Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for dantri.com.vn here on our online source code viewer.
If dantri.com.vn did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If dantri.com.vn was your target search, then your requested results are displayed below.
If dantri.com.vn was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7 lte7 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <html id="html" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <!--<![endif]--> <head id="ctl00_ctl00_Head1"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h</title><meta name="description" content="Tin tức, sự kiện Việt Nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: Xã hội, Pháp luật, Kinh doanh, Giải trí, Thể thao, Đời sống, Sức khỏe, Giáo dục, Công nghệ, Văn hóa, Ôtô, Xe máy, Tình yêu, Giới tính, Nhịp sống trẻ, Chuyện lạ, Blog, Nhân ái, Bạn đọc, Việc làm, dân trí, dantri" /><meta name="keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><meta name="news_keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><script type="text/javascript">var _ADM_Channel='%2Fhome%2F';</script> <!--[if lt IE 7 ]> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url='/static/old-browser.html'" /></noscript> <script type="text/javascript"> window.location.href = '/static/old-browser.html'; </script> <![endif]--> <meta name="google-site-verification" content="WG87jlqyVlbofWb4B42Hsr8jnl7UIBrqJnsH9K0DkWI" /> <meta name="robots" content="index,follow,all" /> <meta property="og:locale" content="vi_VN" /> <meta property="fb:app_id" content="164035690775918" /> <meta name="generator" content="VCCorp.vn" /> <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần VCCorp" /> <meta name="author" content="VCCorp.vn" /> <meta http-equiv="audience" content="General" /> <meta name="resource-type" content="Document" /> <meta name="distribution" content="Global" /> <meta name="revisit-after" content="1 days" /> <meta http-equiv="REFRESH" content="1800" /> <link rel="icon" href="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/favico.ico" /> <meta property="fb:pages" content="345033318906366" /> <meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <!-- local--> <!-- storage--> <link href="https://static.dantricdn.com/min/web/css-default-new.1.2.css" rel="stylesheet" /> <noscript> <style type="text/css"> img.lazy { display: none; } </style> </noscript> <style> .icon-game { background: url('https://dantricdn.com/web_images/khcn.jpg') 0 0 no-repeat; } .subnav ul li { height: 21px; } .subnav a.btn-euro.event { padding: 0; width: auto; height: auto; } .subnav ul a { line-height: 21px; } </style> <link href="https://dantricdn.com/web_css/videoplayer.min.20170823.css" rel="stylesheet"/> <script> (function () { var img = new Image(); var pt = (document.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:"); img.src = pt + '//lg1.logging.admicro.vn/ftest?url=' + encodeURIComponent(document.URL); var img1 = new Image(); img1.src = pt + '//amcdn.vn/ftest?url=' + encodeURIComponent(document.URL); })(); </script> <script async src="https://static.amcdn.vn/tka/cdn.js" type="text/javascript"></script> <script src="https://media1.admicro.vn/core/adm_tracking.js?v=1" type="text/javascript" async></script> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-W94CNF7');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <script type="text/javascript"> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "17793284" }), function () { var c = document.createElement("script"), e = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.async = !0, c.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js", e.parentNode.insertBefore(c, e); }(); </script> <!--[if lt IE 9]> <script src="https://static.dantricdn.com/scripts/lib/html5.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript">var appSettings = {domain:'http://dantri.com.vn',imageDomain:'https://dantricdn.com',videoImageDomain:'http://video-thumbs.mediacdn.vn',ajaxDomain:'https://dtcm.cnnd.vn',ajaxDomainOther:'https://dtcm.cnnd.vn',ajaxDomainCountListComment:'https://dtcm.cnnd.vn',allowVietId:false, allowFacebook:true,urlExtension:'.htm' };</script> <script type="text/javascript"> var _jsCbArr = []; var jsCallback = { push: function (name, body) { _jsCbArr[name] = body; }, exec: function (name, args) { if (typeof _jsCbArr[name] == "function") { try { _jsCbArr[name](args); } catch (e) { return; } } } }; (function () { try { //check session on client if (typeof (Storage) !== "undefined") { var session = sessionStorage.getItem("VisitSession"); if (session == null) { //phien lam viec moi sessionStorage.setItem("VisitSession", "1"); var hash = window.location.hash; if (hash == "#first") { //link được redirect từ bản mobile sang thì clear hash. window.history.replaceState("", "", window.location.href.split('#')[0]); } else { //nếu không phải link đá từ mobile thì remove cookie ở đây. var setCookie = function (a, c, f) { var e = new Date(); e.setTime(e.getTime() + (f * 24 * 60 * 60 * 1000)); var b = "expires=" + e.toUTCString(); document.cookie = a + "=" + c + "; " + b; }; setCookie("browser", "", -1); //reload lại trang để hệ thống chuyển về bản mobile. if (navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry|Windows Phone|webOS)/i) != null) { window.location = window.location.href; } } } } } catch (e) { console.log("Lỗi check mobile redirect: " + e); } })(); </script> <link href="https://dantricdn.com/web_css/site.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript">//danh cho nhung kieu moi var admicroAD = admicroAD || {}; admicroAD.unit = admicroAD.unit || []; </script> <script type="text/javascript" src="https://media1.admicro.vn/core/admcore.js" async="async"></script> <link href="http://dantri.com.vn/" rel="canonical" /><link href="/trangchu.rss" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="handheld" /></head> <body> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W94CNF7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <form name="aspnetForm" method="post" action="" id="aspnetForm"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTEwMDU0NDIwOTJkGAQFIGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDIkbXZNZW51Dw9kZmQFJGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDEkdmlld1BhcmVudA8PZGZkBR5jdGwwMCRjdGwwMCRjcGhCb2R5JGN0bDAwJG12SDEPD2RmZAUlY3RsMDAkY3RsMDAkSGVhZEluZm9ybWF0aW9uMSRtdlJvYm90cw8PZGZkWQCdIDa/DGYBPomDtxo1iAIhhhg=" /> </div> <style type="text/css"> /*.header{ margin-bottom: 0;} .header.tet{ background: transparent url(https://dantricdn.com/web_images/dantri_bg_tet_2018_2.jpg) 0 0 no-repeat !important; margin-top: 0; height: 78px;} .header.tet .logo{ background-image: none !important;} .nav-wrap{background-image:url(https://dantricdn.com/web_images/allmenu_tet.png)} .nav{background-image: url(https://dantricdn.com/web_images/allmenu_tet.png)} .nav li,.nav li.menu-home{background-image:url(https://dantricdn.com/web_images/menu-saparator-tet.png)} .nav li.menu-home{margin-top: 3px !important} .nav a:hover span, .nav a.active span,.nav a:hover, .nav a.active{ background-image: none;background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);border-radius: 4px 4px 0 0} .nav a b,.nav a:hover b, .nav a.active b{ background: url(https://dantricdn.com/web_images/home-tet-icon2.png) no-repeat top center;height: 25px;} .ul2 li.active,.box4{background-image: url(https://dantricdn.com/web_images/tab_bg_tet.png) } .header.tet .searchbox{margin-top:25px} .header.tet .links{margin-top: 10px;}*/ #searchbox{position: relative} .nav a b{margin-top:4px;} </style> <div class="header tet"> <div class="clearfix relative"> <h1> <a href="/" class="logo" title="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà"> </a> </h1> <div id="div_gdpda" class="div_gdpda"> <a href="/?removecookie=true" rel="nofollow">Giao diện PDA</a> </div> <div id="searchbox" class="searchbox hidden"> <div class="clearfix"> <div style="width:215px;height:22px;float:left;overflow:hidden;margin-left: 2px;"> <p id="txtData" data-elementtype="searchtextv2" contenteditable="true" style="width:1500px;display: block; white-space: nowrap;"></p> </div> <span class="btn" data-elementtype="searchbuttonv2">Tìm kiếm</span> </div> </div> <div class="links"> <a title="Khoa học công nghệ" class="icon-game" href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm">Khoa học</a> <a title="Blog" class="icon-ads" href="/blog.htm">Blog</a> <a title="Du học" class="icon-duhoc" href="http://duhoc.dantri.com.vn" target="_blank">Du học</a> <a title="Tuyển sinh" class="icon-tuyensinh" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" target="_blank">Tuyển sinh</a> <a title="Fica" rel="nofollow" class="icon-tuanbao2" href="http://fica.vn/" target="_blank" style="background: url('https://dantricdn.com/web_images/icon_fica_new2.png') no-repeat;text-indent: 30px !important">Fica</a> <a title="Báo in" class="icon-bussiness" href="http://dtinews.vn/bao-in/dan-tri.pdf" target="_blank" rel="nofollow" style="background: url('https://dantricdn.com/web_images/icon_bao-in2.png') no-repeat; text-indent: 45px;">Báo in</a> <a title="Nhân ái" class="icon-humane2" href="/tam-long-nhan-ai.htm">Nhân ái</a><a title="Đời sống" class="icon-giaitri" href="/doi-song.htm">Đời sống</a> <a title="Diễn đàn" class="icon-forum2" href="/dien-dan.htm">Diễn đàn</a> <a title="English" class="icon-tienganh" href="http://www.dtinews.vn" target="_blank">English</a> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> var editableDiv = document.getElementById('txtData'); function handlepaste (e) { var types, pastedData, savedContent; // Browsers that support the 'text/html' type in the Clipboard API (Chrome, Firefox 22+) if (e && e.clipboardData && e.clipboardData.types && e.clipboardData.getData) { // Check for 'text/html' in types list. See abligh's answer below for deatils on // why the DOMStringList bit is needed. We cannot fall back to 'text/plain' as // Safari/Edge don't advertise HTML data even if it is available types = e.clipboardData.types; if (((types instanceof DOMStringList) && types.contains("text/html")) || (types.indexOf && types.indexOf('text/html') !== -1)) { // Extract data and pass it to callback pastedData = e.clipboardData.getData('text/html'); processPaste(editableDiv, pastedData); // Stop the data from actually being pasted e.stopPropagation(); e.preventDefault(); return false; } } // Everything else: Move existing element contents to a DocumentFragment for safekeeping savedContent = document.createDocumentFragment(); while(editableDiv.childNodes.length > 0) { savedContent.appendChild(editableDiv.childNodes[0]); } // Then wait for browser to paste content into it and cleanup waitForPastedData(editableDiv, savedContent); return true; } function waitForPastedData (elem, savedContent) { // If data has been processes by browser, process it if (elem.childNodes && elem.childNodes.length > 0) { // Retrieve pasted content via innerHTML // (Alternatively loop through elem.childNodes or elem.getElementsByTagName here) var pastedData = elem.innerHTML; // Restore saved content elem.innerHTML = ""; elem.appendChild(savedContent); // Call callback processPaste(elem, pastedData); } // Else wait 20ms and try again else { setTimeout(function () { waitForPastedData(elem, savedContent) }, 20); } } function processPaste (elem, pastedData) { // Do whatever with gathered data; //alert(pastedData); var filteredText=convertHtmlToText(pastedData); console.log(filteredText); var a=filteredText.replace(/\s\s+/g, ' '); console.log(a); editableDiv.innerText=a; elem.focus(); } // Modern browsers. Note: 3rd argument is required for Firefox <= 6 if (editableDiv.addEventListener) { editableDiv.addEventListener('paste', handlepaste, false); } // IE <= 8 else { editableDiv.attachEvent('onpaste', handlepaste); } $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(function () { var strSearch = $('[data-elementtype=searchtextv2]').text();//$('[data-elementtype=searchtextv2]').val(); strSearch=convertHtmlToText(strSearch); strSearch = encodeURIComponent(strSearch); if (strSearch != '') { var url = String.format("/tim-kiem.htm?keywords={0}", strSearch); if (document.all) { window.location.href = url; } else { document.location.href = url; } } else { $('[data-elementtype=searchtextv2]').focus(); } return false; }); $('[data-elementtype=searchtextv2]').keypress(function (event) { var key; if (window.event) { key = window.event.keyCode; } else { key = event.which; } if (key == 13) { $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(); return false; } }); $("#searchbox").removeClass('hidden').show(); </script> <div class="top-ads clearfix"> <div class=" mgauto wid980"> <div id="admzone221"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone221') }); </script> </div> </div> <style>.subnav ul li{ padding-right: 8px;}</style> <div class="nav-wrap"> <div class="clearfix"> <div class="mgauto wid1004"> <ul class="nav"> <li class="menu-home"><a href="/" title="Trang chủ"><span><b></b></span></a></li> <li><a title="Video" href="/video-page.htm"><span>Video</span></a></li> <li><a title="Sự kiện" href="/su-kien.htm"><span>Sự kiện</span></a></li> <li><a title="Xã hội" href="/xa-hoi.htm"><span>Xã hội</span></a></li> <li><a title="Thế giới" href="/the-gioi.htm"><span>Thế giới</span></a></li> <li><a title="Thể thao" href="/the-thao.htm"><span>Thể thao</span></a></li> <li><a title="Giáo dục" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm"><span>Giáo dục</span></a> </li> <li><a title="Tấm lòng nhân ái" href="/tam-long-nhan-ai.htm"><span>Nhân ái</span></a></li> <li><a title="Kinh doanh" href="/kinh-doanh.htm"><span>Kinh doanh</span></a></li> <li><a title="Văn hóa" href="/van-hoa.htm"><span>Văn hóa</span></a></li> <li><a title="Giải trí" href="/giai-tri.htm"><span>Giải trí</span></a></li> <li><a title="Du lịch" target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn"><span>Du lịch</span></a></li> <li><a title="Pháp luật" href="/phap-luat.htm"><span>Pháp luật</span></a></li> <li><a title="Nhịp sống trẻ" href="/nhip-song-tre.htm"><span>Nhịp sống trẻ</span></a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="/suc-khoe.htm"><span>Sức khỏe</span></a></li> <li><a title="Sức mạnh số" href="/suc-manh-so.htm"><span>Sức mạnh số</span></a></li> <li><a title="Ô tô - xe máy" href="/o-to-xe-may.htm"><span>Xe++</span></a></li> <li><a title="Tình yêu giới tính" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm"><span>Tình yêu</span></a></li> <li><a title="Chuyện lạ" href="/chuyen-la.htm"><span>Chuyện lạ</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="subnav relative"> <ul class="clearfix" id="ul_submenu"> <li class="active"><a href="/event.htm" class="event" title="Danh sách sự kiện"></a></li> <li><a href="/event/tet-nguyen-dan-mau-tuat-3417.htm" title="Tết Nguy&#234;n đ&#225;n Mậu Tuất">Tết Nguyên đán Mậu Tuất</a></li><li><a href="/event/50-nam-chien-dich-xuan-mau-than-1968-3402.htm" title="50 năm Chiến dịch Xu&#226;n Mậu Th&#226;n 1968">50 năm Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968</a></li><li><a href="/event/vck-u23-chau-a-2018-3334.htm" title="VCK U23 ch&#226;u &#193; 2018">VCK U23 châu Á 2018</a></li><li><a href="/event/xet-xu-ong-dinh-manh-thang-trinh-xuan-thanh-3409.htm" title="X&#233;t xử &#244;ng Đinh Mạnh Thắng, Trịnh Xu&#226;n Thanh">Xét xử ông Đinh Mạnh Thắng, Trịnh Xuân Thanh</a></li><li><a href="/event/xet-xu-ong-dinh-la-thang-trinh-xuan-thanh-3399.htm" title="X&#233;t xử &#244;ng Đinh La Thăng, Trịnh Xu&#226;n Thanh">Xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh</a></li><li><a href="/event/khoi-to-bat-giam-vu-nhom-3390.htm" title="Khởi tố, bắt giam Vũ &quot;nh&#244;m&quot;">Khởi tố, bắt giam Vũ "nhôm"</a></li><li><a href="/event/ong-dinh-la-thang-va-sai-pham-o-pvn-3387.htm" title="&#212;ng Đinh La Thăng v&#224; sai phạm ở PVN">Ông Đinh La Thăng và sai phạm ở PVN</a></li><li><a href="/event/45-nam-dien-bien-phu-tren-khong-3379.htm" title="45 năm Điện Bi&#234;n Phủ tr&#234;n kh&#244;ng">45 năm Điện Biên Phủ trên không</a></li><li><a href="/event/no-kinh-hoang-o-bac-ninh-3394.htm" title="Nổ kinh ho&#224;ng ở Bắc Ninh">Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh</a></li><li><a href="/event/dai-hoi-doan-xi-3381.htm" title="Đại hội Đo&#224;n XI">Đại hội Đoàn XI</a></li> </ul> <div class="hidden"> </div> <div class="subSideBtn"> <div class="submenu-btnside"> <a title="Bạn đọc" href="/ban-doc.htm">Bạn đọc</a> </div> <div class="submenu-btnside"> <a title="Việc làm" href="/viec-lam.htm">Việc làm</a> </div> </div> <div class="top-rss-wrapper"> <a title="Rss" class="icon-rss2" ref="nofollow" href="/rss.htm"></a> </div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="container"> <script type="text/lazyscript"> $("html").addClass("homepage"); </script> <div class="box1 clearfix"> <div class="fl wid620"> <div class="clearfix box27"> <div class="fl wid335"> <div id="todaydate" class="datetime"> </div> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid335 noibattrangchu"> <a href="/phap-luat/ong-dinh-la-thang-chuan-bi-hau-toa-o-vu-an-thu-hai-20180223185117545.htm" title="&#212;ng Đinh La Thăng chuẩn bị hầu t&#242;a ở vụ &#225;n thứ hai" ><img title="&#212;ng Đinh La Thăng chuẩn bị hầu t&#242;a ở vụ &#225;n thứ hai" alt="&#212;ng Đinh La Thăng chuẩn bị hầu t&#242;a ở vụ &#225;n thứ hai" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2018/dinh-la-thang1-crop-1515501379049.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2018/dinh-la-thang1-crop-1515501379049.jpg" width="327" height="245" onload="t_image = new Date().getTime();"/></a><script>t_after_image = new Date().getTime();</script><h2><a href="/phap-luat/ong-dinh-la-thang-chuan-bi-hau-toa-o-vu-an-thu-hai-20180223185117545.htm" title="&#212;ng Đinh La Thăng chuẩn bị hầu t&#242;a ở vụ &#225;n thứ hai" class="fon1 mt2" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223185117545" >Ông Đinh La Thăng chuẩn bị hầu tòa ở vụ án thứ hai</a></h2><p class="mt2 fon2 nbtcsapo">(Dân trí) - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng cùng các đồng phạm chuẩn bị hầu tòa trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng.<br /><a href="/phap-luat/ong-dinh-la-thang-cung-thuoc-cap-khang-cao-keu-oan-xin-giam-nhe-hinh-phat-2018020307554276.htm" title="&#212;ng Đinh La Thăng c&#249;ng thuộc cấp kh&#225;ng c&#225;o k&#234;u oan, xin giảm nhẹ h&#236;nh phạt"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ông Đinh La Thăng cùng thuộc cấp kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt</b></a><br /><a href="/phap-luat/tuyen-an-ong-dinh-la-thang-trinh-xuan-thanh-va-cac-dong-pham-20180121171432643.htm" title="Tuy&#234;n phạt bị c&#225;o Đinh La Thăng 13 năm t&#249;, Trịnh Xu&#226;n Thanh chung th&#226;n"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân</b></a></p> </div> </div> <div class="fr wid268 box2"> <p class="hotline"> Đường dây nóng: <span>0973 567 567 - 0974 567 567</span> </p> <div class="ads-nbtt"> <div id="admzone225"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone225') }); </script> </div> <div class="icon-event fon3"> <a href="/su-kien.htm" title="Tin tức - Sự kiện">Tin tức - Sự kiện</a> </div> <div class="clear"> </div> <ul class="ul1 ulnew"> <li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="248591" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/so-sanh-kho-vu-khi-hat-nhan-cua-2-cuong-quoc-nga-my-20180223204807778.htm" title="So s&#225;nh kho vũ kh&#237; hạt nh&#226;n của 2 cường quốc Nga - Mỹ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223204807778" >So sánh kho vũ khí hạt nhân của 2 cường quốc Nga - Mỹ</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232278" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/huy-quyet-dinh-bo-nhiem-con-trai-nguyen-chu-tich-tinh-gia-lai-20180223140157582.htm" title="Hủy quyết định bổ nhiệm con trai nguy&#234;n Chủ tịch tỉnh Gia Lai" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223140157582" >Hủy quyết định bổ nhiệm con trai nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="231226" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/trieu-tien-tuyen-bo-chuan-bi-san-sang-tan-cong-hat-nhan-my-20180223144400025.htm" title="Triều Ti&#234;n tuy&#234;n bố chuẩn bị sẵn s&#224;ng tấn c&#244;ng hạt nh&#226;n Mỹ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223144400025" >Triều Tiên tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng tấn công hạt nhân Mỹ</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230832" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/cao-thu-pierre-flores-tro-lai-viet-nam-20180223165429447.htm" title="Cao thủ Pierre Flores trở lại Việt Nam" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223165429447" >Cao thủ Pierre Flores trở lại Việt Nam</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="151064" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/vu-liet-si-tro-ve-de-xuat-dung-che-do-nguoi-co-cong-voi-than-nhan-ong-chong-20180223172032923.htm" title="Vụ liệt sĩ trở về: Đề xuất dừng chế độ người c&#243; c&#244;ng với th&#226;n nh&#226;n &#244;ng Ch&#243;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223172032923" >Vụ liệt sĩ trở về: Đề xuất dừng chế độ người có công với thân nhân ông Chóng</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232104" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/bao-dai-loan-viet-ve-hanh-dong-dep-cua-hai-lao-dong-viet-nam-2018022311235313.htm" title="B&#225;o Đ&#224;i Loan viết về h&#224;nh động đẹp của hai lao động Việt Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018022311235313" >Báo Đài Loan viết về hành động đẹp của hai lao động Việt Nam</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232048" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/tau-hoa-dam-xe-taxi-tai-xe-tu-vong-tai-cho-20180223184220062.htm" title="T&#224;u hoả đ&#226;m xe taxi, t&#224;i xế tử vong tại chỗ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223184220062" >Tàu hoả đâm xe taxi, tài xế tử vong tại chỗ</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="252898" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/cuong-dola-lai-xe-len-lang-son-ro-tin-don-tham-nha-ban-gai-20180223144450117.htm" title="Cường Đ&#244;la l&#225;i xe l&#234;n Lạng Sơn, rộ tin đồn thăm nh&#224; bạn g&#225;i" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223144450117" >Cường Đôla lái xe lên Lạng Sơn, rộ tin đồn thăm nhà bạn gái</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="587939" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/tien-si-day-lam-giau-lua-508-nguoi-chiem-doat-gan-500-ty-dong-2018022320312885.htm" title="&quot;Tiến sĩ dạy l&#224;m gi&#224;u&quot; lừa 508 người, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018022320312885" >"Tiến sĩ dạy làm giàu" lừa 508 người, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230829" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/tet-ve-nha-ban-trai-ra-mat-nang-dau-choang-vang-khi-nhin-thay-me-chong-tuong-lai-20180223112305191.htm" title="Tết về nh&#224; bạn trai ra mắt, n&#224;ng d&#226;u cho&#225;ng v&#225;ng khi nh&#236;n thấy mẹ chồng tương lai" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223112305191" >Tết về nhà bạn trai ra mắt, nàng dâu choáng váng khi nhìn thấy mẹ chồng tương lai</a></h4></li> </ul> </div> </div> <div class="box3 clearfix mb2" id="box3baitiep"> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/xa-hoi/nhom-thanh-nien-dan-hang-ngang-bop-coi-inh-oi-tren-duong-thach-thuc-csgt-20180223183935919.htm" title="Nh&#243;m thanh ni&#234;n d&#224;n h&#224;ng ngang b&#243;p c&#242;i inh ỏi tr&#234;n đường, th&#225;ch thức CSGT" ><img title="Nh&#243;m thanh ni&#234;n d&#224;n h&#224;ng ngang b&#243;p c&#242;i inh ỏi tr&#234;n đường, th&#225;ch thức CSGT" alt="Nh&#243;m thanh ni&#234;n d&#224;n h&#224;ng ngang b&#243;p c&#242;i inh ỏi tr&#234;n đường, th&#225;ch thức CSGT" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/2/23/csgt-5-15193842067451835692445.png" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/2/23/csgt-5-15193842067451835692445.png" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/xa-hoi/nhom-thanh-nien-dan-hang-ngang-bop-coi-inh-oi-tren-duong-thach-thuc-csgt-20180223183935919.htm" title="Nh&#243;m thanh ni&#234;n d&#224;n h&#224;ng ngang b&#243;p c&#242;i inh ỏi tr&#234;n đường, th&#225;ch thức CSGT" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223183935919" >Nhóm thanh niên dàn hàng ngang bóp còi inh ỏi trên đường, thách thức CSGT</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/the-gioi/ly-do-trieu-tien-cu-cuu-trum-tinh-bao-toi-han-quoc-20180223213001103.htm" title="L&#253; do Triều Ti&#234;n cử cựu “tr&#249;m” t&#236;nh b&#225;o tới H&#224;n Quốc" ><img title="L&#253; do Triều Ti&#234;n cử cựu “tr&#249;m” t&#236;nh b&#225;o tới H&#224;n Quốc" alt="L&#253; do Triều Ti&#234;n cử cựu “tr&#249;m” t&#236;nh b&#225;o tới H&#224;n Quốc" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/2/23/trieu-tien-151939609548541208524.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/2/23/trieu-tien-151939609548541208524.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/the-gioi/ly-do-trieu-tien-cu-cuu-trum-tinh-bao-toi-han-quoc-20180223213001103.htm" title="L&#253; do Triều Ti&#234;n cử cựu “tr&#249;m” t&#236;nh b&#225;o tới H&#224;n Quốc" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223213001103" >Lý do Triều Tiên cử cựu “trùm” tình báo tới Hàn Quốc</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/the-thao/my-nhan-18-tuoi-nguoi-nga-khien-ca-olympic-mua-dong-day-song-20180223194701957.htm" title="Mỹ nh&#226;n 18 tuổi người Nga khiến cả Olympic m&#249;a Đ&#244;ng “dậy s&#243;ng”" ><img title="Mỹ nh&#226;n 18 tuổi người Nga khiến cả Olympic m&#249;a Đ&#244;ng “dậy s&#243;ng”" alt="Mỹ nh&#226;n 18 tuổi người Nga khiến cả Olympic m&#249;a Đ&#244;ng “dậy s&#243;ng”" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/2/23/photo-5-1519389919726397567685.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2018/2/23/photo-5-1519389919726397567685.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/the-thao/my-nhan-18-tuoi-nguoi-nga-khien-ca-olympic-mua-dong-day-song-20180223194701957.htm" title="Mỹ nh&#226;n 18 tuổi người Nga khiến cả Olympic m&#249;a Đ&#244;ng “dậy s&#243;ng”" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223194701957" >Mỹ nhân 18 tuổi người Nga khiến cả Olympic mùa Đông “dậy sóng”</a></h3></div></div> </div> </div> <div class="fr wid360 pt5"> <div id="hotbanner_outter" class="pdl8"> <div id="admzone222"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone222') }); </script> </div> </div> </div> <div class="clearfix"> <div id="admzone223"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone223') }); </script> <div class="line1 mt2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fl wid470"> <div data-zoneid="20" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội" >Xã hội</a></h2></li><li><h3><a href="/xa-hoi/chinh-tri.htm" title="Ch&#237;nh trị">Chính trị</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/phong-su-ky-su.htm" title="Ph&#243;ng sự-K&#253; sự">Phóng sự-Ký sự</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/giao-thong.htm" title="Giao th&#244;ng">Giao thông</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/xa-hoi/moi-truong.htm" title="M&#244;i trường">Môi trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/xa-hoi/tau-hoa-dam-xe-taxi-tai-xe-tu-vong-tai-cho-20180223184220062.htm" title="T&#224;u hoả đ&#226;m xe taxi, t&#224;i xế tử vong tại chỗ" ><img title="T&#224;u hoả đ&#226;m xe taxi, t&#224;i xế tử vong tại chỗ" alt="T&#224;u hoả đ&#226;m xe taxi, t&#224;i xế tử vong tại chỗ" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/taxi-mai-linh-151938708529861879744.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/taxi-mai-linh-151938708529861879744.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/xa-hoi/tau-hoa-dam-xe-taxi-tai-xe-tu-vong-tai-cho-20180223184220062.htm" title="T&#224;u hoả đ&#226;m xe taxi, t&#224;i xế tử vong tại chỗ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223184220062" >Tàu hoả đâm xe taxi, tài xế tử vong tại chỗ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Do không chú ý quan sát khi chạy qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt, một chiếc xe taxi hãng Mai Linh tại Hà Nam đã bị đoàn tàu hoả đâm trúng kéo lê khoảng 15 mét, tài xế taixi tử vong tại chỗ.</div><a class="icon-detail fon7" href="/xa-hoi/tau-hoa-dam-xe-taxi-tai-xe-tu-vong-tai-cho-20180223184220062.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone1_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/xa-hoi/phat-hien-thi-the-nguoi-nuoc-ngoai-trong-rung-phi-lao-sat-nha-nghi-20180223214925812.htm" title="Ph&#225;t hiện thi thể người nước ngo&#224;i trong rừng phi lao s&#225;t nh&#224; nghỉ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223214925812" >Phát hiện thi thể người nước ngoài trong rừng phi lao sát nhà nghỉ</a></li><li><a href="/xa-hoi/thu-tuong-yeu-cau-bo-y-te-bao-cao-ve-chat-luong-dich-vu-20180223214501938.htm" title="Thủ tướng y&#234;u cầu Bộ Y tế b&#225;o c&#225;o về chất lượng dịch vụ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223214501938" >Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế báo cáo về chất lượng dịch vụ</a></li><li><a href="/xa-hoi/mot-phu-nu-tu-vong-trong-nha-chua-ro-nguyen-nhan-20180223203611538.htm" title="Một phụ nữ tử vong trong nh&#224; chưa r&#245; nguy&#234;n nh&#226;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223203611538" >Một phụ nữ tử vong trong nhà chưa rõ nguyên nhân</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="36" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-gioi.htm" title="Thế giới" >Thế giới</a></h2></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/eu-nga.htm" title="EU &amp; Nga">EU & Nga</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-my.htm" title="Ch&#226;u Mỹ">Châu Mỹ</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/diem-nong.htm" title="Điểm n&#243;ng">Điểm nóng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-gioi/tu-lieu.htm" title="Tư liệu">Tư liệu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-gioi/so-sanh-kho-vu-khi-hat-nhan-cua-2-cuong-quoc-nga-my-20180223204807778.htm" title="So s&#225;nh kho vũ kh&#237; hạt nh&#226;n của 2 cường quốc Nga - Mỹ" ><img title="So s&#225;nh kho vũ kh&#237; hạt nh&#226;n của 2 cường quốc Nga - Mỹ" alt="So s&#225;nh kho vũ kh&#237; hạt nh&#226;n của 2 cường quốc Nga - Mỹ" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/b-2-bomber-15193816237271248691911.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/b-2-bomber-15193816237271248691911.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-gioi/so-sanh-kho-vu-khi-hat-nhan-cua-2-cuong-quoc-nga-my-20180223204807778.htm" title="So s&#225;nh kho vũ kh&#237; hạt nh&#226;n của 2 cường quốc Nga - Mỹ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223204807778" >So sánh kho vũ khí hạt nhân của 2 cường quốc Nga - Mỹ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Báo Newsweek đã đăng tải bài viết so sánh kho vũ khí hạt nhân của 2 “ông lớn” Nga và Mỹ dựa trên tài liệu được Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp ngày 22/2.<br /><a href="/the-gioi/trieu-tien-tuyen-bo-chuan-bi-san-sang-tan-cong-hat-nhan-my-20180223144400025.htm" title="Triều Ti&#234;n tuy&#234;n bố chuẩn bị sẵn s&#224;ng tấn c&#244;ng hạt nh&#226;n Mỹ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Triều Tiên tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng tấn công hạt nhân Mỹ</b></a><br /><a href="/the-gioi/nga-thu-nghiem-ten-lua-doi-pho-tan-cong-hat-nhan-20180213102918387.htm" title="Nga thử nghiệm t&#234;n lửa đối ph&#243; tấn c&#244;ng hạt nh&#226;n"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nga thử nghiệm tên lửa đối phó tấn công hạt nhân</b></a><br /><a href="/the-gioi/tiet-lo-ham-tru-an-hat-nhan-cua-tong-thong-trump-2018021220522364.htm" title="Tiết lộ hầm tr&#250; ẩn hạt nh&#226;n của Tổng thống Trump"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Tiết lộ hầm trú ẩn hạt nhân của Tổng thống Trump</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-gioi/so-sanh-kho-vu-khi-hat-nhan-cua-2-cuong-quoc-nga-my-20180223204807778.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone2_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-gioi/tu-chau-phi-toi-nam-my-trung-quoc-danh-bat-nhieu-va-xa-nhat-the-gioi-20180223215316162.htm" title="Từ ch&#226;u Phi tới Nam Mỹ, Trung Quốc đ&#225;nh bắt nhiều v&#224; xa nhất thế giới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223215316162" >Từ châu Phi tới Nam Mỹ, Trung Quốc đánh bắt nhiều và xa nhất thế giới</a></li><li><a href="/the-gioi/ly-do-trieu-tien-cu-cuu-trum-tinh-bao-toi-han-quoc-20180223213001103.htm" title="L&#253; do Triều Ti&#234;n cử cựu “tr&#249;m” t&#236;nh b&#225;o tới H&#224;n Quốc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223213001103" >Lý do Triều Tiên cử cựu “trùm” tình báo tới Hàn Quốc</a></li><li><a href="/the-gioi/my-sap-tung-don-trung-phat-manh-chua-tung-co-voi-trieu-tien-20180223204414386.htm" title="Mỹ sắp tung &quot;đ&#242;n&quot; trừng phạt mạnh chưa từng c&#243; với Triều Ti&#234;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223204414386" >Mỹ sắp tung "đòn" trừng phạt mạnh chưa từng có với Triều Tiên</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="26" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-thao.htm" title="Thể thao" >Thể thao</a></h2></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-trong-nuoc.htm" title="Thể thao trong nước">Thể thao trong nước</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-quoc-te.htm" title="Thể thao quốc tế">Thể thao quốc tế</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/bong-da-anh.htm" title="B&#243;ng đ&#225; Anh">Bóng đá Anh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-thao/tennis.htm" title="Tennis">Tennis</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-thao/cap-doi-trai-tai-gai-sac-gay-xon-xao-du-luan-tai-olympic-mua-dong-20180223195032401.htm" title="Cặp đ&#244;i trai t&#224;i g&#225;i sắc g&#226;y x&#244;n xao dư luận tại Olympic m&#249;a Đ&#244;ng" ><img title="Cặp đ&#244;i trai t&#224;i g&#225;i sắc g&#226;y x&#244;n xao dư luận tại Olympic m&#249;a Đ&#244;ng" alt="Cặp đ&#244;i trai t&#224;i g&#225;i sắc g&#226;y x&#244;n xao dư luận tại Olympic m&#249;a Đ&#244;ng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/photo-4-1519390079689192495328.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/photo-4-1519390079689192495328.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-thao/cap-doi-trai-tai-gai-sac-gay-xon-xao-du-luan-tai-olympic-mua-dong-20180223195032401.htm" title="Cặp đ&#244;i trai t&#224;i g&#225;i sắc g&#226;y x&#244;n xao dư luận tại Olympic m&#249;a Đ&#244;ng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223195032401" >Cặp đôi trai tài gái sắc gây xôn xao dư luận tại Olympic mùa Đông</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Sau khi xuất sắc giành HCV Olympic mùa đông 2018, bộ đôi vận động viên trượt băng nghệ thuật Tessa Virtue và Scott Moir đang được gán ghép nhiệt tình.<br /><a href="/the-thao/my-nhan-18-tuoi-nguoi-nga-khien-ca-olympic-mua-dong-day-song-20180223194701957.htm" title="Mỹ nh&#226;n 18 tuổi người Nga khiến cả Olympic m&#249;a Đ&#244;ng “dậy s&#243;ng”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Mỹ nhân 18 tuổi người Nga khiến cả Olympic mùa Đông “dậy sóng”</b></a><br /><a href="/the-thao/nu-hoang-truot-tuyet-lindsey-vonn-that-bai-nhung-van-la-huyen-thoai-20180222180240697.htm" title="“Nữ ho&#224;ng trượt tuyết” Lindsey Vonn thất bại nhưng vẫn l&#224; huyền thoại"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;“Nữ hoàng trượt tuyết” Lindsey Vonn thất bại nhưng vẫn là huyền thoại</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-thao/cap-doi-trai-tai-gai-sac-gay-xon-xao-du-luan-tai-olympic-mua-dong-20180223195032401.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone3_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-thao/my-nhan-18-tuoi-nguoi-nga-khien-ca-olympic-mua-dong-day-song-20180223194701957.htm" title="Mỹ nh&#226;n 18 tuổi người Nga khiến cả Olympic m&#249;a Đ&#244;ng “dậy s&#243;ng”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223194701957" >Mỹ nhân 18 tuổi người Nga khiến cả Olympic mùa Đông “dậy sóng”</a></li><li><a href="/the-thao/sl-nghe-an-va-quang-nam-deu-tuyen-bo-gianh-sieu-cup-quoc-gia-20180223194502896.htm" title="SL Nghệ An v&#224; Quảng Nam đều tuy&#234;n bố gi&#224;nh Si&#234;u Cup Quốc gia" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223194502896" >SL Nghệ An và Quảng Nam đều tuyên bố giành Siêu Cup Quốc gia</a></li><li><a href="/the-thao/cao-thu-pierre-flores-tro-lai-viet-nam-20180223165429447.htm" title="Cao thủ Pierre Flores trở lại Việt Nam" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223165429447" >Cao thủ Pierre Flores trở lại Việt Nam</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="25" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="GI&#193;O DỤC - TRI THỨC" >GIÁO DỤC - TRI THỨC</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học">Du học</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/tin-tuyen-sinh.htm" title="Tuyển sinh">Tuyển sinh</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khuyen-hoc.htm" title="Khuyến học">Khuyến học</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ielts-cung-scots.htm" title="IELTS c&#249;ng Scots">IELTS cùng Scots</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-thu-tuc-cong-nhan-van-bang-chung-chi-cua-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nuoc-ngoai-20180223175732136.htm" title="Bỏ thủ tục c&#244;ng nhận văn bằng chứng chỉ của c&#225;c cơ sở gi&#225;o dục nghề nghiệp nước ngo&#224;i" ><img title="Bỏ thủ tục c&#244;ng nhận văn bằng chứng chỉ của c&#225;c cơ sở gi&#225;o dục nghề nghiệp nước ngo&#224;i" alt="Bỏ thủ tục c&#244;ng nhận văn bằng chứng chỉ của c&#225;c cơ sở gi&#225;o dục nghề nghiệp nước ngo&#224;i" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/van-bang-151938329764473538790.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/van-bang-151938329764473538790.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-thu-tuc-cong-nhan-van-bang-chung-chi-cua-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nuoc-ngoai-20180223175732136.htm" title="Bỏ thủ tục c&#244;ng nhận văn bằng chứng chỉ của c&#225;c cơ sở gi&#225;o dục nghề nghiệp nước ngo&#224;i" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223175732136" >Bỏ thủ tục công nhận văn bằng chứng chỉ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Văn bằng chứng chỉ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài hoạt động hợp pháp được công nhận tương đương tại Việt Nam và người dân không cần làm thủ tục công nhận văn bằng, chứng chỉ.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-thu-tuc-cong-nhan-van-bang-chung-chi-cua-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nuoc-ngoai-20180223175732136.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone4_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/dan-mang-tram-tro-truoc-kha-nang-noi-anh-ngu-cua-2-teen-tinh-le-20180223164459192.htm" title="D&#226;n mạng trầm trồ trước khả năng n&#243;i Anh ngữ của 2 teen “tỉnh lẻ”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223164459192" >Dân mạng trầm trồ trước khả năng nói Anh ngữ của 2 teen “tỉnh lẻ”</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/chu-tich-mttq-tran-thanh-man-cong-dong-doanh-nghiep-dong-hanh-cung-hoi-khuyen-hoc-20180223150827238.htm" title="Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn: Cộng đồng doanh nghiệp h&#227;y đồng h&#224;nh c&#249;ng Hội Khuyến học" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223150827238" >Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn: Cộng đồng doanh nghiệp hãy đồng hành cùng Hội Khuyến học</a></li><li><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/truong-dh-thu-dau-mot-xet-tuyen-bang-ket-qua-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dhqg-tphcm-20180223145524773.htm" title="Trường ĐH Thủ Dầu Một x&#233;t tuyển bằng kết quả kỳ thi đ&#225;nh gi&#225; năng lực của ĐHQG TP.HCM" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223145524773" target="_blank">Trường ĐH Thủ Dầu Một xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="167" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Tấm l&#242;ng nh&#226;n &#225;i" >Tấm lòng nhân ái</a></h2></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ">Danh sách ủng hộ</a></h3></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ket-chuyen.htm" title="Danh s&#225;ch kết chuyển">Danh sách kết chuyển</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/hoan-canh.htm" title="Ho&#224;n cảnh">Hoàn cảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tam-long-nhan-ai/bi-vi-khuan-tan-cong-nao-va-tim-tinh-mang-tan-sinh-vien-bao-chi-nguy-kich-20180223065344425.htm" title="Bị vi khuẩn &quot;tấn c&#244;ng&quot; n&#227;o v&#224; tim, t&#237;nh mạng t&#226;n sinh vi&#234;n b&#225;o ch&#237; nguy kịch" ><img title="Bị vi khuẩn &quot;tấn c&#244;ng&quot; n&#227;o v&#224; tim, t&#237;nh mạng t&#226;n sinh vi&#234;n b&#225;o ch&#237; nguy kịch" alt="Bị vi khuẩn &quot;tấn c&#244;ng&quot; n&#227;o v&#224; tim, t&#237;nh mạng t&#226;n sinh vi&#234;n b&#225;o ch&#237; nguy kịch" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/p1150131-1519321358769262520868.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/p1150131-1519321358769262520868.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tam-long-nhan-ai/bi-vi-khuan-tan-cong-nao-va-tim-tinh-mang-tan-sinh-vien-bao-chi-nguy-kich-20180223065344425.htm" title="Bị vi khuẩn &quot;tấn c&#244;ng&quot; n&#227;o v&#224; tim, t&#237;nh mạng t&#226;n sinh vi&#234;n b&#225;o ch&#237; nguy kịch" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223065344425" >Bị vi khuẩn "tấn công" não và tim, tính mạng tân sinh viên báo chí nguy kịch</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Vừa trải qua ca mổ não cách đây hơn 1 tuần tại bệnh viện Việt Đức, cậu sinh viên trẻ trường Học viện báo chí và tuyên truyền lại đứng trước ca mổ tim với chi phí khoảng 100 triệu đồng. Nhà nghèo, không vay mượn thêm được nữa, tính mạng của em đang bị đe dọa từng ngày bởi tình trạng suy tim ngày một nặng.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tam-long-nhan-ai/bi-vi-khuan-tan-cong-nao-va-tim-tinh-mang-tan-sinh-vien-bao-chi-nguy-kich-20180223065344425.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone5_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tam-long-nhan-ai/bo-cua-be-quynh-anh-da-mai-mai-ra-di-20180223070119655.htm" title="Bố của b&#233; Quỳnh Anh đ&#227; m&#227;i m&#227;i ra đi" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223070119655" >Bố của bé Quỳnh Anh đã mãi mãi ra đi</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/gan-62-trieu-dong-den-voi-vo-chong-ung-thu-cham-nhau-20180223065717404.htm" title="Gần 62 triệu đồng đến với vợ chồng ung thư chăm nhau" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223065717404" >Gần 62 triệu đồng đến với vợ chồng ung thư chăm nhau</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/5-con-tho-khon-kho-khi-bo-tai-bien-mach-mau-nao-me-gap-tai-nan-nam-liet-giuong-20180222065341753.htm" title="5 con thơ khốn kh&#243; khi bố tai biến mạch m&#225;u n&#227;o, mẹ gặp tai nạn nằm liệt giường" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222065341753" >5 con thơ khốn khó khi bố tai biến mạch máu não, mẹ gặp tai nạn nằm liệt giường</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div class="wp980"> <script type="text/lazyscript"> var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); $( window ).resize(function() { var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); }); </script> <div class="boxvideonews fl"> <a href="/video-page.htm" title="Video" class="sprite fl titletop"></a> <ul> <li class="top"><a href="/video/trieu-tien-tuyen-bo-chuan-bi-san-sang-tan-cong-hat-nhan-my-76995.htm" title="Triều Ti&#234;n tuy&#234;n bố chuẩn bị sẵn s&#224;ng tấn c&#244;ng hạt nh&#226;n Mỹ"><img title="Triều Ti&#234;n tuy&#234;n bố chuẩn bị sẵn s&#224;ng tấn c&#244;ng hạt nh&#226;n Mỹ" alt="Triều Ti&#234;n tuy&#234;n bố chuẩn bị sẵn s&#224;ng tấn c&#244;ng hạt nh&#226;n Mỹ" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/228_165/dantri/756edd3768/2018/02/23/trieu-tien-1519371740690.jpg" width="228" height="165" /></a><h3><a href="/video/trieu-tien-tuyen-bo-chuan-bi-san-sang-tan-cong-hat-nhan-my-76995.htm" title="Triều Ti&#234;n tuy&#234;n bố chuẩn bị sẵn s&#224;ng tấn c&#244;ng hạt nh&#226;n Mỹ">Triều Tiên tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng tấn công hạt nhân Mỹ</a></h3> <a href="/video/trieu-tien-tuyen-bo-chuan-bi-san-sang-tan-cong-hat-nhan-my-76995.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/hang-tram-nguoi-tranh-cuop-chieu-cau-sinh-con-trai-77000.htm" title="H&#224;ng trăm người tranh cướp chiếu cầu sinh con trai"><img title="H&#224;ng trăm người tranh cướp chiếu cầu sinh con trai" alt="H&#224;ng trăm người tranh cướp chiếu cầu sinh con trai" src="https://dantricdn.com/zoom/100_70/2018/2/23/29ducbut-1519372768558183546814.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/hang-tram-nguoi-tranh-cuop-chieu-cau-sinh-con-trai-77000.htm" title="H&#224;ng trăm người tranh cướp chiếu cầu sinh con trai">Hàng trăm người tranh cướp chiếu cầu sinh con trai</a></h3> <a href="/video/hang-tram-nguoi-tranh-cuop-chieu-cau-sinh-con-trai-77000.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/tai-hien-phuc-dung-hang-loai-nghi-le-truyen-thong-76985.htm" title="T&#225;i hiện phục dựng h&#224;ng loại nghi lễ truyền thống"><img title="T&#225;i hiện phục dựng h&#224;ng loại nghi lễ truyền thống" alt="T&#225;i hiện phục dựng h&#224;ng loại nghi lễ truyền thống" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/9a33dd10f3/2018/02/22/tai-hien-phuc-dung-hang-loai-nghi-le-truyen-thong-1519312190942.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/tai-hien-phuc-dung-hang-loai-nghi-le-truyen-thong-76985.htm" title="T&#225;i hiện phục dựng h&#224;ng loại nghi lễ truyền thống">Tái hiện phục dựng hàng loại nghi lễ truyền thống</a></h3> <a href="/video/tai-hien-phuc-dung-hang-loai-nghi-le-truyen-thong-76985.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/phan-no-du-khach-trung-quoc-treo-len-ngua-co-ngan-nam-chup-hinh-76986.htm" title="Phẫn nộ du kh&#225;ch Trung Quốc tr&#232;o l&#234;n ngựa cổ ng&#224;n năm chụp h&#236;nh"><img title="Phẫn nộ du kh&#225;ch Trung Quốc tr&#232;o l&#234;n ngựa cổ ng&#224;n năm chụp h&#236;nh" alt="Phẫn nộ du kh&#225;ch Trung Quốc tr&#232;o l&#234;n ngựa cổ ng&#224;n năm chụp h&#236;nh" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/4fc2d4272e/2018/02/23/cont-1282954-11596511-hd-1519347034110.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/phan-no-du-khach-trung-quoc-treo-len-ngua-co-ngan-nam-chup-hinh-76986.htm" title="Phẫn nộ du kh&#225;ch Trung Quốc tr&#232;o l&#234;n ngựa cổ ng&#224;n năm chụp h&#236;nh">Phẫn nộ du khách Trung Quốc trèo lên ngựa cổ ngàn năm chụp hình</a></h3> <a href="/video/phan-no-du-khach-trung-quoc-treo-len-ngua-co-ngan-nam-chup-hinh-76986.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear" style="margin-top: 301px;"></div> <div data-zoneid="76" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh" >Kinh doanh</a></h2></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/tai-chinh-dau-tu.htm" title="T&#224;i ch&#237;nh - Đầu tư">Tài chính - Đầu tư</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/thi-truong.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/kinh-doanh/bao-ve-ntd.htm" title="Bảo vệ NTD">Bảo vệ NTD</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/kinh-doanh/doanh-thu-khung-gan-85-ty-dong-nho-ban-vang-ma-20180223202156845.htm" title="Doanh thu khủng gần 85 tỷ đồng nhờ... b&#225;n v&#224;ng m&#227;" ><img title="Doanh thu khủng gần 85 tỷ đồng nhờ... b&#225;n v&#224;ng m&#227;" alt="Doanh thu khủng gần 85 tỷ đồng nhờ... b&#225;n v&#224;ng m&#227;" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/dot-vang-ma-1519386700072891632229.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/dot-vang-ma-1519386700072891632229.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/kinh-doanh/doanh-thu-khung-gan-85-ty-dong-nho-ban-vang-ma-20180223202156845.htm" title="Doanh thu khủng gần 85 tỷ đồng nhờ... b&#225;n v&#224;ng m&#227;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223202156845" >Doanh thu khủng gần 85 tỷ đồng nhờ... bán vàng mã</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Nếu chỉ nghe tên thì không ai nghĩ Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái còn kinh doanh xuất khẩu vàng mã và giấy đế. Điều đáng nói, đây lại là mảng hoạt động rất hiệu quả, ngay cả khi các lĩnh vực kinh doanh chính thất bát thì vàng mã và giấy đế vẫn mang lại nguồn thu rất tốt cho doanh nghiệp này.</div><a class="icon-detail fon7" href="/kinh-doanh/doanh-thu-khung-gan-85-ty-dong-nho-ban-vang-ma-20180223202156845.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone6_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/kinh-doanh/se-to-chuc-doi-thoai-voi-doanh-nghiep-o-to-ve-kho-khan-cua-nghi-dinh-116-20180223181443828.htm" title="Sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp &#244; t&#244; về kh&#243; khăn của Nghị định 116" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223181443828" >Sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp ô tô về khó khăn của Nghị định 116</a></li><li><a href="/kinh-doanh/ha-noi-lam-23-km-duong-tu-ha-dong-di-xuan-mai-co-doan-rong-toi-60m-2018022318142556.htm" title="H&#224; Nội l&#224;m 23 km đường từ H&#224; Đ&#244;ng đi Xu&#226;n Mai, c&#243; đoạn rộng tới 60m" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018022318142556" >Hà Nội làm 23 km đường từ Hà Đông đi Xuân Mai, có đoạn rộng tới 60m</a></li><li><a href="/kinh-doanh/tranh-mua-co-phieu-petrolimex-sau-de-xuat-tang-thue-moi-truong-kich-khung-20180223162039002.htm" title="Tranh mua cổ phiếu Petrolimex sau đề xuất tăng thuế m&#244;i trường kịch khung" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223162039002" >Tranh mua cổ phiếu Petrolimex sau đề xuất tăng thuế môi trường kịch khung</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="730" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/van-hoa.htm" title="Văn h&#243;a" >Văn hóa</a></h2></li><li><h3><a href="/van-hoa/doi-song-van-hoa.htm" title="Đời sống văn h&#243;a">Đời sống văn hóa</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/san-khau-dan-gian.htm" title="S&#226;n khấu - D&#226;n gian">Sân khấu - Dân gian</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/du-lich-kham-pha.htm" title="Du lịch - Kh&#225;m ph&#225;">Du lịch - Khám phá</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/van-hoa/dien-anh.htm" title="Điện ảnh">Điện ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/van-hoa/tao-quan-dem-nguoi-chuyen-gioi-ra-lam-tro-cuoi-qua-la-phan-cam-20180223123446182.htm" title="T&#225;o Qu&#226;n đem người chuyển giới ra l&#224;m tr&#242; cười l&#224; phản cảm?" ><img title="T&#225;o Qu&#226;n đem người chuyển giới ra l&#224;m tr&#242; cười l&#224; phản cảm?" alt="T&#225;o Qu&#226;n đem người chuyển giới ra l&#224;m tr&#242; cười l&#224; phản cảm?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/nsut-cong-ly-cam-thiep-moi-dua-cho-nguoi-ta-toi-3-lan-thi-do-lam-15193631484412020560524.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/nsut-cong-ly-cam-thiep-moi-dua-cho-nguoi-ta-toi-3-lan-thi-do-lam-15193631484412020560524.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/van-hoa/tao-quan-dem-nguoi-chuyen-gioi-ra-lam-tro-cuoi-qua-la-phan-cam-20180223123446182.htm" title="T&#225;o Qu&#226;n đem người chuyển giới ra l&#224;m tr&#242; cười l&#224; phản cảm?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223123446182" >Táo Quân đem người chuyển giới ra làm trò cười là phản cảm?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Nhiều ý kiến cho rằng, việc tạo hình nhân vật Bắc Đẩu của Táo Quân là một cách đem người của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) ra làm trò cười. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, đó là việc làm tăng thêm màu sắc hài hước chứ không có ý đả kích hoặc châm biếm ai.<br /><a href="/van-hoa/xon-xao-thu-ngo-phan-doi-cach-miet-thi-cong-dong-lgbt-cua-tao-quan-20180222224440049.htm" title="X&#244;n xao thư ngỏ phản đối c&#225;ch miệt thị cộng đồng LGBT của T&#225;o Qu&#226;n"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Xôn xao thư ngỏ phản đối cách miệt thị cộng đồng LGBT của Táo Quân</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/van-hoa/tao-quan-dem-nguoi-chuyen-gioi-ra-lam-tro-cuoi-qua-la-phan-cam-20180223123446182.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone7_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/van-hoa/tao-quan-can-xin-loi-vi-mia-mai-cuoi-cot-nguoi-dong-tinh-20180223135718086.htm" title="“T&#225;o Qu&#226;n cần xin lỗi v&#236; mỉa mai, cười cợt người đồng t&#237;nh”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223135718086" >“Táo Quân cần xin lỗi vì mỉa mai, cười cợt người đồng tính”</a></li><li><a href="/van-hoa/hoa-thuy-noi-so-lon-nhat-cua-toi-la-dung-tho-khi-cac-con-con-qua-be-20180223101542888.htm" title="Hoa Thu&#253;: “Nỗi sợ lớn nhất của t&#244;i l&#224; dừng thở khi c&#225;c con c&#242;n qu&#225; b&#233;”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223101542888" >Hoa Thuý: “Nỗi sợ lớn nhất của tôi là dừng thở khi các con còn quá bé”</a></li><li><a href="/van-hoa/tai-hien-phuc-dung-nhieu-nghi-le-dan-gian-trong-hoi-xuan-20180223092341896.htm" title="T&#225;i hiện, phục dựng nhiều nghi lễ d&#226;n gian trong hội xu&#226;n" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223092341896" >Tái hiện, phục dựng nhiều nghi lễ dân gian trong hội xuân</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="23" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giai-tri.htm" title="Giải tr&#237;" >Giải trí</a></h2></li><li><h3><a href="/giai-tri/sao-viet.htm" title="Sao Việt">Sao Việt</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/hollywood.htm" title="Hollywood">Hollywood</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giai-tri/thoi-trang.htm" title="Thời trang">Thời trang</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giai-tri/nguoi-dep-co-rau-tai-xuat-sanh-dieu-20180223093049036.htm" title="Người đẹp c&#243; r&#226;u t&#225;i xuất s&#224;nh điệu" ><img title="Người đẹp c&#243; r&#226;u t&#225;i xuất s&#224;nh điệu" alt="Người đẹp c&#243; r&#226;u t&#225;i xuất s&#224;nh điệu" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/conchitawurstgoldenekamera2018redcarpetmuljtysuw8sl-crop-1519352892208463233326.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/conchitawurstgoldenekamera2018redcarpetmuljtysuw8sl-crop-1519352892208463233326.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giai-tri/nguoi-dep-co-rau-tai-xuat-sanh-dieu-20180223093049036.htm" title="Người đẹp c&#243; r&#226;u t&#225;i xuất s&#224;nh điệu" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223093049036" >Người đẹp có râu tái xuất sành điệu</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Ca sỹ Conchita Wurst xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ một lễ trao giải điện ảnh diễn ra ở Đức ngày 22/2 vừa qua.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giai-tri/nguoi-dep-co-rau-tai-xuat-sanh-dieu-20180223093049036.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone8_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giai-tri/jennifer-aniston-buon-phien-xuat-hien-tren-pho-20180223090551925.htm" title="Jennifer Aniston buồn phiền xuất hiện tr&#234;n phố" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223090551925" >Jennifer Aniston buồn phiền xuất hiện trên phố</a></li><li><a href="/giai-tri/angelina-jolie-hanh-phuc-la-khi-co-cuoc-song-can-bang-2018022312045364.htm" title="Angelina Jolie: “Hạnh ph&#250;c l&#224; khi c&#243; cuộc sống c&#226;n bằng”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018022312045364" >Angelina Jolie: “Hạnh phúc là khi có cuộc sống cân bằng”</a></li><li><a href="/giai-tri/harry-lu-len-tieng-viec-ve-viec-nhan-sac-bien-doi-nghiem-trong-sau-tai-nan-20180223144649629.htm" title="Harry Lu l&#234;n tiếng việc về việc nhan sắc biến đổi nghi&#234;m trọng sau tai nạn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223144649629" >Harry Lu lên tiếng việc về việc nhan sắc biến đổi nghiêm trọng sau tai nạn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="835" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://dulich.dantri.com.vn" title="Du Lịch" target="_blank">Du Lịch</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/vong-quay-du-lich.htm" title="V&#242;ng quay du lịch">Vòng quay du lịch</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tours-ua-thich.htm" title="Tours ưa th&#237;ch">Tours ưa thích</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/diem-den-moi-tuan.htm" title="Điểm đến mỗi tuần">Điểm đến mỗi tuần</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha.htm" title="Kh&#225;m ph&#225;">Khám phá</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/han-quoc-nhay-vot-cung-singapore-so-huu-ho-chieu-quyen-luc-nhat-the-gioi-2018022312424473.htm" title="H&#224;n Quốc “nhảy vọt” c&#249;ng Singapore sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới" target="_blank"><img title="H&#224;n Quốc “nhảy vọt” c&#249;ng Singapore sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới" alt="H&#224;n Quốc “nhảy vọt” c&#249;ng Singapore sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/han-quoc-15193583954991753950121.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/han-quoc-15193583954991753950121.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/han-quoc-nhay-vot-cung-singapore-so-huu-ho-chieu-quyen-luc-nhat-the-gioi-2018022312424473.htm" title="H&#224;n Quốc “nhảy vọt” c&#249;ng Singapore sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018022312424473" target="_blank">Hàn Quốc “nhảy vọt” cùng Singapore sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Lần đầu tiên, Hàn Quốc “nhảy vọt” trên bảng xếp hạng để “sánh ngang” với Singapore trở thành quốc gia sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/han-quoc-nhay-vot-cung-singapore-so-huu-ho-chieu-quyen-luc-nhat-the-gioi-2018022312424473.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone9_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/ve-xu-kinh-bac-du-xuan-dung-quen-thuong-thuc-cac-dac-san-dan-da-20180223082359932.htm" title="Về xứ Kinh Bắc du xu&#226;n, đừng qu&#234;n thưởng thức c&#225;c đặc sản d&#226;n d&#227;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223082359932" target="_blank">Về xứ Kinh Bắc du xuân, đừng quên thưởng thức các đặc sản dân dã</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/12-buc-anh-quyen-ru-ban-den-argentina-20180223082344847.htm" title="12 bức ảnh quyến rũ bạn đến Argentina" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223082344847" target="_blank">12 bức ảnh quyến rũ bạn đến Argentina</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tung-bung-tray-hoi-cau-bong-o-lang-rau-hon-500-nam-tuoi-20180223080036768.htm" title="Tưng bừng trẩy hội cầu b&#244;ng ở l&#224;ng rau hơn 500 năm tuổi" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223080036768" target="_blank">Tưng bừng trẩy hội cầu bông ở làng rau hơn 500 năm tuổi</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="170" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/phap-luat.htm" title="Ph&#225;p luật" >Pháp luật</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/phap-luat/tien-si-day-lam-giau-lua-508-nguoi-chiem-doat-gan-500-ty-dong-2018022320312885.htm" title="&quot;Tiến sĩ dạy l&#224;m gi&#224;u&quot; lừa 508 người, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng" ><img title="&quot;Tiến sĩ dạy l&#224;m gi&#224;u&quot; lừa 508 người, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng" alt="&quot;Tiến sĩ dạy l&#224;m gi&#224;u&quot; lừa 508 người, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/tien-si-day-lam-giau-1-15193925627531567658891.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/tien-si-day-lam-giau-1-15193925627531567658891.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/phap-luat/tien-si-day-lam-giau-lua-508-nguoi-chiem-doat-gan-500-ty-dong-2018022320312885.htm" title="&quot;Tiến sĩ dạy l&#224;m gi&#224;u&quot; lừa 508 người, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018022320312885" >"Tiến sĩ dạy làm giàu" lừa 508 người, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.</div><a class="icon-detail fon7" href="/phap-luat/tien-si-day-lam-giau-lua-508-nguoi-chiem-doat-gan-500-ty-dong-2018022320312885.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone10_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/phap-luat/lua-ban-dat-nha-nuoc-can-bo-dia-chinh-bi-bat-20180223203310078.htm" title="Lừa b&#225;n đất nh&#224; nước, c&#225;n bộ địa ch&#237;nh bị bắt" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223203310078" >Lừa bán đất nhà nước, cán bộ địa chính bị bắt</a></li><li><a href="/phap-luat/dieu-tra-nhom-thanh-nien-di-xe-may-kep-3-dap-pha-de-doa-nguoi-di-o-to-20180223190912948.htm" title="Điều tra nh&#243;m thanh ni&#234;n đi xe m&#225;y kẹp 3, đập ph&#225;, đe dọa người đi &#244; t&#244;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223190912948" >Điều tra nhóm thanh niên đi xe máy kẹp 3, đập phá, đe dọa người đi ô tô</a></li><li><a href="/phap-luat/chuyen-ho-so-sang-cong-an-dieu-tra-sai-pham-52-ti-tai-ubnd-quan-hong-bang-20180223185948598.htm" title="Chuyển hồ sơ sang c&#244;ng an điều tra sai phạm 52 tỉ tại UBND quận Hồng B&#224;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223185948598" >Chuyển hồ sơ sang công an điều tra sai phạm 52 tỉ tại UBND quận Hồng Bàng</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="135" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ" >Nhịp sống trẻ</a></h2></li><li><h3><a href="/nhip-song-tre/nguoi-viet-tre.htm" title="Người Việt trẻ">Người Việt trẻ</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/nhip-song-tre/phong-su-tre.htm" title="Ph&#243;ng sự trẻ">Phóng sự trẻ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/nhip-song-tre/hot-girl-viet-ron-rang-di-du-lich-sau-tet-20180223153220899.htm" title="Hot girl Việt rộn r&#224;ng đi du lịch sau Tết" ><img title="Hot girl Việt rộn r&#224;ng đi du lịch sau Tết" alt="Hot girl Việt rộn r&#224;ng đi du lịch sau Tết" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/22/hot-girl-1519297718271489048024.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/22/hot-girl-1519297718271489048024.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/nhip-song-tre/hot-girl-viet-ron-rang-di-du-lich-sau-tet-20180223153220899.htm" title="Hot girl Việt rộn r&#224;ng đi du lịch sau Tết" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223153220899" >Hot girl Việt rộn ràng đi du lịch sau Tết</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - An Japan, Kiều Trinh chọn biển xanh nắng ấm, trong khi Hà Lade cùng với Hoa hậu Kỳ Duyên tìm tới sân trượt tuyết ở Hàn Quốc, Miss Teen Nam Phương ghé thăm Singapore...<br /><a href="/nhip-song-tre/4-hot-girl-tuoi-tuat-dinh-dam-20180216140539194.htm" title="4 hot girl tuổi Tuất đ&#236;nh đ&#225;m"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;4 hot girl tuổi Tuất đình đám</b></a><br /><a href="/nhip-song-tre/hot-girl-viet-khoe-anh-don-tet-ruc-ro-tung-bung-20180212125206611.htm" title="Hot girl Việt tưng bừng khoe ảnh đ&#243;n Tết rực rỡ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hot girl Việt tưng bừng khoe ảnh đón Tết rực rỡ</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/nhip-song-tre/hot-girl-viet-ron-rang-di-du-lich-sau-tet-20180223153220899.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone11_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nhan-sac-kha-ai-cua-a-khoi-du-hoc-sinh-viet-tai-nhat-ban-20180223080906347.htm" title="Nhan sắc khả &#225;i của &#193; kh&#244;i du học sinh Việt tại Nhật Bản" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223080906347" target="_blank">Nhan sắc khả ái của Á khôi du học sinh Việt tại Nhật Bản</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/ban-tre-gop-niem-vui-xuan-toi-benh-nhan-ung-thu-20180222222839991.htm" title="Bạn trẻ g&#243;p niềm vui xu&#226;n tới bệnh nh&#226;n ung thư" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222222839991" >Bạn trẻ góp niềm vui xuân tới bệnh nhân ung thư</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/nu-cuoi-tan-chay-cua-be-gai-hmong-o-lao-chai-san-hut-dan-mang-20180222222113183.htm" title="Nụ cười &quot;tan chảy tr&#225;i tim&quot; của b&#233; g&#225;i H&#39;M&#244;ng &quot;h&#250;t&quot; d&#226;n mạng" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222222113183" >Nụ cười "tan chảy trái tim" của bé gái H'Mông "hút" dân mạng</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="7" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe" >Sức khỏe</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-khoe/kien-thuc-gioi-tinh.htm" title="Kiến thức giới t&#237;nh">Kiến thức giới tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/tu-van.htm" title="Tư vấn">Tư vấn</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/lam-dep.htm" title="L&#224;m đẹp">Làm đẹp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-khoe/ung-thu.htm" title="Ung thư">Ung thư</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-khoe/hut-thuoc-la-lam-thay-doi-adn-den-30-nam-20180223172352495.htm" title="H&#250;t thuốc l&#225; l&#224;m thay đổi ADN đến 30 năm" ><img title="H&#250;t thuốc l&#225; l&#224;m thay đổi ADN đến 30 năm" alt="H&#250;t thuốc l&#225; l&#224;m thay đổi ADN đến 30 năm" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/hut-thuoc-1519381270072457680121.jpeg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/hut-thuoc-1519381270072457680121.jpeg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-khoe/hut-thuoc-la-lam-thay-doi-adn-den-30-nam-20180223172352495.htm" title="H&#250;t thuốc l&#225; l&#224;m thay đổi ADN đến 30 năm" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223172352495" >Hút thuốc lá làm thay đổi ADN đến 30 năm</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một nghiên cứu mới gần đây đã xác định rằng tác động của việc hút thuốc lá vượt xa khỏi những tổn thương bên ngoài và làm tăng nguy cơ ung thư từ 15 đến 30 lần. Hút thuốc lá thực sự làm thay đổi ADN.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-khoe/hut-thuoc-la-lam-thay-doi-adn-den-30-nam-20180223172352495.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone12_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-khoe/gioi-trong-thung-sua-do-cua-hang-khong-kiem-tra-ky-20180223140730323.htm" title="Gi&#242;i trong th&#249;ng sữa do cửa h&#224;ng kh&#244;ng kiểm tra kỹ?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223140730323" >Giòi trong thùng sữa do cửa hàng không kiểm tra kỹ?</a></li><li><a href="/suc-khoe/be-7-thang-tuoi-kho-tho-vi-hoc-hat-dua-20180223140212808.htm" title="B&#233; 7 th&#225;ng tuổi kh&#243; thở v&#236; h&#243;c hạt dưa" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223140212808" >Bé 7 tháng tuổi khó thở vì hóc hạt dưa</a></li><li><a href="/suc-khoe/hang-tram-cong-nhan-nhap-vien-sau-bua-trua-khong-lien-quan-voi-thuc-pham-20180223135638027.htm" title="H&#224;ng trăm c&#244;ng nh&#226;n nhập viện sau bữa trưa: Kh&#244;ng li&#234;n quan với thực phẩm" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223135638027" >Hàng trăm công nhân nhập viện sau bữa trưa: Không liên quan với thực phẩm</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="119" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số" >Sức mạnh số</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-thoai.htm" title="Di động - Viễn th&#244;ng">Di động</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/vi-tinh.htm" title="M&#225;y t&#237;nh - Mạng">Máy tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-may.htm" title="Điện tử ti&#234;u d&#249;ng">Điện tử</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/phan-mem-bao-mat.htm" title="Phần mềm - Bảo mật">Phần mềm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-manh-so/thu-thuat.htm" title="Thủ thuật - Mẹo vặt">Thủ thuật</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-manh-so/lan-dau-tien-smartphone-e-am-sau-bao-nam-ban-am-am-2018022311122456.htm" title="Lần đầu ti&#234;n thị trường smartphone “ế ẩm” sau bao năm b&#225;n ầm ầm" ><img title="Lần đầu ti&#234;n thị trường smartphone “ế ẩm” sau bao năm b&#225;n ầm ầm" alt="Lần đầu ti&#234;n thị trường smartphone “ế ẩm” sau bao năm b&#225;n ầm ầm" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/screen-shot-2018-02-23-at-110924-15193589859971229190776.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/screen-shot-2018-02-23-at-110924-15193589859971229190776.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-manh-so/lan-dau-tien-smartphone-e-am-sau-bao-nam-ban-am-am-2018022311122456.htm" title="Lần đầu ti&#234;n thị trường smartphone “ế ẩm” sau bao năm b&#225;n ầm ầm" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018022311122456" >Lần đầu tiên thị trường smartphone “ế ẩm” sau bao năm bán ầm ầm</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Doanh số thị trường smartphone trong quý IV vừa qua đã lần đầu tiên sụt giảm kể từ khi công ty phân tích thị trường Gartner bắt đầu khảo sát từ nhiều năm nay. Samsung vẫn là hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, tiếp theo là Apple.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-manh-so/lan-dau-tien-smartphone-e-am-sau-bao-nam-ban-am-am-2018022311122456.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone13_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-manh-so/meo-hay-giup-de-dang-ghi-am-noi-dung-moi-cuoc-goi-tren-smartphone-2018022315275959.htm" title="Mẹo hay gi&#250;p dễ d&#224;ng ghi &#226;m nội dung mọi cuộc gọi tr&#234;n smartphone" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018022315275959" >Mẹo hay giúp dễ dàng ghi âm nội dung mọi cuộc gọi trên smartphone</a></li><li><a href="/suc-manh-so/chiec-smartphone-co-camera-do-nhiet-do-va-chat-luong-khong-khi-20180223135435114.htm" title="Chiếc smartphone c&#243; camera đo nhiệt độ v&#224; chất lượng kh&#244;ng kh&#237;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223135435114" >Chiếc smartphone có camera đo nhiệt độ và chất lượng không khí</a></li><li><a href="/suc-manh-so/lam-cach-nao-de-dua-tinh-nang-face-unlock-len-huawei-nova-2i-20180223121326666.htm" title="L&#224;m c&#225;ch n&#224;o để đưa t&#237;nh năng Face Unlock l&#234;n Huawei Nova 2i" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223121326666" >Làm cách nào để đưa tính năng Face Unlock lên Huawei Nova 2i</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="111" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/o-to-xe-may.htm" title="&#212; t&#244; - Xe m&#225;y" >Ô tô - Xe máy</a></h2></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/thi-truong-xe.htm" title="Thị trường xe">Thị trường xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/van-hoa-xe.htm" title="Văn ho&#225; xe">Văn hoá xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/tu-van-xe.htm" title="Tư vấn xe">Tư vấn xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/dua-xe.htm" title="Đua xe">Đua xe</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/o-to-xe-may/gia-xe.htm" title="Gi&#225; xe">Giá xe</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/o-to-xe-may/can-tro-giao-thong-khong-co-bao-hiem-sieu-xe-ferrari-cung-bi-xich-tren-pho-20180223121152676.htm" title="Cản trở giao th&#244;ng, kh&#244;ng c&#243; bảo hiểm, si&#234;u xe Ferrari cũng bị cẩu" ><img title="Cản trở giao th&#244;ng, kh&#244;ng c&#243; bảo hiểm, si&#234;u xe Ferrari cũng bị cẩu" alt="Cản trở giao th&#244;ng, kh&#244;ng c&#243; bảo hiểm, si&#234;u xe Ferrari cũng bị cẩu" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/ferrari-15193587922191485768346.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/ferrari-15193587922191485768346.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/o-to-xe-may/can-tro-giao-thong-khong-co-bao-hiem-sieu-xe-ferrari-cung-bi-xich-tren-pho-20180223121152676.htm" title="Cản trở giao th&#244;ng, kh&#244;ng c&#243; bảo hiểm, si&#234;u xe Ferrari cũng bị cẩu" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223121152676" >Cản trở giao thông, không có bảo hiểm, siêu xe Ferrari cũng bị cẩu</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Cảnh sát London (Anh quốc) vừa chứng minh không có sự đặc cách nào cho xe không có bảo hiểm mà lại ra đường, dù đó có là siêu xe.<br /><a href="/o-to-xe-may/philippines-nghien-nat-hang-chuc-xe-sang-nhap-lau-20180208104400237.htm" title="Philippines nghiền n&#225;t h&#224;ng chục xe sang nhập lậu"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Philippines nghiền nát hàng chục xe sang nhập lậu</b></a><br /><a href="/o-to-xe-may/canh-sat-giao-thong-nhat-di-xe-dap-duoi-theo-lamborghini-vuot-den-do-20171220150321184.htm" title="Cảnh s&#225;t giao th&#244;ng Nhật đi xe đạp đuổi theo... Lamborghini vượt đ&#232;n đỏ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cảnh sát giao thông Nhật đi xe đạp đuổi theo... Lamborghini vượt đèn đỏ</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/o-to-xe-may/can-tro-giao-thong-khong-co-bao-hiem-sieu-xe-ferrari-cung-bi-xich-tren-pho-20180223121152676.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone14_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/o-to-xe-may/ducati-scrambler-hashtag-chi-co-the-mua-online-2018022313585928.htm" title="Ducati Scrambler Hashtag - Chỉ c&#243; thể mua online" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="2018022313585928" >Ducati Scrambler Hashtag - Chỉ có thể mua online</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/mitsubishi-trieu-hoi-hon-5000-chiec-outlander-pajero-20180223121839119.htm" title="Mitsubishi triệu hồi hơn 5.000 chiếc Outlander, Pajero…" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223121839119" >Mitsubishi triệu hồi hơn 5.000 chiếc Outlander, Pajero…</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/mazda-dot-ngot-tang-gia-xe-20180223121207932.htm" title="Mazda đột ngột tăng gi&#225; xe" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223121207932" >Mazda đột ngột tăng giá xe</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="202" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/ban-doc.htm" title="Bạn đọc" >Bạn đọc</a></h2></li><li><h3><a href="/ban-doc/dieu-tra.htm" title="Điều tra">Điều tra</a></h3></li><li><h3><a href="/ban-doc/tu-van-phap-luat.htm" title="Tư vấn ph&#225;p luật">Tư vấn pháp luật</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/ban-doc/hoi-am.htm" title="Hồi &#226;m">Hồi âm</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/ban-doc/doanh-nghiep-ngoai-hon-nhien-xin-hoat-dong-trai-phap-luat-bi-xu-phat-thang-tay-20180223151726837.htm" title="Doanh nghiệp ngoại “hồn nhi&#234;n” xin hoạt động tr&#225;i ph&#225;p luật bị xử phạt “thẳng tay”!" ><img title="Doanh nghiệp ngoại “hồn nhi&#234;n” xin hoạt động tr&#225;i ph&#225;p luật bị xử phạt “thẳng tay”!" alt="Doanh nghiệp ngoại “hồn nhi&#234;n” xin hoạt động tr&#225;i ph&#225;p luật bị xử phạt “thẳng tay”!" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/bac-giang-3-1514523630463-15193732497261032031960.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/bac-giang-3-1514523630463-15193732497261032031960.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/ban-doc/doanh-nghiep-ngoai-hon-nhien-xin-hoat-dong-trai-phap-luat-bi-xu-phat-thang-tay-20180223151726837.htm" title="Doanh nghiệp ngoại “hồn nhi&#234;n” xin hoạt động tr&#225;i ph&#225;p luật bị xử phạt “thẳng tay”!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223151726837" >Doanh nghiệp ngoại “hồn nhiên” xin hoạt động trái pháp luật bị xử phạt “thẳng tay”!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Với việc có phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường là “bùa hộ mệnh”, dù chưa hề có hệ thống xử nước thải, Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam vẫn “hồn nhiên” gửi công văn đề xuất UBND tỉnh Bắc Giang cho đấu nối nhờ hệ thống của công ty khác để sản xuất. Sau khi bị kiểm tra đột xuất, doanh nghiệp này đã bị xử phạt 60 triệu đồng.<br /><a href="/ban-doc/bac-giang-tai-sao-uy-ban-huyen-bi-toa-xu-thua-kien-mot-nguoi-dan-20180105065306836.htm" title="Bắc Giang: Tại sao Ủy ban huyện bị T&#242;a xử thua kiện một người d&#226;n?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bắc Giang: Tại sao Ủy ban huyện bị Tòa xử thua kiện một người dân?</b></a><br /><a href="/ban-doc/them-mot-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-coi-moi-truong-la-tro-dua-tai-bac-giang-20171229121621692.htm" title="Th&#234;m một doanh nghiệp nước ngo&#224;i coi m&#244;i trường l&#224; “tr&#242; đ&#249;a” tại Bắc Giang!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thêm một doanh nghiệp nước ngoài coi môi trường là “trò đùa” tại Bắc Giang!</b></a><br /><a href="/ban-doc/bac-giang-nguy-co-vo-tran-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-doanh-nghiep-xin-dau-tu-bi-tuyt-coi-20170817084250495.htm" title="Bắc Giang: Nguy cơ “vỡ trận” nh&#224; m&#225;y xử l&#253; nước thải, doanh nghiệp xin đầu tư bị “tu&#253;t c&#242;i”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bắc Giang: Nguy cơ “vỡ trận” nhà máy xử lý nước thải, doanh nghiệp xin đầu tư bị “tuýt còi”</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/ban-doc/doanh-nghiep-ngoai-hon-nhien-xin-hoat-dong-trai-phap-luat-bi-xu-phat-thang-tay-20180223151726837.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone15_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/ban-doc/doanh-nghiep-nuoc-ngoai-tuon-gan-16-tan-chat-thai-nguy-hai-trai-phap-luat-tai-bac-giang-20180223081633132.htm" title="Doanh nghiệp nước ngo&#224;i “tuồn” gần 16 tấn chất thải nguy hại tr&#225;i ph&#225;p luật tại Bắc Giang!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223081633132" >Doanh nghiệp nước ngoài “tuồn” gần 16 tấn chất thải nguy hại trái pháp luật tại Bắc Giang!</a></li><li><a href="/ban-doc/ca-xa-ban-mung-qua-ngay-dau-nam-dan-den-roi-ve-khong-20180223073526629.htm" title="Cả x&#227; bận “mừng qu&#224; ng&#224;y đầu năm”, d&#226;n đến… rồi về kh&#244;ng?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223073526629" >Cả xã bận “mừng quà ngày đầu năm”, dân đến… rồi về không?</a></li><li><a href="/ban-doc/con-re-sat-hai-bo-vo-dam-trong-thuong-vo-va-me-vo-hung-thu-co-co-hoi-thoat-an-tu-2018022209042559.htm" title="Con rể s&#225;t hại bố vợ, đ&#226;m trọng thương vợ v&#224; mẹ vợ: Hung thủ c&#243; tho&#225;t &#225;n tử?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2018022209042559" >Con rể sát hại bố vợ, đâm trọng thương vợ và mẹ vợ: Hung thủ có thoát án tử?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="130" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="T&#236;nh y&#234;u - Giới t&#237;nh" >Tình yêu - Giới tính</a></h2></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-yeu.htm" title="T&#236;nh y&#234;u">Tình yêu</a></h3></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/gia-dinh.htm" title="Gia đ&#236;nh">Gia đình</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/goc-tam-hon.htm" title="G&#243;c t&#226;m hồn">Góc tâm hồn</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tet-ve-nha-ban-trai-ra-mat-nang-dau-choang-vang-khi-nhin-thay-me-chong-tuong-lai-20180223112305191.htm" title="Tết về nh&#224; bạn trai ra mắt, n&#224;ng d&#226;u cho&#225;ng v&#225;ng khi nh&#236;n thấy mẹ chồng tương lai" ><img title="Tết về nh&#224; bạn trai ra mắt, n&#224;ng d&#226;u cho&#225;ng v&#225;ng khi nh&#236;n thấy mẹ chồng tương lai" alt="Tết về nh&#224; bạn trai ra mắt, n&#224;ng d&#226;u cho&#225;ng v&#225;ng khi nh&#236;n thấy mẹ chồng tương lai" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/151926449515315-thumbnail-auto-crop-15193593186041229434800.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/151926449515315-thumbnail-auto-crop-15193593186041229434800.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tet-ve-nha-ban-trai-ra-mat-nang-dau-choang-vang-khi-nhin-thay-me-chong-tuong-lai-20180223112305191.htm" title="Tết về nh&#224; bạn trai ra mắt, n&#224;ng d&#226;u cho&#225;ng v&#225;ng khi nh&#236;n thấy mẹ chồng tương lai" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223112305191" >Tết về nhà bạn trai ra mắt, nàng dâu choáng váng khi nhìn thấy mẹ chồng tương lai</a></h4><div class="sapo fon5">Tôi đang viện đủ lý do để trì hoãn đám cưới, tôi sợ đến ngày tôi phải nói ra sự thật.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tet-ve-nha-ban-trai-ra-mat-nang-dau-choang-vang-khi-nhin-thay-me-chong-tuong-lai-20180223112305191.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone16_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/chong-phan-no-vi-cham-mat-tinh-cu-cua-vo-o-nha-ngoai-20180223074820521.htm" title="Chồng phẫn nộ v&#236; chạm mặt t&#236;nh cũ của vợ ở nh&#224; ngoại" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223074820521" >Chồng phẫn nộ vì chạm mặt tình cũ của vợ ở nhà ngoại</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/nhung-tran-cai-va-luc-vo-mang-bau-20180222142546727.htm" title="Những trận c&#227;i v&#227; l&#250;c vợ mang bầu" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222142546727" >Những trận cãi vã lúc vợ mang bầu</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/vo-ta-hoa-khi-biet-ly-do-chong-ho-hung-chuyen-ay-20180222135435855.htm" title="Vợ t&#225; hỏa khi biết l&#253; do chồng hờ hững “chuyện ấy”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222135435855" >Vợ tá hỏa khi biết lý do chồng hờ hững “chuyện ấy”</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="894" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm" title="Khoa học - C&#244;ng nghệ" >Khoa học - Công nghệ</a></h2></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-do-day.htm" title="Khoa học đ&#243; đ&#226;y">Khoa học đó đây</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tai-sao-lai-the.htm" title="Tại sao lại thế?">Tại sao lại thế</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-viet.htm" title="S&#225;ng tạo Việt">Sáng tạo Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-doi-song.htm" title="Khoa học &amp; đời sống">KH & ĐS</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khong-co-ai-song-o-anh-hien-nay-la-nguoi-goc-anh-thuc-su-20180223182611262.htm" title="Kh&#244;ng c&#243; ai sống ở Anh hiện nay l&#224; người gốc Anh thực sự" ><img title="Kh&#244;ng c&#243; ai sống ở Anh hiện nay l&#224; người gốc Anh thực sự" alt="Kh&#244;ng c&#243; ai sống ở Anh hiện nay l&#224; người gốc Anh thực sự" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/tien-su-15193848748531988410182.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/tien-su-15193848748531988410182.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khong-co-ai-song-o-anh-hien-nay-la-nguoi-goc-anh-thuc-su-20180223182611262.htm" title="Kh&#244;ng c&#243; ai sống ở Anh hiện nay l&#224; người gốc Anh thực sự" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223182611262" >Không có ai sống ở Anh hiện nay là người gốc Anh thực sự</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Các nhà khoa học cho biết không ai sống ở Anh thực sự là người Anh sau khi phát hiện ra rằng những người xây dựng Stonehenge gần như đã hoàn toàn bị thay thế bởi những người nhập cư châu Âu.</div><a class="icon-detail fon7" href="/khoa-hoc-cong-nghe/khong-co-ai-song-o-anh-hien-nay-la-nguoi-goc-anh-thuc-su-20180223182611262.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone24_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tro-bui-nui-lua-co-the-gay-tai-nan-may-bay-20180223184301293.htm" title="Tro bụi n&#250;i lửa c&#243; thể g&#226;y tai nạn m&#225;y bay" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223184301293" >Tro bụi núi lửa có thể gây tai nạn máy bay</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/phat-hien-nhung-buc-tranh-hang-dong-lau-doi-nhat-duoc-tao-ra-boi-nguoi-neanderthal-20180223183059089.htm" title="Ph&#225;t hiện những bức tranh hang động l&#226;u đời nhất được tạo ra bởi người Neanderthal" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223183059089" >Phát hiện những bức tranh hang động lâu đời nhất được tạo ra bởi người Neanderthal</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/mot-co-quan-gia-bat-chuoc-nhung-gi-xay-ra-trong-mot-cai-chop-mat-20180223150217238.htm" title="Một cơ quan giả bắt chước những g&#236; xảy ra trong một c&#225;i chớp mắt" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223150217238" >Một cơ quan giả bắt chước những gì xảy ra trong một cái chớp mắt</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="704" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" title="Tuyển sinh" target="_blank">Tuyển sinh</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/chi-tieu.htm" title="Chỉ ti&#234;u">Chỉ tiêu</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/de-thi-dap-an.htm" title="Đề thi - Đ&#225;p &#225;n">Đề thi - Đáp án</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/khoanh-khac-mua-thi.htm" title="Khoảnh khắc m&#249;a thi">Khoảnh khắc mùa thi</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/gap-go-cac-truong.htm" title="Gặp gỡ c&#225;c trường">Gặp gỡ các trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/nhung-nganh-trong-diem-can-nhan-luc-20180223074744938.htm" title="Những ng&#224;nh trọng điểm cần nh&#226;n lực" target="_blank"><img title="Những ng&#224;nh trọng điểm cần nh&#226;n lực" alt="Những ng&#224;nh trọng điểm cần nh&#226;n lực" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/12-chot-15193089844162021663854-15193467319482092094956.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/12-chot-15193089844162021663854-15193467319482092094956.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/nhung-nganh-trong-diem-can-nhan-luc-20180223074744938.htm" title="Những ng&#224;nh trọng điểm cần nh&#226;n lực" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223074744938" target="_blank">Những ngành trọng điểm cần nhân lực</a></h4><div class="sapo fon5">Ba nhóm ngành công nghiệp lựa chọn ưu tiên phát triển, gồm: Công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử và viễn thông, năng lượng mới và năng lượng tái tạo.<br /><a href="/tuyen-sinh/tuyen-sinh-dai-hoc-nganh-ke-toan-bang-mon-van-su-dia-20180221082104266.htm" title="Tuyển sinh đại học ng&#224;nh kế to&#225;n bằng m&#244;n Văn-Sử-Địa"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Tuyển sinh đại học ngành kế toán bằng môn Văn-Sử-Địa</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/nhung-nganh-trong-diem-can-nhan-luc-20180223074744938.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone17_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/truong-dh-thu-dau-mot-xet-tuyen-bang-ket-qua-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dhqg-tphcm-20180223145524773.htm" title="Trường ĐH Thủ Dầu Một x&#233;t tuyển bằng kết quả kỳ thi đ&#225;nh gi&#225; năng lực của ĐHQG TP.HCM" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223145524773" target="_blank">Trường ĐH Thủ Dầu Một xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/logistics-thuong-mai-dien-tu-la-nganh-hoc-hot-trong-tuong-lai-20180222161602705.htm" title="Logistics, Thương mại điện tử l&#224; ng&#224;nh học “h&#243;t” trong tương lai" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222161602705" >Logistics, Thương mại điện tử là ngành học “hót” trong tương lai</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/2018-truong-dai-hoc-cong-nghe-gtvt-tuyen-2300-chi-tieu-mo-them-3-nganh-moi-20180222111321553.htm" title="Trường Đại học C&#244;ng nghệ GTVT tuyển 2.300 chỉ ti&#234;u, mở th&#234;m 3 ng&#224;nh mới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222111321553" >Trường Đại học Công nghệ GTVT tuyển 2.300 chỉ tiêu, mở thêm 3 ngành mới</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="133" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/viec-lam.htm" title="Việc l&#224;m" >Việc làm</a></h2></li><li><h3><a href="/viec-lam/chinh-sach.htm" title="Ch&#237;nh s&#225;ch">Chính sách</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/thi-truong-viec-lam.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/chung-toi-noi.htm" title="Ch&#250;ng t&#244;i n&#243;i">Chúng tôi nói</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/dao-tao.htm" title="Đ&#224;o tạo">Đào tạo</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/viec-lam/xkld.htm" title="XKLĐ">XKLĐ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/viec-lam/vu-liet-si-tro-ve-de-xuat-dung-che-do-nguoi-co-cong-voi-than-nhan-ong-chong-20180223172032923.htm" title="Vụ liệt sĩ trở về: Đề xuất dừng chế độ người c&#243; c&#244;ng với th&#226;n nh&#226;n &#244;ng Ch&#243;ng" ><img title="Vụ liệt sĩ trở về: Đề xuất dừng chế độ người c&#243; c&#244;ng với th&#226;n nh&#226;n &#244;ng Ch&#243;ng" alt="Vụ liệt sĩ trở về: Đề xuất dừng chế độ người c&#243; c&#244;ng với th&#226;n nh&#226;n &#244;ng Ch&#243;ng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/liet-si-1519381005974748728930.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/liet-si-1519381005974748728930.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/viec-lam/vu-liet-si-tro-ve-de-xuat-dung-che-do-nguoi-co-cong-voi-than-nhan-ong-chong-20180223172032923.htm" title="Vụ liệt sĩ trở về: Đề xuất dừng chế độ người c&#243; c&#244;ng với th&#226;n nh&#226;n &#244;ng Ch&#243;ng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223172032923" >Vụ liệt sĩ trở về: Đề xuất dừng chế độ người có công với thân nhân ông Chóng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Ngay sau khi có thông tin ông Trương Văn Chóng - người từng được coi là liệt sĩ cách đây 25 năm, nay đột ngột trở về gia đình hôm 19/2/2018, Cục Người Có công (Bộ LĐ-TB&XH) đã kiến nghị lãnh đạo Bộ dừng chế độ ưu đãi người có công với thân nhân ông Chóng.<br /><a href="/xa-hoi/xin-y-kien-cuc-nguoi-co-cong-ve-truong-hop-liet-si-tro-ve-sau-33-nam-hi-sinh-20180223140754254.htm" title="Xin &#253; kiến Cục Người c&#243; c&#244;ng về trường hợp liệt sĩ trở về sau 33 năm “hi sinh”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Xin ý kiến Cục Người có công về trường hợp liệt sĩ trở về sau 33 năm “hi sinh”</b></a><br /><a href="/xa-hoi/dang-xac-minh-truong-hop-liet-si-tro-ve-sau-33-nam-hi-sinh-20180223072515029.htm" title="Đang x&#225;c minh trường hợp liệt sĩ trở về sau 33 năm &quot;hi sinh&quot;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đang xác minh trường hợp liệt sĩ trở về sau 33 năm "hi sinh"</b></a><br /><a href="/viec-lam/tra-lai-duoc-danh-tinh-3-liet-si-tai-hang-tam-co-20171206192819931.htm" title="Trả lại danh t&#237;nh 3 liệt sĩ tại Hang T&#225;m C&#244;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Trả lại danh tính 3 liệt sĩ tại Hang Tám Cô</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/viec-lam/vu-liet-si-tro-ve-de-xuat-dung-che-do-nguoi-co-cong-voi-than-nhan-ong-chong-20180223172032923.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone18_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/viec-lam/quang-ngai-ngu-dan-kiem-tu-5-7-trieu-dong-chi-sau-mot-dem-ra-khoi-20180222224548049.htm" title="Quảng Ng&#227;i: Ngư d&#226;n kiếm từ 5 - 7 triệu đồng chỉ sau một đ&#234;m ra khơi" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222224548049" >Quảng Ngãi: Ngư dân kiếm từ 5 - 7 triệu đồng chỉ sau một đêm ra khơi</a></li><li><a href="/viec-lam/nam-2018-tinh-gian-it-nhat-25-bien-che-huong-luong-nha-nuoc-20180222225916185.htm" title="Năm 2018: Tinh giản &#237;t nhất 2,5% bi&#234;n chế hưởng lương Nh&#224; nước" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222225916185" >Năm 2018: Tinh giản ít nhất 2,5% biên chế hưởng lương Nhà nước</a></li><li><a href="/viec-lam/nhat-ban-can-nhac-mo-rong-cua-hon-voi-lao-dong-nuoc-ngoai-co-tay-nghe-20180222230546867.htm" title="Nhật Bản c&#226;n nhắc mở rộng cửa hơn với lao động nước ngo&#224;i c&#243; tay nghề" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222230546867" >Nhật Bản cân nhắc mở rộng cửa hơn với lao động nước ngoài có tay nghề</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="734" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học" target="_blank">Du học</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/co-hoi-du-hoc.htm" title="Cơ hội du học">Cơ hội du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/the-gioi-du-hoc.htm" title="Thế giới du học">Thế giới du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tai-tri-viet.htm" title="T&#224;i tr&#237; Việt">Tài trí Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cac-ngoi-truong-danh-tieng.htm" title="C&#225;c ng&#244;i trường danh tiếng">Các ngôi trường danh tiếng</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nhan-sac-kha-ai-cua-a-khoi-du-hoc-sinh-viet-tai-nhat-ban-20180223080906347.htm" title="Nhan sắc khả &#225;i của &#193; kh&#244;i du học sinh Việt tại Nhật Bản" target="_blank"><img title="Nhan sắc khả &#225;i của &#193; kh&#244;i du học sinh Việt tại Nhật Bản" alt="Nhan sắc khả &#225;i của &#193; kh&#244;i du học sinh Việt tại Nhật Bản" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/13/huonggiang-10-15184555538211080413465.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/13/huonggiang-10-15184555538211080413465.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nhan-sac-kha-ai-cua-a-khoi-du-hoc-sinh-viet-tai-nhat-ban-20180223080906347.htm" title="Nhan sắc khả &#225;i của &#193; kh&#244;i du học sinh Việt tại Nhật Bản" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223080906347" target="_blank">Nhan sắc khả ái của Á khôi du học sinh Việt tại Nhật Bản</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Ngô Hương Giang (sinh viên ngành Kinh tế học quản trị - ĐH Quốc tế Tokyo, Nhật Bản) gây thiện cảm với người đối diện bởi vẻ đẹp khả ái, duyên dáng, thông minh của người con gái Hà thành. Không những vậy, cô gái Việt còn bộc lộ sự tài năng và nhiệt huyết.<br /><a href="/du-hoc/dien-vien-viet-kieu-9x-muon-quang-ba-van-hoa-viet-den-ban-be-my-20180209175718473.htm" title="&#193; kh&#244;i du học sinh Việt muốn quảng b&#225; văn h&#243;a qu&#234; hương đến bạn b&#232; Mỹ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Á khôi du học sinh Việt muốn quảng bá văn hóa quê hương đến bạn bè Mỹ</b></a><br /><a href="/du-hoc/hoa-khoi-du-hoc-sinh-viet-tai-nhat-tet-la-dip-de-truong-thanh-20180218002113015.htm" title="Hoa kh&#244;i du học sinh Việt tại Nhật: &quot;Tết l&#224; dịp để trưởng th&#224;nh&quot;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật: "Tết là dịp để trưởng thành"</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nhan-sac-kha-ai-cua-a-khoi-du-hoc-sinh-viet-tai-nhat-ban-20180223080906347.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone19_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/dien-vien-viet-kieu-9x-muon-quang-ba-van-hoa-viet-den-ban-be-my-20180209175718473.htm" title="&#193; kh&#244;i du học sinh Việt muốn quảng b&#225; văn h&#243;a qu&#234; hương đến bạn b&#232; Mỹ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180209175718473" target="_blank">Á khôi du học sinh Việt muốn quảng bá văn hóa quê hương đến bạn bè Mỹ</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/hoa-khoi-du-hoc-sinh-viet-tai-nhat-tet-la-dip-de-truong-thanh-20180218002113015.htm" title="Hoa kh&#244;i du học sinh Việt tại Nhật: &quot;Tết l&#224; dịp để trưởng th&#224;nh&quot;" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20180218002113015" target="_blank">Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật: "Tết là dịp để trưởng thành"</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/chang-trai-tuoi-tuat-lot-top-30-nguoi-tre-tuoi-tai-cao-nhat-viet-nam-2018-20180209180844822.htm" title="Ch&#224;ng trai tuổi Tuất lọt top 30 người “trẻ tuổi t&#224;i cao” Việt Nam 2018" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180209180844822" target="_blank">Chàng trai tuổi Tuất lọt top 30 người “trẻ tuổi tài cao” Việt Nam 2018</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="132" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ" >Chuyện lạ</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/chuyen-la/chi-gan-500-trieu-nang-cap-vong-3-roi-lai-doi-nhu-cu-vi-so-no-20180223073547767.htm" title="Chi gần 500 triệu n&#226;ng cấp v&#242;ng 3 rồi lại đ&#242;i như cũ v&#236; sợ... nổ" ><img title="Chi gần 500 triệu n&#226;ng cấp v&#242;ng 3 rồi lại đ&#242;i như cũ v&#236; sợ... nổ" alt="Chi gần 500 triệu n&#226;ng cấp v&#242;ng 3 rồi lại đ&#242;i như cũ v&#236; sợ... nổ" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/photo-6-15193455440711028886999.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/photo-6-15193455440711028886999.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/chuyen-la/chi-gan-500-trieu-nang-cap-vong-3-roi-lai-doi-nhu-cu-vi-so-no-20180223073547767.htm" title="Chi gần 500 triệu n&#226;ng cấp v&#242;ng 3 rồi lại đ&#242;i như cũ v&#236; sợ... nổ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223073547767" >Chi gần 500 triệu nâng cấp vòng 3 rồi lại đòi như cũ vì sợ... nổ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Vốn là một người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô gái cũng phát hoảng sau khi vòng ba được bơm “quá khổ” và nghi rằng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.<br /><a href="/chuyen-la/co-gai-my-san-sang-chet-de-nuoi-vong-3-to-nhat-the-gioi-2017070908484936.htm" title="C&#244; g&#225;i Mỹ sẵn s&#224;ng chết để &quot;nu&#244;i&quot; v&#242;ng 3 to nhất thế giới"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cô gái Mỹ sẵn sàng chết để "nuôi" vòng 3 to nhất thế giới</b></a><br /><a href="/chuyen-la/nguoi-phu-nu-co-vong-3-khung-nhat-the-gioi-1358890781.htm" title="Người phụ nữ c&#243; v&#242;ng 3 “khủng” nhất thế giới"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Người phụ nữ có vòng 3 “khủng” nhất thế giới</b></a><br /><a href="/chuyen-la/kinh-hoang-bom-vong-3-bang-keo-sieu-dinh-va-xi-mang-1322284829.htm" title="Kinh ho&#224;ng… bơm v&#242;ng 3 bằng keo si&#234;u d&#237;nh v&#224; xi măng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Kinh hoàng… bơm vòng 3 bằng keo siêu dính và xi măng</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/chuyen-la/chi-gan-500-trieu-nang-cap-vong-3-roi-lai-doi-nhu-cu-vi-so-no-20180223073547767.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone20_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/chuyen-la/co-gai-bi-toa-an-doa-phat-ngoi-tu-neu-co-gang-tu-sat-20180223142706264.htm" title="C&#244; g&#225;i bị t&#242;a &#225;n dọa phạt ngồi t&#249; nếu cố gắng... tự s&#225;t" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223142706264" >Cô gái bị tòa án dọa phạt ngồi tù nếu cố gắng... tự sát</a></li><li><a href="/chuyen-la/ky-la-cau-be-2-nam-de-20-qua-trung-20180223111127463.htm" title="Kỳ lạ cậu b&#233; 2 năm &quot;đẻ&quot; 20 quả trứng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223111127463" >Kỳ lạ cậu bé 2 năm "đẻ" 20 quả trứng</a></li><li><a href="/chuyen-la/co-be-12-tuoi-hat-102-thu-tieng-trong-buoi-hoa-nhac-dai-hon-6-tieng-dong-ho-20180223110144508.htm" title="C&#244; b&#233; 12 tuổi h&#225;t 102 thứ tiếng trong buổi h&#242;a nhạc d&#224;i hơn 6 tiếng đồng hồ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223110144508" >Cô bé 12 tuổi hát 102 thứ tiếng trong buổi hòa nhạc dài hơn 6 tiếng đồng hồ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="844" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/doi-song.htm" title="Đời sống" >Đời sống</a></h2></li><li><h3><a href="/doi-song/cong-dong.htm" title="Cộng đồng">Cộng đồng</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/nha-dep.htm" title="Nh&#224; đẹp">Nhà đẹp</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/tieu-dung.htm" title="Ti&#234;u d&#249;ng">Tiêu dùng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/doi-song/thuong-luu.htm" title="Thượng lưu">Thượng lưu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/doi-song/thang-gieng-di-le-chua-tuyet-doi-khong-cau-xin-nhung-dieu-nay-20180223085519513.htm" title="Th&#225;ng Gi&#234;ng đi lễ ch&#249;a tuyệt đối kh&#244;ng cầu xin những điều n&#224;y" ><img title="Th&#225;ng Gi&#234;ng đi lễ ch&#249;a tuyệt đối kh&#244;ng cầu xin những điều n&#224;y" alt="Th&#225;ng Gi&#234;ng đi lễ ch&#249;a tuyệt đối kh&#244;ng cầu xin những điều n&#224;y" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/le-chua-3-15192248330151451815230-1519350793489351264039.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/le-chua-3-15192248330151451815230-1519350793489351264039.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/doi-song/thang-gieng-di-le-chua-tuyet-doi-khong-cau-xin-nhung-dieu-nay-20180223085519513.htm" title="Th&#225;ng Gi&#234;ng đi lễ ch&#249;a tuyệt đối kh&#244;ng cầu xin những điều n&#224;y" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223085519513" >Tháng Giêng đi lễ chùa tuyệt đối không cầu xin những điều này</a></h4><div class="sapo fon5">Năm mới người Việt đi chùa cầu mong bao ước vọng. Nhưng có những điều này người dân tuyệt đối không nên cầu ở chùa.</div><a class="icon-detail fon7" href="/doi-song/thang-gieng-di-le-chua-tuyet-doi-khong-cau-xin-nhung-dieu-nay-20180223085519513.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone21_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/doi-song/via-than-tai-mung-10-thang-gieng-20180223075010985.htm" title="V&#237;a Thần T&#224;i m&#249;ng 10 th&#225;ng Gi&#234;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223075010985" >Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng</a></li><li><a href="/doi-song/gui-sach-ve-que-tet-am-tinh-20180223092109593.htm" title="Gửi s&#225;ch về qu&#234;, Tết ấm t&#236;nh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223092109593" >Gửi sách về quê, Tết ấm tình</a></li><li><a href="/doi-song/gia-re-nhu-cho-dan-buon-can-rang-do-bo-ca-nghin-bo-hoa-o-ha-noi-sau-tet-20180222150931813.htm" title="Gi&#225; rẻ như cho, thương l&#225;i “cắn răng” đổ bỏ cả ngh&#236;n b&#243; hoa ven đường sau Tết" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222150931813" >Giá rẻ như cho, thương lái “cắn răng” đổ bỏ cả nghìn bó hoa ven đường sau Tết</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="702" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/blog.htm" title="Blog" >Blog</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/blog/tam-su-cua-hlv-park-hang-seo-nghi-ve-chuyen-gdp-20180223010634456.htm" title="T&#226;m sự của HLV Park Hang Seo, nghĩ về chuyện GDP" ><img title="T&#226;m sự của HLV Park Hang Seo, nghĩ về chuyện GDP" alt="T&#226;m sự của HLV Park Hang Seo, nghĩ về chuyện GDP" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/acbf-15193226778911957126066.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/acbf-15193226778911957126066.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/blog/tam-su-cua-hlv-park-hang-seo-nghi-ve-chuyen-gdp-20180223010634456.htm" title="T&#226;m sự của HLV Park Hang Seo, nghĩ về chuyện GDP" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223010634456" >Tâm sự của HLV Park Hang Seo, nghĩ về chuyện GDP</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Hãy bắt tay ngay vào công việc và luôn ghi nhớ “sự nổi tiếng và quan tâm có thể biến mất bất cứ lúc nào”, “phải làm việc chăm chỉ hơn, không được tự mãn”. Nước ta còn nghèo, dân ta còn khổ. Vì thế, chúng ta cần phải chuyên cần hơn nữa, tiết kiệm hơn nữa… phải không các bạn?</div><a class="icon-detail fon7" href="/blog/tam-su-cua-hlv-park-hang-seo-nghi-ve-chuyen-gdp-20180223010634456.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone22_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/blog/to-tien-trong-bao-li-xi-20180222061339787.htm" title="Tờ tiền trong bao l&#236; x&#236;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180222061339787" >Tờ tiền trong bao lì xì</a></li><li><a href="/blog/phat-an-den-tran-nen-hay-dung-20180221072534176.htm" title="C&#243; n&#234;n dừng ph&#225;t ấn Đền Trần?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180221072534176" >Có nên dừng phát ấn Đền Trần?</a></li><li><a href="/blog/bo-truong-loi-ruong-va-ky-tich-co-lap-lai-20180220033904515.htm" title="Bộ trưởng “lội ruộng” v&#224; “kỳ t&#237;ch” c&#243; lặp lại?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180220033904515" >Bộ trưởng “lội ruộng” và “kỳ tích” có lặp lại?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="673" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/dien-dan.htm" title="Diễn đ&#224;n" >Diễn đàn</a></h2></li><li><h3><a href="/dien-dan/giao-duc.htm" title="Gi&#225;o dục">Giáo dục</a></h3></li><li><h3><a href="/dien-dan/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội">Xã hội</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/dien-dan/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/dien-dan/than-thanh-hoa-tu-con-ca-toi-cuc-da-dung-bien-tin-nguong-thanh-me-tin-mong-muoi-20180223194300014.htm" title="Th&#226;̀n thánh h&#243;a từ con cá tới cục đá: Đừng biến t&#237;n ngưỡng th&#224;nh m&#234; t&#237;n, m&#244;ng muội!" ><img title="Th&#226;̀n thánh h&#243;a từ con cá tới cục đá: Đừng biến t&#237;n ngưỡng th&#224;nh m&#234; t&#237;n, m&#244;ng muội!" alt="Th&#226;̀n thánh h&#243;a từ con cá tới cục đá: Đừng biến t&#237;n ngưỡng th&#224;nh m&#234; t&#237;n, m&#244;ng muội!" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/thaanf-thanhs-cuc-da-1519389464288956812779.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2018/2/23/thaanf-thanhs-cuc-da-1519389464288956812779.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/dien-dan/than-thanh-hoa-tu-con-ca-toi-cuc-da-dung-bien-tin-nguong-thanh-me-tin-mong-muoi-20180223194300014.htm" title="Th&#226;̀n thánh h&#243;a từ con cá tới cục đá: Đừng biến t&#237;n ngưỡng th&#224;nh m&#234; t&#237;n, m&#244;ng muội!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180223194300014" >Thần thánh hóa từ con cá tới cục đá: Đừng biến tín ngưỡng thành mê tín, mông muội!</a></h4><div class="sapo fon5">Những ngày đầu năm, các lễ hội được tổ́ chức dày đặc, vẫn diễn ra cảnh cướp lộc, chen chân, xô lấn, thậm chí đánh nhau gây thương tích. Đặc biệt, nạn buôn thần, bán thánh, “mua chuộc” thánh thần bằng vài đồng tiền lẻ và các lễ vật… đã trở thành nỗi ám ảnh của những người hành hương.</div><a class="icon-detail fon7" href="/dien-dan/than-thanh-hoa-tu-con-ca-toi-cuc-da-dung-bien-tin-nguong-thanh-me-tin-mong-muoi-20180223194300014.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone23_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/dien-dan/thu-choi-sach-cu-mot-net-dep-van-hoa-20180219112721961.htm" title="Th&#250; chơi s&#225;ch cũ- một n&#233;t đẹp văn h&#243;a" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180219112721961" >Thú chơi sách cũ- một nét đẹp văn hóa</a></li><li><a href="/dien-dan/ngay-tet-ban-ve-van-hoa-ruou-uong-nguoi-20180219112121741.htm" title="Ng&#224;y Tết, b&#224;n về văn h&#243;a &quot;rượu uống người?&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180219112121741" >Ngày Tết, bàn về văn hóa "rượu uống người?"</a></li><li><a href="/dien-dan/giu-lai-huong-vi-tet-co-truyen-ha-thanh-20180219111426047.htm" title="Giữ lại hương vị Tết cổ truyền H&#224; Th&#224;nh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20180219111426047" >Giữ lại hương vị Tết cổ truyền Hà Thành</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <!--end boxvideonews--> </div> <div class="fr w510"> <div class="fl wid310 box5 admicro"> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div class="thoitiet"> <div id="divChannelvnWeather"> </div> <div id="CafeF_ThoiTiet"> </div> </div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone224"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone224') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div class="ads"> <div id="admzone256"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone256') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone226"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone226') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_ctl04_ctl01" data-boxtype="voteinzone" data-zoneid="0"></div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone227"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone227') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone1087"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone1087') }); </script> </div> </div> </div> <div class="fr pt5 ic-ads-bottom"> <div align='center' class='dantri-div-bottom' style='float: left;'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone228"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone228') }); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="adm_sticky_footer" style="height: 0px"> </div> <div class="footer box19"> <div class="fr mb1 mt2"> <a href="javascript:void(0)" data-elementtype="button-sethomepage" rel="nofollow">Đặt Dân trí làm trang chủ </a>| <a href="mailto:dantri@dantri.com.vn" title="Góp ý - Liên hệ" rel="nofollow">Góp ý - Liên hệ</a> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" class="fon19" rel="nofollow">[ Trở về đầu trang ]</a> </div> <div class="clear line2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fon17 mt1"> <a rel="nofollow" href="/su-kien.htm" title="Sự kiện">Sự kiện</a> | <a rel="nofollow" href="/xa-hoi.htm" title="Xã hội">Xã hội</a> | <a rel="nofollow" href="/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a> | <a rel="nofollow" href="/the-thao.htm" title="Thể thao">Thể thao</a> | <a rel="nofollow" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="Giáo dục">Giáo dục</a> | <a rel="nofollow" href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Nhân ái">Nhân ái</a> | <a rel="nofollow" href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh">Kinh doanh</a> | <a rel="nofollow" href="/van-hoa.htm" title="Văn hóa">Văn hóa</a> | <a rel="nofollow" href="/giai-tri.htm" title="Giải trí">Giải trí</a> | <a rel="nofollow" href="http://dulich.dantri.com.vn" target="_blank" title="Du lịch">Du lịch</a> | <a rel="nofollow" href="/phap-luat.htm" title="Pháp luật">Pháp luật</a> | <a rel="nofollow" href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ">Nhịp sống trẻ</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe">Sức khỏe</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số">Sức mạnh số</a> | <a rel="nofollow" href="/o-to-xe-may.htm" title="Xe++">Xe++</a> | <a rel="nofollow" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="Tình yêu">Tình yêu</a> | <a rel="nofollow" href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ">Chuyện lạ</a> </div> </div> <div class="footer-content box8 fon18 lh18"> <div class="footer-content-left"> Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam<br /> Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 378/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 16-09-2013.<br /> Tòa soạn: Số 2 (nhà 48) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Điện thoại: 024-3736-6491. Fax: 024-3736-6490<br /> Email: <a href="mailto:info@dantri.com.vn" title="Gửi email tới Dân Trí" rel="nofollow">info@dantri.com.vn</a>. Website: <a href="http://www.dantri.com.vn" title="Xem trang Dân Trí" rel="nofollow">http://www.dantri.com.vn</a> <br /> <p> <i>Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ www.dantri.com.vn phải<br/> có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí. </i> </p> </div> <div class="footer-content-right"> <p> <a rel="nofollow" href="http://www.vccorp.vn" title="Công ty Cổ phần VCCorp" target="_blank"> <img src="https://vccorp.mediacdn.vn/vccorp-s.png" alt="vccorp.vn"> </a> </p> <p> Đơn vị quảng cáo: &nbsp;<img src="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/adm_new_logo_small.png" style="display:inline-block; border: none;" /> </p> <p> Hotline: 0942.86.11.33 </p> <p> Email: <a href="mailto:quangcao@admicro.vn" rel="nofollow">quangcao@admicro.vn</a> </p> <p> Website: <a href="http://www.admicro.vn" target="_blank" rel="nofollow">www.admicro.vn</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> var icoNewsTypeVote = '<i class="ico-newstype-vote" title="Bài trắc nghiệm"></i>'; if ($("html").hasClass("homepage")) { $("a[data-newstype=22]").prepend(icoNewsTypeVote); } else { $("a[data-newstype=22]").append(icoNewsTypeVote); } </script> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="CA0B0334" /> </div></form> <script src="https://dantricdn.com/web_js/videoplayer.min.20170911.js" type="text/javascript" ></script> <!-- local--> <!-- storage--> <script src="https://dantricdn.com/web_js/js-default-new.1.10.js" type="text/javascript" ></script> <script type="text/lazyscript"> var newZoneLink = $('.subnav ul a[href$="/doi-song/thuong-luu.htm"]'); if (newZoneLink.length > 0) { newZoneLink.css({ "position": "relative", "padding-right": "32px" }); var icoNew = $('<i />').css({ background: 'transparent url("https://dantricdn.com/web_images/bd2aa9f1-5e63-4cc5-96b3-2d03e5fd9be7.png") 0 0 no-repeat', width: '29px', height: '16px', display: 'inline-block', position: 'absolute', top: '-2px', right: '0' }); newZoneLink.append(icoNew); } </script> </body> </html> <!--s: 23:22:41 23/02/2018 -->
profiles.wordpress.org/martinabenz/, orderpens.com3Fsearch=srpro.org/bamboo/guestbook.htmlwww.https://www.behance.net/gallery/61780923/Hi, www.behance.net/gallery/61780923/Hill-Climb-Racing-Cheats, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=IW9qb-lt_zU, https://ardyprasetyo.wordpress.com/page/17/, ardyprasetyo.wordpress.com, Irismarvellsolutions.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18606321/, https://www.codecademy.com/Harringtons, https://www.ipledg.com/daftar-harga-tour-ke-bangkok-terlengkap/, pawtree.com, http://www.alva-audio.de/forum/profile.php?id=348362, www.alva-audio.de/forum/profile.php?id=348362, http://de.blitzkrieg.com/forum/member.php?u=380&vmid=10, de.blitzkrieg.com/forum/member.php?u=380&vmid=10, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=http://www.palingcucok.com/2017/07/tetap-tidak-bisa.html, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=www.palingcucok.com/2017/07/tetap-tidak-bisa.html, http://bottompics.s14.deinprovider.de/test.php/RK=0/RS=eDfgMZRwhA7v_9q9oUjorpKZbz4-?a%5B%5D=%3Ca%20h, http://pokazywarka.pl/7r40uq, 3daliententacle.com/crtr/cgi/out.cgi?search=srpro.org/bamboo/guestbook.htmlwww.drafting.org.ahttps:/, www.allblogz6.webnode.com/news/project-igi-1-game-free-download-full-version-for-pc/Google Sitemap Generator