dot-nhap-shop-nguoi-lon-xem-moi-phim-den-va-khuan-di-con-bup-be-tinh-duc-20170228121715843.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone20_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/chuyen-la/nguoi-mau-nong-bong-to-ban-trai-dam-suyt-vo-nguc-minh-20170228091355345.htm" title="Người mẫu n&#243;ng bỏng tố bạn trai đấm su&#253;t... vỡ ngực m&#236;nh" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228091355345" >Người mẫu nóng bỏng tố bạn trai đấm suýt... vỡ ngực mình</a></li><li><a href="/chuyen-la/co-gai-nhay-song-tu-tu-nhung-khong-chet-vi-qua-beo-20170228071156107.htm" title="C&#244; g&#225;i nhảy s&#244;ng tự tử nhưng kh&#244;ng chết v&#236;... qu&#225; b&#233;o" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228071156107" >Cô gái nhảy sông tự tử nhưng không chết vì... quá béo</a></li><li><a href="/chuyen-la/rung-ron-vua-thuong-thuc-bua-toi-da-xem-giai-phau-nguoi-20170227114752089.htm" title="R&#249;ng rợn vừa thưởng thức bữa tối đ&#227; xem... giải phẫu người" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227114752089" >Rùng rợn vừa thưởng thức bữa tối đã xem... giải phẫu người</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="844" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/doi-song.htm" title="Đời sống" >Đời sống</a></h2></li><li><h3><a href="/doi-song/cong-dong.htm" title="Cộng đồng">Cộng đồng</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/nha-dep.htm" title="Nh&#224; đẹp">Nhà đẹp</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/tieu-dung.htm" title="Ti&#234;u d&#249;ng">Tiêu dùng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/doi-song/thuong-luu.htm" title="Thượng lưu">Thượng lưu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/doi-song/nguoi-di-bo-tho-o-voi-cau-vuot-bo-hanh-20170228065219569.htm" title="Người đi bộ thờ ơ với cầu vượt bộ h&#224;nh" ><img title="Người đi bộ thờ ơ với cầu vượt bộ h&#224;nh" alt="Người đi bộ thờ ơ với cầu vượt bộ h&#224;nh" data-x2="https://dantricdn.com/4b369176/zoom/137_105/2017/cau-vuot-ha-noi-2-1488235835663.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cau-vuot-ha-noi-2-1488235835663.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/doi-song/nguoi-di-bo-tho-o-voi-cau-vuot-bo-hanh-20170228065219569.htm" title="Người đi bộ thờ ơ với cầu vượt bộ h&#224;nh" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228065219569" >Người đi bộ thờ ơ với cầu vượt bộ hành</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Có một nghịch lý rất dễ bắt gặp trên đường phố Hà Nội, đó là khi những cây cầu vượt bộ hành được đầu tư hàng chục tỉ đồng đang sừng sững hiện diện, nhưng người đi bộ vẫn bất chấp nguy hiểm mà băng qua đường giữa dòng xe cộ dày đặc.</div><a class="icon-detail fon7" href="/doi-song/nguoi-di-bo-tho-o-voi-cau-vuot-bo-hanh-20170228065219569.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone21_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/doi-song/tan-mat-xem-nong-dan-thai-lan-lam-du-lich-20170228071842336.htm" title="Tận mắt xem n&#244;ng d&#226;n Th&#225;i Lan l&#224;m du lịch" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228071842336" >Tận mắt xem nông dân Thái Lan làm du lịch</a></li><li><a href="/doi-song/kiem-tien-trieu-moi-ngay-nho-loc-cua-rung-20170227210740904.htm" title="Kiếm tiền triệu mỗi ng&#224;y nhờ… “lộc của rừng”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227210740904" >Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ… “lộc của rừng”</a></li><li><a href="/doi-song/cuoi-ra-nuoc-mat-voi-nhung-pha-hanh-xac-cho-hiem-cua-cac-quy-ong-20170227155600217.htm" title="Cười ra nước mắt với những pha h&#224;nh x&#225;c “chỗ hiểm” của c&#225;c qu&#253; &#244;ng" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227155600217" >Cười ra nước mắt với những pha hành xác “chỗ hiểm” của các quý ông</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="702" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/blog.htm" title="Blog" >Blog</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/blog/vu-nam-trung-yen-tham-my-cat-tuong-va-dieu-khong-the-ly-giai-20170228060742913.htm" title="Vụ Nam Trung Y&#234;n, Thẩm mỹ C&#225;t tường v&#224; điều kh&#244;ng thể l&#253; giải!" ><img title="Vụ Nam Trung Y&#234;n, Thẩm mỹ C&#225;t tường v&#224; điều kh&#244;ng thể l&#253; giải!" alt="Vụ Nam Trung Y&#234;n, Thẩm mỹ C&#225;t tường v&#224; điều kh&#244;ng thể l&#253; giải!" data-x2="https://dantricdn.com/26be95cd/zoom/137_105/2017/m-chon-giau-su-that-1488236601910.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/m-chon-giau-su-that-1488236601910.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/blog/vu-nam-trung-yen-tham-my-cat-tuong-va-dieu-khong-the-ly-giai-20170228060742913.htm" title="Vụ Nam Trung Y&#234;n, Thẩm mỹ C&#225;t tường v&#224; điều kh&#244;ng thể l&#253; giải!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170228060742913" >Vụ Nam Trung Yên, Thẩm mỹ Cát tường và điều không thể lý giải!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Cho đến tận bây giờ, mình vẫn không tài nào lý giải nổi tại sao họ lại có những hành động điên rồ, mù quáng và bất nhân như vậy? Bạn nào có cao kiến, lý giải giúp mình nhé?<br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/hoc-sinh-gay-chan-o-truong-nam-trung-yen-ngay-dau-tro-lai-lop-2017022722073927.htm" title="Học sinh g&#227;y ch&#226;n ở Trường Nam Trung Y&#234;n ng&#224;y đầu trở lại lớp"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Học sinh gãy chân ở Trường Nam Trung Yên ngày đầu trở lại lớp</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/hieu-truong-hieu-pho-tieu-hoc-nam-trung-yen-se-lam-gi-sau-khi-bi-cach-chuc-20170223111854656.htm" title="Hiệu trưởng, hiệu ph&#243; tiểu học Nam Trung Y&#234;n sẽ l&#224;m g&#236; sau khi bị c&#225;ch chức?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hiệu trưởng, hiệu phó tiểu học Nam Trung Yên sẽ làm gì sau khi bị cách chức?</b></a><br /><a href="/xa-hoi/bao-ve-tham-my-vien-cat-tuong-ra-tu-truoc-thoi-han-20160418111104006.htm" title="Bảo vệ thẩm mỹ viện C&#225;t Tường ra t&#249; trước thời hạn"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường ra tù trước thời hạn</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/blog/vu-nam-trung-yen-tham-my-cat-tuong-va-dieu-khong-the-ly-giai-20170228060742913.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone22_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/blog/co-quan-cong-quyen-va-chuyen-nhan-qua-tang-dat-tien-2017022707035785.htm" title="Cơ quan c&#244;ng quyền v&#224; chuyện nhận qu&#224; tặng đắt tiền" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017022707035785" >Cơ quan công quyền và chuyện nhận quà tặng đắt tiền</a></li><li><a href="/blog/khi-robot-cung-co-bo-quy-tac-dao-duc-20170226073645983.htm" title="Khi robot cũng c&#243; bộ Quy tắc Đạo đức" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170226073645983" >Khi robot cũng có bộ Quy tắc Đạo đức</a></li><li><a href="/blog/tiet-lo-rung-dong-va-cuoc-truong-ky-chong-tham-nhung-20170225014409094.htm" title="Tiết lộ “r&#250;ng động” v&#224; cuộc trường kỳ chống tham nhũng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170225014409094" >Tiết lộ “rúng động” và cuộc trường kỳ chống tham nhũng</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="673" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/dien-dan.htm" title="Diễn đ&#224;n" >Diễn đàn</a></h2></li><li><h3><a href="/dien-dan/giao-duc.htm" title="Gi&#225;o dục">Giáo dục</a></h3></li><li><h3><a href="/dien-dan/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội">Xã hội</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/dien-dan/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/dien-dan/xin-dung-do-loi-cho-dan-20170227083842625.htm" title="Xin đừng đổ lỗi cho d&#226;n" ><img title="Xin đừng đổ lỗi cho d&#226;n" alt="Xin đừng đổ lỗi cho d&#226;n" data-x2="https://dantricdn.com/78706c42/zoom/137_105/2017/banrung8-5-87b97-1488159334704.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/banrung8-5-87b97-1488159334704.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/dien-dan/xin-dung-do-loi-cho-dan-20170227083842625.htm" title="Xin đừng đổ lỗi cho d&#226;n" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170227083842625" >Xin đừng đổ lỗi cho dân</a></h4><div class="sapo fon5">Những tình tiết hoàn toàn ngược lại với điều mà vị Chủ tỉnh tỉnh phân trần sau khi xin lỗi Chính phủ và Thủ tướng: "Ở đâu có rừng là ở đó lãnh đạo lo lắm. Dân còn nghèo, cứ cầm dao vào rừng là phá"</div><a class="icon-detail fon7" href="/dien-dan/xin-dung-do-loi-cho-dan-20170227083842625.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone23_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/dien-dan/chia-tay-thang-su-gia-mua-xuan-trong-cam-xuc-nong-nan-20170224093830568.htm" title="Chia tay th&#225;ng sứ giả m&#249;a xu&#226;n trong cảm x&#250;c nồng n&#224;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170224093830568" >Chia tay tháng sứ giả mùa xuân trong cảm xúc nồng nàn</a></li><li><a href="/dien-dan/nen-day-manh-phan-cap-phan-quyen-cho-dia-phuong-20170224095148264.htm" title="N&#234;n đẩy mạnh ph&#226;n cấp, ph&#226;n quyền cho địa phương?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170224095148264" >Nên đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương?</a></li><li><a href="/dien-dan/mot-so-giai-phap-tuc-thoi-ngan-han-20170220165910288.htm" title="Một số giải ph&#225;p tức thời ngắn hạn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170220165910288" >Một số giải pháp tức thời ngắn hạn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <!--end boxvideonews--> </div> <div class="fr w510"> <div class="fl wid310 box5 admicro"> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div class="thoitiet"> <div id="divChannelvnWeather"> </div> <div id="CafeF_ThoiTiet"> </div> </div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone224"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone224') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div class="ads"> <div id="admzone256"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone256') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone226"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone226') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_ctl04_ctl01" data-boxtype="voteinzone" data-zoneid="0"></div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone227"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone227') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone1087"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone1087') }); </script> </div> </div> </div> <div class="fr pt5 ic-ads-bottom"> <div align='center' class='dantri-div-bottom' style='float: left;'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone228"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone228') }); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="adm_sticky_footer" style="height: 0px"> </div> <div class="footer box19"> <div class="fr mb1 mt2"> <a href="javascript:void(0)" data-elementtype="button-sethomepage" rel="nofollow">Đặt Dân trí làm trang chủ </a>| <a href="mailto:dantri@dantri.com.vn" title="Góp ý - Liên hệ" rel="nofollow">Góp ý - Liên hệ</a> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" class="fon19" rel="nofollow">[ Trở về đầu trang ]</a> </div> <div class="clear line2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fon17 mt1"> <a rel="nofollow" href="/su-kien.htm" title="Sự kiện">Sự kiện</a> | <a rel="nofollow" href="/xa-hoi.htm" title="Xã hội">Xã hội</a> | <a rel="nofollow" href="/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a> | <a rel="nofollow" href="/the-thao.htm" title="Thể thao">Thể thao</a> | <a rel="nofollow" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="Giáo dục">Giáo dục</a> | <a rel="nofollow" href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Nhân ái">Nhân ái</a> | <a rel="nofollow" href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh">Kinh doanh</a> | <a rel="nofollow" href="/van-hoa.htm" title="Văn hóa">Văn hóa</a> | <a rel="nofollow" href="/giai-tri.htm" title="Giải trí">Giải trí</a> | <a rel="nofollow" href="http://dulich.dantri.com.vn" target="_blank" title="Du lịch">Du lịch</a> | <a rel="nofollow" href="/phap-luat.htm" title="Pháp luật">Pháp luật</a> | <a rel="nofollow" href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ">Nhịp sống trẻ</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe">Sức khỏe</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số">Sức mạnh số</a> | <a rel="nofollow" href="/o-to-xe-may.htm" title="Xe++">Xe++</a> | <a rel="nofollow" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="Tình yêu">Tình yêu</a> | <a rel="nofollow" href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ">Chuyện lạ</a> </div> </div> <div class="footer-content box8 fon18 lh18"> <div class="footer-content-left"> Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam<br /> Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 378/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 16-09-2013.<br /> Tòa soạn: Số 2 (nhà 48) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Điện thoại: 04-3736-6491. Fax: 04-3736-6490<br /> Email: <a href="mailto:info@dantri.com.vn" title="Gửi email tới Dân Trí" rel="nofollow">info@dantri.com.vn</a>. Website: <a href="http://www.dantri.com.vn" title="Xem trang Dân Trí" rel="nofollow">http://www.dantri.com.vn</a> <br /> <p> <i>Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ www.dantri.com.vn phải<br/> có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí. </i> </p> </div> <div class="footer-content-right"> <p> Đơn vị quảng cáo: &nbsp;<img src="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/adm_new_logo_small.png" style="display:inline-block; border: none;" /> </p> <p> Hotline: 0926.864.344 </p> <p> Email: <a href="mailto:quangcao@admicro.vn" rel="nofollow">quangcao@admicro.vn</a> </p> <p> Website: <a href="http://www.admicro.vn" target="_blank" rel="nofollow">www.admicro.vn</a> </p> <p> Hỗ trợ và CSKH: 01268 269 779 (Ms. Thơm) </p> <p> Các mảng: <a href="http://afamily.vn" target="_blank" title="gia đình">gia đình </a>-<a href="http://genk.vn" target="_blank" title="công nghệ"> công nghệ </a>- <a href="http://gamek.vn" target="_blank" title="game">game </a>- <a href="http://kenh14.vn" target="_blank" title="giải trí">giải trí</a> , <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi.chn" target="_blank" title="xã hội">xã hội.</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script src="http://static.hosting.vcmedia.vn/code_redirect_player.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/lazyscript"> var icoNewsTypeVote = '<i class="ico-newstype-vote" title="Bài trắc nghiệm"></i>'; if ($("html").hasClass("homepage")) { $("a[data-newstype=22]").prepend(icoNewsTypeVote); } else { $("a[data-newstype=22]").append(icoNewsTypeVote); } </script> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="CA0B0334" /> </div></form> <!-- local--> <!-- storage--> <script src="http://dantricdn.com/web_js/js-default-new.1.1.js" type="text/javascript" ></script> <script type="text/lazyscript"> var newZoneLink = $('.subnav ul a[href$="/doi-song/thuong-luu.htm"]'); if (newZoneLink.length > 0) { newZoneLink.css({ "position": "relative", "padding-right": "32px" }); var icoNew = $('<i />').css({ background: 'transparent url("https://dantricdn.com/web_images/bd2aa9f1-5e63-4cc5-96b3-2d03e5fd9be7.png") 0 0 no-repeat', width: '29px', height: '16px', display: 'inline-block', position: 'absolute', top: '-2px', right: '0' }); newZoneLink.append(icoNew); } </script> </body> </html> <!--s: 12:51:40 28/02/2017 -->
http://www.hupub.com/space-uid-1028856.html, rylanfxof603714.blogocial.com, www.hupub.com/space-uid-1028856.html, 3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-17ma.com/home/link.php?url=http://www.purevolume.com/DemetriusBus, www.zeta.co.nz/Default.aspx?tabid=57&UserID=29347, http://jioac.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=220605, 3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-17ma.com/home/link.php?url=http://www.purevolume.com/DemetriusBus, betisco.com/Default.aspx?tabid=57&userId=409, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=http://Www.bhs1997.org/wiki/Beba_agua_com_o_objetivo_de_abonanc, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=Www.bhs1997.org/wiki/Beba_agua_com_o_objetivo_de_abonancar_a_be, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=http://202.118.236.189/mediawiki/index.php/User:JulietDAlbertis, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=202.118.236.189/mediawiki/index.php/User:JulietDAlbertis/, 3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-17ma.com/home/link.php?url=http://ys223.com/comment/html/index.ph, http://www.doggielamadogcare.com/deciding-on-clear-cut-programs-for-assignment/, www.garda.ir/�¿½, www.mmacgn.com, schmelzwerk.com/externlink.php?url=http://ianleafart.com/2016/12/what-is-id-theft-and-how-do-you-saf, ianleafart.com/2016/12/what-is-id-theft-and-how-do-you-safeguard-oneself-from-it-3/, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=www.internetmarketingforums.net/index.php?a=member, www.miginjojo.net/index.php?title=User:JaninaPorteusGoogle Sitemap Generator