Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for hudong.com here on our online source code viewer.
If hudong.com did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If hudong.com was your target search, then your requested results are displayed below.
If hudong.com was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>互动科学院</title> <link rel="stylesheet" href="http://www.huimg.cn/cms/kexueyuan/css/style170626.css"> <!--[if IE]> <script type="text/javascript" src="http://www.huimg.cn/xiaobaike/js/html5.js"></script> <![endif]--> </head><body> <header class="hd-header"> <hgroup class="wrap"><h2 class="hd-logo"><a href="/"><img src="http://www.huimg.cn/cms/kexueyuan/style/hd-academy-logo.gif" src="互动科学院"></a></h2><h3 class="hd-theme">懂科学会创造-表少年科学素养一站式教育中心</h3></hgroup> <nav class="hd-navi"> <div class="wrap"> <ul> <li><a href="http://www.hudong.com" class="ha_active">首页</a></li> <li><a href="http://www.hudong.com/ketang.html">互动课堂</a></li> <li><a href="http://www.hudong.com/tuandui.html">名师团队</a></li> <li><a href="http://www.hudong.com/huodong.html">精彩活动</a></li> <li><a href="http://www.hudong.com/youxue.html">互动游学</a></li> <li><a href="http://www.hudong.com/about.html">关于我们</a></li> </ul> <div class="hotline">服务热线:400-650-3790</div> </div> </nav> </header> <section class="hd-home-banner"> <p style="background-color:#f0d198;text-align:center;"><img src="http://www.huimg.cn/cms/kexueyuan/images/home-banner170425.jpg" alt=""></p> <div class="baoming-form"> <h4 class="bm-title">预览试听课</h4> <div class="bm-iframe"> <p>每一节试听课,都会有一个特定科学领域的主题,诸如电、磁、光、生物学等等,孩子们不仅会观看到奇妙的实验,还会进行探究式的讨论,从实际动手操作中获得丰富的知识。</p> <a href="http://survey.baike.com/10275?"target="_blank">立即预约</a> </div> </div> </section> <div class="adv wrap"> <a href="http://www.huodongxing.com/event/1390447022900?td=1842703437973&qd=" target="_blank"><img src="http://static.hudong.com/43/35/26100000006187149785351355383.jpg"/></a> </div> <section class="hd-home-td1 wrap"> <ul> <li class="item1"> <h3><em></em><i></i><span>STEM科学体系课程</span></h3> <p>互动科学院的STEM课程引进原版美国科学主题,严格遵守美国K12科学教育标准及中国国家教育部幼儿园、小学、中学科学教育课程标准,把科学、技术、工程融入到好玩的实验活动中,提升孩子们的学习兴趣,鼓励他们通过动手动脑了解世界是如何运作的,科技是如何改变这个世界以及我们的生活方式。</p> <a href="http://www.hudong.com/ketang.html" class="more">查看详情>></a> </li> <li class="item2"> <h3><em></em><i></i><span>开放实践课程</span></h3> <p>北京市教委《北京市初中开放性科学实践活动项目管理办法》,要求七八年级学生每学期参加开放科学活动,完成1次活动计1分,2学年累计参加20次,满分为20分。学生参加活动累计分数,中考时计入物理、生物(化学)科目原始成绩。互动科学院是北京教委开放实践活动的资源单位,有多门课程入选初中开放实践活动。</p> <a href="http://www.hudong.com/ketang.html" class="more">查看详情>></a> </li> <li class="item3"> <h3><em></em><i></i><span>主题研学游学</span></h3> <p>互动科学院的STEM课程引进原版美国科学主题,严格遵守美国K12科学教育标准及中国国家教育部幼儿园、小学、中学科学教育课程标准,把科学、技术、工程融入到好玩的实验活动中,提升孩子们的学习兴趣,鼓励他们通过动手动脑了解世界是如何运作的。</p> <a href="http://www.hudong.com/youxue.html" class="more">查看详情>></a> </li> </ul> </section> <div class="bgf5"> <section class="hd-home-td2 wrap"> <h2 class="h2title">课程特色<i></i></h2> <div class="wrap"> <ul> <li class="item1"><h3><i></i><span>双语环境</span></h3> <p>课程按照计划进行中英双语教学,每班均配有专门科学外教教师,让学生体验全英文环境的科学课程,为学生多元化、国际化发展打下基础,体验国际班课程教学。</p> </li> <li class="item2"><h3><i></i><span>体系完善</span></h3> <p>引入美国K-12科学教育框架大纲,结合中国教育部《小学科学教育标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》内容,运用STEM跨学科教育思维,形成4—18岁全龄段科学课程体系</p> </li> <li class="item3"><h3><i></i><span>课程专业</span></h3> <p>优秀的专家团队依据美国STEM课程研发,课程基于混合方法学习系统。包括STEM(即科学,技术,工程,艺术和数学)和PBL(即基于项目的学习)。</p> </li> <li class="item4"><h3><i></i><span>优良师资</span></h3> <p>资深又具有亲和力的中外科学指导师,教师与儿童互动的每一环节、每一言行均经过专业训练,均有理论和科学研究的依据。</p> </li> <li class="item5"><h3><i></i><span>安全环保</span></h3> <p>领先的科学教学设备和器材,符合国家环保及健康标准。</p> </li> </ul> </div> </section></div> <section class="hd-home-td3 wrap"> <h2 class="h2title">名师团队<i></i></h2> <p>互动科学院专家讲师团是由具有多年科技教育经验的专家教师、各个学科的著名讲师、<br> 以及部分互动科学院学术委员会成员组成,<br> 其中包括多位985高校的博士生导师、在职教授、高级工程师。<br> 讲师团深入参与互动科学院课程体系的制定与升级、课程教案的标准和审核,</p> <ul class="teacher"> <li> <span class="simg"><img src="http://www.huimg.cn/cms/kexueyuan/images/a1.jpg" width="120" alt="张博庭"></span> <span class="zz">张博庭</span> <span class="tt">北京理工大学计算机<br> 学院教授</span> </li> <li> <span class="simg"><img src="http://www.huimg.cn/cms/kexueyuan/images/a2.jpg" width="120" alt="都志杰"></span> <span class="zz">都志杰</span> <span class="tt">中国农业大学水利与土木<br>工程学院教授</span> </li> <li> <span class="simg"><img src="http://www.huimg.cn/cms/kexueyuan/images/a3.jpg" width="120" alt="尹文生"></span> <span class="zz">尹文生</span> <span class="tt">清华大学电子工程<br>系博士生导师</span> </li> <li> <span class="simg"><img src="http://www.huimg.cn/cms/kexueyuan/images/a4.jpg" width="120" alt="吴艳元"></span> <span class="zz">吴艳元</span> <span class="tt">清华大学机械工程<br>系教授</span> </li> </ul> </section> <footer class="hd-footer"> <div class="wrap"> <ul> <li class="item1"><i></i><p><a href="/" class="hd-logo">互动科学院</a></p></li> <li class="item2"><i></i><p>北京市西城区新街口北大街3号2层<br>互动科学院(星街坊南侧四川饭店二楼)</p></li> <li class="item3"><i></i><p>010-82200018</p></li> <li class="item4"><i></i><p> <u class="ico-weibo"><em><img src="http://www.huimg.cn/cms/kexueyuan/images/weibo.png"/></em></u> <u class="ico-weixin"><em><img src="http://www.huimg.cn/cms/kexueyuan/images/kexueyuan.jpg"/><img src="http://www.huimg.cn/cms/kexueyuan/images/weixin.jpg"/></em></u> </p></li> </ul> </div> </footer> <div style="margin-top:20px"><iframe width="100%" height="260" frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.hudong.com/footsimp.html" marginwidth="0" marginheight="0" id="footcommon"></iframe></div> <script type="text/javascript" src="http://stat.baike.com/js/webstat_manage.js"></script><script type="text/javascript" src="http://stat.baike.com/js/webstat_manage_hdga.js"></script><script type="text/javascript" src="http://stat.hudong.com/js/webstat_manage.js"></script><script type="text/javascript" src="http://stat.hudong.com/js/webstat_manage_hdga.js"></script></body> </html>
crypto-currencyblog.blogspot.sg, www.linkedin.com/pulse/bộ-xử-lý-tín-hiệu-equalizer-soundking-nhập-khẩu-tại-quận-viet, www.stravne.cz/index.php?search=collar-bleed.work, www.solution-Ltd.com.ua/?search=happymouth.online, www.shareasale.com/r.cfm?search=www.bjkbasket.org, www.docr.gov.np/?search=sy9.ru/mulheresaovivo86170, pharm.ui.edu.ng/index.php?search=goo.gl/maps/EBr7A, israengineering.com/?search=dayyachtcharters.com, ck117.cc/comment/html/index.php?search=alvia.com, add-url-guide.eu?search=github.com/darrinclopton03, Tanerceyiz.com/?search=bbs.jmtjmt.com/home.php?mod, K8Vn.club/forum/profile.php?search=glyxenborgs.com, wisdomite.in/index.php?search=ocusyuy.1-ws.com, lillidoll.ru/6809, mengancao.vn/chua-benh-gan-nhiem-mo-tu-dau-nanh-844, imbrostavern.gr/?search=old2.zviazda.by/gb.html?coder, dpimpact.sirsi.net/phpstatus.php?search=Chita79, Www.Mvision.in/?search=www.xxx-ebony.com/cgi-bi, youmob.com/mob.aspx?search=www.nguoiduatin.vn, www.dobgir.com/?search=twitter.com/Exill1947/Google Sitemap Generator